Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása,"— Előadás másolata:

1 3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei Tanár Levelező képzés Üzleti Iskola Levelező képzés

2 Belső finanszírozás Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Külső finanszírozás •Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források •Adósságjellegű intézményes finanszírozási források •Tőkejellegű finanszírozási források •Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források •Adósságjellegű intézményes finanszírozási források •Tőkejellegű finanszírozási források LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁSI ALTERNATÍVÁK

3 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást TÍPUSAI ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) 3

4 Tagi kölcsön Családi, baráti kölcsön Szállítói hitelek Vevői előleg Váltó, csekk KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK 4 Bankhitel Lízing Faktoring Kötvény Közraktárjegy NEM INTÉZMÉNYES INTÉZMÉNYES

5 dr.Béza Dániel5 Hitelezés

6 6 BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes 2014. március 14.-ig) Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes 2014. március 14.-ig) 2013. évi CCXXXVII. Törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (kihirdetve 2013.XII.23) Új Ptk. IX. Fejezet. A Pénztartozások teljesítése, valamint XX. A hitel – és a számlaszerződések. LII Fejezet. A hitelszerződés. LIII. A kölcsönszerződés dr.Béza Dániel6

7 7 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI A Ptk. 522.§ (1) bekezdése szerint: „Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.” Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] ( 1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] ( 1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. A törvény a továbbiakban meghatározza a kölcsönvevő kötelezettségeit, a kamatfizetési kötelezettséget, a kölcsön folyósítása megtagadásának eseteit, a kölcsön igénybevételéről való lemondás körülményeit, valamint a hitel illetve kölcsönszerződés felmondásának általános feltételeit. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. dr.Béza Dániel 7

8 A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok Hpt. 98. § (1) A pénzügyi intézmény - ide nem értve a pénzügyi holding társaságot - a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő - igazgatóság által elfogadott belső szabályzatot dolgoz ki és alkalmaz. (2) Pénzügyi intézmény kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban köthet. A szóban kötött pénz- és tőkepiaci ügylet esetében az ügyletkötést a pénzügyi intézmény írásban visszaigazolja. 99. § (1) A hitelintézet a kihelyezésről történő döntés előtt meggyőződik a szükséges fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául szolgáló iratokat az ügyletre vonatkozó szerződéshez és a leszámítolt váltóhoz csatolja. Hpt. 98. § (1) A pénzügyi intézmény - ide nem értve a pénzügyi holding társaságot - a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő - igazgatóság által elfogadott belső szabályzatot dolgoz ki és alkalmaz. (2) Pénzügyi intézmény kockázatvállalással járó ügyletet kizárólag írásban köthet. A szóban kötött pénz- és tőkepiaci ügylet esetében az ügyletkötést a pénzügyi intézmény írásban visszaigazolja. 99. § (1) A hitelintézet a kihelyezésről történő döntés előtt meggyőződik a szükséges fedezetek, biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául szolgáló iratokat az ügyletre vonatkozó szerződéshez és a leszámítolt váltóhoz csatolja. A bankok magatartását magyarázó tények A bankok magatartását magyarázó tények • A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. • Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. • A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. • Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI dr.Béza Dániel8

9 9 (2) A hitelintézet értékkel bíró fedezetként nem fogadhatja el: a) a saját maga által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, ideértve a szövetkezeti részesedést is, b) a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás által kibocsátott, tagsági jogokat megtestesítő értékpapírt, ideértve a szövetkezeti részesedést is, c)16 a hitelintézet vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézettel szoros kapcsolatban álló vállalkozás Ptk.-ban meghatározott minősített többséget biztosító befolyása alatt álló részvénytársaság részvényét.16 (3) A kockázatvállalást tartalmazó szerződés tartama alatt a hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását és az (1) bekezdésben foglaltakat. A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok

10 10 Szerződés A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: • Ügyfélszerződés • Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) • Üzletszabályzat A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: • Ügyfélszerződés • Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) • Üzletszabályzat Türelmi idő • az az időtartam amely alatt tőketörlesztési kötelezettség nincs (de kamatfizetés van !) Rendelkezésre tartási időszak Rendelkezésre tartási időszak • a Szolgáltatás igénybevételére meghatározott időszak HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK dr.Béza Dániel10

11 11 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Kamatláb Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Kamatrés (kamat felár) Kamatrés (kamat felár) • a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték •Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. • a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték •Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. Referencia kamatláb Referencia kamatláb • Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva • BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. • EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) • CHF LIBOR (CHF alapkamat) • Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva • BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. • EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) • CHF LIBOR (CHF alapkamat) dr.Béza Dániel11

12 12 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Induló költségek Induló költségek • Hitelbírálati díj • Szerződéskötési díj • Folyósítási díj •Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének • Hitelbírálati díj • Szerződéskötési díj • Folyósítási díj •Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének Szerződés Módosítási díj Szerződés Módosítási díj • mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a • előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! • akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre • lakossági hitelezéskot használt THM mutató nem veszi figyelembe! • mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a • előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! • akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre • lakossági hitelezéskot használt THM mutató nem veszi figyelembe! Rendelkezésre Tartási díj Rendelkezésre Tartási díj • A fel nem használt hitelekeret után fizetendő • mértéke 1-2% • A fel nem használt hitelekeret után fizetendő • mértéke 1-2% TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK dr.Béza Dániel12

13 Lejárat szerint Célja szerint Szerződés formája szerint • Éven belüli • Éven túli • Éven belüli • Éven túli • Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) • Folyószámla hitel • Beruházási hitel • Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) • Folyószámla hitel • Beruházási hitel • Meghatározott lejáratú • Megújuló hitel • Projekt hitel • Szindikált hitel • Meghatározott lejáratú • Megújuló hitel • Projekt hitel • Szindikált hitel A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). BANKHITELEK ALAPVETŐ TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI dr.Béza Dániel13

14 14 A FOLYÓSZÁMLAHITEL Jellemzői • A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet • Automatikus lehívás (terhelések) • Automatikus törlesztés (jóváírások) • Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú • A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra • A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet • Automatikus lehívás (terhelések) • Automatikus törlesztés (jóváírások) • Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú • A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra Célja • átmeneti fizetési problémák megoldására • ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítésére • biztonsági tartalékra • forgóeszközök finanszírozására • szabad felhasználású hitel • átmeneti fizetési problémák megoldására • ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítésére • biztonsági tartalékra • forgóeszközök finanszírozására • szabad felhasználású hitel dr.Béza Dániel14

15 15 A FOLYÓSZÁMLAHITEL HELYES HASZNÁLATA Szabályos folyószámlahitel •rendszeres számlaforgalom •a keretnek megfelelő nagyságrendű jóváírások •időszakos keretkihasználás •kevesebb fizetett kamatösszeg Nem megfelelő termékválasztás: • folyósítás után teljes lehívás • időszakos, zömében készpénzes jóváírás, melyet szinte azonnal el is utalnak • folyamatos keretkihasználás • magas fizetendő kamatösszeg dr.Béza Dániel15

16 16 AZ ESETI FORGÓESZKÖZHITEL Jellemzői • kötött felhasználású • a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: ütemezve vagy egy összegben • futamideje: 1-3 év • törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén • kötött felhasználású • a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: ütemezve vagy egy összegben • futamideje: 1-3 év • törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén Célja • átmenetileg vagy tartósan lekötött forgóeszközök pénzügyi fedezetének biztosítása dr.Béza Dániel16

17 17 A RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL Jellemzői • kötött felhasználású • rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható • a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) • törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) • futamideje: max. 1 év • kötött felhasználású • rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható • a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) • törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) • futamideje: max. 1 év Célja • átmeneti fizetési problémák megoldására • követelések megelőlegezésére („kvázi faktor keret”) • forgóeszközök finanszírozására • átmeneti fizetési problémák megoldására • követelések megelőlegezésére („kvázi faktor keret”) • forgóeszközök finanszírozására dr.Béza Dániel17

18 18 A BERUHÁZÁSI HITEL Jellemzői • a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! • saját erő: min. 20% - igazolni kell! • ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül • lehívás: egyösszegben vagy részletekben • futamideje: minimum 1 év • törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal • a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! • saját erő: min. 20% - igazolni kell! • ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül • lehívás: egyösszegben vagy részletekben • futamideje: minimum 1 év • törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal Célja • Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása • kötött felhasználású • Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása • kötött felhasználású dr.Béza Dániel18

19 19 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI Finanszírozás alanya Finanszírozás alanya • Projekttársaság • speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. • Projekttársaság • speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. Saját tőke • Projektszponzor(ok) a tulajdonosok • Saját tőkét biztosítanak • Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok • Projektszponzor(ok) a tulajdonosok • Saját tőkét biztosítanak • Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok Idegen tőke • Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást • Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja • Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) • Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást • Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja • Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) dr.Béza Dániel19

20 20 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI Biztosíték, élettartam Biztosíték, élettartam • Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei • projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. • Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei • projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. Magas tőkeáttétel Magas tőkeáttétel • Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. • magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt • Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. • magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt Egyediség • Standard információ hiányzik • Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető • magas tranzakciós költségek • 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt • Standard információ hiányzik • Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető • magas tranzakciós költségek • 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt dr.Béza Dániel20

21 Hitelkérelem befogadása Előszűrés Hitelbírálat-döntés Folyósítás Hitelgondozás Szerződéskötés A hitelügylet lezárása A HITELEZÉSI FOLYAMAT ELEMEI dr.Béza Dániel21

22 • az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; • az ügyfél címe; • a kért hitel összege; • a hitel célja; • a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; • a hitel törlesztésének forrása; • a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); • a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; •a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; • az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; • az ügyfél címe; • a kért hitel összege; • a hitel célja; • a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; • a hitel törlesztésének forrása; • a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); • a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; •a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; Hitelkérelem tartalmi elemei • Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; • Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; • Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; • A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; • A vállalkozás előző két évi beszámolója; • A legfrissebb főkönyvi kivonat; • A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; • Igazolások a köztartozások megfizetéséről (APEH, TB, VPOP) • Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv • Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; • Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; • Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; • A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; • A vállalkozás előző két évi beszámolója; • A legfrissebb főkönyvi kivonat; • A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; • Igazolások a köztartozások megfizetéséről (APEH, TB, VPOP) • Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA dr.Béza Dániel22

23 Lényege, hogy még az érdemi hitelbírálat előtt kiszűrje a hitelképtelen illetve nem hitelezhető adósokat Nem hitelezhető adósok listája Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Hivatalos cégnyilvántartás, különböző céginformációs rendszerek ESZKÖZEI Csődfigyelő ELŐSZŰRÉS dr.Béza Dániel23

24 Hitelbírálat célja A kockázat elemzését követően a bank megállapítja: Fedezetek lehetnek • Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése • Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele • Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása • Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása • Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése • Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele • Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása • Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása • A hitel összegét • A hitel lejáratát • A hitel törlesztési ütemezését • A kamatkondíciókat • A fedezetigényt • A hitel összegét • A hitel lejáratát • A hitel törlesztési ütemezését • A kamatkondíciókat • A fedezetigényt • Bankgarancia • Bankkezesség • Óvadék • Ingatlan jelzálog • Ingó jelzálog • Kezesség • Engedményezés • Bankgarancia • Bankkezesség • Óvadék • Ingatlan jelzálog • Ingó jelzálog • Kezesség • Engedményezés HITELBÍRÁLAT ÉS DÖNTÉS dr.Béza Dániel24

25 Szerződéskötés Folyósítás Szerződéskötés Folyósítás • Bankhitelszerződés megkötése • A hitel folyósítása • Bankhitelszerződés megkötése • A hitel folyósítása Hitelgondozás Ügylet lezárása Hitelgondozás Ügylet lezárása • Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése • Törlesztési folyamat ellenőrzése • Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén • Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése • Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése • Törlesztési folyamat ellenőrzése • Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén • Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése SZERZŐDÉSKÖTÉS, FOLYÓSÍTÁS, HITELGONDOZÁS dr.Béza Dániel25

26 A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: •miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; •mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra •milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: •miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; •mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra •milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Legyen üzleti tervünk, mérleg és eredménytervünk és cash-flow tervünk Álljanak rendelkezésre a hitelkérelemhez becsatolandó dokumentumok Ne legyenek rendezetlen köztartozásaik HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI? dr.Béza Dániel26

27 Előre gondoskodjanak a fedezetekről A hitelkérelmet gondosan kell összeállítani, személyes átadása előnyt jelent Legyünk felkészülve kérelmünk módosítására HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI? dr.Béza Dániel27

28 28 Pozitív Üzenetek Pozitív Üzenetek • Jó piaci kilátások • Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége • Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése • Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer • Megbízható pénzügyi előrejelzések • Fenntartható nyereségtermelésre való képesség • Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre • Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége • Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek • Jó piaci kilátások • Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége • Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése • Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer • Megbízható pénzügyi előrejelzések • Fenntartható nyereségtermelésre való képesség • Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre • Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége • Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek Negatív Üzenetek Negatív Üzenetek • Az információk visszatartása • Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások • Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága • Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat • A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya • Az információk visszatartása • Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások • Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága • Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat • A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA dr.Béza Dániel28

29 dr.Béza Dániel29 HOGYAN VÁLHATNAK A KKV-K A BANKOK PARTNEREIVÉ? • Meggyőző képet festeni a jövőbeni kilátásokról és az üzlet fenntarthatóságáról (de nem hazudni!). • Bebizonyítani, hogy a cég vezetése tisztában van az üzleti kockázatokkal, és képes azokkal megbirkózni. • Megnyugtatni a finanszírozókat arról, hogy elfogadható kockázatot vállalnak, és méltányos megtérülésben részesülnek. • Kölcsönös bizalmon alapuló, átlátható kapcsolatot kialakítani a bankokkal.

30 dr.Béza Dániel30 Példa a fedezetszámításra

31 dr.Béza Dániel31 FEDEZETSZÁMÍTÁS •Leggyakoribb fedezettípusok –Bankgarancia, bankkezesség (0-100%) –Óvadék (0-100%) –Ingatlan jelzálog (0-70%) –Ingó jelzálog (0-50%) –Kezesség (0-80%) –Visszaváltható életbiztosítás –Engedményezés (0-30%)

32 dr.Béza Dániel32 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Egy vállalkozás 160.000 e Ft összegű hitelt szeretne felvenni, amelyhez bankja 110%-os fedezeti szintet követel meg. A vállalkozás az alábbi fedezeteket tudjuk felajánlani. Megkaphatja-e ez alapján a hitelt? MegnevezésNévleges értékBeszámítási érték Bankgarancia40.000 e Ft100 % Készletek30.000 e Ft10 % Óvadék20.000 e Ft100 % Gépek90.000 e Ft30 % Ingatlanok100.000 e Ft50 %

33 dr.Béza Dániel33 MegnevezésNévleges értékFedezeti érték PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Bankgarancia (100%) 20.000 e Ft 90.000 e Ft 100.000 e Ft 280.000 e Ft 40.000 e Ft 3.000 e Ft 20.000 e Ft 27.000 e Ft 50.000 e Ft 140.000 e Ft Készletek (10%) Óvadék (100%) Gépek (30%) Ingatlanok (50%) Összesen 40.000 e Ft 30.000 e Ft

34 dr.Béza Dániel34 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Megoldás: 160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell. Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet Részeredmény: Összes fedezeti érték: 140.000e Ft Megoldás: 140.000/(160.000*110%) = 79.54%

35 dr.Béza Dániel35 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.) Az egyik tulajdonosnak több lakott ingatlana van, amelyeket fedezetként felajánlana a hitelhez. Ezeket a fedezeteket a bank 40%-os fedezeti értéken fogadná el. Mekkora értékű ingatlanvagyont kell a tulajdonosnak felajánlania, hogy a vállalkozás mégis megkaphassa a hitelt?

36 dr.Béza Dániel36 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.) Megoldás: 160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell. Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet Szükséges még: 36.000e / 0,4 = 90.000e Ft-nyi ingatlan felajánlása

37 dr.Béza Dániel37 Devizahitelek

38 Definíció Deviza hitelnek nevezzük a más országok, vagy ország csoportok (EU) hivatalos fizetőeszközében nyújtott hiteleket. Fajtái • Egy devizás hitel • Több devizás hitel (multicurrency) • Deviza alapú Ft hitel • Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek • Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák • Egy devizás hitel • Több devizás hitel (multicurrency) • Deviza alapú Ft hitel • Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek • Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák DEVIZAHITELEK – DEFINÍCIÓ, FAJTÁI dr.Béza Dániel38

39 A pénz is áru, ezért rá is hatnak a keresleti - kínálati viszonyok. Az egyes devizák (valuták) ára (árfolyama) a devizatőzsdéken alakul ki. Meghatározó tőzsdék a New Yorki, a Londoni és a Tokiói tőzsde, de a legtöbb fejlett piacgazdaságú országnak van saját deviza tőzsdéje A keresleti - kínálati viszonyokra ható legfontosabb tényezők; az adott ország import és export szerkezete, a pénzpiacok aktivitása, az adott ország nemzeti bankjának árfolyam-politikája és a spekuláció Az adott deviza kínálatot adják: exportőrök, külföldi működő-és portfoliótőke befektetők Az adott deviza iránt keresletet támasztanak: importőrök, nyereséget hazautalók, tőkét kivonó külföldi befektetők, magyar működő-és portfolió tőke exportőrök A DEVIZA ÁRFOLYAMÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK dr.Béza Dániel39

40 Egy-egy országban a hitelkamatláb egyenlő: irányadó kockázatmentes kamatláb + kockázati felár + profitmarzs. (Az utóbbi két tényezőt erősen befolyásolják a hitelpiaci viszonyok) Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására A DEVIZAHITELEK KAMATÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK dr.Béza Dániel40

41 Árfolyam- kockázat fedezése Árfolyam- kockázat fedezése Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Arra számít, hogy az a deviza, amelyben kötelezettségei keletkeznek leértékelődik azzal a fizetőeszközzel (másik deviza), amelyben bevételei keletkeznek. Ez esetben a vállalkozás a számára kedvező irányú devizaárfolyam-változásra spekulál. Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó A devizahitelek esetében a vállalkozás olyan devizában adósodik el, amelynél alacsony a hitel kamatlába, és az alacsonyabb hitelkamatláb révén – még kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változás esetén is- összességében alacsonyabb hiteltörlesztő-részleteket kell fizetnie, mintha abban a devizanemben adósodna el, amelyben bevételei keletkeznek MIKOR ÉRDEMES DEVIZAHITELT FELVENNI? dr.Béza Dániel41

42 Árfolyam- kockázat Árfolyam- kockázat A devizában történő eladósodás esetében fennáll a veszélye az árfolyam kedvezőtlen irányú változásának, ami azt eredményezheti, hogy Ft-ban kifejezve egyre magasabb terhet ró az adósra a fennálló devizatartozás törlesztése. Kamatláb kockázat Kamatláb kockázat Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. MILYEN KOCKÁZATA VAN A DEVIZAHITELNEK? dr.Béza Dániel42

43 Árfolyam- kockázat kezelése Árfolyam- kockázat kezelése •Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat •Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) •Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat •Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) Kamatláb kockázat kezelése Kamatláb kockázat kezelése • Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl • Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl • Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot • Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl • Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl • Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot HOGYAN KEZELHETJÜK AZ ÁRFOLYAM ÉS KAMATLÁBKOCKÁZATOT? dr.Béza Dániel43

44 dr.Béza Dániel44 Lízing

45 Eszköz eladója Az eszköz eladója az a társaság, amely a lízingtárgyat, az eszközt eladásra kínálja Lízingbe adó A lízingbe adó társaság az ügyfele, a lízingbe vevő, kérésére megveszi a lízingtárgyat az eszköz eladójától, gyártójától. A lízingbe adó társaság az eszközt a lízingbe vevő rendelkezésére bocsátja, a használatért cserébe lízingdíjat számít fel Lízingbe vevő A lízingbe vevő az általa kiválasztott eszközt meghatározott időtartamra lízingdíj fejében használja, illetve bizonyos esetekben jogot szerez arra, hogy a futamidő végén egy maradványösszeg ellenében megszerezze az eszköz tulajdonjogát A LÍZINGÜGYLET SZEREPLŐI ÉS LÉNYEGE A LÍZINGÜGYLET SZEREPLŐI ÉS LÉNYEGE A LÍZING DEFINÍCIÓJA, FOGALMAK dr.Béza Dániel45

46 lízingbevevő határozott idejű használatába adja a lízing tárgyat oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A lízing ügyletet az új Ptk. szabályozza. LIX. Fejezet. A pénzügyi lízing szerződés Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve - ha a használat időtartama ennél rövidebb - a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. lízingbevevő határozott idejű használatába adja a lízing tárgyat oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A lízing ügyletet az új Ptk. szabályozza. LIX. Fejezet. A pénzügyi lízing szerződés Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (a továbbiakban: lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve - ha a használat időtartama ennél rövidebb - a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. A LÍZING FAJTÁI 1. - A PÉNZÜGYI LÍZING dr.Béza Dániel46

47 dr.Béza Dániel47 Pénzügyi lízing nyújtásával csak a hitelintézeti törvény alapján felügyeleti engedéllyel bíró hitelintézet (bank), szakosított hitelintézet (tőkéjét külön jogszabály határozza meg), vagy pénzügyi vállalkozás (Rt., 50 MFt jegyzett tőke) foglalkozhat. FAJTÁI: Zárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízing A LÍZING FAJTÁI 1. - A PÉNZÜGYI LÍZING

48 Definíció Zárt végű pénzügyi lízing esetén a szerződés megkötése után az Ügyfél a teljes vételárról kap számlát, mely alapján a hatályos jogszabály lehetővé teszi az ÁFA egyösszegű visszaigénylését, amennyiben az Ügyfél a többi törvényes feltételnek is megfelel illetve a törvény másként nem rendelkezik. Sajátosságai • az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van, a tulajdonjog az ügylet végén száll át az Ügyfélre • az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető • az eszköz tulajdonszerzési illetékét (ha azt a törvény előírja) a futamidő elején kell megfizetni • az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van, a tulajdonjog az ügylet végén száll át az Ügyfélre • az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető • az eszköz tulajdonszerzési illetékét (ha azt a törvény előírja) a futamidő elején kell megfizetni A ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING dr.Béza Dániel48

49 Definíció Nyílt végű pénzügyi lízing esetén csak a törlesztő részletek ÁFA-tartalma igényelhető vissza a fizetési ütemezésnek megfelelően. A tulajdonjog a futamidő végén nem száll át automatikusan az Ügyfélre, csak akkor, ha ezt a lejáratkor a felek külön adásvételi szerződésben rögzítik Sajátosságai • az eszköz a finanszírozó cég tulajdonában van • az eszköz az ügyfél könyvében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz ÁFÁ-ja a törlesztésnek megfelelő részletekben igényelhető vissza • az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni. • az eszköz a finanszírozó cég tulajdonában van • az eszköz az ügyfél könyvében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz ÁFÁ-ja a törlesztésnek megfelelő részletekben igényelhető vissza • az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni. A NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING dr.Béza Dániel49

50 Az operatív lízing Az operatív lízing Az operatív lízing esetében a lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában és számviteli kimutatásaiban marad a futamidő végéig, amikor a lízingbe adó társaság tulajdonában lévő eszközt továbblízingelheti egy másik lízingbe vevő társaságnak vagy eladhatja. Az operatív lízing gyakorlatilag egy bérleti konstrukciónak felel meg, amikor a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem csak a használatért fizet. Operatív lízinggel bárki foglalkozhat, akinek tevékenységi köre tartalmaz bérbeadást. Számviteli előnyök: A teljes nettó lízing díj költségként elszámolható a Lízingbevevőnél, a lízingdíjat terhelő ÁFA pedig visszaigényelhető. Az operatív lízing esetében a lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában és számviteli kimutatásaiban marad a futamidő végéig, amikor a lízingbe adó társaság tulajdonában lévő eszközt továbblízingelheti egy másik lízingbe vevő társaságnak vagy eladhatja. Az operatív lízing gyakorlatilag egy bérleti konstrukciónak felel meg, amikor a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem csak a használatért fizet. Operatív lízinggel bárki foglalkozhat, akinek tevékenységi köre tartalmaz bérbeadást. Számviteli előnyök: A teljes nettó lízing díj költségként elszámolható a Lízingbevevőnél, a lízingdíjat terhelő ÁFA pedig visszaigényelhető. Visszlízing Visszlízing esetében az eszköz eladója és a lízingbe vevő személye egybe esik. A lízingbe adó (lízingtársaság) megvásárolja a lízingbe vevő eszközének tulajdonjogát, majd az eszközt lízingbe adja a lízingbe vevőnek, aki korábban az eszköz tulajdonosa volt. A LÍZING FAJTÁI 2. - AZ OPERATÍV LÍZING ÉS A VISSZLÍZING dr.Béza Dániel50

51 A pénzügyi lízing pénzügyi értelemben hasonlít egy hosszú távú beruházási hitelre, amikor hosszú távon a lízingbe vevő megszerezheti az eszköz tulajdonjogát. Ez esetben is kamatot, tőketörlesztő-részletet, hitelbírálati díjat kell megfizetni, és kívánhatnak saját erőt a lízingcégek. A pénzügyi lízing és az eszközökkel fedezett beruházási hitel között a legnagyobb különbség abban van, hogy a lízing esetében a lízingtárgy tulajdonjoga a lízingbe adóé (még akkor is, ha számvitelileg a lízingbe vevő könyveiben szerepel), így a lízingbe vevő fizetésképtelensége esetén a lízingtárgy automatikusan visszakerül a lízingbe adóhoz. A lízing pénzügyi terhei szükségszerűen magasabbak, mint egy bankhitel terhei, tekintettel arra, hogy a lízingtársaságok is jellemzően bankhitellel finanszírozzák magukat, és banki forrásköltségen felül saját munkájuk és profitjuk ellenértékét is ki kell termelniük. A BANKHITEL ÉS A LÍZING KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK dr.Béza Dániel51

52  Biztonságos a lízingbevevőnek, ugyanis a lízingtárgyon felül más eszköze nem terhelhető meg a lízingkötelezettség révén;  Nincs szükség bonyolult hitelképesség-vizsgálatra;  Gyorsan hozzáférhető forrás;  Kíméli a saját tőkét, mert csak az adott eszköz használatáért kell fizetni;  Az eszköz üzemeltetésével az időszaki lízingdíjak kitermelhetőek;  A lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozás pénzbevételeinek szezonalításához;  A lízing egy kézből kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást;  Gyenge hitelképesség esetén is lízing révén finanszírozni lehet állóeszközöket;  ÁFA finanszírozási teher a bérbeadónál van (operatív lízing);  Nem növeli a konstrukció a lekötött, befektetett eszközállományt, beruházási keretet kímél (operatív lízing);  A bérlet „off-balance sheet” konstrukció, azaz mérlegen kívüli tétel, így a jövőbeni díjak nem növelik a tartozásállományt (operatív lízing)  Biztonságos a lízingbevevőnek, ugyanis a lízingtárgyon felül más eszköze nem terhelhető meg a lízingkötelezettség révén;  Nincs szükség bonyolult hitelképesség-vizsgálatra;  Gyorsan hozzáférhető forrás;  Kíméli a saját tőkét, mert csak az adott eszköz használatáért kell fizetni;  Az eszköz üzemeltetésével az időszaki lízingdíjak kitermelhetőek;  A lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozás pénzbevételeinek szezonalításához;  A lízing egy kézből kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást;  Gyenge hitelképesség esetén is lízing révén finanszírozni lehet állóeszközöket;  ÁFA finanszírozási teher a bérbeadónál van (operatív lízing);  Nem növeli a konstrukció a lekötött, befektetett eszközállományt, beruházási keretet kímél (operatív lízing);  A bérlet „off-balance sheet” konstrukció, azaz mérlegen kívüli tétel, így a jövőbeni díjak nem növelik a tartozásállományt (operatív lízing) A LÍZING ELŐNYEI dr.Béza Dániel52

53 Drágább, mint a bankhitel Általános vállalatfinanszírozási célra nem alkalmas forma Rövidtávú finanszírozási problémák megoldására nem alkalmas A LÍZING HÁTRÁNYAI dr.Béza Dániel53

54 dr.Béza Dániel54 Faktoring

55 (Új Ptk.) LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 6:405. § [Faktoring szerződés] Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. (Új Ptk.) LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 6:405. § [Faktoring szerződés] Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. A FAKTORING FOGALMA dr.Béza Dániel55

56 A FAKTORING FOGALMA •A faktorálás - klasszikus értelemben - nem a követelés megvásárlását jelenti, hanem meghatározott követelések sajátos engedményezését. •A faktor köteles a szerződés alapján a számla nyilvántartására, a kintlévőségek behajtására, a vevő kockázatának átvállalására, és a finanszírozására. •Ezeket együttesen vállalja, de közülük legalább két szolgáltatásra ki kell terjednie a faktorálásnak. •A faktorszerződések között sajátos fajta a finanszírozási faktorálás, amelynek értelmében a faktor bank a vevő fizetési kötelezettségének beálltáig a számla összegét a kedvezményezett szállítónak megelőlegezi. Ez utóbbit végzik tipikusan napjainkban a bankok. dr.Béza Dániel56

57 Eladó Szállító Termék vagy szolgáltatás értékesítéséből vevőköveteléssel rendelkezik. Az eladó a vevőkövetelését értékesíteni kívánja a faktornak. Az eladó cserébe engedményezi a faktornak a követelését Vevő A vevő az a vállalat, amely szállítói tartozással rendelkezik az Eladó felé Faktor A faktor az a vállalkozás, amely megvásárolja az Eladó vevőkövetelését és így engedményezés útján jogosultjává válik az Eladó vállalat vevőkövetelésére, amely ellenértékére a vevőnél igényt tart A FAKTORING SZEREPLŐI dr.Béza Dániel57

58 A faktoring fajtái A faktoring fajtái • Nyílt faktorálás: a vevő értesül a faktoringról • Csendes faktorálás: a vevő nem értesül a faktoringról • Visszkeresetes és visszkereset nélküli faktorálás • Nyílt faktorálás: a vevő értesül a faktoringról • Csendes faktorálás: a vevő nem értesül a faktoringról • Visszkeresetes és visszkereset nélküli faktorálás A faktoring árazása A faktoring árazása A faktoring költségei a következő elemekből tevődnek össze:  Vevő nemfizetési kockázatának díja (csak visszkereset nélküli faktoring)  Ügyleti alapdíj (engedményezés ügyintézése, vevő bevizsgálása)  Ügyleti kamat (számlakövetelés diszkontálásakor alkalmazott kamatláb) legalább akkora, mint a bankhitelé  Vevőkövetelések adminisztrációjával kapcsolatos díj A faktoring költségei a következő elemekből tevődnek össze:  Vevő nemfizetési kockázatának díja (csak visszkereset nélküli faktoring)  Ügyleti alapdíj (engedményezés ügyintézése, vevő bevizsgálása)  Ügyleti kamat (számlakövetelés diszkontálásakor alkalmazott kamatláb) legalább akkora, mint a bankhitelé  Vevőkövetelések adminisztrációjával kapcsolatos díj A FAKTORING FAJTÁI, ÁRAZÁSA dr.Béza Dániel58

59 A megszerezhető finanszírozási forrás mértékének nem a saját hitelképesség, hanem a vevők hitelképessége szab határt Csökken a vevői kinnlevőség, növekszik az eszközök forgási sebessége Bankhitelnél gyorsabb ügyintézés, nincs szükség fedezetre Induló vállalkozások, hitelképtelen vállalkozások is forráshoz juthatnak így Könnyebbé válik a pénzügyi tervezés A FAKTORING ELŐNYEI dr.Béza Dániel59

60 Drágább, mint a bankhitel Kis összegű vevőkövetelések és atomizálódott vevői kör esetében nem használható Olyan ágazatokban, ahol jelentős garanciális kötelezettségek merülhetnek fel, vagy ahol a számlakövetelés jelentős részét garanciaként visszatartják, nem használható A FAKTORING HÁTRÁNYAI dr.Béza Dániel60

61 Kiknek és miért ajánlott a faktoring? •Akik az ipar, kereskedelem területén működnek, gyorsan növekednek, ám fedezethiány miatt bankokon keresztül nem jutnak hozzá a növekedésükhöz szükséges hitelkerethez, így kénytelenek lemondani egyébként jól jövedelmező üzletekről. •Nem régen alakult cégeknek, akiknek már megfelelő piacuk van, de még nincs megfelelő múltjuk bankhitel felvételéhez. •A saját tőke és a szokásos finanszírozási eszközök bővítési lehetőségének hiánya miatt képtelenek élni a kínálkozó összes piaci lehetőséggel. •Azok a vállalkozások, amelyek fogyasztási-, tartós fogyasztási és/vagy alacsony beruházást igénylő javakat gyártanak, azokkal kereskednek, illetve olyan szolgáltatást nyújtanak, amelynek teljesítését nem lehet vitatni. •A faktoráltatni tervezett éves forgalom eléri, meghaladja a 20 millió Ft-t. •Az ügyfélnek több vevője van, és nagyszámú számla keletkezik. Az adósság kezeléséhez és behajtásához nem áll rendelkezésre elegendő adminisztratív erőforrás. dr.Béza Dániel61

62 Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra 2014. április 5-én! http://kfk.uni-corvinus.hu www.csabailget2008.hu/oktatas http://kfk.uni-corvinus.hu


Letölteni ppt "3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések