Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Keresés a gyakorlatban az Információkeresés és –közlés c. tantárgyhoz OPAC – WebPac, JavaPac (Katalógus) Közös katalógusok (MOKKA, ODR) Magyar Erdészeti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Keresés a gyakorlatban az Információkeresés és –közlés c. tantárgyhoz OPAC – WebPac, JavaPac (Katalógus) Közös katalógusok (MOKKA, ODR) Magyar Erdészeti."— Előadás másolata:

1 Keresés a gyakorlatban az Információkeresés és –közlés c. tantárgyhoz OPAC – WebPac, JavaPac (Katalógus) Közös katalógusok (MOKKA, ODR) Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis MATARKA Tompa Mónika Informatikus könyvtáros NymE Központi Könyvtár és Levéltár monikat@emk.nyme.hu

2 A könyvtár felépítése (vegyes rendszerű) és a dokumentumok elhelyezése: A könyvtár felépítése (vegyes rendszerű) és a dokumentumok elhelyezése:  Zárt raktár : könyvek, folyóiratok, doktori értekezések (szakdolgozatok azon a tanszéken, ahol doktori értekezések (szakdolgozatok azon a tanszéken, ahol készültek), készültek), helytörténeti gyűjtemény, helytörténeti gyűjtemény, levéltár levéltár  Szabadpolcos állomány : könyvek, folyóiratok (erdészeti, faipari folyóiratok), jegyzetek, jegyzetek, szótárak, szótárak, kézikönyvtár (benne : lexikonok, enciklopédiák, kézikönyvtár (benne : lexikonok, enciklopédiák, szabványok, CD/DVD) szabványok, CD/DVD) PATLIB-központ – szabadalmi könyvtár ETO – Egyetemes Tizedes Osztályozás http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?tag=5&lang=hu http://www.udcc.org/udcsummary/php/index.php?tag=5&lang=hu OTO – Oxfordi Tizedes Osztályozás

3 Az ETO az ismereteket 10 főosztályba sorolja  0 Általános művek  1 Filozófia  2 Vallás  3 Társadalomtudományok  4 (jelenleg betöltetlen)  5 Természettudományok  6 Alkalmazott tudományok  7 Művészetek, sport  8 Nyelv és irodalom  9 Történelem, földrajz

4 A főosztályok további tíz osztályt, az osztályok további tíz a losztályt tartalmaznak  5 Természettudomány  51 Matematika  52 Csillagászat, asztrofizika  53 Fizika  54 Kémia, ásványtan  55 Földtudományok, geológia  56 Őslénytan  57 Biológia  58 Botanika, növénytan  59 Állattan

5 Egy számjegy hozzáadásával további felosztásra van mód 5 Természettudományok 58 Botanika, növénytan 581 Általános növénytan 581.1Növényfiziológia 581.14 Fejlődés 581.141 Magképződés Magyarázatos ETO mutató: www.oszk.hu www.oszk.hu (online katalógus->Országos Széchényi Könyvtár->Keresés-adatbázis választás->magyarázatos ETO)

6 A katalógus fajtái:  Hagyományos (cédula)katalógus  Betűrendes/leíró katalógus (szerző v. cím)  Szakkatalógus (ETO/szakszám)  Helyrajzi katalógus (helyrajzi/raktári szám)  Tanszéki katalógus (betűrendes : szerző v. cím)  [Tárgyszókatalógus]  Elektronikus/online katalógus – OPAC

7 OPAC ►Online Public Access Catalog (rövidítve OPAC) (rövidítve OPAC) ►a könyvtárak nyilvános számítógépes katalógusai ► bibliográfiai adatbázis ► integrált könyvtári rendszer része

8 Az integrált könyvtári rendszerek  Lényege:  Könyvtári munkafolyamatok gépesítése  modulokból épül fel  Szerzeményezés/gyarapítás  Feldolgozás/katalogizálás (formai+tartalmi) => OPAC építése (formai+tartalmi) => OPAC építése  Kölcsönzés  beszerzés  folyóirat  katalogizáló/feldolgozó  KERESŐ (OPAC)  Kölcsönző  stb.

9 Integrált könyvtári rendszerek  ALEPH (NymE ATFK)  CORVINA (NymE KK) !!!  OLIB (ZMNE)  SR­LIB  Text­lib stb.

10 OPAC – minden olyan bibliográfiai adatbázis felhasználói felülete,amely a dokumentumok „könyvtári leírásait” teszi nyilvánosan hozzáférhetővé ♦ adott könyvtár számítógépes katalógusa NymE KK opac-ja : http://ilex.efe.hu http://ilex.efe.hu ♦ több könyvtár közös katalógusa MOKKA – http://www.mokka.hu okka.hu ODR – http://www.odrportal. hu http://www.odrportal. huhttp://www.odrportal. hu ♦ a nemzeti anyagot a legteljesebben tartalmazó nemzeti katalógus OSZK katalógusa : http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html http://nektar2.oszk.hu/librivision_hun.html ♦ bibliográfiai szolgáltató katalógusa Online-Kataloge des Österreichischen Bibliothekenverbundes: http://www.bibvb.ac.at/verbund-opac.htm http://www.bibvb.ac.at/verbund-opac.htm

11  http://ilex.efe.hu http://ilex.efe.hu

12 Kölcsönzéseim!

13 4.1. Olvasói tranzakció

14

15 NyME KK kereső modulja/OPAC-ja  1993 óta vásárolt valamennyi dokumentum "virtuális katalóguscéduláit" tartalmazza ► korábbi művek keresésekor továbbra is szükség van a cédulakatalógus használatára (az állomány retrospektív a cédulakatalógus használatára (az állomány retrospektív feldolgozása folyamatos) feldolgozása folyamatos)  Két kereső felület:  WebOPAC – interneten keresztül  JavaPAC – olvasói terminálokról  Lehetővé teszi:  Könyvek azonosítását  Példányok helyének megállapítását  Kölcsönzési információk lekérdezését

16 A NymE KK számítógépes online katalógusában található adatbázisok:  Állományi 1995. 01.01-től - retrospektív feldolgozás folyamatos (jelenleg 1993-ig teljes)  Benedek Elek Pedagógiai Kar könyvtári adatbázisa (1998.01.01-től)  Geoinformatikai Kar könyvtári adatbázisa  Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar könyvtári adatbázisa (2001-től)  Műemlékállományi adatbázis  MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet Könyvtára  Erdészeti Tudományos Intézet könyvtári állománya  Nyírerdő Zrt. könyvtári állománya

17 A NyME KK OPAC-jának használata  Kereséseket ékezethelyesen  Névelőket, kötőszavakat, írásjeleket nem kell beírni  Csonkolás (a kifejezés elején, végén, kifejezésen belül)  ? – a kereső-kifejezésben 1 karaktert helyettesít  % - a kereső-kifejezésben 0, 1 v. több karaktert helyettesít  Keresési lehetőségek  szerző, cím, tárgyszó, kiadó, ISBN, ISSN, ETO szám, raktári szám, kiadási év, nyelv, dokumentum típusa, lelőhely  Logikai operátorok használata  and (és) – mindegyik feltétel teljesül  or (vagy) – vagy az egyik, vagy a másik, vagy az összes feltétel teljesül  not (de nem) – csak az egyik feltétel teljesül  Ha kölcsönözni szeretnénk, a könyv szerzőjén, címén kívül az ETO számot és a raktári/helyrajzi számot is célszerű feljegyezni.

18 A WEBOPAC SAJÁTOSSÁGAI 1. Az induló ablakban kiválasztjuk a megfelelő adatbázist! Az adatbázis kiválasztásánál választhatunk a kulcsszavas és a böngésző keresés között.

19 2/1. Böngészés – keresőkérdés (szerző, cím, tárgyszó, tárgykör)

20 2/2. Böngészés : a sor elején lévő kis kocka kijelölésével és a „keres” ikonra kattintva megkapjuk a keresett indexhez kapcsolódó rekordok listáját.

21 2/3. Böngészés : A keresett indexhez kapcsolódó rekordok listája (rövid formátumban : szerző, cím, megjelenési év ) a dokumentumok részletes adatait a sor elején lévő kis kocka kijelölésével jeleníthetjük meg hosszú formátumban, amely egyben mutatja a kölcsönzési státuszt is

22 2/4. Böngészés : a dokumentumok adatai hosszú formátumban

23 3. Kulcsszavas keresés

24

25 Kis Kitérő… MOKKA, ODR www.mokka.hu / www.odrportal.hu www.mokka.huwww.odrportal.hu www.mokka.huwww.odrportal.hu

26 Ha speciálisabb témát kutatok => ld. folyóirat-/cikkadatbázisok Magyar Erdészeti Bibliográfia – Előzmények …  1923 – Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetségének határozata -> Az erdészeti irodalom nemzetközi könyvészetének összeállításáról=> 1. „A magyar erdészeti irodalom könyvészete 1934-ig” (1936) 2. „A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1935-1944” (1996) 3. „A magyar erdészeti szakirodalom bibliográfiája 1945-1964” (1966) 4. „A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1965-1990” (1995) Erre a bibliográfiára épül a NymE KK által épített Magyar Erdészeti Erre a bibliográfiára épül a NymE KK által épített Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis! Bibliográfia Adatbázis!

27 Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis tartalma I.  Erdészet  Erdészethez közvetlenül kapcsolódó  Vadászat  Halászat  Természetvédelem  Környezetvédelem  Elsődleges faipar

28 Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis tartalma II. (feldolgozásra került folyóiratok 1965-1990) – az adatbázis építése folyamatos  Agrártörténeti Szemle  Biológiai Közlemények  Botanikai Közlemények  Az Erdő  Erdészeti és Faipari Egyetem Tudományos Közleményei  Erdészeti Kutatások  Erdőgazdaság és Faipar  Faipari Kutatások  Az MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei  Magyar Vadász  Nimród (már feldolgozva 2001-2008 – tárgyszavazva)  Országos Erdészeti Egyesület Erdészettörténeti Szakosztálya Közleményei + Erdészeti Lapok Repertóriuma (már feldolgozva 1862-1882 ; 1965-2000) (már feldolgozva 1862-1882 ; 1965-2000)

29 Magyar Erdészeti Bibliográfia Adatbázis webes keresőfelülete

30 MATARKA Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékeinek Kereshető Adatbázisa www.matarka.hu

31 A JAVAPAC SAJÁTOSSÁGAI 1. A program az asztalon található JavaPAC parancsikonnal indítható – indításkor az alapértelmezett adatbázisban (NymE KK) kereshetünk

32

33 2. Keresőkérdés : Mátyás Csaba mely művei találhatók meg a könyvtárban?

34 4. Parancsnyelves keresés (CCL=Common Command Language)

35 5. Kapcsolódás más könyvtárak adatbázisaihoz a File/ Újrakapcsolódás menüpontból

36 A Magyar Erdészeti Bibliográfia javas keresőfelülete

37 Következik… Keresés a gyakorlatban

38 Köszönöm a figyelmet! Tompa Mónika monikat@emk.nyme.hu


Letölteni ppt "Keresés a gyakorlatban az Információkeresés és –közlés c. tantárgyhoz OPAC – WebPac, JavaPac (Katalógus) Közös katalógusok (MOKKA, ODR) Magyar Erdészeti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések