Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az avantgarde Új művészeti törekvések a századelőn.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az avantgarde Új művészeti törekvések a századelőn."— Előadás másolata:

1 Az avantgarde Új művészeti törekvések a századelőn

2 A 20. század világképe  Elidegenedés  Emberkép megrendülése => Freud és Jung  Pozitivizmus alkonya => Einstein, Planck  „Isten meghalt.” (Nietzsche)  Marxizmus => utópizmus  Kultúra kettészakadása => reál – humán  Neopozitivizmus – Wittgenstein  Életfilozófiák => Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Dilthey  Fenomenológia => Husserl  Egzisztencializmus => Kierkegaard, Sartre, Heidegger

3 Elidegenedés  „…minden egész széttörött…”  „otthonosságtudat” elvesztése  nagyvárosi élet - tömegmagány  értelmezhetetlen lét  személyiség széthullása  tudattalan - ismeretlen terület

4

5

6

7

8 Freud és Jung

9

10

11 Albert Einstein

12 Wittgenstein

13 Egzisztencializmus Kierkegaard Sartre Dilthey

14 Az avantgarde irányzatok  Jelentése:  Jelentése: (1)"avant garde": (fr) = „előőrs” (2) avantgarde: Új, minden eddigi hagyománytól tudatosan eltérni akaró művészeti irányzatok összefoglaló neve a XX. század első felében.  Cél:  Cél: a dolgok mögött rejlő gondolati tartalom érzékeltetése (=> szimbolizmus). A művészet hagyományos eszköztára már nem elegendő.  Törekvések, eszközök:  Törekvések, eszközök: => régi értékek teljes lerombolása vagy átértelmezése => művészi formanyelv radikális megújítása => teljes emberi és művészi szabadság - konvenciók hiánya => t ársadalomformáló program (emberi tudat formálása) => a művészeti ágak közelednek egymáshoz (tiszta műfajokról csak ritkán beszélhetünk)

15 „Izmusok” 1. Formabontó "izmusok": 1. Formabontó "izmusok": - érzelmi alapon közelítenek az ábrázolt valósághoz - indulatosak - a hagyományos formák teljes lerombolása után új valóságot építenek - minden művészeti ágban hatni tudnak Futurizmus – Expresszionimus – Dada - Szürrealizmus 2. Formaépítő "izmusok": 2. Formaépítő "izmusok": - értelmi, gondolati alapon közelítik meg a világot - higgadtabbak - a leghagyományosabb formákig bontják le a valóságot, majd azokból építkeznek - csak képzőművészeti irányzatok Kubizmus - Konstruktivizmus

16 Kubizmus

17 Kubizmus

18 Kubizmus – Ars poetica  „Azt valljuk, hogy egy kép semmit ne utánozzon, nyújtsa tisztán a maga lényegét. Hálátlanok volnánk, ha bánkódnánk a tárgyak - virágok, tájak, arcok - hiányán; rossz esetben képünk e tárgyak puszta tükörképe lenne.”  „Mi, kubisták, oly módon tanulmányozzuk a tudatos ábrázolás lehetőségeit, hogy - az egyszerűség kedvéért - szétválasztjuk a megbonthatatlanul egységesnek vélt jelenségeket, formák és színek szerint rendezvén újra őket.”

19 Kubizmus - Eszközök  végsőkig leegyszerűsített geometrikus formaelemek alkalmazása  szimultán perspektíva: egyidejűleg több nézőpontból történő többsíkú ábrázolás  látványtöredékekből épülő képek  kezdetben gyakran fordul elő a korlátozott színvilág (barnásszürke színek vagy csak az alapszínek használata) - lásd az előző képeket!  kollázstechnika (több anyagfajta - pl. festék, papír, textil stb. kombinálása egy képben)  Picasso, Braque, Léger, Juan Gris (festészet)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Konstruktivizmus  "...a mértani alak a rajz lényege. A mértan - a térnek, a tér arányainak és kapcsolatainak tudománya - mindig is a festészet alapvető szabálya volt. A mértan az a képzőművészetnek, ami a nyelvtan az irodalomnak." (Apollinaire)

30 Konstruktivizmus  Fő törekvésük: a racionális rend, az egyensúly és a nyugalom megteremtése  Eszközeik: => szigorú mértani formákból építkeznek (vonal, négyszög, kör) => fehér + 3 alapszín felhasználása (kék, piros, sárga) => zárt, arányos, világos szerkesztés

31

32

33

34 Mondrian a la mode

35 BAUHAUS

36 Futurizmus  Politikai és művészeti mozgalom (gyűlések, tüntetések, kiáltványok, manifesztumok, röplapok, plakátok stb.)

37 Futurizmus  Olaszország - jobboldali beállítottságú - a fasizmus eszközévé válik - vezéralakja Marinetti  Marinetti: A futurizmus kiáltványa (1909)  Oroszország - baloldali, forradalmi szocialista jellegű - vezéralakja Majakovszkij  Majakovszkij- Hlebnyikov-Burljuk: Pofonütjük a közízlést (1912)

38 Futurizmus  Céljuk:  a polgári hagyományok teljes lerombolása  az élet újjáalakítása  "Le akarjuk rombolni a múzeumokat, a könyvtárakat, az akadémiák minden fajtáját, és harcolni akarunk (...) minden megalkuvó vagy hasznos hitványság ellen.„

39 Futurizmus Témáik => modern, nagyvárosi jövő => technikai csodák, a gépek, a mechanika világa "Szüntelenül és vadul a győzelmes tudomány által átalakított hétköznapi életet dicsőíteni és visszaadni." =>sebesség, erő, dinamizmus =>militarizmus, erőszak: a forradalmak és háborúk éltetése (építés a pusztítás után) "A háborút akarjuk dicsőíteni - a világ egyetlen megtisztítóját -, a militarizmust. (...) Meg fogjuk énekelni a munkától, örömtől vagy a lendülettől felkavart nagy tömegeket: megénekeljük a forradalmak sokszínű és sokhangú áradatait a modern világvárosokban."

40 Futurizmus  egymás utáni mozgásfázisok ábrázolása egy képen  a mozgás irányának érzékeltetése, az erővonalak feltüntetés a képen

41 Marinetti

42

43

44 Expresszionizmus  szubjektivitás: érzések, belső tartalmak kivetítése a formák maximális kifejezőerejének segítségével  emberközpontúság: - az érzések őszinte, korlátok nélküli kifejezése a szorongások feloldódnak - az ember jóvá válik (ld. primitív népek, kisgyerekek) a világ is megjavul  tiltakozás a XX. századi ember magányossága, kiszolgáltatottsága ellen  háború- és erőszak-ellenesség, baloldali meggyőződés

45 Két expresszionista irányzat: 1.) Figurális expresszionizmus  kifejezően torzított formák, de a valóság világosan felismerhető  érzések hangsúlyozása mozdulatokkal, arckifejezésekkel, gesztusokkal 2.) Absztrakt expresszionizmus  nem valóságrészletet ábrázol  belső mozgás, lüktetés  érzelemkifejezés pusztán színekkel és formákkal Ami közös: - látomásos, lebilincselő erő - kifejező, felerősített színvilág

46 Figurális expresszionizmus

47

48

49 Absztrakt expresszionizmus

50 Barlach

51 A Dada  A szó eredete: "DADA nem jelent semmit" (véletlenszerű választás)  "A Dadának 391 különféle magatartása és színe van. (...) A néger kru törzs szent teheneinek farka: DADA. Bizonyos olasz tájnyelveken kocka és anya: DADA. A faló, a dajka és a kettős állítás oroszul, illetve románul: DADA."

52 A Dada Céljuk:  botránykeltés, polgárpukkasztás, meghökkentés, provokáció  a tradicionális művészet megcsúfolása  "nihilizmus": a múlt teljes megtagadása, lerombolása - DE: újat nem ad helyette!  "az emlékezés eltörlése: DADA a jövő megsemmisítése: DADA a piros hasak szórakozása az üres agyak malmaiban: DADA"

53 A Dada eszközei  készen kapott tárgyak "műalkotássá" nyilvánítása  „hulladékszobrok”

54 Marcel Duchamp: Szökőkút

55 Szürrealizmus  "Hiszek benne, hogy eljön az idő, mikor az álom és a valóság, ez a két, látszatra oly nagyon ellentétes állapot összeolvad valamilyen tökéletes valóságfelettiségben..." (Breton)

56 Szürrealizmus  menekülés az I. világháborút követő politikai-gazdasági káoszból  tiltakozás a "civilizált" valós világ embertelensége, kegyetlensége ellen  elvonulás a fantáziába, az álmokba és emlékekbe, az őrült víziók irreális világába MERT az ember igazi énje a tudatalattiban rejlik! ("jéghegy-elv") - Freud!  a szépség mint esztétikai kategória szerintük már nem létezik! Helyette használt kategóriák: félelmetes, nyomasztó, groteszk, bizarr, fekete humor

57 Szürrealizmus irányzatai  A. fényképszerűen naturalisztikus részletekből felépített abszurd víziók  B. vonzódás, az ősi, primitív, mitikus formákhoz és jelképekhez (gyerekrajzok, törzsi művészetek, hiegrolifák világa)

58 Szürrealizmus irányzatai

59 Dali

60

61

62

63

64 Magritte

65

66

67

68

69

70 Chagall


Letölteni ppt "Az avantgarde Új művészeti törekvések a századelőn."

Hasonló előadás


Google Hirdetések