Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely Program Kovács Tamás Programigazgató KDRFÜ Kht. Tatabánya, 2007. 03.29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely Program Kovács Tamás Programigazgató KDRFÜ Kht. Tatabánya, 2007. 03.29."— Előadás másolata:

1 Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely Program Kovács Tamás Programigazgató KDRFÜ Kht. Tatabánya, 2007. 03.29.

2 II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007 - 2013 TERÜLETPOLITIKA Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Irányelvek, átfogó célok - 2020 Középtávú országos fejlesztési stratégia (NFT II.) 2007-2013 (Kormányhat.) Regionális operatív programok EU + HU Ágazati operatív programok EU + HU Hazai fejlesztési Programok HU EU szakpolitikák, keretstratégia OTK

3 KOHÉZIÓ Egészséges társadalom Gyermek, Ifjúság, Család, Szociális kérdések Aktív társadalom Foglalkoztatás, Demográfia, Migráció,Mobilitás, KépzésTUDÁSALAPÚTÁRSADALOM Településfejlesztés (Urbanizáció) Falu, Város, Tanya  Regionális, területi bontás  Intézményfejlesztés Okos társadalom Felsőoktatás, Tudomány, Kultúra Környezetfejlesztés Infrastruktúra, Közlekedés, Vízügy, Energia Információs társadalom Innováció, K+F FENNTARTHATÓFEJLŐDÉS Vidékfejlesztés Agrárium, Élelmiszergazdaság Gazdaságfejlesztés Ágazatok, TurizmusVERSENY-KÉPESSÉG A II. Nemzeti Fejlesztési Terv 2007 – 2013

4 EU TÁMOGATÁSOK 2000-2013 248 712 5621

5 KD OP Akciótervének prioritásai és intézkedései 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 4.4. Intézményfejlesztés 4.6. Az elérhetőség fejlesztése 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbizton- ság növelése 3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése

6 Közép-dunántúli régió Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Mit is jelent ez támogatási források vonatkozásában prioritás szinten? 20072008 I. prioritási tengely: Gazdaságfejlesztés 4 869 091 8014 666 351 004 II. prioritási tengely: Turizmusfejlesztés 5 196 599 6765 494 359 510 III. prioritási tengely: Integrált városfejlesztés 510 000 0002 242 026 006 IV. prioritási tengely: Kohézió 3 962 473 9496 077 041 695 I-IV. prioritás összesen 19 038 165 42618 479 778 215 V. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás 710 968 833690 116 199 Összesen** 19 749 134 25919 169 894 414 Összesen % 14,060%13,648% * 2004. évi 265 Ft/euro árfolyamon kalkulált forráselosztás ** Éves forráskeretek a Kormány által 2006. október 26-án elfogadott ÚMFT-ben kerültek rögzítésre.

7 Közép-Dunántúli Régió Alaptézis: Alaptézis: pólusok fejlesztési forrásai 2007-2013 között alapvetően uniós fejlesztési források lesznek. Ami elkerülhetetlen: az igénybevételükre vonatkozó elveknek, átfogó céloknak és eljárásoknak szigorúan összhangban kell lenniük a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokkal, továbbá az alapok felhasználására vonatkozó eljárási rendet tartalmazó rendeletek (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap rendelet, stb.) szellemével.Tehát: a fejlesztési pólus típusú programokat a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret, így a II. NFT szerves részévé kell tenni. Természetesen nem lehet akadálya annak, hogy a magántőkét is bevonják a fejlesztésekbe. … a pólus programok finanszírozásáról

8 Közép-Dunántúli Régió I. Program - szint A pólus fő elemeinek, KD-FTP keretében történő kidolgozása, a régió és a városok adottságainak figyelembevételével. (2006.II.28.) A fázis végére egyetértés alakul ki a fejlesztési pólus konzorciuma és az egyes funkciókért felelős tárcák között, ami a fejlesztési elemek NSRK-hoz, OP-khoz való illeszkedésének vizsgálatát is feltételezi. (folyamatos a II. NFT alakulásával) II. Projekt - szint Részletek kimunkálása, projekt-előkészítés. A fázis végére az egyes pólus funkciókhoz tartozó kulcsprojektek előkészítése, a 2007-ben indítandó projektek esetében az indítható állapot elérése. (2007 jan. illetve a tám.szerz. vége 2007. február 28.) A fejlesztési pólusok előkészítésének két fő fázisa

9 Közép-Dunántúli Régió A fejlesztési pólusként meghatározott nagyvárosok olyan központokká váljanak, amelyek: • érdemben és tartósan erősíteni képesek önmaguk és tágabb térségük (nemzetközi) versenyképességét; • harmonikus, egymással együttműködő (város) hálózatok központjaiként egy policentrikus településrendszer elemeiként az ország egészének versenyképességét növelik; • megvalósulhat Budapest és a pólusok - illetve a városok közve- títésével az ország egésze -nemzetközi versenyképességének erősítése és a Budapest-központú térszerkezet oldása. A magyarországi célok a fejlesztési pólusokkal kapcsolatban

10 Közép-Dunántúli Régió I.Innovációs funkciók II. Gazdaságfejlesztési, gazdaság-szervező funkciók III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók IV. Városfejlesztési funkciók, melyeknek célja a vonzóbb befektetési környezet kialakítása Fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó fejlesztéseknek négy alapvető funkcionális szintje

11 Közép-Dunántúli Régió IV. Városfejlesztési funkciók, melyeknek célja a vonzóbb befektetési környezet kialakítása III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók II. Gazdaságfejlesztés II. Gazdaságfejlesztés I. Innováció I. Innováció Funkcionális szintek sorrendje, prioritási sorrendje: I.  IV.

12 Közép-Dunántúli Régió A Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Stratégiai Térképe Jövőkép Székesfehérvár-Veszprém fejlesztési pólus a Közép- dunántúli régió versenyképességének katalizátora, a járműipar, az informatika, a környezetipar és a logisztika fejlesztésén keresztül modernizálja a gazdaságot, közelítve az Európai unió fejlett régióihoz, ezáltal vonzó életkörülményeket és befektetési környezetet biztosít.

13 Közép-Dunántúli Régió A Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Stratégiai Térképe Stratégiai célok Innovatív nemzetközileg versenyképes gazdaság Versenyképes gazdaságot megalapozó tudástőke Vonzó élettér és befektetési környezet, hatékony belső és külső kapcsolatokkal rendelkező magterület PRIORITÁSOK I. Kutatás- Fejlesztés II. Innováció és vállalkozásfej- lesztés III. Kapcsolódó gazdaságfejlesz -tés IV. Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés V. Kapcsolat fejlesztés

14 I. Kutatás-Fejlesztés Kutatási mecenatúra, alapkutatások támogatása, alkalmazott kutatások támogatása, kompetencia központok, tudástárházak erősítése II. Innováció és vállalkozásfejlesztés A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése, innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése, innováció-orientált gazdaságfejlesztési alap kialakítása, rugalmas oktatási, képzési rendszer kialakítása III. Kapcsolódó gazdaságfejlesztés Telephelyi, iparterületi infrastruktúra fejlesztés, gazdaságfejlesztési pénzügyi eszközrendszer kialakítása, beszállítói integrációk erősítése, együttműködések, hálózatok fejlődésének ösztönzése IV. Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés Úthálózat fejlesztések, közösségi közlekedést érintő fejlesztések, logisztikai célú fejlesztések, közigazgatási rendszer infrastrukturális fejlesztése, V. Kapcsolatfejlesztés Regionális és interreg. kapcsolatrendszer fejl. + Komplementer funkciók Turizmus: kiemelt, egyedi vonzerő- és termékfejlesztések támogatása IT alapú fejlesztések

15 Partnerség a stratégiaalkotás során: • 30 fős Szakértői Hálózat • Munkaközi egyeztetés a GKM-mel • Találkozó a Programban érintett kistérségek képviselőivel • Találkozó, egyeztetés a városok Kamaráival

16 Kulcsprojektek: •Alba Innovációs Park •Fehérvár Expo Nemzetközi Kereskedelmi és Vásárközpont •Technológiai Inkubátorház •Kodolányi tudásközpont •Pannon Tudományos és Technológiai Ipari Park •Innováció az információs technológiákban •Ökopolisz – környezetfejlesztési tudáspark •„Közép-Dunántúli Gazdasági Kezdeményezés” – klaszterhálózat •A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség továbbfejlesztése •Gazdaságfejlesztést szolgáló komplex képzési rendszer Közép-Dunántúli Régió

17 Alba Innovációs Park 2 fő rész: • „Budai úti Campus” – a városi főiskolák által használható létesítmények kialakítása, szolgáltatások biztosítása • Innovációs Park - Informatikai, elektronikai, mechatronikai laboratóriumok, szimulációs termek kialakítása; irodaház; spin-off cégek •MTA – Nano- és Biotechnológiai Központ •A projekt teljes becsült költségvetése 13.000.000 eFt •PPP-beruházás •2006. december 31. - Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, cash-flow terv, környezeti hatástanulmány, építési engedélyes tervdokumentáció, kiviteli tervek, üzleti terv. Közép-Dunántúli Régió

18 Pannon Tudományos és Technológiai Ipari Park • A város mellett lévő katonai célú repülőtér szomszédságában található barnamezős területek ipari, innovációs hasznosítása •A projekt teljes becsült költségvetése 15.000.000 eFt •Szoros együttműködés a projekt során a Pannon Egyetemmel •A jelen - Megvalósíthatósági tanulmány, részleteiben engedélyes szintű tervek. •2006. december 31. - Környezeti hatástanulmány, felmérések, épületek kiviteli tervei Közép-Dunántúli Régió

19 Közép-dunántúli régió A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIÁJA Készült a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és a MTESZ Fejér Megyei Szervezete megbízásából a Pylon Kft. gondozásában

20 MUNKAFÁZISOK I.HELYZETELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS hagyományos és megújuló energia rendszerek, potenciális adottságok II.ENERGETIKAI JÖVŐKÉP nagy és hosszú távra energetikai koncepció a fogyasztói és hordozói struktúrára megújuló energiahasznosító technológiák területi megoszlására III.STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJAVASLAT speciális célok, rangsorolt energetikai fejlesztések, prioritások Közép-dunántúli régió

21 A Közép-dunántúli régió területfejlesztési programjával összhangban a régió ENERGETIKAI JÖVŐKÉPE A régióban élők életminőségének javítása a területi energiagazdálkodás és energiaellátás ismert és prognosztizált újabb eszközeivel, amihez innovációra törekszik mind a hagyományos energiarendszerek revitalizációja során, mind a megújuló primer energiahordozók kitermelése, alkalmazása és újakkal való bővítési kutatása, oktatása és versenyképes hazai és nemzetközi kiterjesztése igényével, a védett értékek fenntartásával. Közép-dunántúli régió

22 CÉLPIRAMIS a Közép-dunántúli régió területfejlesztési programjával való összefüggéseiben Közép-dunántúli régió

23 Fejlesztési prioritások: 1. az energiahordozói struktúra megújítása 2. innovatív technológiák, ellátásmódok megvalósítása 3. innovatív gazdálkodási szervezetek felállítása 4. nemzetközi K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk bővítése Közép-dunántúli régió

24 1.Prioritás: Az energiahordozói struktúra megújítása 1.1. az ellátó és átalakító energetikai létesítmények fejlesztése és/vagy átállítása helyi, megújuló energiaforrásokra Importfüggőség csökkentése 1.2. Megújuló primer energiahordozók (ki)termelése, befogása Azaz energia célnövény-termesztésre 2013-ig mintegy 90.800 ha területet célszerű kialakítani Ennek eredményeképp a teljes régiós közvetlen energiafelhasználás 17%-a származik megújuló energiából 2013-ra. Közép-dunántúli régió

25 2. prioritás: innovatív technológiák, ellátásmódok megvalósítása 2.1. Kistérségek támogatása a helyi megújuló, főleg biomassza energiahordozóra alapozott villamos és hőenergia átalakítókon keresztüli energiaellátás biztosítására 2.2. Ipari Parkok támogatása biomassza alapú kiserőmű, fűtőmű létesítésére a KKV fejlesztések előmozdítására 2.3. – 2.9. megújuló energiahasznosító rendszerek, technológiák kialakítása térség-specifikus adottságok kiaknázása érdekében pl. biogáz átalakító kis-, közép és nagyüzemek létesítése kisméretű geotermikus erőművek létesítése adonyi vízlépcső Közép-dunántúli régió

26 3. prioritás: innovatív gazdálkodási szervezetek felállítása 3.1. Energiatudatos oktatás kialakítása, mely a KD Régió energetikai mintarégióvá válásához nélkülözhetetlen 3.2 regionális energetikusi hálózat kialakítása 4. prioritás: nemzetközi K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk bővítése 4.1. Elvi rendszerkapcsolatok kialakítása és fenntartása (Cer2Net projektre építve) 4.2. Tényleges fizikai – hálózat magisztrális rendszerek – kooperációjának fenntartása, bővítése, korszerűsítése Közép-dunántúli régió

27 Területi energiagazdálkodás speciális stratégiája A MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁS TÁMOGATÁSÁT NE AZ IPAR, A NAGYVÁLLALKOZÓ CÉGEK VEGYÉK IGÉNYBE, HANEM A KISTÉRSÉGI KKV-ék, ÖNKORMÁNYZATOK, + VIDÉKFEJLESZTÉSI, TURISZTIKAI, OKTATÁSI- EGÉSZSÉGÜGYI HELYI DECENTRALIZÁLT SZERVEZETEK azaz: TÁMOGATÁSI PRIORITÁST KAPJON: a)PRIMER ENERGIAHORDOZÓ – BIOMASSZA – TERMELÉS b)A KISTELJESÍTMÉNYŰ VILLAMOS ÉS HŐENERGIA ÁTALAKÍTÁS c)FALU KÖZPONTI – INTÉZMÉNYI – HŐENERGIAELLÁTÁS (biomassza, bioszolár, geotermikus, biogáz, fagáz alapú) d)HELYI ÁTALAKÍTÓ TECHNOLÓGIÁK (szél-, vízenergia, nyersszesz-gyártás, bioolaj sajtolás, pelletálás, brikettálás) Közép-dunántúli régió

28 A MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA TERÜLETI SZERKEZETE A KD RÉGIÓBAN

29 A megújuló energiahasznosító, -átalakító technológiák javasolt helyei a KD Régió kistérségeiben

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZÉKESFEHÉRVÁR, Rákóczi u. 25. Tel.: 22 / 513 – 370, Fax: 22/ 312 – 340 E-mail: info@kdrfu.hu, Web: www.kdrfu.hu info@kdrfu.hu Közép-dunántúli régió


Letölteni ppt "Közép-Dunántúli Régió Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely Program Kovács Tamás Programigazgató KDRFÜ Kht. Tatabánya, 2007. 03.29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések