Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közkincs pályázatok tapasztalatai régiónkban Budapesti Népművelők Egyesületének szakmai tanácskozása Balatonszemes, 2006. május 17.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közkincs pályázatok tapasztalatai régiónkban Budapesti Népművelők Egyesületének szakmai tanácskozása Balatonszemes, 2006. május 17."— Előadás másolata:

1 Közkincs pályázatok tapasztalatai régiónkban Budapesti Népművelők Egyesületének szakmai tanácskozása Balatonszemes, 2006. május 17.

2 KÖZKINCS PROGRAM, a kulturális vidékfejlesztés programja Elfogadta a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 2004. július 26-án. 1. Szervezeti keretek megújítása 2. Tervezés 3. Finanszírozás

3 1. Intézményrendszer  NKÖM Közművelődési Főosztály  MMI átszervezése  Regionális Programok Főosztálya  Regionális Kulturális Koordinációs Irodák  Közkincs Szakbizottság  Országos közművelődési szakfelügyelet átalakítása

4 A Magyar Művelődési Intézet Regionális Kulturális Koordinációs Irodáinak működése

5 Regionális Kulturális Koordinációs Irodák  Pályázatok alapján a regionális irodák helyszíneinek kiválasztása  Pályázatok alapján a regionális irodavezetők kinevezése  Irodák működése 2005. május 15-től

6 Regionális Kulturális Koordinációs Irodák  Szombathely(NYD- Régió) Horváth György nydregio@mmi.hunydregio@mmi.hu30 / 303-9292 nydregio@mmi.hu  Pécs(DD- Régió)Hefner Erika ddregio@mmi.huddregio@mmi.hu30 / 303-9172 ddregio@mmi.hu  Székesfehérvár (KD- Régió)Mók Ildikó kdregio@mmi.hukdregio@mmi.hu30 / 303-9193 kdregio@mmi.hu  Eger (ÉM- Régió)Mihályfi Rita emregio@mmi.huemregio@mmi.hu30 / 303-9184 emregio@mmi.hu  Szolnok (ÉA- Régió)Dózsa György earegio@mmi.huearegio@mmi.hu30 / 303-9176 earegio@mmi.hu  Kecskemét (DA- Régió)Eszik Anikó daregio@mmi.hudaregio@mmi.hu30 /303-4300 daregio@mmi.hu  Budapest (KM - Régió)Pethő Ágota kmregio@mmi.hukmregio@mmi.hu30 /303-9196 kmregio@mmi.hu

7 A Regionális Kulturális Koordinációs Irodák feladatai: 1. Koordináció Helyzetkép, helyzetelemzés Regionális Közkincs Szakbizottságok Régiós rendezvénynaptár Regionális rendezvények Kistérségi kapcsolatok

8  Regionális, kistérségi szakmai képzések  Aktuális információk továbbítása, kapcsolatépítés  Események, rendezvények, helyi, kistérségi sajátosságon alapuló kezdeményezések ösztönzése  Kiadványok gyűjtése

9 2. Forráshoz jutás  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázatai  Pályázatok kezelése  Tanácsadás, információs tevékenység  Pályázatok döntés-előkészítése  Egyéb pályázatok

10 3. Kulturális innováció 3.1. Tervezés  NFT II. (Nemzeti Fejlesztési Terv)  NVT II.(Nemzeti Vidékfejlesztési Terv)  Regionális szintű tervezés  Kistérségi stratégia készítése

11 3.2. Információ 3.2.1adatgyűjtés, koordinálás 3.2.2feltöltések koordinálása (pl.: erikanet, régiótár) 3.3. Együttműködés 3.3.1 Modell értékű programok: kistérségi szinten regionális szinten

12 3.3.2. Az együttműködések motiválása a) Területi szintek között:  Település  Kistérség  Megye  Régió b) Közkultúra intézményei között:  Művelődési intézmények  Könyvtárak  Múzeumok  Levéltárak

13 4. Kapcsolati rendszer  Regionális Területfejlesztési Tanács  MTRFH Régió Igazgatói  Megyei Területfejlesztési Tanács  Regionális- Megyei Fejlesztési Ügynökség  Megyei Közművelődési, Közgyűjteményi Intézmények  Regionális Idegenforgalmi Bizottság  Mobilitás  Kistérségi többcélú társulások, fejlesztési tanácsok  Kulturális civil szervezetek

14 5. Közkincs pályázat - regionális szintű programok -  Kiíró: NKÖM  Lebonyolító: MMI – regionális koordinációs irodák  pályázatok befogadása, regisztráció, adminisztráció, döntés-előkészítés  Regionális Közkincs Bizottságok: pályázatok bírálata  KM- Régió : Szakmai Bizottság - pályázatok elbírálása  MMI Regionális Programok Főosztálya – országos egyeztető értekezlet  NKÖM szakmai kuratórium - végső bírálat  MMI - nyertes pályázók értesítése  MMI - szerződéskötés, teljesítésigazolás, elszámolás

15 Közkincs I. - 2005  Összesen 305 pályázat érkezett.  Érvényes: 271  Támogatott: 217  Támogatási igény: 540 millió 207 ezer Ft  Támogatási keret: 170 millió 500 ezer Ft

16 Közkincs I. pályázat támogatási kerete

17 Pályázat a régiókban működő népművészeti és amatőr művészeti alkotóközösségek és egyéni alkotók támogatására (34,5 M Ft) KÖZKINCS I./1 Összesen: 127 pályázat. Ebből Közép – Magyarország:20 Érvényes:14 Támogatott: 13 Támogatás a régióban összesen: 5 millió 820 ezer Ft

18 Pályázat a régiókban működő népművészeti és amatőr művészeti alkotóközösségek és egyéni alkotók támogatására (34,5 M Ft)

19 Pályázat a régiókban együttműködéssel megvalósuló, regionális jelentőségű közművelődési programokra (36 M Ft) KÖZKINCS I./ 2 A pályázat célja: az egész régióra kiterjedő, több közművelődési feladatvállaló összefogására épülő közművelődési kezdeményezés támogatása Pályázatot nyújthatnak be: a közművelődési feladatot alaptevékenységként ellátó intézmények és önálló jogi személyiséggel bíró közművelődési szervezetek Elnyerhető támogatás felső határa: 1,5 M Ft

20 Pályázat a régiókban együttműködéssel megvalósuló, regionális jelentőségű közművelődési programokra (22 millió 889 ezer Ft) Összesen: 41 pályázat KM- régió: 6 / Támogatott: 5

21 A települési közkulturális szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító modell-értékű programok (113 millió 111 ezer Ft) KÖZKINCS I./ 3 1. modell: Közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók együttes megvalósítása (max: 5 m Ft) 2. modell: Közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók társulásos formában történő megvalósítása (max: 6 m Ft) 3. modell: Közkulturális szolgáltatások vásárlása, a befogadás feltételeinek megteremtése (max: 4 m Ft)

22 Közkincs 3. 2005. Összesen 136 pályázat érkezett. Közép-Magyarországi Régióból: 3 Érvényes: 3/ Támogatott: 2 KM - régió támogatása összesen: 6 430 000 Ft.

23 Általános tudnivalók: Valamennyi pályázatnál a tevékenység megvalósításának időkerete: 2005. május 1. – 2006. május 31. ELSZÁMOLÁSA: 2006. MÁJUS 30. Cím: Kulturális Koordinációs Iroda Közép-Magyarországi Régió 1052 Budapest, Városház u. 7.

24 Közkincs I. Hitel Program 2005.  Meghirdetésekor 1,5 mrd Ft  Közösségi kulturális színterek felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, illetve új kulturális terek kialakítására kedvezményes kamat- és tőketámogatás  20 éves futamidejű hitelkonstrukció kistelepülések számára.  (könyvtárbusz, ifjúsági klubok)

25 Közkincs I. Hitel Program 2005.  153 pályázat országosan  2, 2 mrd Ft összegben kedvezményes hitel a településeknek  Közép-Magyarország:7 pályázat  Támogatott:6 pályázat  Összesen: 102 millió Ft összegben

26 2006. évi térségi Közkincs pályázatok ( 100 millió Ft) a települési közkulturális szolgáltatások továbbfejlesztését biztosító modell-értékű programokra, valamint a népművészeti alkotó- házak, népművészeti alkotó műhelyek infra- strukturális és eszközfejlesztésére ÚJ!!!

27 06/II.–1. A kistérségek, települések közkulturális szolgáltatásai továbbfejlesztését biztosító modell- értékű programok  a) A közművelődési, könyvtári, muzeális funkciók társulásos formában történő együttes megvalósítása Pályázhat: azonos statisztikai kistérségben lévő önkormányzati társulás a kistérség egészére vagy több (minimum három) településének összefogására épülő komplex tervezettel, az ahhoz igazodó költségvetés támogatási igényével. azonos statisztikai kistérségben lévő önkormányzati társulás a kistérség egészére vagy több (minimum három) településének összefogására épülő komplex tervezettel, az ahhoz igazodó költségvetés támogatási igényével. Pályázni lehet: a társulás közkulturális szolgáltatásainak gazdagítására (pl. közösen használt eszközök, rendezvénysátor vásárlása), valamint a térségi szintű hagyományok alkotó továbbéltetését szolgáló tevékenységek művelésére alkalmas terek kialakítására (pl. intézmény, közösségi színtér kialakítása, bővítése). Kistérségenként egy pályázat adható be, maximum 5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra, 20 % önrész igazolásával. ÚJ!!!

28  b, Közkulturális (közművelődési, könyvtári, muzeális jellegű) együttes befogadására alkalmas többfunkciójú közösségi színtér kialakításához, továbbfejlesztéséhez szükséges beruházásokra, a hozzá kapcsolódó, a működést segítő tárgyi eszközök beszerzésére és programok megvalósítására Pályázhatnak: olyan települési önkormányzatok, akik nem rendelkeznek anyagi forrással az egyes tevékenységek ellátásához szükséges intézmények alapításához, színterek fenntartásához. A vissza nem térítendő támogatás összege: max. 3 m Ft. Szükséges önrész 10 % A vissza nem térítendő támogatás összege: max. 3 m Ft. Szükséges önrész 10 % 06/II.–1. A kistérségek, települések közkulturális szolgáltatásai továbbfejlesztését biztosító modell-értékű programok ÚJ!!!

29 06/II.–2. Népművészeti alkotóházak, alkotó műhelyek infrastrukturális és eszközfejlesztése  Pályázhat: elsősorban országos, továbbá regionális, vagy megyei, hatókörrel – legalább három éve – működő népművészeti kézműves alkotóház, népművészeti kézműves műhely fenntartója, a fenntartó és működtető közösen, vagy a működtető egyedül  Pályázni lehet a most beindítandó, illetve a már folyamatosan eredményeket felmutató szakmai tevékenységek technikai, tárgyi feltételeinek megteremtésére, az épületek korszerűsítésére, felújítására, bővítésére, maximum 2 millió forint összeghatárig.  Szükséges önrész 10 % !   Nyári tábori programmal, konferenciával, továbbképzési tematikával, egy-egy játszóházi rendezvénnyel nem lehet pályázni! ÚJ!!!

30 Általános információk: Beadási határidő: 2006. március 6. DÖNTÉS: 2006. április 24. FIGYELEM! A 2006-os Közkincs pályázatoknál a tevékenység megvalósításának időkerete: 2006. március 1. – 2006. december 31. Pályázati információk: Kulturális Koordinációs Iroda Közép-Magyarországi Régió 1052 Budapest, Városház u. 7. III.ép. Fsz. 5.

31 KÖZKINCS II. 2006. Összesen: 254 pályázat Támogatás összege: 100 millió Ft.

32 Pályázatok megoszlása régiók szerint  Összesen: 254 db  KM-Régió: 12 db  Érvényes: 5 db

33 NYERTES PÁLYÁZATOK RÉGIÓNKÉNTI MEGOSZLÁSA  Támogatott pályázatok: 101 db

34 A TÁMOGATÁSI KERET MEGOSZLÁSA RÉGIÓK SZERINT  Összes keret: 100 millió Ft.

35 KÖZKINCS HITELPROGRAM – 06/I. „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként  A Hitelprogram részletes feltételei az MFB Rt. honlapján, a www.mfb.hu címen  A pályázatot a Nemzeti Kulturális Alap Fejezeti Pályáztatási Csoporthoz (1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.) kell benyújtani. Pályázat beadási határidő: 2006. március 20. Információ: NKÖM, Közművelődési Főosztály, Újfalusi Gábor tel: 484-7100

36 KÖZKINCS HITELPROGRAM – 06/I. – 1 „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként  A pályázat célja: a közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési program folytatása, 100 közkulturális intézmény, közösségi színtér kialakításának, felújításának támogatása.  Pályázhatnak: a közkulturális intézményeket fenntartó helyi önkormányzatok.  20 éves futamidő, max. 20 millió Ft kamatmentes hitel  Tőketörlesztés 25-50 %-nak átvállalása a kistelepüléseknél.  10 % kötelező önrész

37 KÖZKINCS HITELPROGRAM – 06/I. – 2 „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram részeként  A pályázat célja: könyvtárbuszos szolgáltatás beindítá- sának támogatása  maximum 5 mozgókönyvtári szolgáltatás megvalósítására  pályázhatnak: kistérségi társulások, önkormányzati társulások, megyei önkormányzatok, könyvtárbusz vásárlására, a könyvtárbusz működtetésével megvaló- suló szolgáltatásokkal kapcsolatos beruházásokra úgy, hogy egy busz legalább 35 megállóhelyen szolgáltasson.  10 % kötelező önrész  15 éves futamidő, kamatmentes hitel, max. 50 millió Ft.

38 Általános információk: Pethő Ágota Irodavezető KULTURÁLIS KOORDINÁCIÓS IRODA Közép-Magyarországi Régió 1052 Budapest, Városház. u. 7. III. ép. fsz. 5. Tel: 30/303-9196 Email:pethoa@mmi.hu @mmi.hu kmregio@mmi.hu

39 A szemesi együttléthez sok sikert és szép időt kívánok! Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Közkincs pályázatok tapasztalatai régiónkban Budapesti Népművelők Egyesületének szakmai tanácskozása Balatonszemes, 2006. május 17."

Hasonló előadás


Google Hirdetések