Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékozódás a könyvtárakban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékozódás a könyvtárakban"— Előadás másolata:

1 Tájékozódás a könyvtárakban
II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Könyvtárismereti órák Használatra átveszi a Mindszenty Gimnázium

2 Raktári rend A könyvtár állományában csak úgy lehet eligazodni, ha benne a könyvtári egységek meghatározott rendben vannak, minden műnek megvan a pontos helye, és használat után oda is kerül vissza. A raktári jelzet olyan azonosító (sorszám, betű- és/vagy számkombinációval), amely a dokumentumok helyét határozza meg és a visszakereshetőségüket biztosítja. Fel kell tüntetni a dokumentumon, pl. könyveken a gerinc alsó részén, valamint a kötéstábla, illetve borítófedél bal felső sarkán és a katalógusokban.

3 Online raktári kérőlap az
Zárt polcos raktárak Nagy, több milliós állományú könyvtárakban a könyveket zárt (vagy tömör) raktárakban tárolják. Az olvasó a katalógus segítségével válogathat, majd a raktári kérőlap kitöltésével kéri ki a könyveket, folyóiratokat. Gyakori a vegyes rendszerű megoldás: a könyvek egy része szabadpolcon található, míg a ritkábban keresett könyvek zárt raktárban vannak. Tömör raktár: gördíthető állványrendszer a helytakarékos tárolás érdekében. Az állványok egy sínrendszeren kézi erővel mozgathatók. Online raktári kérőlap az OSzK-ból

4 Szabadpolcos terek Szabadpolcos övezetekben az olvasók szabadon válogathatnak. Szépirodalmi műveket a szerzők betűrendjében, sok szerző esetén a cím kezdőbetűje alapján helyezik el. Szépirodalmi művek esetén egysoros a jelzet: ez a szerző vagy a cím első betűje és egy kétjegyű szám, ami a betűn belüli sorrendet mutatja (Cutter-szám). Pl: A római költők antológiájának R 80, Ady Endre munkáinak A 25 a betűjele. A szépirodalmi műveket a polcokon a szerző vezetékneve alapján, szoros ábécé-rendben helyezik el. A rendezés alapja a könyvtári ábécé. Ennek lényege, hogy nem tesz különbséget a rövid és a hosszú magánhangzók között, illetve nincsenek benne kettős betűk. Tehát az A, illetve az Á betűvel kezdődő nevek egy csoportba kerülnek, csakúgy, mint a Z-vel és a ZS-vel kezdődőek. A könyv helyét a könyv gerincén is feltüntetik. Ez az azonosító az ún. Cutter-szám vagy betűrendi jel. A Cutter-szám egy betűből és egy kétjegyű számból áll. A betű az író nevének kezdőbetűje, a szám pedig a szerzők nevének ábécé szerinti sorrendjében nő. A szám minden betűnél újrakezdődik. Ha egy könyv több szerző művét tartalmazza (pl. verseket vagy novellákat tartalmazó antológiák), akkor a besorolás alapja a könyv címe. Ha egy szerző több könyvet is írt, akkor azok a mű címe szerinti szoros ábécé alapján következnek. Ilyenkor azonban a cím elején lévő névelőket nem veszik figyelembe.

5 Szépirodalom / betűrend

6 Szakirodalom / szakrend + betűrend
A hazai könyvtárak többsége a szakirodalom szabadpolcos elrendezésénél az Egyetemes Tizedes Osztályozás szerinti szakrendet követi. A szakirodalmi művek raktári jelzete kétsoros: felső sor: a dokumentum témáját beazonosító 3 jegyű szám (ETO alapján képzik) alsó sor: betűrendi jel (Cutter-szám)

7 Szakjel Raktári jelzet 575 W19 Szakjel Betűrendi jel Források:

8 Egyetemes Tizedes Osztályozás
kialakulása - Melvil Dewey ( ) az amhersti College Library könyvtárosa: Dewey Decimal Classification (TO) – 1876 - Bacon tudományosztályozásához nyúlt vissza - Henry La Fontaine ( ) egyetemi tanár és Paul Otlet ( ) ügyvéd - Első nemzetközi bibliográfiai kongresszus – Nemzetközi Bibliográfiai Intézet - Világbibliográfia terve - Mandello Gyula ( ) - TO – ETO Osztályozási rendszerek típusai: Természetes nyelven alapuló – Szabályozott Hierarchikus – Mellérendelő Generalizáló – Individualizáló Prekoordinált – Posztkordinált Általános – Speciális Nem automatikus – Félautomatikus – Automatikus Egyetemes – Regionális - Nemzeti

9 ETO felépítése Főosztályok Osztályok Alosztályok Az ETO előnyei:
- az emberi ismeretek egészét felölelő egyetemes rendszer; - részletezettsége nagyobb minden más osztályozásnál; - a számjelzetek alkalmassá teszik nemzetközi használatra; - jelzetalkotási módszerei lehetővé teszik a táblázataiban fel nem sorolt fogalmak osztályozását is; - új fogalmak beépítése a táblázatokba folyamatosan megoldható a tizedes számok továbbosztásával és az üresen hagyott számok felhasználásával; - bibliográfiai, katalóguskészítési és raktározási célra egyaránt használható teljes kiadás kb fogalmat tartalmaz. Az ETO hátrányai: - a főosztályok sorrendje (a Dewey által választott Bacon-féle tudományfelosztás következményként) a korszerű tudományrendszerezésnek sem filozófiai, sem elméleti, sem gyakorlati információs szempontból nem felel meg; - a rokon tudományok és tudományágak elszakadnak egymástól, például a társadalomtudományok a történelemtudománytól, a természettudomány egyes ágai alkalmazásaiktól (kémia - vegyipar; villamosság fizikája - elektrotechnika stb.); - összezsúfolódtak egyes főosztályokban önálló tudományok és szakterületek, például az alkalmazott tudományok főosztályában az orvostudomány, a műszaki tudományok, informatika, stb. Ugyanakkor egyes teljes főosztályokat szűkebb tudományterületek foglalnak el, például 1 Filozófia és lélektan, 2 Vallás, teológia.

10 ETO rendszere 0 Általános művek 1 Filozófia. Pszichológia 2 Vallás
3 Társadalomtudományok 4 Betöltetlen főosztály 5 Természettudományok 6 Alkalmazott tudományok 7 Művészet. Játék. Sport 8 Nyelvtudomány. Irodalomtudomány 9 Földrajz. Történelem

11 ETO főosztályok 0 Általános művek
001 003 006 007 008 010 020 028 030 058 069 070 080 090 Tudomány általában Írás. Írásmódok Mértékügy Kibernetika Művelődés. Kultúra Könyvészet, bibliográfia Könyvtárügy Olvasás Általános lexikonok Általános évkönyvek Múzeumok Hírlapok, újságok Gyűjteményes munkák Könyvritkaságok Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

12 1 Filozófia. Pszichológia
ETO főosztályok 1 Filozófia. Pszichológia 100 133 150 160 170 173 180 Filozófia Okkult jelenségek Lélektan Logika Etika Családi erkölcs Esztétika Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

13 Egyetemes Tizedes Osztályozás
ETO főosztályok 2 Vallás 200 220 230 280 290 292 293 Vallás és tudomány Biblia. Szentírás. Ó- és Újtestamentum. Dogmatika Kereszténység. Általános és összehasonlító vallástudomány. Nem keresztény vallások. Klasszikus mitológia. Görög-római mitológia Egyéb vallások. Szekták Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

14 ETO főosztályok 3 Társadalomtudományok
300 301 308 310 320 323 327 330 340 350 355 360 370 378 390 Társadalomtudomány általában Szociológia Társadalomrajz, szociográfia Statisztika Politika Belpolitika Külpolitika Közgazdaságtan Jog Államigazgatás Hadtudomány. Honvédelem Népjólét. Családvédelem Nevelés. Oktatás Főiskolák. Egyetemek Néprajz Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

15 ETO főosztályok 5 Természettudományok
500 502 504 510 520 530 540 546 550 560 570 580 590 Természettudomány általában Természetvédelem Környezetvédelem Mennyiségtan, matematika Csillagászat, asztronómia Fizika Kémia, vegytan, ásványtan Szervetlen kémia Földtan, geológia Őslénytan Biológia Növénytan, botanika Állattan, zoológia Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

16 ETO főosztályok 6 Alkalmazott tudományok
608 610 620 629 630 640 643 650 656 657 658 660 663 681 690 Feltalálók, találmányok Orvostudomány, egészségügy Technika, műszaki tudományok általában Járművek technikája Mezőgazdaság Háztartás. Vendéglátóipar Lakás. Bútorzat Vezetés. Szervezés Közlekedés. Szállítás Számvitel. Könyvvitel Marketing. Kereskedelemi technika Vegyipar Élelmiszeripar Finommechanika. Számítástechnika Építőipar Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

17 ETO főosztályok 7 Művészet. Játék. Sport
700 720 730 738 739 745 750 760 770 780 791 793 796 799 Művészettörténet Általában Építőművészet Szobrászat Kerámia, Porcelán Ötvösművészet, Zománc Iparművészet, Népi Hímzések Festészet Grafika Fényképezés Zene Filmművészet Mozgásművészet. Bűvészkedés Sport Vadászat. Horgászat Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

18 8 Nyelvtudomány. Irodalomtudomány
ETO főosztályok 8 Nyelvtudomány. Irodalomtudomány 800 801 810 820 830 840 850 860 871 894 895 Nyelvtudomány. Általános nyelvészet Szótárak Irodalomtudomány általában, irodalomtörténet irodalomkritika Angol irodalom Német irodalom Francia irodalom Olasz irodalom Spanyol irodalom Latin irodalom Magyar irodalom Ázsiai irodalom Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

19 ETO főosztályok 9 Földrajz. Történelem
908 910 911 914 920 930 940 942 943 943.9 944 947 970 973 Honismeret. A világ országai Földrajztudomány, utazás Térképek, atlaszok Európa földrajza Életrajzok Régészet, művelődéstörténet, világtörténet Európa története Nagy-Britannia története Közép-Európa története Magyarország története Franciaország története Oroszország és a Szovjetunió története Észak-Amerika története Az Amerikai Egyesült Államok története Készítette: Sz.G. Raktári rend Betűrend Szakrend Egyetemes Tizedes Osztályozás Zárt polcos Szabadpolcos Tudod-e? ETO főosztályok

20 Tudod-e? Mit jelent a könyvtárakban a raktári rend?
Mi a különbség a zárt- és a szabadpolcos raktározás között? Megmutatja-e a katalógus, hogy egy adott könyv hol található? Mi a Cutter-szám? Ha egy könyvnek sok szerzője van, minek alapján betűrendezik? A szép- vagy a szakirodalmi művek jelzete egysoros? Melyik osztályozási rendszer alapján képzik a raktári jelzetet? Mit tudsz az ETO felépítéséről? Sorolj fel néhányat az 5 Természettudományok főosztály osztályai közül! Melyik főosztályban keresnél könyveket Arany János költészetéről? Források: Varga Katalin (é.n.): Osztályozási rendszerek, információkereső nyelvek [prezentáció]. Pécs, PTE Könyvtára Az ETO piktogramokat a KTE pályázatára Farle Lilla, a Deák Ferenc Gimnázium tanulója készítette. Munkáját ezúton is nagyon szívesen népszerűsítjük!


Letölteni ppt "Tájékozódás a könyvtárakban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések