Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója"— Előadás másolata:

1 Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója
Szimbolikus helyreállítás – közösségi büntetések a Pártfogó Felügyelői Szolgálat gyakorlatában Magyarországon Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója „A helyreállító igazságszolgáltatás európai jó gyakorlatai a büntetőeljárásban” Konferencia Budapest, április

2 A komplex büntetőjogi reform okai
Megváltozott életviszonyok A rendszerváltás után növekedett a bűnözés Csökken a biztonságérzet, nő a bűnözéstől való aggodalom Az eszközrendszer nem elég hatékony

3 A komplex büntetőjogi reform céljai
● bűnmegelőzési, büntetési és integrációs érdekek következetes érvényesítése ● a kettős nyomtávú büntetőpolitika érvényesítése ● diverziós eszközök alkalmazási lehetőségeinek bővítése /közösségi szankciók elterjedése ● a megsértett közösség és az áldozat érdekeinek érvényesítése ● a közösség bűnözéstől való félelmének csökkentése, eredményesség ● költséghatékonyság

4 A közösségi szankció fogalma
Az Európa Tanács Ajánlása /Recommendation No. R(92)16/ ● az elkövetőt nem szakítja ki a közösségből ● szabadságkorlátozó elemeket tartalmaz (feltételek, kötelezettségek előírása) ● erre feljogosított (pártfogó) szervezet hajtja végre, ● a különböző szintű szabadságkorlátozással kombinált felügyelet reintegrációs segítséget is nyújt

5 A közösségi szankciók jellemzői
A szabadságvesztés alternatívájaként más koncepción alapul: ● nem a megfosztás a központi cél, ● nem szeparálja az elkövetőt a közösségtől, felelős tagja marad /a végrehajtás nem intézményes ● nem ellenőrzési technika eltűrése, hanem kötelezettségek teljesítése, pozitivitás, aktivitás (magatartási szabályok, mediáció, tevékeny megbánás, jóvátétel) ● egyoldalú passzív kapcsolat helyett kétoldalú aktív kapcsolat ● a közösség integratív erejére épít ● szabadságkorlátozó (kontroll) és támogató (segítő) elem egyaránt ● a végrehajtó szervezettel (pártfogó felügyelő, mediátor) folyamatos, személyes kapcsolattartás, a helyi közösség bevonásáért is felel a szervezet, ● a feltételek nem teljesítése jogkövetkezménnyel jár.

6 Közösségi büntetés és közösségi rehabilitáció összekapcsolása
Az Európa Tanács Ajánlása /Recommendation No. R(2000)22./ A jövőbeni büntetőpolitika egyik iránya a reparatív elem jelenléte a szélesebb értelemben vett közösségi szankciók körében. Az áldozat-elkövető közötti mediáció a közösségi szankciók, intézkedések egy típusának is tekinthető.

7 Közösségi kötelezések
Ingyenes munkavégzés Speciális tevékenységek folytatása (lehet reparációs cél is) Programokon részvétel Egészségügyi (drog, alkohol) rehabilitáció Segítő-központ látogatása Cselekvési terv teljesítése Meghatározott tevékenységektől, helyektől tiltás

8 Helyreállító igazságszolgáltatás –horizontális elv
„ A Pártfogó Felügyelői Szolgálat célja a bűnismétlés kockázatának csökkentése. A pártfogó felügyelő az alternatív büntetések végrehajtásával, az elkövető szükséges mértékű és következetes ellenőrzésével elősegíti a büntetőjogi következmények maradéktalan érvényesülését, a közösség védelmének erősítését; támogató tevékenységével növeli az elkövető társadalmi integrációjának esélyét. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat a helyreállító igazságszolgáltatás elve alapján működik. Célja, hogy az elkövető szembesüljön tettének következményeivel, s hogy az áldozat, a megsértett közösség és a bűnelkövető közötti közvetítéssel a bűncselekmény okozta károk mérséklődjenek.”

9 Helyreállító szemlélet
Direkt alkalmazás Büntető ügyekben alkalmazott mediáció Szimbolikus jóvátétel

10 A helyreállító szemlélet direkt megjelenése - Mediáció
Magyarországon 2007 óta Felnőttek és fiatalkorúak ügyeiben is Ügyészségi és bírósági szakban alkalmazható Megvalósult jóvátétel esetén a büntetőeljárás megszűnik (vagy enyhébb büntetés) Ügyszámok: 2007 – ügy 2008 – ügy

11 Szimbolikus jóvátétel
Szimbolikus jóvátétellel kapcsolódik össze a büntetés A szimbolikus jóvátétel nem feltétlenül helyreállító eljárás alkalmazásának eredménye Nem kifejezetten a sértett javára történik (nincs konkrét sértett, nem jön létre mediáció) Nem az érintettek bevonásával születik döntés, de a sértett részt vehet a döntéshozatalban (pl. a mediáció során választja) Szűkebb, tágabb közösség javára Az elkövető vállalja a jóvátételt A jóvátétel módja nincs közvetlenül összefüggésben a bűncselekménnyel A köz javát szolgáló tevékenység (elsősorban civil szervezeteknél, büntetés-végrehajtás esetében településen)

12 A szimbolikus jóvátétel lehetőségei
A szimbolikus jóvátétel feltételei Az elkövető felelősségvállalása Aktivitás Közösség részéről pozitív, befogadó attitűd A szimbolikus jóvátétel lehetőségei Bűncselekmény= közösségben félelem közbiztonságérzet csökkenése életminőség romlása Szimbolikus reparáció = reintegráció/reparáció sikere

13 Főbüntetési nem, közösség számára végzett ingyenes munka
A szimbolikus jóvátétel lehetőségei a büntetések végrehajtása során I. Közérdekű munka Főbüntetési nem, közösség számára végzett ingyenes munka Bíróság szabja ki Pártfogó Felügyelői Szolgálat a végrehajtás felelőse Cél: a jóvátételi jelleg erősítése Pl. településen természeti, épített környezet megőrzését, fejlesztését célzó tevékenységek Közösség részére munkavégzés = jóvátételi, kiengesztelései és kiengesztelődési folyamat

14

15 The reasons of the complex penal reform, the purposes of the new criminal policy:

16

17

18 A szimbolikus jóvátétel lehetőségei a büntetések végrehajtása során II
A szimbolikus jóvátétel lehetőségei a büntetések végrehajtása során II. Környezettanulmány, pártfogó felügyelői vélemény Javaslattételi lehetőség a speciális magatartási szabályokra az ügyészség és a bíróság számára - jóvátételi jellegű magatartási szabályok Magatartási szabályok megállapítása a vádemelés elhalasztása esetén: Be § 2) Az ügyész a gyanúsított részére kötelezettségként írhatja elő, hogy a) részben vagy egészben térítse meg a sértettnek a bűncselekménnyel okozott kárt, b) más módon gondoskodjék a sértettnek adandó jóvátételről, c) meghatározott célra anyagi juttatást teljesítsen, vagy a köz számára munkát végezzen (a köz javára teljesített jóvátétel) Btk. 82.§(6) A bíróság, illetve az ügyész az egyéb magatartási szabályokon kívül más magatartási szabályokat is előírhat, különös tekintettel a bűncselekmény jellegére, az okozott kárra és az elkövető társadalmi beilleszkedésének esélyeire.

19 Pilot projekt: Közösségi jóvátételi programok a fővárosban-
A szimbolikus jóvátétel lehetőségei a büntetések végrehajtása során III. A pártfogó felügyelet jóvátételi jellegű magatartási szabályai Pilot projekt: Közösségi jóvátételi programok a fővárosban- Fővárosi Igazságügyi Hivatal (2007. szeptember április) OBmB projekt

20 Közösségi Jóvátételi Program
Főpályázó: Fővárosi Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata – Jóvá Tett Hely Közösségi Foglalkoztató Együttműködők: ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék Rügyecskék Ember- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány Gyermekvilág Ágyszínház Közhasznú Alapítvány Ferencvárosi Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei (FECSKE) Csillebérci Szabadidő Kft.

21 Közösségi jóvátételi program
A projekt során 20 fiatalkorú, illetve fiatal felnőtt bűnelkövető a pártfogó felügyelet külön magatartási szabályként a közösség javára végzett tevékenységgel jóvátételt nyújtott az elkövetett bűncselekményért 16 fiú, 4 lány (16-24 év közöttiek)

22 Gyermekvilág Ágyszínház Közhasznú Alapítvány
Budapesti kórházak látogatása, játékos foglalkozások tartása beteg gyermekeknek Animátor képzés (társas együttjátszás és kommunikációs képességek átadására) Különböző játékok, érzékelést fejlesztő, szerep és szabály játékok megismerése, elsajátítása, komplex művészeti és kézműves tevékenységek (vizuális foglalkozások, mozgás, mesemondás stb.)

23 Rügyecskék Ember és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány Utak, ösvények feltérképezése Szelektív hulladékgyűjtés Élményösvényen okozott károk helyreállítása Heti 2-3 nap takarítás/szemétszedés az erdőkben, közterületeken (Kistarcsai erdő, Csepel Duna ág) Ferencváros Egyesített Családsegítő Központ és Intézményei (FECSKE) Aluljáró Ifjúsági Klubban a rászoruló általános iskolás gyerekek esetében korrepetálása, egyéb személyes segítői tevékenység Oktatási intézményeknél (Dominó Általános Iskola) gyermekek részére szabadidős és sport tevékenységek lebonyolításában való részvétel Aluljáró Ifjúsági Klubban speciális ügyeleti feladatok ellátása különböző szervezeteknél

24 ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék
Csillebérc Szabadidő Kft. Erdőkarbantartás (az ősfás park tisztítása, a lehullott gallyak, ágak összegyűjtése, lomb eltakarítása) Gyepes területek karbantartása (fűnyírás, gyepápolás, takarítás) Bútorok javítása – karbantartása ELTE ÁJK Kriminológiai Tanszék Jóvátételi programokban kortárs-segítő mentorként való részvétel 13 mentor

25 Célok, motiváció A projekt céljai:
A közösség aktív részvételének erősítése Társadalmi befogadás elősegítése A Projektben részvevő szervezetek számára motiváló tényező: Munkában segítség Fontosan tartják a fiatalokkal való foglalkozást Ideális: Ágyszínház, Rügyecskék: önkéntesen, szabadidejükben végzik tevékenységüket Valódi mintanyújtás

26 Folytatás Programhálózat kialakulása- Zöld Ház Közösségi Foglalkoztató Miskolcon Forrásbővítés – szervezetek bevonása XIII. ker. Önkormányzat Mentori tevékenység szakmai gyakorlatként való elfogadása – önkéntesek bevonása Alternatív büntetési szankciók körének bővülése Helyreállító igazságszolgáltatás szélesebb körű társadalmi megismerése

27

28

29 29


Letölteni ppt "Dr. Hatvani Erzsébet, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója"

Hasonló előadás


Google Hirdetések