Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

"A kulturális vidékfejlesztés új lehetőségei" Tisza Gabriella FVM-VKSZI Győr, 2007. szeptember 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: ""A kulturális vidékfejlesztés új lehetőségei" Tisza Gabriella FVM-VKSZI Győr, 2007. szeptember 25."— Előadás másolata:

1

2 "A kulturális vidékfejlesztés új lehetőségei" Tisza Gabriella FVM-VKSZI Győr, 2007. szeptember 25.

3 Kihívások a kultúra és a közművelődés területén  Önkormányzatok autonómiája  Szociális piacgazdaság  Esélyegyenlőtlenség  Európai Unió csatlakozás 2004. május 01.  Reformok  Globalizáció- lokalitás

4 Magyarország Európai Uniós csatlakozása • Tervezés • Decentralizáció • Szubszidiarítás • Partnerség • Projekt szemlélet • Intézményrendszer

5 NUTS-Területi statisztikai beosztás •NUTS I: ország •NUTS II: régió •NUTS III: megye •NUTS IV: kistérség •NUTS V: település

6

7

8

9 Kiküldve: 168 kistérségbe Visszajelzett: 127 kistérség (76 %) Megtekinthető: www.erikanet.hu 1.Többcélú kistérségi társulások kérdőíves felmérése Együtt működő partner:Területpolitikai Kormányzati Hivatal

10 A Nemzeti Fejlesztési Terv I. számokban (2004-2006) Összesen 1.100-1.500 Mrd Ft összegű támogatás fordítható fejlesztésekre –EU-forrás: ~750 Mrd Ft –Hazai társfinanszírozás: ~ 550Mrd Ft –Magánforrás: ~ 300-400 Mrd Ft Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal

11 KIOP AVOP Humánerőforrás- fejlesztés OP Agrár- és Vidékfejlesztési OP Környezetvédelmi és Infrastruktúra- fejlesztési OP ROP GVOP HEFOP Regionális Fejlesztési OP Komplex szemlélet Az NFT1 Operatív Programjai: Gazdasági Versenyképesség OP Nemzeti Vidékfej- lesztési Terv

12 Fejlesztéspolitikai „keretek” Mrd. Ft. Forrás: Nemzeti Fejlesztési Hivatal

13 Uniós keretek 2007-2013 – a kohéziós politika reformja Lisszaboni - Göteborgi stratégia •Versenyképesség •Több és jobb munkahely •Társadalmi kohézió •Fenntarthatóság •Tudásalapú gazdaság

14 - Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció - Országos Területfejlesztési Koncepció - II. Nemzeti Fejlesztési Terv („Nemzeti Stratégiai Referenciakeret”) - Operatív programok - Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Terv - Egyéb dokumentumok - Fenntartható Fejlődés Stratégiája - Nemzeti Lisszaboni Akcióterv Milyen dokumentumok készültek:

15 Az Új Magyarország Program

16 2007-2013 közötti periódus tervezése •Az alap: 2020-ig terjedő időtávban: –Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció –Országos Területfejlesztési Koncepció •2007-2013 közötti stratégia meghatározása: Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) •Operatív Programok (OP) (ÚMFT alapján) •2 éves akciótervek •Egyéb dokumentumok –Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv –Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája –Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv), illetve Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram, 2006. szeptember

17 TÁMOP ÚMVP TIOP ROP SZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRA HELYI IGÉNYEK vidéki térségek

18 Az ÚMFT átfogó céljai Foglalkoztatás bővítése - foglalkoztathatóság és aktivitás javítása - társadalmi stabilitás - munkaerő-kereslet bővítése –munkahelyteremtés - munkaerő-piaci környezet fejlesztése - állásközvetítő rendszer Tartós növekedés - versenyképesség, - gazdaság bázisának szélesítése, - üzleti környezet fejlesztése

19 Horizontális célok Fenntarthatóság –környezeti –makrogazdasági (egyensúly) –társadalmi (demográfia, biztonság) Kohézió –területi (különbségek csökkentése) –társadalmi (esélyegyenlőség, igazságosság)

20 Ágazati Operatív Programok Az Operatív Programok Mozaikszavak e-mail cím Gazdaságfejlesztés OP GOP gop.valasz@meh.hu Közlekedés OP KÖZOP kozop.valasz@meh.hu Társadalmi megújulás OP TAMOP tamop.valasz@meh.hu Társadalmi infrastruktúra OP TIOP tiop.valasz@meh.hu Környezet és energia OP KEOP keop.valasz@meh.hu Államreform OP ÁROP arop.valasz@meh.hu Elektronikus közigazgatás OP EKOP ekop.valasz@meh.hu

21 Regionális Operatív Programok Nyugat-dunántúli OP NYDOP nydop.valasz@meh.hu Dél-alföldi OP DAOP daop.valasz@meh.hu Észak-alföldi OP EAOP eaop.valasz@meh.hu Közép-magyarországi OP KMOP kmop.valasz@meh.hu Észak-magyarországi OP EMOP emop.valasz@meh.hu Közép-dunántúli OP KDOP kdop.valasz@meh.hu Dél-dunántúli OP DDOP ddop.valasz@meh.hu Az Operatív Programok Mozaikszavak e-mail cím

22 Az OP-k közti forrásallokáció Operatív programok Összesen milliárd HUF* Gazdaságfejlesztés OP674,03 Közlekedés OP1721,47 Társadalmi megújulás OP933,29 Társadalmi infrastruktúra OP538,95 Környezet és energia OP1053,56 Nyugat-dunántúli OP128,25 Közép-dunántúli OP140,46 Dél-dunántúli OP194,99 Dél-alföldi OP207,05 Észak-alföldi OP269,64 Észak-magyarországi OP249,91 Közép-magyarország OP430,29 Államreform OP40,61 Elektronikus közigazgatás OP99,49 Végrehajtás OP94,88 Nemzeti Teljesítmény Tartalék98,38 Új Magyarország Fejlesztési Terv összesen6875,27 Európai területi együttműködés*106,81 *2004-es árak, 265 Ft/euró, társfinanszírozással

23 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

24 Közös mezőgazdasági politika (CAP) 1962.  Alapelvek:- az egységes piac elve - a közösségi preferencia elve - a pénzügyi szolidaritás elve  ReformokAgenda 2000 A vidékfejlesztés a CAP II. pillére  2007-2013 tervezés alatt

25 Vidékfejlesztés A vidékfejlesztés Centruma: 2000 - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2003 - Vidékpolitikai kormánymeghatalmazott FVM politikai államtitkára 2005 - Miniszterelnöki Hivatal 2006 - Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

26 Agrárium és a vidékfejlesztés Magyarország vidéki területei (OESC kritériumok alapján) Terület 96 %-a Népesség 74 %-a Vidékfejlesztési politika kihívásai:  Gazdaság  Társadalom  Környezeti

27 EU agrár- vidékfejlesztési politikája és stratégiája  gazdák helybentartásának ösztönzése  többfunkciós mezőgazdaság  diverzifikált helyi gazdaság Prioritások:  A versenyképesség növelése, fenntartható növekedési pályán  Környezetgondozás és a földterület termőképességének fenntartása  Vidéki gazdaság divezifikációja, vidéken élők életminőségének javítása  LEADER keretében a közösségi programok megvalósításának elősegítése

28 Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia prioritásai  Versenyképesség javítása az agráriumban  Agrár-vidék fejlesztése  Fenntartható fejlődés  Társadalom egészségének megőrzése  Élhetőbb vidéki környezet  Innovatív szolgáltatások

29 A LEADER szerepe 2007 és 2013 között

30 Az EMVA belső struktúrája 4 tengely határozza meg a finanszírozás kereteit és a támogatható intézkedések körét • 1. tengely: A mezőgazdasági és erdészeti ágazat versenyképességének javítása • 2. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése • 3. tengely: A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása • 4. tengely: LEADER • Technikai Segítségnyújtás: Európai/Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat

31 LEADER tengely az EMVA-n belül •AZ EMVA 4. tengelye •LEADER-megközelítés – azonos a jelenleg futó programmal •Minimálisan előírt részesedés: 2,5% •Kapcsolódás az 1-3. tengely célkitűzéseihez; •Kapcsolódás a „Készségek elsajátítása” intézkedéshez;

32 A LEADER a Nemzeti Agrár- vidékfejlesztési Tervben Támogatott területek: - Integrált helyi fejlesztési stratégiák és programok megvalósítása - „Területek közötti” együttműködések elősegítése és megvalósítása Kapcsolódás a „Készségek elsajátítása” intézkedéshez Kapcsolódás a Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat létrehozásához

33 Döntési pontok a LEADER tervezése folyamán • A LEADER tengely részesedése • Kistérségi szintű programalkotás támogatása • Vidéki térségek lehatárolása – 3-4. tengely • Az akciócsoport kritikus tömege • Akciócsoportonkénti támogatás nagysága • A finanszírozható fejlesztések köre • Projektkiválasztás módszere • Az akciócsoport státusza – jogi személyiség • Az akciócsoport szervezetei

34 KÖZKINCS Program

35 KÖZKINCS PROGRAM, a kulturális vidékfejlesztés programja Elfogadta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004. július 26-án. 1.Intézményrendszer 2.Tervezés 3.Finanszírozás

36 1. Intézményrendszer •NKÖM Közművelődési Főosztály •MMI átszervezése •Regionális Programok Főosztálya •Regionális Kulturális Koordinációs Irodák •Közkincs Szakbizottság •Országos közművelődési szakfelügyelet átalakítása

37 Regionális Kulturális Koordinációs Irodák  Pályázatok alapján regionális irodák helyszíneinek kiválasztása  Pályázatok alapján regionális irodavezetők kinevezése  Irodák működése 2005. május 15-től

38 Irodavezet ő k feladatai 1. Koordináció  Közkincs regionális szakbizottság  Regionális rendezvények, kistérségi, helyi, sajátosságon alapuló kezdeményezések ösztönzése  Rendezvényeken való részvétel, aktuális információk közlése, kapcsolatépítés, információszerzés 2. Forráshoz jutás  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium pályázatról tájékoztatások és pályázatok kezelése  Egyéb pályázatok 3. Kulturális innováció  Tervezés  Adatbázis kezelés  Modell értékű együttműködések ösztönzése

39 Regionális Kulturális Koordinációs Irodák  Szombathely (NYD régió) - Horváth György 30 / 303-9292, nydregio@mmi.hu  Pécs (DD régió) – Hefner Erika 30 / 303-9172 ddregio@mmi.hu  Székesfehérvár (KD régió)– Mók Ildikó 30 / 303-9193, kdregio@mmi.hu  Eger (ÉM régió) – Mályinkóné Mihályfi Rita 30 / 303-9184, emregio@mmi.hu  Szolnok (ÉA régió) – Dózsa György 30 / 303-9176, earegio@mmi.hu  Kecskemét (DA régió) – Eszik Anikó 30 /303-4300, daregio@mmi.hu  Budapest (KK,Bp) – Kakasné Pethő Ágota 30 /303-9196, kmregio@mmi.hu

40 2. Tervezés Stratégiák  Fenntartható Fejlődés Stratégiája  Lisszaboni Akcióterv  Nemzeti Stratégiai Referencia Keret  Operatív programok  Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció

41 Európa Terv (2007-2013 célkitűzései)  Társadalmi és gazdasági Kohézió, összetartó társadalom  Tudásvezérelt és megújuló társadalom kialakítása  Versenyképes gazdaság  Fenntartható fejlődés feltételeinek biztosítása

42 3. Finanszírozás - KÖZKINCS hitelprogram - KÖZKINCS térségi szintű pályázati programok

43 Közkincs pályázat 2005 regionális szintű programok •Kiíró: NKÖM •Lebonyolító: MMI – Regionális Programok Főosztálya - Regionális Koordinációs Irodák Pályázatok bírálata •Regionális Közkincs Bizottságok •KM régió - Szakmai Bizottság •NKÖM - Szakmai Bizottság •Pályázati értesítések - NKÖM

44 Közkincs pályázat regionális szintű programok 2005  Összesen beérkezett pályázat: 305 darab  Érvényes: 271 darab  Támogatott: 217 darab  Támogatási igény: 540 millió 207 ezer Ft  Támogatási keret: 170 millió 500 ezer Ft

45 Közkincs pályázat regionális szintű programok 2006  Összesen beérkezett pályázat: 242 darab  Érvényes: 150 darab  Támogatott: 101 darab  Támogatási igény: 640 millió 062 ezer Ft  Támogatási keret: 100 millió

46 Közkincs pályázat regionális szintű programok 2007 Támogatási keret összesen: 180 millió Ft

47 K-I. Kistérségi Közkincs-kerekasztal létrehozása, működésének támogatása A pályázati altéma támogatási keretösszege: 25 millió forint (1 pályázat maximum 450 ezer Ft)

48 K- II. A kistérségi feladatot végző közművelődési intézmények, közművelődési célú közösségi színterek, nyilvános könyvtárak, muzeális intézmények, kulturális feladatot ellátó társadalmi szervezetek programjának támogatása. A pályázati altéma támogatási keretösszege: 60 millió forint (1 pályázat maximum 2,5 millió Ft)

49 K- III. Közművelődési intézmények, nyilvános könyvtárak, népművészeti alkotóházak és muzeális intézmények fejlesztési programja. A pályázati altéma támogatási keretösszege: 95 millió forint (1 pályázat maximum 4,5 millió Ft)

50 KÖZKINCS-I. Támogatás: 58 kistérségben - 22 415 000 Ft KÖZKINCS-II. Támogatás: 44 település - 50 799 000 Ft KÖZKINCS-III. Támogatás: 93 pályázat - 106 786 000 Ft KÖZKINCS-program 2007. évi térségi szintű pályázatainak eredménye

51 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisza Gabriella Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisza Gabriella www.vkszi.hu tiszag@vkszi.hu Tel: 1/487-7180


Letölteni ppt ""A kulturális vidékfejlesztés új lehetőségei" Tisza Gabriella FVM-VKSZI Győr, 2007. szeptember 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések