Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna"— Előadás másolata:

1 Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna
A szolgáltatásszervezés jó gyakorlatának bemutatása a közép-szabolcsi kistérségben Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna

2 Régiók, megyék, statisztikai kistérségek

3 A kistérség településeinek lakosságszáma:

4 Kistérségi lakosságszám korcsoportonkénti megoszlása

5 7 éves és idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettség szerint, 2001

6 Szociális alapellátások az Ibrány- Nagyhalászi Kistérségben 2005. évben

7 A szociális ellátások problématérképe a települési önkormányzatok megítélése szerint, 2005

8 Az 1993. évi III. törvény által meghatározott településméret szerinti kötelező szociális feladat

9 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Szakfeladat Tervezett létszám 2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %-ban Idősek otthona 1fő intézményvezető 1fő intézményvezető- helyettes 1 fő orvos heti 4 óra 12 fő szociális gondozó 1 fő diétás nővér heti 2 óra 1 fő osztályvezető ápoló 1fő mozgásterapeuta heti 2 óra 1fő szociális, mentálhigiénés munkatárs 1fő intézményvezető helyettes 1fői ntézményvezető helyettes 100%

10 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Szakfeladat Tervezett létszám 2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %-ban Idősek klubja 1fő szociális gondozó Étkeztetés 1fő szociális segítő 1fő szociális segítő közhasznú foglalkoztatott 100% Házi segítségnyújtás 5fő szociális gondozó 1 fő szociális gondozó 3 fő közhasznú foglalkoztatott 2 fő szociális gondozó 80% Jelzőrendszeres 1 fő szociális szakember

11 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Tervezett létszám 2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %-ban 2fő gyermekjóléti családgondozó 2fő családsegítős családgondozó 1fő pszichológus heti 8 óra 1főgyermekjóléti csoportvezető, családgondozó 1fő gyermekjóléti családgondozó 1 fő közcélú foglakl. családgondozó 1fő családsegítős családgondozó 83%

12 Az intézmény szervezeti felépítése és létszámnormáinak alakulása
Szakfeladat Tervezett létszám 2009-ban megvalósult 2010-ban tervezett változás Teljesítés 2009.évben %-ban Gazdálkodási egység 1 fő gazdasági vezető 1 fő gazdasági ügyintéző 1 fő pénztáros 1 fő könyvelő 2 fő takarítónő 1 fő műszaki létszám 1 fő mosónő, vasalónő 1fő élelmezésvezető 6 fő szakács (130 adagig) 1 fő mosónő, közhasznú foglalkoztatott 2 fő szakács 1 fő szakács közhasznú alkalmazott 3 fő konyhalány közhasznú foglalkoztatott 1 fő élelmezésvezető 86%

13 Az alapszolgáltatások működése 2009.évben - szociális étkeztetés
Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők száma Szolgáltatásból kilépők száma Január 701 - Február 736 1 Március 795 2 Április 741 Május 706 Június 764 Július 746 Augusztus 620 3 Szeptember 768 Október 712 November 656 December 611 Mindösszesen 8556 8 9

14 Az alapszolgáltatások működése 2009.évben - szociális étkeztetés
2009-ben a szolgáltatás biztosítása a régi igénylők tekintetében nem változott. Az évi III. törvény módosulásából adódóan az új ellátottaknak már a szolgáltatás igénybe vétele előtt kérniük kell a jövedelemvizsgálatot, amelyről a jegyző igazolást állít ki. Az igazolás beszerzését követően kéri a szolgáltatás biztosítását az intézménytől. Az ellátottak száma év közben jelentősen nem változott. Az szociális étkeztetésbe belépő új ellátottak között 1 fő kap térítésmentesen ellátást, így 2 főre emelkedett az ingyen étkezők száma december 31. utáni felülvizsgálat után megállapítottuk, hogy, négy fő térítési díját nem rendezte, hátralékot halmozott fel. Felszólítás után, az intézmény és az ellátottak között kötött megállapodás alapján a szolgáltatást nem biztosítjuk számukra, és jeleztük a fenntartó felé a hátralék fennállását, melyre meghatározott jogszabály szerint tud igényt tartani, vagy elengedni.

15 Szolgáltatást igénybe vevők száma Szolgáltatásból kilépők száma
Házi segítségnyújtás Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők száma Szolgáltatásból kilépők száma Január 13 1 4 Február 12 - Március 14 2 Április 15 Május 16 Június Július Augusztus Szeptember Október November December Mindösszesen 170 7 10

16 Házi segítségnyújtás Hónap Fő Óraszám Január 108 142 Február 144
Március 122 159.5 Április 120 167.5 Május 126 169 Június 161 Július 129 173 Augusztus 99 132 Szeptember 160 Október 109 143 November 105 137 December 106 140

17 Az intézmény házi segítségnyújtásból származó bevétele 2009. évben
Január 36.320 Február 38.050 Március 40.765 Április 43.115 Május 44.720 Június 72.450 Július 77.850 Augusztus 59.400 Szeptember 72.000 Október 64.350 November 61.650 December 63.000 Mindösszesen:

18 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők száma Szolgáltatásból kilépők száma Január 59 - Február Március 58 3 Április Május Június Július Augusztus 4 Szeptember Október 60 November 1 December Mindösszesen 709 8

19 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a módosított szociális törvény értelmében nem a gondozási szükségletet, hanem a szociális rászorultságot kell vizsgálni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult: az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A szolgáltatás igénybevétele térítésmentes volt.

20 Riasztások száma 2009. évben
Nagyhalász Kemecse Beszterec Január 15 1 - Február 17 3 Március 5 2 Április 11 Május 12 Június Júlis 7 Augusztus 8 4 Szeptember 14 Október November 6 December 9 Mindösszesen: 134 28 16

21 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Segélyhívások a hét napjai szerinti megoszlásban: Hétfő: 26 Kedd: 49 Szerda: 32 Csütörtök: 20 Péntek: 25 Szombat: 12 Vasárnap: 14 Segélyhívások főbb okai: Pszichés probléma: 2, Higiénés szükséglet: 2 Betegség, rosszullét: 54, Téves riasztás: 19 Krízishelyzet: 16, Egyéb ok: 85

22 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben
Nagyhalász Sor- szám Megnevezés Száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ-nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 181 02. intézményen belüli segítő beszélgetés 179 03. tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba 363 04. családlátogatások 340 05. esetkonferencia, szakmaközi 12 06. egyéb (korrepetálás, konfliktuskezelés, stb.) 145 07. összesen ( sorok összege) 1220

23 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben
Tiszarád Sor- szám Megnevezés Érintett gyermekek száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ- nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 30 02. intézményen belüli segítő beszélgetés 68 03. tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba 145 04. családlátogatások. 214 05. esetkonferencia, szakmaközi. 12 06. összesen ( sorok összege) 469

24 A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai tevékenységeinek száma 2009-ben
Tiszatelek Sor- szám Megnevezés Érintett gyermekek száma 01. gyermeki jogokról, ellátásokról való információ- nyújtás, hivatalos ügyekben való segítés 2 02. intézményen belüli segítő beszélgetés 13 03. tanácsadások, közvetítés más szolgáltatásba 24 04. családlátogatások 59 05. esetkonferencia, szakmaközi 3 06. összesen ( sorok összege) 101

25 Pszichológiai szolgáltatás alakulása 2009-ben
Hónap Nagyhalász Tiszarád Tiszatelek Január 52 3 Február 60 4 6 Március 33 1 5 Április 31 Május 38 7 Június Július 36 Augusztus 30 Szeptember 37 Október 32 November 21 December 11 Összesen: 436 69

26 Bűnmegelőzési program
A továbbra is működő „Csengetés előtt” elnevezésű programunk keretében a szolgálat családgondozói reggel 8.15 órakor megjelennek az általános iskolában, és személyesen elbeszélgetnek minden késve érkező diákkal, tájékoztatást adva az igazolatlan hiányzások következményeiről. A felső tagozatban 23 fő nyomon követése vált ezzel rendszeressé. Minden későn érkező gyermek nevét és adatait felírjuk. A tanulók ezt követően minden tanítási napon, reggel 7.30-ig a szolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon megjelenésüket aláírásukkal igazolják. Az eredménytelen nyomon követésnek alapellátás, illetve védelembe vételi eljárás keretében történő gondozás a következménye. A program célja: A felsős tanulók körében az igazolatlan hiányzások csökkentése, időstruktúrájuk kialakítása, kötelességtudatuk formálása, a deviánsviselkedések, és bűncselekmények számának csökkentése a nevezett korosztály körében, értékrendjük csiszolása. A csavargások megelőzése. Az előző évben tapasztalataink szerint sok 14 év alatti gyermek fordult meg a település szórakozóhelyein a tanítási órák után, ahol zsebpénzeiket az ott található játék automaták használatára fordították. „Csengetés után” címmel bevezetett prevenciós programunk ezt a csoportot célozta meg. A szórakozóhelyek látogatásai után jelentősen csökkent a játékgépező gyerekek száma, illetve a tulajdonosok is jobban figyelnek a jogszabály betarttatására. Mindkét programot 2010-ben is folytatjuk. Egyéni segítő beszélgetés és csoportos terápia keretein belül tanácsadásokat végzünk a csellengő, iskolakerülő gyermekek számára ben a 13. életévét betöltött gondozott gyermekeink számára szexuális felvilágosítást tartottunk.

27 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma és korcsoport szerinti megoszlása Sorszám Nem, életkor 6 éves és 7-13 14-17 18-61 62 éves és Összesen fiatalabb éves idősebb a b c d e 1. Férfi 339 1 118 33 491 2. 262 5 272 50 589 3. 601 6 390 83 1080

28 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma gazdasági aktivitás szerint Sorszám Gazdasági aktivitás 1. Aktív kereső 20 2. Álláskereső 260 3. Inaktív kereső 167 4. ebből: nyugdíjas 103 5. Eltartott 633 6. ebből: gyermek- és fiatalkorú 601 7. Összes igénybe vevő 1080

29 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma legmagasabb iskolai végzettség szerint Sorszám Iskolai végzettség 1. Tanköteles kornál fiatalabb 2. Általános iskola nyolc osztálynál kevesebb 823 3. Általános iskola nyolc osztálya 207 4. Befejezett szakmunkásképző iskola, szakiskola 5. Befejezett szakközépiskola 44 6. Befejezett gimnázium 05 7. Felsőfokú iskola 1 8. Összes igénybe vevő 1080

30 A szolgáltatást igénybe vevők hozott problémái
Sorszám Probléma típusa Esetek száma 1. Életviteli 1 2. Családi-kapcsolati 3. Családon belüli bántalmazás 4. Lelki-mentális 5. Gyermeknevelési 6. Anyagi 611 7. Foglalkoztatással kapcsolatos 8. Egészségkárosodás következménye 5 9. Ügyintézéshez segítségkérés 426 10. Információkérés (szoc. info. szolg.) 9 11. egyéb 27 12. Összesen (1-11. sorok) 1080 13. Összesenből: Több probléma együttes előfordulása 20 14. krízishelyzet

31 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgáltatást igénybe vevők száma a családi összetétel szerint Sorszám Családi összetétel 1. Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermekekkel 227 2. Házastársi (élettársi) kapcsolatban együtt élők gyermek nélkül 114 3. Egy szülő gyermekkel 30 4. Egyedül élő 77 5. Egyéb 632 6. Összesen: 1080

32 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A szolgálat forgalmi adatai (a forgalmi napló alapján) Sorszám Forgalmi adatok Működési napok száma a b 1. Éves forgalom 1080 254 2. Ebből: Tárgyévben a szolgálatnál megfordult kliensek száma 731 3. Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 349 4. A családsegítő tevékenység tárgyi működési napjainak száma

33 Kimutatás a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről
A családsegítő esetkezelések jellege I. Sorszám Az esetkezelés jellege Esetkezelésben részt vettek száma 1. Szociális, mentális esetkezelés összesen (2-7. sorok) 1693 2. Ebből: Információ 325 3. Ügyintézés 1080 4. Segítő beszélgetés 19 5. Tanácsadás 79 6. Továbbirányítás 185 7. egyéb 5

34 A családsegítő esetkezelések jellege II.
8. Pszichológiai esetkezelés (9-11. sorok) 436 9. Ebből: Tanácsadás 179 10. Konzultáció 176 11. Terápia 81 12. Jogi esetkezelés ( sorok) 13. 14. Iratszerkesztés 15. Képviselet 16. Egészségügyi, orvosi iratkezelés (17-18sorok) 17. 18. Egyéb ügyintézés 19. Összesen (1.,8.,12.,16. sorok) 2129 20. Összesenből együttműködési megállapodás alapján végzett tevékenység: 122

35 Szolgáltatást igénybe vevők száma Szolgáltatásból kilépők száma
A szakellátás – idősek ápoló-gondozó otthona- működése évben Hónap Szolgáltatást igénybe vevők száma Új igénylők száma Szolgáltatásból kilépők száma Január 1638 1 - Február 1472 Március 1602 3 4 Április 1522 2 Május 1598 Június 1583 Július 1585 Augusztus 1612 Szeptember 1539 Október 1620 November 1543 December 1594 Mindösszesen 18908 16 15

36 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési területei Szolgáltatás-, humánerőforrás fejlesztés Nem valósulhatott meg egy főállású, vagy félállású pszichológus alkalmazása, ezzel emelhető a terápiás szolgáltatások területe. Megvalósult a Családvédelmi tanácsadás számának emelése, házasságra való felkészítéssel a 16. életévet betöltött fiatalok körében. Kiemelten kezelem a gyermekbántalmazással kapcsolatos ügyeket és eljárásokat. Gyermekelhelyezéssel, tankötelezettség mulasztásával kapcsolatos problémákkal hatékonyabb kezelése érdekében elkerülhetetlen a szakmai egyezetés az önkormányzat, az oktatási és nevelési intézmények és a rendőrség között. A gyermekjóléti szolgálat már hagyományos programjai 2009-ben is működtek. Így a bűnmegelőzési program, a karácsonyi ünnep az ellátottak körében, a különböző csoport és terápiás foglakozások. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közreműködött az önkormányzat által szervezett csomagosztásokban.

37 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési területei II. Megvalósult és a rendszer fenntartása szükséges szociális szakemberek mentális állapotának nyomon követése, szupervíziós támogatás szakmai és financiális eszközeinek megteremtése, elsősorban saját szakember alkalmazásával, valamint a továbbképzési rendszeren keresztül. Megvalósult a házi segítségnyújtás szakmai hátterének megteremtése 2009-ben. Megtörtént a szolgáltatást biztosító szakemberek azonosító kártyáinak, arculatának kialakítása, a szakmai konzultációk megteremtésének lehetősége a szociális gondozók és szolgáltatást igénylők valamint a központ között, melynek célja a szakmai kompetenciák tisztázása, kialakítása. Megtörtént az adminisztráció jogszabályi előírásoknak megfelelő kialakítása. Az új igénylőrendszer szerinti helyi szociális szakértői bizottsággal való megfelelő kapcsolat kiépült. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás területén fejleszteni kell a szolgáltatás tárgyi eszközeit, és személyi feltételeit. Az adminisztráció jogszabálynak megfelelő kialakítása megtörtént. Megvalósult az idősek klubjának kialakítása 2009-ben. A toborzás megkezdődött 2008 végén és április 1-től működik a településen az ellátás. Célom 2010-ben demens beteg nappali ellátásának biztosítása.

38 A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési irányai Ápolás-gondozás, humánerőforrás fejlesztés 2009-ben Bentlakásos intézményünkben a jogszabályi előírásoknak megfelelően alkalmaztuk a beköltözéskor, intézményi jogviszony megszüntetéskor, halálozáskor alkalmazandó protokollt. Hatékony, átlátható a lakók által letéti pénztárban elhelyezett pénzeszközök előírás szerinti hiteles, a hozzátartozókat is megnyugtató nyilvántartás, ugyanígy a gyógyszerfelhasználás intézményi és egyéni nyilvántartási rendszere. Igény jelentkezett már az előzőévben is a pszichológus jelentére is az otthon lakói körében, melyet átszervezést követően biztosítottunk is. Terápiás segítségként tervezem az illat és zene terápiák bevezetését, mely már részben megvalósult. Foglalkoztatás szervezés tekintetében új és rendszeres programok gazdagítják a bentlakók életét, és életminőségét.

39 A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési irányai Megszerveztük a kiállítást az idősek által készített tárgyakból. Továbbra is részt kívánunk venni a helyi és más települések rendezvényein. A kényelem és ellátás minőségének javítása érdekében beszereztünk új eszközöket is, így hűtőszekrényt, mikrohullámú sütőt a lakók számára, fürdetőszékeket, ágyvédőket, csúszásgátlókat, 6 db kórházi ágyat, pépesítőt, 60 db fűthető matracot, decubitus matracot, zselés ülőpárnákat, és egyéb egészségügyi felszereléseket. Elkészítettük intézményünk büszkeségét az „ÉLETFA”-t, mely szimbolikusan ábrázolja a bentlakásos intézmény életét. Közösen készült, ellátottak és munkatársak közreműködésével. A nyári hónapokban a komfort érzet és a higiéniás feltételek növelése érdekében minden lakószobát szúnyoghálóval láttunk el. Kialakítottuk a bentlakásos intézményben a nappali klub színterét, pihenőszobáját.

40 A szakellátás – Idősek ápoló-gondozó otthonának megvalósult és megvalósulásra váró fejlesztési irányai Javítottuk az étkező higiéniás feltételeit. Kialakítottuk az intézmény házi könyvtárát. A könyveket a munkatársak, hozzátartozók és egyéb felajánlók biztosították ben sikeres pályázat esetén Ft értékben tervezzük ápolási-gondozási feladatokat korszerűsítő eszközök beszerzését. Így betegemelőket, EKG-t, elektromos kórházi ágyakat, infúziós állványt stb ben szeretnénk egy kerti pihenőházat kialakítani az idősek számára. Ezzel egyidejűleg az intézmény hátsó kocsi bejáratát is rendezésre szorul, mivel esős időben használhatatlan.

41 Az eredményesség érdekében az alábbi intézkedések szükségesek 2009-hez hasonlóan:
Az intézményvezetőként rendszeresen, de legalább évente egyszer beszámolót készítek a fenntartónak, és a feladatátadó önkormányzatnak az intézmény erőforrásaival való gazdálkodás eredményeiről, és a szakmai munkáról. A beszámoló tartalmának írásbeli meghatározásában együttműködök a fenntartóval és a feladatátadóval. Az intézmény vezetőjeként a megvalósult pénzügyi tervek, beszerzések eredményességét folyamatosan áttekintem. Az időszaki tervek eredményességének és hatásosságának értékelése terv-tény elemzéssel, a megvalósulások tervekhez történő hasonlításával, az eltérések elemzésével fog történni. Az intézmény középvezetőit, vezetőit és dolgozóit motiválni és érdekeltté szeretném tenni a feladatkörüket érintő megtakarításokban, a takarékossági intézkedések meghozatalában és végrehajtásában.

42 Az eredményesség érdekében az alábbi intézkedések szükségesek 2009-hez hasonlóan:
Az intézmény szolgáltatásainak biztosítása során érvényesíteni fogom az elfogadott szakmai program teljesítését. Az intézmény elfogadott szakmai programja végrehajtása során külön hangsúlyt kap majd a minőségi szakmai munka – az ellátottak/gondozottak igényeinek/elvárásainak megfelelően, az ellátás egyes elemeinek megújítására való törekvés, a szakmai innováció. Az intézményben nyújtott szolgáltatások és ellátások az ellátottak/gondozottak bevonásával kerül értékelésre, a változtatások is az érintettek javaslatait tükrözik. A szociális szakmai munka a vállalt szakfeladatok ellátásából és a kliensek jobb és hatékonyabb ellátását biztosító innovatív programjaiból tevődik majd össze. A jól átgondolt új vagy újszerű kliensellátási programok alkalmazása nyújthat további előre lépést, melyhez szorosan kapcsolható a különféle költségnormalizáló, hatékony irányítási, szervezési és humánerőforrást biztosító alkalmazások kidolgozása és működtetése. Itt is alapvető cél lesz, hogy a végeredmény növelje a kliens elégedettséget a vonatkozó törvényi elvárások mentén.


Letölteni ppt "Készítette: dr. Bankus Andrea Zsuzsanna"

Hasonló előadás


Google Hirdetések