Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási körének.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási körének."— Előadás másolata:

1 A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási körének bővítése érdekében Budapest, 2006. március 02.

2 Változás (2003. július 1-je, reformátalakulás)  Elvárás (társadalmi, szakmai) √  Jogszabályi környezet √  Intézményi struktúra √  Finanszírozás √  Menedzselés √  Munkafeltétel (tárgyi, személyi) √  Eredmény √  Esetkezelés módszerei  Külön magatartási szabályok (előírás, végrehajtás)

3 I.Cél, módszer, eszköz (a pártfogó felügyelet végrehajtása során alkalmazott esetkezelésben) Cél: Érvényesüljenek a büntetőjogi konzekvenciák, a bűnmegelőzési, integrációs- reintegrációs érdekek, a megsértett közösség és az áldozat érdekei Módszer: Ellenőrzés, irányítás, támogatás Eszköz: Egyéni esetkezelési technikák Csoportos esetkezelési technikák

4 Miért? (Módszertani szempont) Az egyéni esetkezelés előnyei:  Dipólusú intenzív, koncentrált  Figyelem orientáció egyirányú  Szabályok, követelmények, szerepek egyszerűek  A kapcsolat jellege homogén, szimmetrikus, vagy hierarchikus  Visszajelzés azonnali, spontán  Problémakezelés célzott  Fókuszban folyamatosan az ügyfél  Külön szervezés és költség igény gyakorlatilag nincs Az egyéni esetkezelés hátrányai  A közösségi jellegű, több síkú kapcsolat fejlesztését kevéssé biztosítja  Nincs mód szerepváltásra  A kliens és problémái szociális terétől elszigetelten kerülnek kezelésre  Nincs lehetőség a mellérendelt kapcsolatok modellálására  Döntően a verbális kommunikáción alapul  Az esetlegesség nagy mértékben jellemzi  Nem költség-hatékony

5 Csoport - 5-15 főből álló személyközi interakciós tér - Az objektív és a szubjektív tényezők (helyiség, időhatárosság) meghatározóak - Egymással közvetlen kapcsolatban levő személyek társulása - Közös motívum, vagy cél hozza létre - Csoportnormák - A tagok (és kisebb részben a vezető) szerepei és pozíciói változnak, több síkúak - Kölcsönös érzelmi hálózat alakul ki, csoportkohéziós erőforrások - Kísérlet arra, hogy a tagok koherencia élményhez jussanak, ami a változások iránti érzékenységet, a motivációt javítják

6 A csoport vezetője Világos szereppel rendelkező, formálisan is kijelölt személy Feladata: -segítse elő a cél tartást - segítse elő a csoport interakciót - biztosítsa a csoport működésének feltételeit - gondoskodjon az egymás iránti tisztelettudó kommunikációról - biztosítsa, hogy a különböző habitusú tagok is érvényesülhessenek - tartsa fenn az érdeklődést, a motivációt - megfelelő képzettségű, hiteles és rátermett legyen - (professzionalitás és a laikusság)

7 A rutinos tréner szeret a módszert „Vonz a csoport hihetetlen sokfélesége. Vonz a kiszámíthatatlan egyediség, ami minden szabad technikával vezetett csoportülés sajátja. Vonz a meglepetés, amit nem tüntet el a rutin, a váratlanság kockázata … „ Szőnyi Gábor Csoportok és csoportozók

8 Mikor érdemes csoport szervezésére gondolni? Közös motívum- cél azonosság több személynél, egy időben - élethelyzet - probléma - bűnelkövetési szokások - életkor - iskolai végzettség - munkaerőpiaci megjelenés - mentális, érzelmi, szociális deficit

9 Nem csodaszer, de … - újabb lehetőség, hogy az elkövető szembesüljön tettével, végiggondolja, megbánja, átérezze - proszociális önérvényesítő technikák, készségek, skillek, kidolgozására, begyakorlására alkalmas védett közeg - növelheti az eredményességi, hatékonysági mutatókat (egy helyszín, egy szakember, több pártfogolt, csoportdinamikai hatások) - modellálhatja az integrációs folyamatot - együttműködésre épít, aktivizál

10 Nehézségek az alkalmazásban  Költség igény (speciálisan képzett szakember, helyiség, eszköz)  Magas színvonalú szervező munkát igényel  Nincs hagyománya, ezért nehézkes a motiváció felkeltése, fenntartása  Csak kevés pártfogolt hajlandó a részvételre

11 Következtetés A csoportos esetkezelési technika csak akkor honosodhat meg, és válhat szokásos módszerré, ha az ügyészek és a bíróságok egyre nagyobb számban külön magatartási szabályként előírják azokat.

12 II.Cél, módszer, eszköz ( Külön magatartási szabály előírása és végrehajtása során) Cél Bűnmegelőzési, integrációs-reintegrációs, jóvátételi érdekeket érvényesítse (Egyéniesített, probléma érzékeny, ellenőrizhető) Módszer Tiltás, kötelezés, támogatás Különböző technikák tanulássegítő csoport, munkaerőpiaci tréning, tematikus csoportok, „Pszicho-szolgáltatás”, szociális készségek fejlesztését szolgáló tréningek, személyiségfejlesztő, önismereti csoportok, szülőcsoportok, kortárs segítő csoportok

13 Jogszabályi háttér 2005. szeptember 1-jétől módosult a Btk. 82. §- ának (5) bekezdése. A bíróság és az ügyész a pártfogó felügyelet céljának elősegítése érdekében külön magatartási szabályként kötelezettségeket és tilalmakat írhat elő. (kapcsolattartás, távoltartás, nyilvános helyek, szeszes ital, jelentkezés, munkaügy, tanulmányok, gyógykezelés)

14 Külön magatartási szabály Btk. 82. § (5) bek. i) pontja nem hatályos vegyen részt a pártfogó felügyelő által szervezett csoportos foglalkozáson vagy a Pártfogó Felügyelői Szolgálat közösségi foglalkoztatójának programja szerinti más foglalkozáson. Oka: - Nem álltak rendelkezésre kutatási adatok - Nem volt kialakult gyakorlata a sem a csoportos foglalkozások szervezésének, sem a közösségi foglalkoztató működtetésének

15 Változások  Rendelkezésre állnak kutatási eredmények (Időszak: 2003. július 1-2004. december 31.Vizsgálatba vont irat: 839 db. Interjú 352 db.)  Gyakorlat - csoportos foglalkozások szervezése, -közösségi foglalkoztató

16 Elvárások A társadalom, egyben az igazságszolgáltatás szükséglete, hogy a büntetés érje el célját, a bűnelkövető ne kövessen el újabb bűncselekményeket, integrálódjon a társadalomba, a sértetti érdekek fokozottabban érvényesüljenek -értse meg, szembesüljön vele, -önérvényesítő technikákat dolgozzon ki, próbáljon ki, -legyen eredményes, költség-hatékony, ellenőrizhető, -építsen az aktivitásra, -a bíróság és az ügyészség felé megbízható, áttekinthető, sztenderd döntési alternatívát nyújtson

17 Eredmények  Ismeretbővítés  Szakkönyvtár  Képzés  A források és az igények számba vétele  Kísérletek  Tapasztalatok bemutatása

18 Feladatok Minden megyében váljon elérhetővé: 1.Szociális készségeket fejlesztő tematikus csoport (főként belső erőforrások) 2.Munkaerőpiaci tréning (főként külső erőforrások) 3. Önismereti-agressziókezelő tréning (főként külső erőforrások)

19 Feladatok  Elkészítjük a csoportok tematikus bemutatásának dokumentációját  Bemutatjuk az ügyészségek és bíróságok felé

20 Eredmény A közösségi jelleg erősödése:  Módszer  Külön magatartási szabály  Szankció

21 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A csoportos technikák alkalmazási gyakorlatának lehetőségei, a pártfogó felügyelői esetkezelés módszereinek és a külön magatartási szabályok előírási körének."

Hasonló előadás


Google Hirdetések