Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

„ PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerő- piaci kihelyezésének elősegítése 2014. január 30. Küldetésünk mottója:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "„ PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerő- piaci kihelyezésének elősegítése 2014. január 30. Küldetésünk mottója:"— Előadás másolata:

1 „ PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerő- piaci kihelyezésének elősegítése 2014. január 30. Küldetésünk mottója: „A befogadó társadalom alapja a diszkrimináció-mentességgel párosuló pozitív cselekvés” Előadó: Matécsa Tibor humánpolitikai igazgató, rehabilitációs tanácsadó

2 „PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. A,,Pro- Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a jogelődök működését is figyelembe éve 1996-tól működik. Székhelye Nyíregyháza Lujza u. 4. szám alatt található. A társaság 2001-től végez foglalkozási rehabilitációt, 2001-től foglalkoztat jelentős létszámú megváltozott munkaképességű munkavállalót. Jelenleg is akkreditált foglalkoztató. A foglalkoztatottak létszáma 2014. január 22-én 2051 fő, melyből 1740 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló. A társaság tevékenységi köre igen sokrétű. Tevékenységi körei közé tartozik az élelmiszer gyártás és csomagolás: kockacukor gyártás, porcukor gyártás, diabetikus édesítőszer gyártás, só-cukor és egyéb élelmiszeripari termékek csomagolása, a faipari tevékenység: raklap, ládaelem, bútor- és kisbútor gyártás, a varrodai- textilipari tevékenység: női konfekcióárú gyártása, munkaruházat gyártása, sportruházat gyártása, alsó- és felsőruházat gyártása,a kézműipari tevékenység: szőnyegszövés, a nagy élőmunkaerő igényű bérmunka végzés. A,,Pro-Team” Nonprofit Kft. a foglalkozási rehabilitációt foglalkozási rehabilitációs szakmai program alapján folytatja, a hatályban lévő jogszabályok alapján. A foglalkozási rehabilitáció megvalósítása, a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a társaság akkreditált telephelyein történik. A cég igen nagy létszámban foglalkoztat megváltozott munkaképességű munkavállalókat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Bács-Kiskun megyében. Emellett telephelyeket üzemeltetünk Hajdú-Bihar, Békés, Csongrád, Heves, Jász- Nagykun-Szolnok, Fejér, Baranya és Vas megyében. Az akkreditált telephelyek létszáma 58, a 2014. évre megváltozott munkaképességű munkavállalókra vállalt foglalkoztatási kötelezettség 1900 fő.

3 ,,PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Stratégiai céljaink − Működési területünkön hozzájárulni a társadalmi kirekesztődés mérsékléséhez, az esélyegyenlőség megteremtéséhez, a hátrányos helyzetű, aktív korú emberek társadalmi integrációjához. − A munkaerő-piacon hátrányos helyzetű megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, egészségi állapotuknak, szakképzettségüknek megfelelő munkavégzés biztosítása. Szakképzettség hiányában munkafolyamatokra történő betanításuk.

4 A rehabilitáció, a foglalkozási rehabilitáció Rehabilitáció – foglalkozási rehabilitáció A WHO szerinti általános és hivatalos definíció 1980-óta: A rehabilitáció olyan szervezett segítség, amelyre egészségükben, testi és/vagy szellemi épségükben tartósan vagy véglegesen károsodott emberek rászorulnak a társadalomba, a közösségbe történő visszailleszkedésük érdekében. Orvosi, pedagógiai, szociális és foglalkozási intézkedések koordinált, személyre szabott összessége, melynek célja, hogy a rehabilitált egyén boldog, és lehetőleg teljes értékű polgára legyen a társadalomnak. Foglalkozási rehabilitáció: a munkaviszonyban lévő vagy volt, betegség vagy baleset révén megváltozott munkaképességű személyek gyógyulásuk utáni, egészségi alkalmasságuknak megfelelő munkába helyezése. Az egészségi alkalmasság szempontjából a munkaviszony áll a folyamat középpontjában, s az aktív korúakra vonatkozik. Foglalkoztatási rehabilitációra szorul minden olyan dolgozó, aki eredeti munkakörét változatlan munkakörülmények között egészségi állapotának károsodása nélkül, átlagos teljesítménnyel betölteni nem képes. A rehabilitáció: orvosi, szociális, képzési, foglalkoztatási és egyéb tevékenységek komplex rendszere, amelynek célja a megváltozott munkaképességű személy munkaerő-piaci integrációja, megfelelő munkahelyen történő foglalkoztatásra való felkészítése, továbbá a munkaképességének megfelelő munkahelyen történő elhelyezés biztosítása.

5 A foglalkoztatás célja A foglalkoztatás célja: összhangban foglalkozási rehabilitációra és a megváltozott munkaképességűek ellátásainak megállapítására vonatkozó hatályos jogszabályi rendelkezésekkel a megváltozott munkaképességű, egészségkárosodott, fogyatékos személyek foglalkoztatása, munkába állítása, a munkával történő jövedelemszerzés és létfenntartás érdekében. Önálló életvitel megtartása, önbecsülés, önbizalom növelése, önálló érdekérvényesítés fejlesztése, növelése.

6 A rehabilitációs foglalkoztatás formái A rehabilitációs foglalkoztatás formái: • A rehabilitációs foglalkoztatás – összhangban a hatályos jogi szabályozással – megvalósulhat tranzitfoglalkoztatással vagy tartós foglalkoztatással. • Tranzitfoglalkoztatás: A rehabilitálható munkavállaló védett körülmények között, termelő, szolgáltató tevékenység biztosítása mellett történő felkészítése a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra. A tranzitfoglalkoztatás végén a megváltozott munkaképességű munkaerő képes legyen a nyílt munkaerő-piacon történő önálló álláskeresésre és elhelyezkedésre. • Tartós foglalkoztatás: A megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós foglalkoztatása, fejlesztése, termelő/szolgáltató tevékenység biztosítása mellett, egészségi állapotának megőrzésével, védett környezetben, segítő szolgáltatások biztosításával.

7 Megváltozott munkaképesség – Minősítési kategóriák • A: rehabilitáció nélkül foglalkoztatható (60 % feletti egészségi állapot) – nem megváltozott munkaképességű • B1: foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható (50-60 % közötti egészségi állapot). • B2: egészségi állapota alapján rehabilitálható, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (50-60 % közötti egészségi állapot). • C1: tartós foglalkozási rehabilitációt igénylő személy (30-50 % közötti egészségi állapot). • C2: egészségi állapota alapján tartós rehabilitációt igényel, azonban a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményei miatt nem foglalkoztatható, foglalkozási rehabilitációja nem javasolt (30-50 % közötti egészségi állapot) • D: csak folyamatos támogatással foglalkoztatható megváltozott munkaképességű munkavállaló (30 % alatti egészségi állapot). • E: egészségkárosodása jelentős, önellátásra részben, vagy egyáltalán nem képes.

8 A rehabilitációs foglalkoztatás konkrét megvalósítási formái A rehabilitációs foglalkoztatás munkaviszony keretében az alábbi formákban valósulhat meg: • telephelyen történő foglalkoztatás • bedolgozói jogviszony • távmunkavégzés • más érdekkörében végzett termelő/szolgáltató tevékenység • munkapróba

9 TRANZITOLÁS LÉPCSŐI ELSŐ SZAKASZ ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ (felmérő, fejlesztő folyamatok, személyes rehabilitációs tervek készítése) Az első szakasz legfőbb konkrét feladatai a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében: • A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében. Felmérő, fejlesztő folyamatok: • Cél: a célcsoport tranzitálhatóságának elérése különböző felmérő, fejlesztő folyamatok révén, személyiségfejlesztés, önálló életvitel, önálló érdekérvényesítés segítése, munkafolyamatok elsajátítása, betanítás Feladatok: motiváció-, készség-, szakmai- és magatartás alapú kompetencia felmérések, vizsgálatok Rehabilitációs tervek elkészítése Rendszeres fogadóóra biztosítása, kapcsolattartás Szocializáció, munkaszocializáció, közösségbe illesztés, kötöttségek elfogadtatása (munkaidő, irányítás, stb.) motiváció felmérése, kompetencia/erőforrás felmérés, munkaköri feladatok meghatározása, munkafolyamatok elsajátítása, szükség esetén: probléma meghatározása, személyiségfejlesztés: önálló érdekérvényesítés, rehabilitációs terv elkészítése, a szükséges segítő szolgáltatások biztosítása.

10 TRANZITOLÁS LÉPCSŐI MÁSODIK SZAKASZ FOGLALKOZTATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT KÉPZÉSI SZAKASZ (személyes rehabilitációs terv megvalósítása, képzés, munkapróba) A második szakasz legfőbb konkrét feladatai a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében: • A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében • Fejlesztési folyamat további folytatása, személyre szólóan, a rehabilitációs tervben meghatározott célok elérése érdekében. • Munkatapasztalat szerzés • A személyes rehabilitációs terv alapján szükséges humán-és munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása: pályatanácsadás/rehabilitációs tanácsadás. • Betanító képzés, átképzés. • Humán segítő szolgáltatások biztosítása, rehabilitációs terv értékelése. • Rendszeres fogadóóra biztosítása • Munkapróba • Szükség esetén további fejlesztési folyamat végrehajtása: Azon szolgáltatások, egyéni felépített beszélgetésvezetések, mely a célcsoportra fejlesztőleg hat és a tranzitálhatóságát elősegíti.

11 TRANZITOLÁS LÉPCSŐI HARMADIK SZAKASZ FELKÉSZÍTÉS, ELHELYEZÉS, UTÓGONDOZÁS SZAKASZA (fejlesztési folyamat lezárása, személyes rehabilitációs terv megvalósítása, álláskeresési tanácsadás, felkészítés a nyílt munkaerő-piacra történő kihelyezésre) • A szakmai programban meghatározott személyi és tárgyi feltételek folyamatos biztosítása a foglalkozási rehabilitáció eredményessége érdekében. • Fejlesztési folyamat lezárása, befejezése, személyre szólóan, a rehabilitációs tervben meghatározott célok elérése érdekében. • Munkatapasztalat szerzés biztosítása • Rendszeres fogadóóra biztosítása • A személyes rehabilitációs terv alapján szükséges humán-és munkaerő-piaci szolgáltatások biztosítása • Betanító képzés, átképzés, • Rehabilitációs tervek értékelése, végrehajtása, szükség esetén módosítása.

12 TRANZITOLÁS LÉPCSŐI HARMADIK SZAKASZ • Munkapróba • Munkaerő-piaci szolgáltatás biztosítása: elsősorban: álláskeresési tanácsadás, önéletrajzírás, motivációs levél • Önálló álláskeresésre történő felkészítés, állásinterjúra történő felkészítés • Munkaügyi tanácsadás • Vállalkozás, mint lehetőség felmérése • Munkaerőpiacon eladható erőforrások tisztázása • Nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedésben történő segítségnyújtás • Utókövetés

13 A foglalkozási rehabilitáció során biztosított szolgáltatásaink Munkaerő-piaci szolgáltatások • munkaerő-piaci információ nyújtása, • munkatanácsadás, • pályatanácsadás, • álláskeresési tanácsadás, • rehabilitációs tanácsadás, • munkaerő közvetítés Humánszolgáltatások • életvezetési tanácsadás, • családgondozás, • szociális ügyintézés és tanácsadás, • társadalombiztosítási tanácsadás • munkaügyi tanácsadás

14 Tervezett szolgáltatásfejlesztés 2014. áprilisától • Cél: A szolgáltatások tartalmának azonossá tétele a munkaerő-piaci sztenderdekben meghatározottakkal • munkaerő közvetítés • egyéni álláskeresési tanácsadás • egyéni munkatanácsadás • munkakör elemzés • munkapróba • munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása munkáltatóknak • rehabilitációs tanácsadás • rehabilitációs mentori szolgáltatás • szociális információnyújtás

15 Motiváció a megváltozott munkaképességű munkaerő foglalkoztatásához 1.Rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása megváltozott munkaképességű munkaerő foglalkoztatásával (munkaidő: legalább napi 4 óra) 2.Rehabilitációs kártya alapján szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevétele megváltozott munkaképességű munkaerő alkalmazása esetén 3.Foglalkozási rehabilitációhoz nyújtott támogatások – akkreditáció 4.Munkaügyi Központoknál regisztrált, nyilvántartott megváltozott munkaképességű, tartós álláskereső bértámogatással történő foglalkoztatása 5.Tranzitfoglalkoztatás – munkapróba 6.Más vállalkozás érdekkörében végzett tevékenység - akkreditáció 7.Társadalmi felelősségtudat

16 Munkajogi létszám 2014. január 22.2051 fő Nem megváltozott munkaképességű munkavállaló311 fő Megváltozott munkaképességű munkavállaló1740 fő Megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós foglalkoztatott1218 fő 50 év alatti199 fő 50-55 év közötti185 fő 55 év feletti834 fő alapfokú - 8 általános734 fő 8 általánosnál magasabb (szakképesítés nem rendelkezik)39 fő szakképesítéssel rendelkezik445 fő Megváltozott munkaképességű munkavállaló tranzit foglalkoztatott522 fő 50 év alatti199 fő 50-55 év közötti150 fő 55 év feletti173 fő alapfokú - 8 általános317 fő 8 általánosnál magasabb (érettségi, szakképesítés nélkül)16 fő szakképesítéssel rendelkezik189 fő

17 Tranzitálás eredményességét befolyásoló tényezők • Pozitív befolyásoló tényezők: • Védett környezetben történő felkészítés a nyílt munkaerő-piacra • Segítő szolgáltatások (humán-és munkaerő-piaci) biztosítása • Az akkreditált foglalkoztatók és a munkaerő-piaci szolgáltatók együttműködése a cél elérése érdekében • Negatív befolyásoló tényezők: • Az akkreditált foglalkoztató és a szolgáltató érdekei (,,ellenérdekek” – létszám - akkreditált foglalkoztató vállalt foglalkoztatási kötelezettsége, munkaerő-létszám nem azonos kategória, árbevétel, mint a működés meghatározó tényezője) • 7/2012. (II.14.) NEFMI rendelet gyakorlati alkalmazása, pontrendszer • Képzés, átképzés hiánya – ok: finanszírozási hiány • Alacsony kompetenciák, szakképzettség hiánya • Komplex felülvizsgálaton rehabilitálhatónak minősített személyek munkavállalási hajlandósága, munkaidő korlát – heti 20 óra • Mobilitási képesség hiánya

18 Együttműködő partnereink • Regionális Érdekvédelem Alapítvány Nyíregyháza • Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete Kalocsa • Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete Baja • Nyír-Tanoda Képző és Szakképző Kft. Nyíregyháza •,,A teljes életért" Rehabilitációs Közhasznú Egyesület Nyíregyháza • Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs és Szociális Szakigazgatási Szerve • Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja – 4M program • Human-Net Alapítvány Nyíregyháza - TÁMOP-5.3.8.A-3 pályázati program megvalósító • Karrier Szakmai Diáksegítő Egyesület Nyíregyházi irodája - TÁMOP-5.3.8..A-3 pályázati program megvalósító • Regionális Szociális Forrásközpont Szombathely - TÁMOP-5.3.8..A-3 pályázati program megvalósító • Jász-Nagykun-Szolnok Megye ESÉLY Szociális Közalapítványa Regionális Szellemi Forrásközpont Szolnok - AMSZ - 4M program megvalósítója • Fonatvita Nonprofit Kft. Pécs - AMSZ - 4M program megvalósítója • Béthel Alapítvány Békéscsaba - AMSZ - 4M program megvalósítója • Napra-Forgó Nonprofit Kft. Kecskemét - Szeged megvalósítási helyszínekre - TÁMOP -5.3.8..A- 3 pályázati program megvalósítója

19 Munkáltatói kapcsolati tőke – a teljesség igénye nélkül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: • TESCO-GLOBAL Áruházak ZRT • Sematic Kft. • Serio Plast Kft • TeleQwest • Nyír Plast kft • Provident Pénzügyi Zrt • Auchan Debrecen • Vagép Rt • ULT Magyarország Kft. • Nyír-Faktúra Kft Bács-Kiskun megye: • Auchan Magyarország Kft • Bertrans Zrt. • Fémker Kft • Hungarian Project Kft • Provident Pénzügyi Zrt • TESCO • KÉSZ Kft • EL-Szabó Kft.

20 ”PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Matécsa Tibor 4400. Nyíregyháza, Lujza u 4. Tel: 30/466-6188 E-mail cím mt@prorehab.hu


Letölteni ppt "„ PRO-TEAM” REHABILITÁCIÓS NONPROFIT KFT. Tranzitálható munkavállalók nyílt munkaerő- piaci kihelyezésének elősegítése 2014. január 30. Küldetésünk mottója:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések