Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-Dunántúli Régió

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-Dunántúli Régió"— Előadás másolata:

1 Közép-Dunántúli Régió
Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Tengely Program Kovács Tamás Programigazgató KDRFÜ Kht. Tatabánya,

2 Középtávú országos fejlesztési stratégia (NFT II.)
II. Nemzeti Fejlesztési Terv Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) Irányelvek, átfogó célok OTK Középtávú országos fejlesztési stratégia (NFT II.) (Kormányhat.) EU szakpolitikák, keretstratégia TERÜLETPOLITIKA Regionális operatív programok EU + HU Ágazati operatív programok EU + HU Hazai fejlesztési Programok HU

3 Információs társadalom
A II. Nemzeti Fejlesztési Terv – 2013 KOHÉZIÓ Egészséges társadalom Gyermek, Ifjúság, Család, Szociális kérdések Aktív társadalom Foglalkoztatás, Demográfia, Migráció,Mobilitás, Képzés TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM Településfejlesztés (Urbanizáció) Falu, Város, Tanya Regionális, területi bontás Intézményfejlesztés Okos társadalom Felsőoktatás, Tudomány, Kultúra Környezetfejlesztés Infrastruktúra, Közlekedés, Vízügy, Energia Információs társadalom Innováció, K+F FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS Vidékfejlesztés Agrárium, Élelmiszergazdaság Gazdaságfejlesztés Ágazatok, Turizmus VERSENY- KÉPESSÉG

4 EU TÁMOGATÁSOK 5621 712 248

5 KD OP Akciótervének prioritásai és intézkedései
1.4. Vállalkozói tanácsadás támogatása versenyképes termékek fejlesztése érdekében 1.3. A gazdaság innovációs miliőjének javítása 4.2. Közoktatás infrastrukturális fejlesztése 3.2. Leromlott vagy leromlással veszélyeztetett városrészek rehabilitációja 2.2. A turizmus menedzsmentjének és marketingjének erősítése 1.2. Gazdasági hálózatok és együttmű- ködések támogatása 4.1. A foglalkoztatás növelése, a humán szférába történő beruházások ösztönzése 3.1. Város- és város- részközpontok értékmegőrző revitalizációja 2.1. A turisztikai kínálat és fogadókészség minőségi fejlesztése 1.1. A régió gazdasági vonzerejének növelése Intézkedések 4. Prioritás: Kohéziót segítő infrastrukturális és környezetvédelmi fejlesztés 3. Prioritás: Integrált városfejlesztés 2. Prioritás: Regionális turizmusfejlesztés 1. Prioritás: gazdaságfejlesztés 4.3. Az egészségügyi és szociális ellátórendszer fejlesztése, hatékonyságának növelése 3.3. Integrált városfejlesztést megalapozó stratégiák elkészítése 4.4. Intézményfejlesztés 4.5. Környezeti értékek védelme, környezetbizton-ság növelése 4.6. Az elérhetőség fejlesztése

6 Közép-dunántúli régió
Közép-dunántúli Regionális Akcióterv Mit is jelent ez támogatási források vonatkozásában prioritás szinten? 2007 2008 I. prioritási tengely: Gazdaságfejlesztés II. prioritási tengely: Turizmusfejlesztés III. prioritási tengely: Integrált városfejlesztés IV. prioritási tengely: Kohézió I-IV. prioritás összesen V. prioritási tengely: Technikai segítségnyújtás Összesen** Összesen % 14,060% 13,648% * évi 265 Ft/euro árfolyamon kalkulált forráselosztás ** Éves forráskeretek a Kormány által október 26-án elfogadott ÚMFT-ben kerültek rögzítésre.

7 Közép-Dunántúli Régió
… a pólus programok finanszírozásáról Alaptézis: pólusok fejlesztési forrásai között alapvetően uniós fejlesztési források lesznek. Ami elkerülhetetlen: az igénybevételükre vonatkozó elveknek, átfogó céloknak és eljárásoknak szigorúan összhangban kell lenniük a Közösségi Stratégiai Iránymutatásokkal, továbbá az alapok felhasználására vonatkozó eljárási rendet tartalmazó rendeletek (ERFA, ESZA, Kohéziós Alap rendelet, stb.) szellemével. Tehát: a fejlesztési pólus típusú programokat a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret , így a II. NFT szerves részévé kell tenni. Természetesen nem lehet akadálya annak, hogy a magántőkét is bevonják a fejlesztésekbe.

8 Közép-Dunántúli Régió
A fejlesztési pólusok előkészítésének két fő fázisa I. Program - szint A pólus fő elemeinek, KD-FTP keretében történő kidolgozása, a régió és a városok adottságainak figyelembevételével. (2006.II.28.) A fázis végére egyetértés alakul ki a fejlesztési pólus konzorciuma és az egyes funkciókért felelős tárcák között, ami a fejlesztési elemek NSRK-hoz, OP-khoz való illeszkedésének vizsgálatát is feltételezi. (folyamatos a II. NFT alakulásával) II. Projekt - szint Részletek kimunkálása, projekt-előkészítés. A fázis végére az egyes pólus funkciókhoz tartozó kulcsprojektek előkészítése, a 2007-ben indítandó projektek esetében az indítható állapot elérése. (2007 jan. illetve a tám.szerz. vége február 28.)

9 Közép-Dunántúli Régió
A magyarországi célok a fejlesztési pólusokkal kapcsolatban A fejlesztési pólusként meghatározott nagyvárosok olyan központokká váljanak, amelyek: érdemben és tartósan erősíteni képesek önmaguk és tágabb térségük (nemzetközi) versenyképességét; harmonikus, egymással együttműködő (város) hálózatok központjaiként egy policentrikus településrendszer elemeiként az ország egészének versenyképességét növelik; megvalósulhat Budapest és a pólusok - illetve a városok közve-títésével az ország egésze -nemzetközi versenyképességének erősítése és a Budapest-központú térszerkezet oldása.

10 Közép-Dunántúli Régió
Fejlesztési pólusokhoz kapcsolódó fejlesztéseknek négy alapvető funkcionális szintje Innovációs funkciók II. Gazdaságfejlesztési, gazdaság-szervező funkciók III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók IV. Városfejlesztési funkciók, melyeknek célja a vonzóbb befektetési környezet kialakítása

11 III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók
Közép-Dunántúli Régió Funkcionális szintek sorrendje, prioritási sorrendje: I  IV. I. Innováció II. Gazdaságfejlesztés III. Egyéb, a regionális központ szerephez kapcsolódó funkciók IV. Városfejlesztési funkciók, melyeknek célja a vonzóbb befektetési környezet kialakítása

12 A Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Stratégiai Térképe
Közép-Dunántúli Régió A Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Stratégiai Térképe Jövőkép Székesfehérvár-Veszprém fejlesztési pólus a Közép-dunántúli régió versenyképességének katalizátora, a járműipar, az informatika, a környezetipar és a logisztika fejlesztésén keresztül modernizálja a gazdaságot, közelítve az Európai unió fejlett régióihoz, ezáltal vonzó életkörülményeket és befektetési környezetet biztosít.

13 A Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Stratégiai Térképe
Közép-Dunántúli Régió A Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Stratégiai Térképe Stratégiai célok Innovatív nemzetközileg versenyképes gazdaság Versenyképes gazdaságot megalapozó tudástőke Vonzó élettér és befektetési környezet, hatékony belső és külső kapcsolatokkal rendelkező magterület PRIORITÁSOK I. Kutatás-Fejlesztés II. Innováció és vállalkozásfej-lesztés III. Kapcsolódó gazdaságfejlesz-tés IV. Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés V. Kapcsolat fejlesztés

14 II. Innováció és vállalkozásfejlesztés
I. Kutatás-Fejlesztés Kutatási mecenatúra, alapkutatások támogatása, alkalmazott kutatások támogatása, kompetencia központok, tudástárházak erősítése II. Innováció és vállalkozásfejlesztés A vállalkozásokat támogató szolgáltatói háttér fejlesztése, innovációs menedzsment szolgáltatások fejlesztése, innováció-orientált gazdaságfejlesztési alap kialakítása, rugalmas oktatási, képzési rendszer kialakítása III. Kapcsolódó gazdaságfejlesztés Telephelyi, iparterületi infrastruktúra fejlesztés, gazdaságfejlesztési pénzügyi eszközrendszer kialakítása, beszállítói integrációk erősítése, együttműködések, hálózatok fejlődésének ösztönzése IV. Kapcsolódó infrastruktúra fejlesztés Úthálózat fejlesztések, közösségi közlekedést érintő fejlesztések, logisztikai célú fejlesztések, közigazgatási rendszer infrastrukturális fejlesztése, V. Kapcsolatfejlesztés Regionális és interreg. kapcsolatrendszer fejl. + Komplementer funkciók Turizmus: kiemelt, egyedi vonzerő- és termékfejlesztések támogatása IT alapú fejlesztések

15 Partnerség a stratégiaalkotás során:
30 fős Szakértői Hálózat Munkaközi egyeztetés a GKM-mel Találkozó a Programban érintett kistérségek képviselőivel Találkozó, egyeztetés a városok Kamaráival

16 Közép-Dunántúli Régió
Kulcsprojektek: Alba Innovációs Park Fehérvár Expo Nemzetközi Kereskedelmi és Vásárközpont Technológiai Inkubátorház Kodolányi tudásközpont Pannon Tudományos és Technológiai Ipari Park Innováció az információs technológiákban Ökopolisz – környezetfejlesztési tudáspark „Közép-Dunántúli Gazdasági Kezdeményezés” – klaszterhálózat A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség továbbfejlesztése Gazdaságfejlesztést szolgáló komplex képzési rendszer

17 Közép-Dunántúli Régió
Alba Innovációs Park 2 fő rész: „Budai úti Campus” – a városi főiskolák által használható létesítmények kialakítása, szolgáltatások biztosítása Innovációs Park - Informatikai, elektronikai, mechatronikai laboratóriumok, szimulációs termek kialakítása; irodaház; spin-off cégek MTA – Nano- és Biotechnológiai Központ A projekt teljes becsült költségvetése eFt PPP-beruházás 2006. december Megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés, cash-flow terv, környezeti hatástanulmány, építési engedélyes tervdokumentáció, kiviteli tervek, üzleti terv.

18 Pannon Tudományos és Technológiai Ipari Park
Közép-Dunántúli Régió Pannon Tudományos és Technológiai Ipari Park A város mellett lévő katonai célú repülőtér szomszédságában található barnamezős területek ipari, innovációs hasznosítása A projekt teljes becsült költségvetése eFt Szoros együttműködés a projekt során a Pannon Egyetemmel A jelen - Megvalósíthatósági tanulmány, részleteiben engedélyes szintű tervek. 2006. december Környezeti hatástanulmány, felmérések, épületek kiviteli tervei

19 Közép-dunántúli régió
A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIÁJA Készült a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és a MTESZ Fejér Megyei Szervezete megbízásából a Pylon Kft. gondozásában

20 Közép-dunántúli régió
MUNKAFÁZISOK I. HELYZETELEMZÉS ÉS ÉRTÉKELÉS hagyományos és megújuló energia rendszerek, potenciális adottságok II. ENERGETIKAI JÖVŐKÉP nagy és hosszú távra energetikai koncepció a fogyasztói és hordozói struktúrára megújuló energiahasznosító technológiák területi megoszlására III. STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAMJAVASLAT speciális célok, rangsorolt energetikai fejlesztések, prioritások

21 Közép-dunántúli régió
A Közép-dunántúli régió területfejlesztési programjával összhangban a régió ENERGETIKAI JÖVŐKÉPE A régióban élők életminőségének javítása a területi energiagazdálkodás és energiaellátás ismert és prognosztizált újabb eszközeivel, amihez innovációra törekszik mind a hagyományos energiarendszerek revitalizációja során, mind a megújuló primer energiahordozók kitermelése, alkalmazása és újakkal való bővítési kutatása, oktatása és versenyképes hazai és nemzetközi kiterjesztése igényével, a védett értékek fenntartásával.

22 Közép-dunántúli régió
CÉLPIRAMIS a Közép-dunántúli régió területfejlesztési programjával való összefüggéseiben

23 Közép-dunántúli régió
Fejlesztési prioritások: 1. az energiahordozói struktúra megújítása 2. innovatív technológiák, ellátásmódok megvalósítása 3. innovatív gazdálkodási szervezetek felállítása 4. nemzetközi K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk bővítése

24 Közép-dunántúli régió
1. Prioritás: Az energiahordozói struktúra megújítása 1.1. az ellátó és átalakító energetikai létesítmények fejlesztése és/vagy átállítása helyi, megújuló energiaforrásokra Importfüggőség csökkentése 1.2. Megújuló primer energiahordozók (ki)termelése, befogása Azaz energia célnövény-termesztésre 2013-ig mintegy ha területet célszerű kialakítani Ennek eredményeképp a teljes régiós közvetlen energiafelhasználás 17%-a származik megújuló energiából 2013-ra.

25 Közép-dunántúli régió
2. prioritás: innovatív technológiák, ellátásmódok megvalósítása 2.1. Kistérségek támogatása a helyi megújuló, főleg biomassza energiahordozóra alapozott villamos és hőenergia átalakítókon keresztüli energiaellátás biztosítására 2.2. Ipari Parkok támogatása biomassza alapú kiserőmű, fűtőmű létesítésére a KKV fejlesztések előmozdítására 2.3. – 2.9. megújuló energiahasznosító rendszerek, technológiák kialakítása térség-specifikus adottságok kiaknázása érdekében pl. biogáz átalakító kis-, közép és nagyüzemek létesítése kisméretű geotermikus erőművek létesítése adonyi vízlépcső

26 Közép-dunántúli régió
3. prioritás: innovatív gazdálkodási szervezetek felállítása 3.1. Energiatudatos oktatás kialakítása, mely a KD Régió energetikai mintarégióvá válásához nélkülözhetetlen 3.2 regionális energetikusi hálózat kialakítása 4. prioritás: nemzetközi K+F elvi és fizikai rendszerkooperációk bővítése 4.1. Elvi rendszerkapcsolatok kialakítása és fenntartása (Cer2Net projektre építve) 4.2. Tényleges fizikai – hálózat magisztrális rendszerek – kooperációjának fenntartása, bővítése, korszerűsítése

27 Közép-dunántúli régió
Területi energiagazdálkodás speciális stratégiája A MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁS TÁMOGATÁSÁT NE AZ IPAR, A NAGYVÁLLALKOZÓ CÉGEK VEGYÉK IGÉNYBE, HANEM A KISTÉRSÉGI KKV-ék, ÖNKORMÁNYZATOK, + VIDÉKFEJLESZTÉSI, TURISZTIKAI, OKTATÁSI-EGÉSZSÉGÜGYI HELYI DECENTRALIZÁLT SZERVEZETEK azaz: TÁMOGATÁSI PRIORITÁST KAPJON: a) PRIMER ENERGIAHORDOZÓ – BIOMASSZA – TERMELÉS b) A KISTELJESÍTMÉNYŰ VILLAMOS ÉS HŐENERGIA ÁTALAKÍTÁS c) FALU KÖZPONTI – INTÉZMÉNYI – HŐENERGIAELLÁTÁS (biomassza, bioszolár, geotermikus, biogáz, fagáz alapú) d) HELYI ÁTALAKÍTÓ TECHNOLÓGIÁK (szél-, vízenergia, nyersszesz-gyártás, bioolaj sajtolás, pelletálás, brikettálás)

28 A MEGÚJULÓ ENERGIAHASZNOSÍTÁSI STRATÉGIA TERÜLETI SZERKEZETE A KD RÉGIÓBAN

29 A megújuló energiahasznosító, -átalakító technológiák javasolt helyei a KD Régió kistérségeiben

30 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Közép-dunántúli régió Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZÉKESFEHÉRVÁR, Rákóczi u. 25. Tel.: 22 / 513 – 370, Fax: 22/ 312 – 340 Web:


Letölteni ppt "Közép-Dunántúli Régió"

Hasonló előadás


Google Hirdetések