Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása,"— Előadás másolata:

1 3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei Tanár Levelező képzés Üzleti Iskola Levelező képzés

2 Belső finanszírozás Belső finanszírozás A belső finanszírozás azt jelenti, hogy a vállalkozás készpénz szükségletét nem pótlólagos külső források bevonásával, hanem a nyereséges gazdálkodás során keletkező sajátforrás felhasználásával, illetve a meglévő források intenzívebb kihasználásával oldjuk meg. Külső finanszírozás Külső finanszírozás •Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források •Adósságjellegű intézményes finanszírozási források •Tőkejellegű finanszírozási források •Adósságjellegű nem intézményes finanszírozási források •Adósságjellegű intézményes finanszírozási források •Tőkejellegű finanszírozási források LEHETSÉGES FINANSZÍROZÁSI ALTERNATÍVÁK

3 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS Megnöveljük a vállalkozás számára rendelkezésre álló forrást TÍPUSAI ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni ADÓSSÁG FINANSZÍROZÁS kölcsön, amit kamatostul vissza kell fizetni VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) VAGYONFINANSZÍROZÁS végleges pénzátadás illetve forrásbiztosítás (a vállalkozás jelenlegi tulajdonosai, vagy más befektetők a szükséges pénz mennyiséget – alaptőke emelés keretében – véglegesen a vállalkozás rendelkezésére bocsátják) 3

4 Tagi kölcsön Családi, baráti kölcsön Szállítói hitelek Vevői előleg Váltó, csekk KÜLSŐ ADÓSSÁGJELLEGŰ FINANSZÍROZÁSI FORMÁK 4 Bankhitel Lízing Faktoring Kötvény Közraktárjegy NEM INTÉZMÉNYES INTÉZMÉNYES

5 Hitelezés 5dr.Béza Dániel

6 6 BANKHITELEK TÖRVÉNYI SZABÁLYOZÁSA Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes 2014. március 14.-ig) Polgári Törvénykönyv (Ptk.) XLIV Fejezet: „A bank és hitelviszonyok” Hitel és kölcsönszerződés. Az 522.§-tól az 528.§-ig. (Érvényes 2014. március 14.-ig) A sokszor módosított 1996. évi CXII. tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról. Új Ptk. IX. Fejezet. A Pénztartozások teljesítése, valamint XX. A hitel – és a számlaszerződések. LII Fejezet. A hitelszerződés. LIII. A kölcsönszerződés 6dr.Béza Dániel

7 7 A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSAI A Ptk. 522.§ (1) bekezdése szerint: „Bankhitelszerződéssel a pénzintézet arra vállal kötelezettséget, hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére, és a keret terhére - a szerződésben meghatározott feltételek megléte esetén – kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.” Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] ( 1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. Új Ptk. 6:382. § [Hitelszerződés] ( 1) Hitelszerződés alapján a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díjfizetésére köteles. A törvény a továbbiakban meghatározza a kölcsönvevő kötelezettségeit, a kamatfizetési kötelezettséget, a kölcsön folyósítása megtagadásának eseteit, a kölcsön igénybevételéről való lemondás körülményeit, valamint a hitel illetve kölcsönszerződés felmondásának általános feltételeit. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. Új Ptk. 6:383. § [Kölcsönszerződés] Kölcsönszerződés alapján a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. 7 dr.Béza Dániel

8 A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok A bankok hitelezését befolyásoló jogszabályok •A Hpt. 77 § (1) bekezdése kimondja, hogy a pénzügyi intézmény köteles a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő – a bank igazgatósága által elfogadott – belső szabályzatot kidolgozni és alkalmazni. • A Hpt. 78 § (1) bekezdése előírja, hogy a hitelintézetnek a kihelyezésről történő döntés előtt meg kell győződnie a szükséges fedezetek, illetőleg biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. • (4) a kockázatvállalást tartalmazó szerződés időtartama alatt, a hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását és a fedezetek meglétét és értékállóságát •A Hpt. 77 § (1) bekezdése kimondja, hogy a pénzügyi intézmény köteles a kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságát, áttekinthetőségét, a kockázatok felmérésének ellenőrzését és csökkentését lehetővé tevő – a bank igazgatósága által elfogadott – belső szabályzatot kidolgozni és alkalmazni. • A Hpt. 78 § (1) bekezdése előírja, hogy a hitelintézetnek a kihelyezésről történő döntés előtt meg kell győződnie a szükséges fedezetek, illetőleg biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. • (4) a kockázatvállalást tartalmazó szerződés időtartama alatt, a hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, beleértve az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének alakulását és a fedezetek meglétét és értékállóságát A bankok magatartását magyarázó tények A bankok magatartását magyarázó tények • A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. • Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. • A bankok maguk is vállalkozások, tehát tevékenységük során nyereségre kívánnak szert tenni. • Amikor hitelt nyújtanak, nem a saját pénzüket helyezik ki, hanem a betétesek pénzét, amelyet természetesen a megszolgált kamattal együtt vissza kell fizetniük. A HITELEZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI 8dr.Béza Dániel

9 9 Szerződés A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: • Ügyfélszerződés • Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) • Üzletszabályzat A Bank és az Ügyfél között létrejött teljes szerződési dokumentációt jelenti, részei: • Ügyfélszerződés • Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) • Üzletszabályzat Türelmi idő • az az időtartam amely alatt tőketörlesztési kötelezettség nincs (de kamatfizetés van !) Rendelkezésre tartási időszak Rendelkezésre tartási időszak • a Szolgáltatás igénybevételére meghatározott időszak HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK 9dr.Béza Dániel

10 10 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Kamatláb Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Referencia Kamat + Kamatrés (kamat felár) Fix (változatlan): a Kamatláb értéke a teljes futamidőre - vagy egy részére - előre rögzített Változó: a Kamatláb a Referencia Kamatláb változásakor automatikusan vagy periódikusan és/vagy a Kamatrés módosításakor változik Kamatrés (kamat felár) Kamatrés (kamat felár) • a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték •Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. • a Bank által meghatározott, éves %-ban kifejezett érték •Függ az adós minősítésétől (ügyfélkockázat), érdekérvényesítő képességétől és még sok minden mástól. Referencia kamatláb Referencia kamatláb • Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva • BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. • EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) • CHF LIBOR (CHF alapkamat) • Irányadó kockázatmentes kamatláb éves %-ban megadva • BUBOR: az éves %-ban kifejezett, budapesti bankközi ajánlati kamatláb HUF-ra. • EURIBOR: irányadó EURO kamatláb (frankfurti bankközi piacon jegyzett) • CHF LIBOR (CHF alapkamat) 10dr.Béza Dániel

11 11 HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS FOGALMAK Induló költségek Induló költségek • Hitelbírálati díj • Szerződéskötési díj • Folyósítási díj •Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének • Hitelbírálati díj • Szerződéskötési díj • Folyósítási díj •Együttesen 1-3%-a kölcsön összegének Szerződés Módosítási díj Szerződés Módosítási díj • mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a • előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! • akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre • lakossági hitelezéskot használt THM mutató nem veszi figyelembe! • mértéke a fennálló hiteltartozás 1-3%-a • előtörlesztéskor, végtörlesztéskor jelentős teher! • akadályozza a kölcsön kiváltását egy előnyösebbre • lakossági hitelezéskot használt THM mutató nem veszi figyelembe! Rendelkezésre Tartási díj Rendelkezésre Tartási díj • A fel nem használt hitelekeret után fizetendő • mértéke 1-2% • A fel nem használt hitelekeret után fizetendő • mértéke 1-2% TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK 11dr.Béza Dániel

12 Lejárat szerint Célja szerint Szerződés formája szerint • Éven belüli • Éven túli • Éven belüli • Éven túli • Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) • Folyószámla hitel • Beruházási hitel • Forgóeszköz hitel (rulírozó és eseti) • Folyószámla hitel • Beruházási hitel • Meghatározott lejáratú • Megújuló hitel • Projekt hitel • Szindikált hitel • Meghatározott lejáratú • Megújuló hitel • Projekt hitel • Szindikált hitel A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). A mindennapi életben a fentieknek számos kombinációja valósul meg. A hitel futamidejének, törlesztő részleteinek mindig összhangban kell lenni a hitel céljával és az ügyfél törlesztő képességével (jövedelem termelő képességével). BANKHITELEK ALAPVETŐ TÍPUSAI ÉS JELLEMZŐI 12dr.Béza Dániel

13 13 A FOLYÓSZÁMLAHITEL Jellemzői • A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet • Automatikus lehívás (terhelések) • Automatikus törlesztés (jóváírások) • Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú • A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra • A keret összegéig a bankszámla egyenlege negatív lehet • Automatikus lehívás (terhelések) • Automatikus törlesztés (jóváírások) • Lehet éven belüli vagy éven túli lejáratú • A keret lejáratakor kell az egyenleget 0-ra feltölteni, amennyiben nem kerül meghosszabbításra Célja • átmeneti fizetési problémák megoldására • ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítésére • biztonsági tartalékra • forgóeszközök finanszírozására • szabad felhasználású hitel • átmeneti fizetési problémák megoldására • ügyfél saját pénzeszközeinek rendszeres kiegészítésére • biztonsági tartalékra • forgóeszközök finanszírozására • szabad felhasználású hitel 13dr.Béza Dániel

14 14 A FOLYÓSZÁMLAHITEL HELYES HASZNÁLATA Szabályos folyószámlahitel •rendszeres számlaforgalom •a keretnek megfelelő nagyságrendű jóváírások •időszakos keretkihasználás •kevesebb fizetett kamatösszeg Nem megfelelő termékválasztás: • folyósítás után teljes lehívás • időszakos, zömében készpénzes jóváírás, melyet szinte azonnal el is utalnak • folyamatos keretkihasználás • magas fizetendő kamatösszeg 14dr.Béza Dániel

15 15 AZ ESETI FORGÓESZKÖZHITEL Jellemzői • kötött felhasználású • a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: ütemezve vagy egy összegben • futamideje: 1-3 év • törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén • kötött felhasználású • a keret összegéig a hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: ütemezve vagy egy összegben • futamideje: 1-3 év • törlesztés: havi/negyedéves részletekben vagy egy összegben a futamidő végén Célja • átmenetileg vagy tartósan lekötött forgóeszközök pénzügyi fedezetének biztosítása 15dr.Béza Dániel

16 16 A RULÍROZÓ FORGÓESZKÖZHITEL Jellemzői • kötött felhasználású • rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható • a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) • törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) • futamideje: max. 1 év • kötött felhasználású • rulírozó = feltöltődő = a törlesztett összeg újra lehívható • a keret összegéig hitelösszegek részben vagy egészben lehívhatók • lehívás: nem automatikus (lehívási értesítő alapján) • törlesztés: nem automatikus (előtörlesztési értesítő) • futamideje: max. 1 év Célja • átmeneti fizetési problémák megoldására • követelések megelőlegezésére („kvázi faktor keret”) • forgóeszközök finanszírozására • átmeneti fizetési problémák megoldására • követelések megelőlegezésére („kvázi faktor keret”) • forgóeszközök finanszírozására 16dr.Béza Dániel

17 17 A BERUHÁZÁSI HITEL Jellemzői • a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! • saját erő: min. 20% - igazolni kell! • ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül • lehívás: egyösszegben vagy részletekben • futamideje: minimum 1 év • törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal • a hitel csak a jóváhagyott célra fordítható, a felhasználást számlákkal igazolni kell! • saját erő: min. 20% - igazolni kell! • ÁFÁ-t saját erőből kell finanszírozni, a 20%-on felül • lehívás: egyösszegben vagy részletekben • futamideje: minimum 1 év • törlesztés: általában negyedéves vagy féléves gyakorisággal Célja • Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása • kötött felhasználású • Tárgyi eszközök (gépek, berendezések, ingatlanok) beszerzése, felújítása • kötött felhasználású 17dr.Béza Dániel

18 18 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI Finanszírozás alanya Finanszírozás alanya • Projekttársaság • speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. • Projekttársaság • speciális célú társaság, amelynek egyetlen tevékenysége a projekt. Saját tőke • Projektszponzor(ok) a tulajdonosok • Saját tőkét biztosítanak • Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok • Projektszponzor(ok) a tulajdonosok • Saját tőkét biztosítanak • Projekttársaság hiteleire nem, vagy csak korlátozottan adnak garanciát a projektszponzorok Idegen tőke • Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást • Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja • Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) • Hitelintézetek, vagy kötvénytulajdonosok biztosítják a forrást • Visszafizetés forrása a projekttársaság cash-flow-ja • Csak a jövő számít (nincs múlt, nincs korábbi mérleg) 18dr.Béza Dániel

19 19 A PROJEKTFINANSZÍROZÁS DEFINÍCIÓJA, ALAPVETŐ JELLEMZŐI Biztosíték, élettartam Biztosíték, élettartam • Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei • projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. • Projekttársaság szerződései, licencek, immateriális javak a projekttársaság (induláskor) fő vagyonelemei • projekt élettartama véges, finanszírozási kapcsolatot az élettartam végéig le kell zárni. Magas tőkeáttétel Magas tőkeáttétel • Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. • magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt • Projektszponzor a lehető legkisebb tőkebefektetés mellett akarja a projektet finanszírozni. • magas várható ROE, a tőkeáttétel miatt Egyediség • Standard információ hiányzik • Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető • magas tranzakciós költségek • 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt • Standard információ hiányzik • Minden projekt egyedi módszerekkel elemezhető • magas tranzakciós költségek • 2 M EUR alatt méretgazdaságilag nem indokolt 19dr.Béza Dániel

20 Hitelkérelem befogadása Előszűrés Hitelbírálat-döntés Folyósítás Hitelgondozás Szerződéskötés A hitelügylet lezárása A HITELEZÉSI FOLYAMAT ELEMEI 20dr.Béza Dániel

21 • az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; • az ügyfél címe; • a kért hitel összege; • a hitel célja; • a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; • a hitel törlesztésének forrása; • a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); • a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; •a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; • az ügyfél (vállalkozó, vagy vállalkozás) neve és cégjogi státusa; • az ügyfél címe; • a kért hitel összege; • a hitel célja; • a hitel visszafizetésének tervezett üteme és lejárata; • a hitel törlesztésének forrása; • a felajánlható fedezetek (pontos megjelölése és értéke); • a fent felsorolt adatokat igazoló dokumentumok; •a hitel jellegétől függő egyéb adatok és információk; Hitelkérelem tartalmi elemei • Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; • Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; • Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; • A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; • A vállalkozás előző két évi beszámolója; • A legfrissebb főkönyvi kivonat; • A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; • Igazolások a köztartozások megfizetéséről (APEH, TB, VPOP) • Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv • Egy hónapnál nem régebbi cégkivonat; • Az alapító okirat, illetve társasági szerződés - egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány; • Az aláírási jogosultságokat tanúsító dokumentumok; • A hitel felvételéről szóló taggyűlési határozat; • A vállalkozás előző két évi beszámolója; • A legfrissebb főkönyvi kivonat; • A fedezetként felajánlott ingatlanok tulajdoni lap másolata; • Igazolások a köztartozások megfizetéséről (APEH, TB, VPOP) • Éves (pénzügyi) terv vagy üzleti terv Hitelkérelemhez csatolandó dokumentumok HITELKÉRELEM BEFOGADÁSA 21dr.Béza Dániel

22 Lényege, hogy még az érdemi hitelbírálat előtt kiszűrje a hitelképtelen illetve nem hitelezhető adósokat Nem hitelezhető adósok listája Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) Hivatalos cégnyilvántartás, különböző céginformációs rendszerek ESZKÖZEI Csődfigyelő ELŐSZŰRÉS 22dr.Béza Dániel

23 Hitelbírálat célja A kockázat elemzését követően a bank megállapítja: Fedezetek lehetnek • Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése • Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele • Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása • Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása • Ügyfél- és ügylet kockázat felmérése • Kockázat mérséklését szolgáló lehetőségek számbavétele • Ügyfél jövőbeni fizetőképességének megállapítása • Folyósítandó hitel kondícióinak meghatározása • A hitel összegét • A hitel lejáratát • A hitel törlesztési ütemezését • A kamatkondíciókat • A fedezetigényt • A hitel összegét • A hitel lejáratát • A hitel törlesztési ütemezését • A kamatkondíciókat • A fedezetigényt • Bankgarancia • Bankkezesség • Óvadék • Ingatlan jelzálog • Ingó jelzálog • Kezesség • Engedményezés • Bankgarancia • Bankkezesség • Óvadék • Ingatlan jelzálog • Ingó jelzálog • Kezesség • Engedményezés HITELBÍRÁLAT ÉS DÖNTÉS 23dr.Béza Dániel

24 Szerződéskötés Folyósítás Szerződéskötés Folyósítás • Bankhitelszerződés megkötése • A hitel folyósítása • Bankhitelszerződés megkötése • A hitel folyósítása Hitelgondozás Ügylet lezárása Hitelgondozás Ügylet lezárása • Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése • Törlesztési folyamat ellenőrzése • Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén • Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése • Ügyfél pénzügyi-gazdasági helyzetének figyelemmel kísérése • Törlesztési folyamat ellenőrzése • Intézkedés az ügyfél késedelmes, vagy nem teljesítése esetén • Fedezetek meglétének és értékének ellenőrzése SZERZŐDÉSKÖTÉS, FOLYÓSÍTÁS, HITELGONDOZÁS 24dr.Béza Dániel

25 A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: •miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; •mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra •milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? A vállalkozó legyen tisztában a következőkkel: •miért van a vállalkozásunkban pénzhiány, illetve miért van többletforrás igényünk; •mire kell a pénz és mekkora összegben és milyen időtávra •milyen forrásköltséget tudunk kitermelni? Legyen üzleti tervünk, mérleg és eredménytervünk és cash-flow tervünk Álljanak rendelkezésre a hitelkérelemhez becsatolandó dokumentumok Ne legyenek rendezetlen köztartozásaik HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI? 25dr.Béza Dániel

26 Előre gondoskodjanak a fedezetekről A hitelkérelmet gondosan kell összeállítani, személyes átadása előnyt jelent Legyünk felkészülve kérelmünk módosítására HOGYAN TUDNAK A KISVÁLLALKOZÓK A BANKOK ELVÁRÁSAINAK MEGFELELNI? 26dr.Béza Dániel

27 27 Pozitív Üzenetek Pozitív Üzenetek • Jó piaci kilátások • Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége • Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése • Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer • Megbízható pénzügyi előrejelzések • Fenntartható nyereségtermelésre való képesség • Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre • Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége • Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek • Jó piaci kilátások • Üzleti Stratégia és Üzleti Terv hitelessége • Hiteles vezetői/vállalkozói múlt, a vezetők bizonyított hozzáértése • Korrekt, átlátható pénzügyi elszámolási rendszer • Megbízható pénzügyi előrejelzések • Fenntartható nyereségtermelésre való képesség • Megfelelő tőke és üzleti cash-flow az előre nem látható eseményekre • Ügyfelek, beszállítók, vevők minősége • Megvalósított üzleti célkitűzések és intézkedési tervek Negatív Üzenetek Negatív Üzenetek • Az információk visszatartása • Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások • Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága • Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat • A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya • Az információk visszatartása • Zavaros, áttekinthetetlen pénzügyi kimutatások • Üzleti stratégia hiánya, vagy megalapozatlansága • Hiányos vállalkozói illetve üzletvezetési tapasztalat • A vállalkozást érintő veszélyek és fenyegetések ismeretének hiánya POZITÍV ÉS NEGATÍV ÜZENETEK A BANKOK SZÁMÁRA 27dr.Béza Dániel

28 HOGYAN VÁLHATNAK A KKV-K A BANKOK PARTNEREIVÉ? • Meggyőző képet festeni a jövőbeni kilátásokról és az üzlet fenntarthatóságáról (de nem hazudni!). • Bebizonyítani, hogy a cég vezetése tisztában van az üzleti kockázatokkal, és képes azokkal megbirkózni. • Megnyugtatni a finanszírozókat arról, hogy elfogadható kockázatot vállalnak, és méltányos megtérülésben részesülnek. • Kölcsönös bizalmon alapuló, átlátható kapcsolatot kialakítani a bankokkal. 28dr.Béza Dániel

29 Példa a fedezetszámításra 29dr.Béza Dániel

30 FEDEZETSZÁMÍTÁS •Leggyakoribb fedezettípusok –Bankgarancia, bankkezesség (0-100%) –Óvadék (0-100%) –Ingatlan jelzálog (0-70%) –Ingó jelzálog (0-50%) –Kezesség (0-80%) –Visszaváltható életbiztosítás –Engedményezés (0-30%) 30dr.Béza Dániel

31 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Egy vállalkozás 160.000 e Ft összegű hitelt szeretne felvenni, amelyhez bankja 110%-os fedezeti szintet követel meg. A vállalkozás az alábbi fedezeteket tudjuk felajánlani. Megkaphatja-e ez alapján a hitelt? MegnevezésNévleges értékBeszámítási érték Bankgarancia40.000 e Ft100 % Készletek30.000 e Ft10 % Óvadék20.000 e Ft100 % Gépek90.000 e Ft30 % Ingatlanok100.000 e Ft50 % 31dr.Béza Dániel

32 MegnevezésNévleges értékFedezeti érték Bankgarancia (100%) 20.000 e Ft 90.000 e Ft 100.000 e Ft 280.000 e Ft 40.000 e Ft 3.000 e Ft 20.000 e Ft 27.000 e Ft 50.000 e Ft 140.000 e Ft Készletek (10%) Óvadék (100%) Gépek (30%) Ingatlanok (50%) Összesen 40.000 e Ft 30.000 e Ft PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA 32dr.Béza Dániel

33 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA Megoldás: 160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell. Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet Részeredmény: Összes fedezeti érték: 140.000e Ft Megoldás: 140.000/(160.000*110%) = 79.54% 33dr.Béza Dániel

34 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.) Az egyik tulajdonosnak több lakott ingatlana van, amelyeket fedezetként felajánlana a hitelhez. Ezeket a fedezeteket a bank 40%-os fedezeti értéken fogadná el. Mekkora értékű ingatlanvagyont kell a tulajdonosnak felajánlania, hogy a vállalkozás mégis megkaphassa a hitelt? 34dr.Béza Dániel

35 PÉLDA FEDEZETSZÁMÍTÁSRA (FOLYT.) Megoldás: 160.000e*110% = 176.000e Ft fedezet kell. Hiányzik: 176.000e - 140.000e = 36.000e Ft-nyi fedezet Szükséges még: 36.000e / 0,4 = 90.000e Ft-nyi ingatlan felajánlása 35dr.Béza Dániel

36 Devizahitelek 36dr.Béza Dániel

37 Definíció Deviza hitelnek nevezzük a más országok, vagy ország csoportok (EU) hivatalos fizetőeszközében nyújtott hiteleket. Fajtái • Egy devizás hitel • Több devizás hitel (multicurrency) • Deviza alapú Ft hitel • Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek • Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák • Egy devizás hitel • Több devizás hitel (multicurrency) • Deviza alapú Ft hitel • Mindezek lehetnek éven belüli, ill. éven túli hitelek • Euró, Dollár, Yen vagy Svájci Frank a legelterjedtebb devizák DEVIZAHITELEK – DEFINÍCIÓ, FAJTÁI 37dr.Béza Dániel

38 A pénz is áru, ezért rá is hatnak a keresleti - kínálati viszonyok. Az egyes devizák (valuták) ára (árfolyama) a devizatőzsdéken alakul ki. Meghatározó tőzsdék a New Yorki, a Londoni és a Tokiói tőzsde, de a legtöbb fejlett piacgazdaságú országnak van saját deviza tőzsdéje A keresleti - kínálati viszonyokra ható legfontosabb tényezők; az adott ország import és export szerkezete, a pénzpiacok aktivitása, az adott ország nemzeti bankjának árfolyam-politikája és a spekuláció Az adott deviza kínálatot adják: exportőrök, külföldi működő-és portfoliótőke befektetők Az adott deviza iránt keresletet támasztanak: importőrök, nyereséget hazautalók, tőkét kivonó külföldi befektetők, magyar működő-és portfolió tőke exportőrök A DEVIZA ÁRFOLYAMÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 38dr.Béza Dániel

39 Egy-egy országban a hitelkamatláb egyenlő: irányadó kockázatmentes kamatláb + kockázati felár + profitmarzs. (Az utóbbi két tényezőt erősen befolyásolják a hitelpiaci viszonyok) Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. Irányadó kockázatmentes kamatláb függ a jegybanki alapkamat pillanatnyi értékétől és a jövőbeni várható alakulásától. (A bankok szabad pénzeszközeiket a jegybanknál helyezhetik el különböző lejáratú betétekben, illetve különböző lejáratú államkötvényeket vásárolhatnak. Ezek a kockázatmentes befektetések kamatai). Ez országonként jelentős eltérést mutathat. Ezt használják ki a bankok a devizahiteleknél. A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására A devizahitelek kamatát befolyásolják a forrásköltségek is. A bank gyűjt forrást az adott devizanemben vagy maga is külföldről szerzi be a forrásokat. Ez hatással lehet az adott bank devizahitelének árazására A DEVIZAHITELEK KAMATÁT MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐK 39dr.Béza Dániel

40 Árfolyam- kockázat fedezése Árfolyam- kockázat fedezése Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Fedezeti céllal akkor szokás devizahitelt felvenni, ha a bevételek is ugyanabban a devizanemben keletkeznek, így nincs árfolyamkockázat a bevételek és a fizetési kötelezettségek között. Pl.: Euro-zónába Exportáló vállalat Euro hitelt vesz fel. Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Spekuláció kedvező árfolyam- változásra Arra számít, hogy az a deviza, amelyben kötelezettségei keletkeznek leértékelődik azzal a fizetőeszközzel (másik deviza), amelyben bevételei keletkeznek. Ez esetben a vállalkozás a számára kedvező irányú devizaárfolyam-változásra spekulál. Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó Ha a kamatláb- különbözet nagyon vonzó A devizahitelek esetében a vállalkozás olyan devizában adósodik el, amelynél alacsony a hitel kamatlába, és az alacsonyabb hitelkamatláb révén – még kedvezőtlen irányú devizaárfolyam-változás esetén is- összességében alacsonyabb hiteltörlesztő-részleteket kell fizetnie, mintha abban a devizanemben adósodna el, amelyben bevételei keletkeznek MIKOR ÉRDEMES DEVIZAHITELT FELVENNI? 40dr.Béza Dániel

41 Árfolyam- kockázat Árfolyam- kockázat A devizában történő eladósodás esetében fennáll a veszélye az árfolyam kedvezőtlen irányú változásának, ami azt eredményezheti, hogy Ft-ban kifejezve egyre magasabb terhet ró az adósra a fennálló devizatartozás törlesztése. Kamatláb kockázat Kamatláb kockázat Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. Változó kamatozású devizahitelek esetében fennáll annak a kockázata, hogy az irányadó kamatláb mértéke (pl.: EURIBOR Euró esetében) emelkedik, így emelkedik a kamatteher. Fix kamatozású devizahitelek esetében a futamidő alatt bekövetkező esetleges kamatlábcsökkenés előnyeit nem lehet realizálni. MILYEN KOCKÁZATA VAN A DEVIZAHITELNEK? 41dr.Béza Dániel

42 Árfolyam- kockázat kezelése Árfolyam- kockázat kezelése •Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat •Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) •Olyan devizában adósodjunk el, amiben a bevételeink keletkeznek, ekkor fedezve van a kockázat •Határidős tőzsdei ügyletekkel fedezzük a kockázatot (forward, és futures ügyletek) Kamatláb kockázat kezelése Kamatláb kockázat kezelése • Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl • Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl • Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot • Amennyiben a kamatlábak tartós emelkedésére számítunk akkor fix kamatozású hitelt veszünk föl • Ha a kamatláb változása nehezen jósolható, de inkább a csökkenés a valószínű akkor változó kamatozású hitelt vegyünk föl • Ha a kamatok mind két irányban jelentősen eltérhetnek akkor a rövidlejáratú hitelekkel mérsékelhetjük a kamatláb kockázatot HOGYAN KEZELHETJÜK AZ ÁRFOLYAM ÉS KAMATLÁBKOCKÁZATOT? 42dr.Béza Dániel

43 Lízing 43dr.Béza Dániel

44 Eszköz eladója Az eszköz eladója az a társaság, amely a lízingtárgyat, az eszközt eladásra kínálja Lízingbe adó A lízingbe adó társaság az ügyfele, a lízingbe vevő, kérésére megveszi a lízingtárgyat az eszköz eladójától, gyártójától. A lízingbe adó társaság az eszközt a lízingbe vevő rendelkezésére bocsátja, a használatért cserébe lízingdíjat számít fel Lízingbe vevő A lízingbe vevő az általa kiválasztott eszközt meghatározott időtartamra lízingdíj fejében használja, illetve bizonyos esetekben jogot szerez arra, hogy a futamidő végén egy maradványösszeg ellenében megszerezze az eszköz tulajdonjogát A LÍZINGÜGYLET SZEREPLŐI ÉS LÉNYEGE A LÍZINGÜGYLET SZEREPLŐI ÉS LÉNYEGE A LÍZING DEFINÍCIÓJA, FOGALMAK 44dr.Béza Dániel

45 A pénzügyi lízing jogi szabályozása az 1996. évi CXII. törvény 11. pontjában található. A törvény szerint a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A lízing ügyletet az új Ptk. is szabályozza. LIX. Fejezet. A pénzügyi lízing szerződés A pénzügyi lízing jogi szabályozása az 1996. évi CXII. törvény 11. pontjában található. A törvény szerint a pénzügyi lízing az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja oly módon, hogy az a lízingbevevő könyveiben kerül kimutatásra. A lízing ügyletet az új Ptk. is szabályozza. LIX. Fejezet. A pénzügyi lízing szerződés Pénzügyi lízing nyújtásával csak a hitelintézeti törvény alapján felügyeleti engedéllyel bíró hitelintézet (bank) vagy kizárólagosan ezt a tevékenységet végző pénzügyi vállalkozás (Rt., 20 MFt jegyzett tőke) foglalkozhat. A LÍZING FAJTÁI 1. - A PÉNZÜGYI LÍZING FAJTÁI: Zárt végű pénzügyi lízing Nyílt végű pénzügyi lízing 45dr.Béza Dániel

46 Definíció Zárt végű pénzügyi lízing esetén a szerződés megkötése után az Ügyfél a teljes vételárról kap számlát, mely alapján a hatályos jogszabály lehetővé teszi az ÁFA egyösszegű visszaigénylését, amennyiben az Ügyfél a többi törvényes feltételnek is megfelel illetve a törvény másként nem rendelkezik. Sajátosságai • az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van, a tulajdonjog az ügylet végén száll át az Ügyfélre • az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető • az eszköz tulajdonszerzési illetékét (ha azt a törvény előírja) a futamidő elején kell megfizetni • az eszköz a Finanszírozó cég tulajdonában van, a tulajdonjog az ügylet végén száll át az Ügyfélre • az eszköz az Ügyfél könyvelésében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz teljes ÁFÁ-ja visszaigényelhető • az eszköz tulajdonszerzési illetékét (ha azt a törvény előírja) a futamidő elején kell megfizetni A ZÁRT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING 46dr.Béza Dániel

47 Definíció Nyílt végű pénzügyi lízing esetén csak a törlesztő részletek ÁFA-tartalma igényelhető vissza a fizetési ütemezésnek megfelelően. A tulajdonjog a futamidő végén nem száll át automatikusan az Ügyfélre, csak akkor, ha ezt a lejáratkor a felek külön adásvételi szerződésben rögzítik Sajátosságai • az eszköz a finanszírozó cég tulajdonában van • az eszköz az ügyfél könyvében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz ÁFÁ-ja a törlesztésnek megfelelő részletekben igényelhető vissza • az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni. • az eszköz a finanszírozó cég tulajdonában van • az eszköz az ügyfél könyvében szerepel • termelőeszköz esetén az eszköz ÁFÁ-ja a törlesztésnek megfelelő részletekben igényelhető vissza • az eszköz tulajdonszerzési illetékét a futamidő végén kell megfizetni. A NYÍLT VÉGŰ PÉNZÜGYI LÍZING 47dr.Béza Dániel

48 Az operatív lízing Az operatív lízing Az operatív lízing esetében a lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában és számviteli kimutatásaiban marad a futamidő végéig, amikor a lízingbe adó társaság tulajdonában lévő eszközt továbblízingelheti egy másik lízingbe vevő társaságnak vagy eladhatja. Az operatív lízing gyakorlatilag egy bérleti konstrukciónak felel meg, amikor a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem csak a használatért fizet. Operatív lízinggel bárki foglalkozhat, akinek tevékenységi köre tartalmaz bérbeadást. Számviteli előnyök: A teljes nettó lízing díj költségként elszámolható a Lízingbevevőnél, a lízingdíjat terhelő ÁFA pedig visszaigényelhető. Az operatív lízing esetében a lízingtárgy a lízingbe adó tulajdonában és számviteli kimutatásaiban marad a futamidő végéig, amikor a lízingbe adó társaság tulajdonában lévő eszközt továbblízingelheti egy másik lízingbe vevő társaságnak vagy eladhatja. Az operatív lízing gyakorlatilag egy bérleti konstrukciónak felel meg, amikor a lízingbe vevő nem válik az eszköz tulajdonosává, hanem csak a használatért fizet. Operatív lízinggel bárki foglalkozhat, akinek tevékenységi köre tartalmaz bérbeadást. Számviteli előnyök: A teljes nettó lízing díj költségként elszámolható a Lízingbevevőnél, a lízingdíjat terhelő ÁFA pedig visszaigényelhető. Visszlízing Visszlízing esetében az eszköz eladója és a lízingbe vevő személye egybe esik. A lízingbe adó (lízingtársaság) megvásárolja a lízingbe vevő eszközének tulajdonjogát, majd az eszközt lízingbe adja a lízingbe vevőnek, aki korábban az eszköz tulajdonosa volt. A LÍZING FAJTÁI 2. - AZ OPERATÍV LÍZING ÉS A VISSZLÍZING 48dr.Béza Dániel

49 A pénzügyi lízing pénzügyi értelemben hasonlít egy hosszú távú beruházási hitelre, amikor hosszú távon a lízingbe vevő megszerezheti az eszköz tulajdonjogát. Ez esetben is kamatot, tőketörlesztő-részletet, hitelbírálati díjat kell megfizetni, és kívánhatnak saját erőt a lízingcégek. A pénzügyi lízing és az eszközökkel fedezett beruházási hitel között a legnagyobb különbség abban van, hogy a lízing esetében a lízingtárgy tulajdonjoga a lízingbe adóé (még akkor is, ha számvitelileg a lízingbe vevő könyveiben szerepel), így a lízingbe vevő fizetésképtelensége esetén a lízingtárgy automatikusan visszakerül a lízingbe adóhoz. A lízing pénzügyi terhei szükségszerűen magasabbak, mint egy bankhitel terhei, tekintettel arra, hogy a lízingtársaságok is jellemzően bankhitellel finanszírozzák magukat, és banki forrásköltségen felül saját munkájuk és profitjuk ellenértékét is ki kell termelniük. A BANKHITEL ÉS A LÍZING KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉGEK 49dr.Béza Dániel

50  Biztonságos a lízingbevevőnek, ugyanis a lízingtárgyon felül más eszköze nem terhelhető meg a lízingkötelezettség révén;  Nincs szükség bonyolult hitelképesség-vizsgálatra;  Gyorsan hozzáférhető forrás;  Kíméli a saját tőkét, mert csak az adott eszköz használatáért kell fizetni;  Az eszköz üzemeltetésével az időszaki lízingdíjak kitermelhetőek;  A lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozás pénzbevételeinek szezonalításához;  A lízing egy kézből kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást;  Gyenge hitelképesség esetén is lízing révén finanszírozni lehet állóeszközöket;  ÁFA finanszírozási teher a bérbeadónál van (operatív lízing);  Nem növeli a konstrukció a lekötött, befektetett eszközállományt, beruházási keretet kímél (operatív lízing);  A bérlet „off-balance sheet” konstrukció, azaz mérlegen kívüli tétel, így a jövőbeni díjak nem növelik a tartozásállományt (operatív lízing)  Biztonságos a lízingbevevőnek, ugyanis a lízingtárgyon felül más eszköze nem terhelhető meg a lízingkötelezettség révén;  Nincs szükség bonyolult hitelképesség-vizsgálatra;  Gyorsan hozzáférhető forrás;  Kíméli a saját tőkét, mert csak az adott eszköz használatáért kell fizetni;  Az eszköz üzemeltetésével az időszaki lízingdíjak kitermelhetőek;  A lízingdíjak fizetési ütemezése alkalmazkodhat a vállalkozás pénzbevételeinek szezonalításához;  A lízing egy kézből kínálja fel a beruházás tárgyát és a finanszírozást;  Gyenge hitelképesség esetén is lízing révén finanszírozni lehet állóeszközöket;  ÁFA finanszírozási teher a bérbeadónál van (operatív lízing);  Nem növeli a konstrukció a lekötött, befektetett eszközállományt, beruházási keretet kímél (operatív lízing);  A bérlet „off-balance sheet” konstrukció, azaz mérlegen kívüli tétel, így a jövőbeni díjak nem növelik a tartozásállományt (operatív lízing) A LÍZING ELŐNYEI 50dr.Béza Dániel

51 Drágább, mint a bankhitel Általános vállalatfinanszírozási célra nem alkalmas forma Rövidtávú finanszírozási problémák megoldására nem alkalmas A LÍZING HÁTRÁNYAI 51dr.Béza Dániel

52 Faktoring 52dr.Béza Dániel

53 LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 6:405. § [Faktoring szerződés] (Új Ptk.) Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. LVIII. Fejezet A faktoring szerződés 6:405. § [Faktoring szerződés] (Új Ptk.) Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. A FAKTORING FOGALMA 53dr.Béza Dániel

54 A FAKTORING FOGALMA •A faktorálás - klasszikus értelemben - nem a követelés megvásárlását jelenti, hanem meghatározott követelések sajátos engedményezését. •A faktor köteles a szerződés alapján a számla nyilvántartására, a kintlévőségek behajtására, a vevő kockázatának átvállalására, és a finanszírozására. •Ezeket együttesen vállalja, de közülük legalább két szolgáltatásra ki kell terjednie a faktorálásnak. •A faktorszerződések között sajátos fajta a finanszírozási faktorálás, amelynek értelmében a faktor bank a vevő fizetési kötelezettségének beálltáig a számla összegét a kedvezményezett szállítónak megelőlegezi. Ez utóbbit végzik tipikusan napjainkban a bankok. dr.Béza Dániel54

55 Eladó Szállító Termék vagy szolgáltatás értékesítéséből vevőköveteléssel rendelkezik. Az eladó a vevőkövetelését értékesíteni kívánja a faktornak. Az eladó cserébe engedményezi a faktornak a követelését Vevő A vevő az a vállalat, amely szállítói tartozással rendelkezik az Eladó felé Faktor A faktor az a vállalkozás, amely megvásárolja az Eladó vevőkövetelését és így engedményezés útján jogosultjává válik az Eladó vállalat vevőkövetelésére, amely ellenértékére a vevőnél igényt tart A FAKTORING SZEREPLŐI 55dr.Béza Dániel

56 A faktoring fajtái A faktoring fajtái • Nyílt faktorálás: a vevő értesül a faktoringról • Csendes faktorálás: a vevő nem értesül a faktoringról • Visszkeresetes és visszkereset nélküli faktorálás • Nyílt faktorálás: a vevő értesül a faktoringról • Csendes faktorálás: a vevő nem értesül a faktoringról • Visszkeresetes és visszkereset nélküli faktorálás A faktoring árazása A faktoring árazása A faktoring költségei a következő elemekből tevődnek össze:  Vevő nemfizetési kockázatának díja (csak visszkereset nélküli faktoring)  Ügyleti alapdíj (engedményezés ügyintézése, vevő bevizsgálása)  Ügyleti kamat (számlakövetelés diszkontálásakor alkalmazott kamatláb) legalább akkora, mint a bankhitelé  Vevőkövetelések adminisztrációjával kapcsolatos díj A faktoring költségei a következő elemekből tevődnek össze:  Vevő nemfizetési kockázatának díja (csak visszkereset nélküli faktoring)  Ügyleti alapdíj (engedményezés ügyintézése, vevő bevizsgálása)  Ügyleti kamat (számlakövetelés diszkontálásakor alkalmazott kamatláb) legalább akkora, mint a bankhitelé  Vevőkövetelések adminisztrációjával kapcsolatos díj A FAKTORING FAJTÁI, ÁRAZÁSA 56dr.Béza Dániel

57 A megszerezhető finanszírozási forrás mértékének nem a saját hitelképesség, hanem a vevők hitelképessége szab határt Csökken a vevői kinnlevőség, növekszik az eszközök forgási sebessége Bankhitelnél gyorsabb ügyintézés, nincs szükség fedezetre Induló vállalkozások, hitelképtelen vállalkozások is forráshoz juthatnak így Könnyebbé válik a pénzügyi tervezés A FAKTORING ELŐNYEI 57dr.Béza Dániel

58 Drágább, mint a bankhitel Kis összegű vevőkövetelések és atomizálódott vevői kör esetében nem használható Olyan ágazatokban, ahol jelentős garanciális kötelezettségek merülhetnek fel, vagy ahol a számlakövetelés jelentős részét garanciaként visszatartják, nem használható A FAKTORING HÁTRÁNYAI 58dr.Béza Dániel

59 Kiknek és miért ajánlott a faktoring? •Akik az ipar, kereskedelem területén működnek, gyorsan növekednek, ám fedezethiány miatt bankokon keresztül nem jutnak hozzá a növekedésükhöz szükséges hitelkerethez, így kénytelenek lemondani egyébként jól jövedelmező üzletekről. •Nem régen alakult cégeknek, akiknek már megfelelő piacuk van, de még nincs megfelelő múltjuk bankhitel felvételéhez. •A saját tőke és a szokásos finanszírozási eszközök bővítési lehetőségének hiánya miatt képtelenek élni a kínálkozó összes piaci lehetőséggel. •Azok a vállalkozások, amelyek fogyasztási-, tartós fogyasztási és/vagy alacsony beruházást igénylő javakat gyártanak, azokkal kereskednek, illetve olyan szolgáltatást nyújtanak, amelynek teljesítését nem lehet vitatni. •A faktoráltatni tervezett éves forgalom eléri, meghaladja a 20 millió Ft-t. •Az ügyfélnek több vevője van, és nagyszámú számla keletkezik. Az adósság kezeléséhez és behajtásához nem áll rendelkezésre elegendő adminisztratív erőforrás. 59dr.Béza Dániel

60 Köszönöm a figyelmet! Viszontlátásra 2014. április 5-én! http://kfk.uni-corvinus.hu www.csabailget2008.hu/oktatas http://kfk.uni-corvinus.hu


Letölteni ppt "3. előadás: Külső adósságjellegű intézményes finanszírozás. Forint és deviza hitelek, lízing, faktoring. Dr.Béza Dániel 2014.02.15. Kisvállalkozások finanszírozása,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések