Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna. Régiók, megyék, statisztikai kistérségek.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna. Régiók, megyék, statisztikai kistérségek."— Előadás másolata:

1 Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna

2 Régiók, megyék, statisztikai kistérségek

3 A kistérség településeinek lakosságszáma:

4 Kistérségi lakosságszám korcsoportonkénti megoszlása

5 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2001

6 Szociális alapellátások az Ibrány- Nagyhalászi Kistérségben 2005. évben

7 A szociális ellátások problématérképe a települési önkormányzatok megítélése szerint, 2005

8 Az 1993. évi III. törvény által meghatározott településméret szerinti kötelező szociális feladat

9 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása SzakfeladatTervezett létszám 2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %-ban Idősek otthona 1fő intézményvezető 1fő intézményvezető- helyettes 1 fő orvos heti 4 óra 12 fő szociális gondozó 1 fő diétás nővér heti 2 óra 1 fő osztályvezető ápoló 1fő mozgásterapeuta heti 2 óra 1fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 1fő intézményvezető 1fő intézményvezető helyettes 1 fő orvos heti 4 óra 12 fő szociális gondozó 1 fő diétás nővér heti 2 óra 1 fő osztályvezető ápoló 1fő mozgásterapeuta heti 2 óra 1fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 1fő intézményvezető 1fői ntézményvezető helyettes 1 fő orvos heti 4 óra 12 fő szociális gondozó 1 fő diétás nővér heti 2 óra 1 fő osztályvezető ápoló 1fő mozgásterapeuta heti 2 óra 1fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 100%

10 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása SzakfeladatTervezett létszám 2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %-ban Idősek klubja 1fő szociális gondozó Étkeztetés 1fő szociális segítő 1fő szociális segítő közhasznú foglalkoztatott 1fő szociális segítő100% Házi segítségnyújtás5fő szociális gondozó 1 fő szociális gondozó 3 fő közhasznú foglalkoztatott 2 fő szociális gondozó 3 fő közhasznú foglalkoztatott 80% Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 1fő szociális gondozó1 fő szociális szakember 100%

11 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása Tervezett létszám2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %-ban 2fő gyermekjóléti családgondozó 2fő családsegítős családgondozó 1fő pszichológus heti 8 óra 1főgyermekjóléti csoportvezető, családgondozó 1fő gyermekjóléti családgondozó 1 fő közcélú foglakl. családgondozó 1fő családsegítős családgondozó 1fő pszichológus heti 8 óra 1főgyermekjóléti csoportvezető, családgondozó 2fő gyermekjóléti családgondozó 2fő családsegítős családgondozó 1fő pszichológus heti 8 óra 1főgyermekjóléti csoportvezető, családgondozó 83%

12 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása SzakfeladatTervezett létszám 2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %- ban Gazdálkodási egység 1 fő gazdasági vezető 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő pénztáros 1 fő könyvelő 2 fő takarítónő 1 fő műszaki létszám 1 fő mosónő, vasalónő 1fő élelmezésvezető 6 fő szakács (130 adagig) 1 fő pénztáros 1 fő könyvelő 2 fő takarítónő 1 fő műszaki létszám 1 fő mosónő, közhasznú foglalkoztatott 1fő élelmezésvezető 2 fő szakács 1 fő szakács közhasznú alkalmazott 3 fő konyhalány közhasznú foglalkoztatott 1 fő pénztáros 1 fő könyvelő 2 fő takarítónő 1 fő műszaki létszám 1 fő mosónő, közhasznú foglalkoztatott 1 fő élelmezésvezető 2 fő szakács 1 fő szakács közhasznú alkalmazott 3 fő konyhalány közhasznú foglalkoztatott 86%

13 Az alapszolgáltatások működése 2009.évben - szociális étkeztetés Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők száma Szolgáltatásból kilépők száma Január701-- Február736-1 Március79521 Április741-2 Május70611 Június764-- Július746-- Augusztus62032 Szeptember7682- Október712-- November656-2 December611-- Mindösszesen855689

14 Az alapszolgáltatások működése 2009.évben - szociális étkeztetés 2009-ben a szolgáltatás biztosítása a régi igénylők tekintetében nem változott. Az 1993. évi III. törvény módosulásából adódóan az új ellátottaknak már a szolgáltatás igénybe vétele előtt kérniük kell a jövedelemvizsgálatot, amelyről a jegyző igazolást állít ki. Az igazolás beszerzését követően kéri a szolgáltatás biztosítását az intézménytől. Az ellátottak száma év közben jelentősen nem változott. Az szociális étkeztetésbe belépő új ellátottak között 1 fő kap térítésmentesen ellátást, így 2 főre emelkedett az ingyen étkezők száma. 2009. december 31. utáni felülvizsgálat után megállapítottuk, hogy, négy fő térítési díját nem rendezte, hátralékot halmozott fel. Felszólítás után, az intézmény és az ellátottak között kötött megállapodás alapján a szolgáltatást nem biztosítjuk számukra, és jeleztük a fenntartó felé a hátralék fennállását, melyre meghatározott jogszabály szerint tud igényt tartani, vagy elengedni.

15 Házi segítségnyújtás Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők számaSzolgáltatásból kilépők száma Január1314 Február12-- Március142- Április151- Május1611 Június15-- Július15-1 Augusztus14-- Szeptember1512 Október141- November14-1 December13-1 Mindösszesen170710

16 Házi segítségnyújtás HónapFőÓraszám Január108142 Február108144 Március122159.5 Április120167.5 Május126169 Június120161 Július129173 Augusztus99132 Szeptember122160 Október109143 November105137 December106140

17 Az intézmény házi segítségnyújtásból származó bevétele 2009. évben Január36.320 Február38.050 Március40.765 Április43.115 Május44.720 Június72.450 Július77.850 Augusztus59.400 Szeptember72.000 Október64.350 November61.650 December63.000 Mindösszesen:673.670

18 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők számaSzolgáltatásból kilépők száma Január59-- Február59-- Március5833 Április58-- Május59-- Június59-- Július59-- Augusztus5944 Szeptember59-- Október60-- November6011 December60-- Mindösszesen70988

19 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a módosított szociális törvény értelmében nem a gondozási szükségletet, hanem a szociális rászorultságot kell vizsgálni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes volt.

20 Riasztások száma 2009. évben Riasztások számaNagyhalászKemecseBeszterec Január151- Február1731 Március1552 Április1122 Május1221 Június121- Júlis725 Augusztus843 Szeptember1421 Október82- November621 December92- Mindösszesen:1342816

21 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Segélyhívások a hét napjai szerinti megoszlásban: Hétfő: 26 Kedd: 49 Szerda: 32 Csütörtök:20 Péntek: 25 Szombat:12 Vasárnap: 14 Segélyhívások főbb okai: Pszichés probléma: 2, Higiénés szükséglet: 2 Betegség, rosszullét:54, Téves riasztás:19 Krízishelyzet:16, Egyéb ok:85

22 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben Nagyhalász Sor- szám MegnevezésSzáma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ-nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 181 02. intézményen belüli segítő beszélgetés 179 03. tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba 363 04. családlátogatások340 05. esetkonferencia, szakmaközi 12 06. egyéb (korrepetálás, konfliktuskezelés, stb.) 145 07.összesen (01-06. sorok összege) 1220

23 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben Tiszarád Sor- szám MegnevezésÉrintett gyermekek száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ- nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 30 02.intézményen belüli segítő beszélgetés68 03.tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba145 04.családlátogatások.214 05.esetkonferencia, szakmaközi.12 06.összesen (01-05. sorok összege)469

24 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben Tiszatelek Sor- szám MegnevezésÉrintett gyermekek száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ- nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 2 02.intézményen belüli segítő beszélgetés13 03.tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba24 04.családlátogatások59 05.esetkonferencia, szakmaközi3 06.összesen (01-05. sorok összege)101

25 Pszichológiai szolgáltatás alakulása 2009-ben HónapNagyhalászTiszarádTiszatelek Január5233 Február6046 Március3315 Április3164 Május3867 Június3343 Július3616 Augusztus3006 Szeptember3716 Október3207 November2135 December33311 Összesen:4363269

26 Bűnmegelőzési program A továbbra is működő „Csengetés előtt” elnevezésű programunk keretében a szolgálat családgondozói reggel 8.15 órakor megjelennek az általános iskolában, és személyesen elbeszélgetnek minden késve érkező diákkal, tájékoztatást adva az igazolatlan hiányzások következményeiről. A felső tagozatban 23 fő nyomon követése vált ezzel rendszeressé. Minden későn érkező gyermek nevét és adatait felírjuk. A tanulók ezt követően minden tanítási napon, reggel 7.30-ig a szolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon megjelenésüket aláírásukkal igazolják. Az eredménytelen nyomon követésnek alapellátás, illetve védelembe vételi eljárás keretében történő gondozás a következménye. A program célja: A felsős tanulók körében az igazolatlan hiányzások csökkentése, időstruktúrájuk kialakítása, kötelességtudatuk formálása, a deviánsviselkedések, és bűncselekmények számának csökkentése a nevezett korosztály körében, értékrendjük csiszolása. A csavargások megelőzése. Az előző évben tapasztalataink szerint sok 14 év alatti gyermek fordult meg a település szórakozóhelyein a tanítási órák után, ahol zsebpénzeiket az ott található játék automaták használatára fordították. „Csengetés után” címmel bevezetett prevenciós programunk ezt a csoportot célozta meg. A szórakozóhelyek látogatásai után jelentősen csökkent a játékgépező gyerekek száma, illetve a tulajdonosok is jobban figyelnek a jogszabály betarttatására. Mindkét programot 2010-ben is folytatjuk. Egyéni segítő beszélgetés és csoportos terápia keretein belül tanácsadásokat végzünk a csellengő, iskolakerülő gyermekek számára. 2009-ben a 13. életévét betöltött gondozott gyermekeink számára szexuális felvilágosítást tartottunk.

27 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről A szolgáltatást igénybe vevők száma és korcsoport szerinti megoszlásaA szolgáltatást igénybe vevők száma és korcsoport szerinti megoszlása SorszámNem, életkor 6 éves és7-1314-1718-6162 éves és Összesen fiatalabbévesidősebb abcde 1.Férfi0339111833491 2.Nő0262527250589 3.Összesen06016390831080

28 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint SorszámGazdasági aktivitásFő 1.Aktív kereső20 2.Álláskereső260 3.Inaktív kereső167 4.ebből: nyugdíjas103 5.Eltartott633 6.ebből: gyermek- és fiatalkorú601 7.Összes igénybe vevő1080

29 A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint SorszámIskolai végzettségFő 1.Tanköteles kornál fiatalabb0 2.Általános iskola nyolc osztálynál kevesebb823 3.Általános iskola nyolc osztálya207 4.Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola 0 5.Befejezett szakközépiskola44 6.Befejezett gimnázium05 7.Felsőfokú iskola1 8.Összes igénybe vevő1080 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről

30 A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái SorszámProbléma típusaEsetek száma 1.Életviteli1 2.Családi-kapcsolati0 3.Családon belüli bántalmazás0 4.Lelki-mentális0 5.Gyermeknevelési0 6.Anyagi611 7.Foglalkoztatással kapcsolatos1 8.Egészségkárosodás következménye5 9.Ügyintézéshez segítségkérés426 10.Információkérés (szoc. info. szolg.)9 11.egyéb27 12.Összesen (1-11. sorok)1080 13. Összesenből: Több probléma együttes előfordulása 20 14.krízishelyzet1

31 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről A szolgáltatást igénybe vevők száma a családi összetétel szerint SorszámCsaládi összetételFő 1.Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermekekkel 227 2.Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül 114 3.Egy szülő gyermekkel30 4.Egyedül élő77 5.Egyéb632 6.Összesen:1080

32 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről A szolgálat forgalmi adatai (a forgalmi napló alapján) SorszámForgalmi adatok FőMűködési napok száma ab 1.Éves forgalom1080254 2. Ebből: Tárgyévben a szolgálatnál megfordult kliensek száma 731 3. Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 349 4. A családsegítő tevékenység tárgyi működési napjainak száma 254

33 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről A családsegítő esetkezelések jellege I. SorszámAz esetkezelés jellege Esetkezelésben részt vettek száma 1.Szociális, mentális esetkezelés összesen (2-7. sorok)1693 2. Ebből: Információ325 3.Ügyintézés1080 4.Segítő beszélgetés19 5.Tanácsadás79 6.Továbbirányítás185 7.egyéb5

34 A családsegítő esetkezelések jellege II. 8.Pszichológiai esetkezelés (9-11. sorok)436 9. Ebből: Tanácsadás179 10.Konzultáció176 11.Terápia81 12.Jogi esetkezelés (13-15. sorok)0 13. Ebből: Tanácsadás 14.Iratszerkesztés 15.Képviselet 16.Egészségügyi, orvosi iratkezelés (17-18sorok)0 17.Ebből:Tanácsadás 18.Egyéb ügyintézés 19.Összesen (1.,8.,12.,16. sorok)2129 20. Összesenből együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység: 122

35 A szakellátás – idősek ápoló-gondozó otthona- működése 2009. évben Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők számaSzolgáltatásból kilépők száma Január16381- Február1472-1 Március160234 Április152222 Május159831 Június1583-1 Július158511 Augusztus1612-- Szeptember153932 Október1620-1 November1543-1 December159431 Mindösszesen189081615

36 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési területei Szolgáltatás-, humánerőforrás fejlesztés Nem valósulhatott meg egy főállású, vagy félállású pszichológus alkalmazása, ezzel emelhető a terápiás szolgáltatások területe. Megvalósult a Családvédelmi tanácsadás számának emelése, házasságra való felkészítéssel a 16. életévet betöltött fiatalok körében. Kiemelten kezelem a gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyeket és eljárásokat. Gyermekelhelyezéssel, tankötelezettség mulasztásával kapcsolatos problémákkal hatékonyabb kezelése érdekében elkerülhetetlen a szakmai egyezetés az önkormányzat, az oktatási és nevelési intézmények és a rendőrség között. A gyermekjóléti szolgálat már hagyományos programjai 2009-ben is működtek. Így a bűnmegelőzési program, a karácsonyi ünnep az ellátottak körében, a különböző csoport és terápiás foglakozások. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közreműködött az önkormányzat által szervezett csomagosztásokban.

37 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési területei II. Megvalósult és a rendszer fenntartása szükséges szociális szakemberek mentális állapotának nyomon követése, szupervíziós támogatás szakmai és financiális eszközeinek megteremtése, elsősorban saját szakember alkalmazásával, valamint a továbbképzési rendszeren keresztül. Megvalósult a házi segítségnyújtás szakmai hátterének megteremtése 2009-ben. Megtörtént a szolgáltatást biztosító szakemberek azonosító kártyáinak, arculatának kialakítása, a szakmai konzultációk megteremtésének lehetősége a szociális gondozók és szolgáltatást igénylők valamint a központ között, melynek célja a szakmai kompetenciák tisztázása, kialakítása. Megtörtént az adminisztráció jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása. Az új igénylőrendszer szerinti helyi szociális szakértői bizottsággal való megfelelő kapcsolat kiépült. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén fejleszteni kell a szolgáltatás tárgyi eszközeit, és személyi feltételeit. Az adminisztráció jogszabálynak megfelelő kialakítása megtörtént. Megvalósult az idősek klubjának kialakítása 2009-ben. A toborzás megkezdődött 2008 végén és 2009. április 1-től működik a településen az ellátás. Célom 2010-ben demens beteg nappali ellátásának biztosítása.

38 A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési irányai Ápolás-gondozás, humánerőforrás fejlesztés 2009-ben Bentlakásos intézményünkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmaztuk a beköltözéskor, intézményi jogviszony megszüntetéskor, halálozáskor alkalmazandó protokollt. Hatékony, átlátható a lakók által letéti pénztárban elhelyezett pénzeszközök előírás szerinti hiteles, a hozzátartozókat is megnyugtató nyilvántartás, ugyanígy a gyógyszerfelhasználás intézményi és egyéni nyilvántartási rendszere. Igény jelentkezett már az előzőévben is a pszichológus jelentére is az otthon lakói körében, melyet átszervezést követően biztosítottunk is. Terápiás segítségként tervezem az illat és zene terápiák bevezetését, mely már részben megvalósult. Foglalkoztatás szervezés tekintetében új és rendszeres programok gazdagítják a bentlakók életét, és életminőségét.

39 A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési irányai Megszerveztük a kiállítást az idősek által készített tárgyakból. Továbbra is részt kívánunk venni a helyi és más települések rendezvényein. A kényelem és ellátás minőségének javítása érdekében beszereztünk új eszközöket is, így hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt a lakók számára, fürdetőszékeket, ágyvédőket, csúszásgátlókat, 6 db kórházi ágyat, pépesítőt, 60 db fűthető matracot, decubitus matracot, zselés ülőpárnákat, és egyéb egészségügyi felszereléseket. Elkészítettük intézményünk büszkeségét az „ÉLETFA”-t, mely szimbolikusan ábrázolja a bentlakásos intézmény életét. Közösen készült, ellátottak és munkatársak közreműködésével. A nyári hónapokban a komfort érzet és a higiéniás feltételek növelése érdekében minden lakószobát szúnyoghálóval láttunk el. Kialakítottuk a bentlakásos intézményben a nappali klub színterét, pihenőszobáját.

40 A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési irányai Javítottuk az étkező higiéniás feltételeit. Kialakítottuk az intézmény házi könyvtárát. A könyveket a munkatársak, hozzátartozók és egyéb felajánlók biztosították. 2010-ben sikeres pályázat esetén 1.800.000 Ft értékben tervezzük ápolási-gondozási feladatokat korszerűsítő eszközök beszerzését. Így betegemelőket, EKG-t, elektromos kórházi ágyakat, infúziós állványt stb. 2010-ben szeretnénk egy kerti pihenőházat kialakítani az idősek számára. Ezzel egyidejűleg az intézmény hátsó kocsi bejáratát is rendezésre szorul, mivel esős időben használhatatlan.

41 Az eredményesség érdekében az alábbi intézkedések szükségesek 2009-hez hasonlóan: Az intézményvezetőként rendszeresen, de legalább évente egyszer beszámolót készítek a fenntartónak, és a feladatátadó önkormányzatnak az intézmény erőforrásaival való gazdálkodás eredményeiről, és a szakmai munkáról. A beszámoló tartalmának írásbeli meghatározásában együttműködök a fenntartóval és a feladatátadóval. Az intézmény vezetőjeként a megvalósult pénzügyi tervek, beszerzések eredményességét folyamatosan áttekintem. Az időszaki tervek eredményességének és hatásosságának értékelése terv- tény elemzéssel, a megvalósulások tervekhez történő hasonlításával, az eltérések elemzésével fog történni. Az intézmény középvezetőit, vezetőit és dolgozóit motiválni és érdekeltté szeretném tenni a feladatkörüket érintő megtakarításokban, a takarékossági intézkedések meghozatalában és végrehajtásában.

42 Az eredményesség érdekében az alábbi intézkedések szükségesek 2009-hez hasonlóan: Az intézmény szolgáltatásainak biztosítása során érvényesíteni fogom az elfogadott szakmai program teljesítését. Az intézmény elfogadott szakmai programja végrehajtása során külön hangsúlyt kap majd a minőségi szakmai munka – az ellátottak/gondozottak igényeinek/elvárásainak megfelelően, az ellátás egyes elemeinek megújítására való törekvés, a szakmai innováció. Az intézményben nyújtott szolgáltatások és ellátások az ellátottak/gondozottak bevonásával kerül értékelésre, a változtatások is az érintettek javaslatait tükrözik. A szociális szakmai munka a vállalt szakfeladatok ellátásából és a kliensek jobb és hatékonyabb ellátását biztosító innovatív programjaiból tevődik majd össze. A jól átgondolt új vagy újszerű kliensellátási programok alkalmazása nyújthat további előre lépést, melyhez szorosan kapcsolható a különféle költségnormalizáló, hatékony irányítási, szervezési és humánerőforrást biztosító alkalmazások kidolgozása és működtetése. Itt is alapvető cél lesz, hogy a végeredmény növelje a kliens elégedettséget a vonatkozó törvényi elvárások mentén.


Letölteni ppt "Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna. Régiók, megyék, statisztikai kistérségek."

Hasonló előadás


Google Hirdetések