Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata"— Előadás másolata:

1 Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata
A fiatalkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának sajátosságai, figyelemmel az értelmi, erkölcsi, szellemi érettségre Kóta Tünde mb. igazgató Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata Pártfogás Napja 2007. szeptember 6.

2 I. Hogyan reagál a felnőtt társadalom a
I. Hogyan reagál a felnőtt társadalom a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnelkövetésére? ● Tradicionálisan jelen van ● Zavar, bizonytalanság, aggodalom, csalódottság ● Az „ártatlan gyermek” kép sérül ► Csökken a gondoskodás, felelősségvállalás érzése ● A nevelés kudarca ► Agresszió ● Sérül a jövőbeni biztonság érzete ► Generációk közötti szembenállás ● Lelkiismeret-furdalás ► Megsegítés, megmentés, átnevelés

3 II. Növekvő arány, súlyosabb cselekmények, okok
● Belső tényezők (életkori sajátosságok) - Hormon alapú reakciók túlsúlya (kalandvágy, impulzivitás, meggondolatlanság, igazságkeresés, fogékonyság, érzékenység) - Szereptudat kialakulatlansága (lázadás, generációs problémák, beilleszkedési nehézségek) - Speciális élethelyzet (viszonylag sok ellenőrizetlenül töltött idő, a másodlagos szocializációs tér és a kortársi közösség dominanciája) ● Külső tényezők - Norma és értékválság - Pozitív és követhető modell hiánya - Szegénység, kilátástalanság, az iskolarendszer válsága - Család gyengülő szerepe

4 III. Hatályos anyagi és eljárásjogi szabályozás
● évi V. tv. - Büntethetőség (beszámítási képesség) 14. életévtől - Gyermekkorúak a gyermekvédelem körében - A kódexben speciális szabályok ● évi IV. tv. - A szankció célja a helyes irányú fejlődés - Intézkedések prioritása ● évi XIX. tv. - Törvényes képviselő - Ügyészi részvétel - Védő részvétele - Pártfogó felügyelő által készített környezettanulmány - Egyik ülnök pedagógus

5 IV. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat ügycsoporti feladatai
● Környezettanulmányok készítése 2006-ban összesen: db, ebből fk: db ● Pártfogó felügyelői vélemények készítése 2006-ban összesen: db, ebből fk: db ● Közérdekű munka szervezése és ellenőrzése 2006-ban összesen: db, ebből fk: 506 db ● Pártfogó felügyelet végrehajtása 2006-ban összesen: db, ebből fk: db ● Utógondozás 2006-ban összesen: db, ebből fk: 302 db 2006-ban összesen: ügy

6 V/a. A végrehajtásra vonatkozó hatályos szabályozás
● 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet - 33. § ~ fiatalkorúak ügyeinek ellátására specializálódott pártfogó felügyelő hajtja végre (fiatalkorú pártfogó felügyeletét, akkor is, ha betölti 18. életévét, annak a felnőtt korúnak is, aki más ügyében fiatalkorúként pártfogó felügyelet alatt áll) - 34. § Együttműködés a gyermekvédelem intézményeivel (GYJSZ és koordinátor) - Tájékozódási kötelezettség - Esetmegbeszélések (részvétel, kezdeményezés) - Új ellátási formák kezdeményezése - Gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése (jelzőrendszer)

7 V/b. A végrehajtásra vonatkozó hatályos szabályozás
● 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet - 35. § Törvényes képviselő tájékoztatása, jegyzőkönyv átadása - Gyermekvédelem intézményeinek tájékoztatása (jelzőrendszer) - Munkavégzési kötelezettség alól mentesül a nappali tagozaton, foglalkoztatást elősegítő képzésben részt vevő tanuló, ha eltartása családon belül, vagy otthont nyújtó ellátás keretében biztosított.

8 VI. Az életkori sajátosságokon alapuló más
VI. Az életkori sajátosságokon alapuló más elbánás garanciái a pártfogó felügyelet végrehajtása során ● Történeti előzmények, hagyományok ● Szervezeti ● Irányítás ● Létszám (175 felnőtt korúak ügyeit ellátó, 196 fiatalkorúak ügyeit ellátó pártfogó felügyelő) ● Ügyszám - 18/2003. (VI. 24. IM rendelet 29. §-a 65 fn. 45 fk. – Felnőtt korúak 77, fiatalkorúak 53 ügy egy adott időpontban ● Sztenderdek (ügyviteli és szakmai) ● Képzés, továbbképzés, önképzés (2006-ban 1217 képzési óra) ● Egyéni esetkezelés és csoportos technikák alkalmazása, közösségi foglalkoztatók

9 VII. A pártfogó felügyelő. módszere és eszköze (figyelemmel az
VII. A pártfogó felügyelő módszere és eszköze (figyelemmel az értelmi, erkölcsi, szociális érettség szintjére) Módszer ● Kontroll ● Segítés Eszköz ● Egyéni esetkezelés ● Csoportos technikák (Az egyik leghatékonyabb beavatkozási módnak számítanak a kognitív magatartás alakítás módszerei . Indulatkezelés, problémamegoldó technikák, a társadalmi életben való jártasság növelését szolgáló tréningek. Az Európa Tanács 20/2003. sz. Ajánlásának Kommentárja a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről)

10 VIII. A csoportos technika előnye
● előkészítettség, tervszerűség, költség- és időbeni hatékonyság ● szociális térbe integrált problémakezelés (kitaszítottság, marginalitás) ● közösségi jellegű, többsíkú kapcsolat (szerepváltás, empátia, kompetencia élmény, saját erőforrás, összetartozás, csoportkohézió, szociális biztonság, támogatás elfogadása) ● mellérendelt kapcsolatok modellálása ● verbális és a nonverbális kommunikáció ● csoport dinamika, hitelesség, kortárs referencia csoport, csoportkontroll ● normakövetés ● probléma érzékenység, kommunikációs készség, probléma megoldás közösségi lehetőségei, szereptartás

11 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata"

Hasonló előadás


Google Hirdetések