Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A fiatalkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának sajátosságai, figyelemmel az értelmi, erkölcsi, szellemi érettségre Kóta Tünde mb. igazgató Igazságügyi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A fiatalkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának sajátosságai, figyelemmel az értelmi, erkölcsi, szellemi érettségre Kóta Tünde mb. igazgató Igazságügyi."— Előadás másolata:

1 A fiatalkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának sajátosságai, figyelemmel az értelmi, erkölcsi, szellemi érettségre Kóta Tünde mb. igazgató Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Szolgálata Pártfogás Napja Pártfogás Napja 2007. szeptember 6.

2 I.Hogyan reagál a felnőtt társadalom a gyermekkorúak és a fiatalkorúak bűnelkövetésére? ●Tradicionálisan jelen van ●Tradicionálisan jelen van ●Zavar, bizonytalanság, aggodalom, csalódottság ●Az „ártatlan gyermek” kép sérül ► Csökken a gondoskodás, felelősségvállalás érzése ●A nevelés kudarca ► Agresszió ●Sérül a jövőbeni biztonság érzete ► Generációk közötti szembenállás ●Lelkiismeret-furdalás ► Megsegítés, megmentés, átnevelés

3 II.Növekvő arány, súlyosabb cselekmények, okok ●Belső tényezők (életkori sajátosságok) -Hormon alapú reakciók túlsúlya (kalandvágy, impulzivitás, meggondolatlanság, igazságkeresés, fogékonyság, érzékenység) -Szereptudat kialakulatlansága (lázadás, generációs problémák, beilleszkedési nehézségek) -Speciális élethelyzet (viszonylag sok ellenőrizetlenül töltött idő, a másodlagos szocializációs tér és a kortársi közösség dominanciája) ●Külső tényezők -Norma és értékválság -Pozitív és követhető modell hiánya -Szegénység, kilátástalanság, az iskolarendszer válsága -Család gyengülő szerepe

4 III.Hatályos anyagi és eljárásjogi szabályozás ●1961. évi V. tv. -Büntethetőség (beszámítási képesség) 14. életévtől -Gyermekkorúak a gyermekvédelem körében -A kódexben speciális szabályok ●1978. évi IV. tv. ●1978. évi IV. tv. -A szankció célja a helyes irányú fejlődés -Intézkedések prioritása ●1998. évi XIX. tv. ●1998. évi XIX. tv. -Törvényes képviselő -Ügyészi részvétel -Védő részvétele -Pártfogó felügyelő által készített környezettanulmány -Egyik ülnök pedagógus

5 IV.A Pártfogó Felügyelői Szolgálat ügycsoporti feladatai ● Környezettanulmányok készítése 2006-ban összesen: 14.450 db, ebből fk: 13.415 db ● Pártfogó felügyelői vélemények készítése 2006-ban összesen: 2.617 db, ebből fk: 1.141 db ● Közérdekű munka szervezése és ellenőrzése 2006-ban összesen: 14.858 db, ebből fk: 506 db ● Pártfogó felügyelet végrehajtása 2006-ban összesen: 43.319 db, ebből fk: 19.115 db ● Utógondozás 2006-ban összesen: 2.489 db, ebből fk: 302 db 2006-ban összesen: 77.743 ügy

6 V/a.A végrehajtásra vonatkozó hatályos szabályozás ●17/2003. (VI. 24.) IM rendelet -33. § ~ fiatalkorúak ügyeinek ellátására specializálódott pártfogó felügyelő hajtja végre (fiatalkorú pártfogó felügyeletét, akkor is, ha betölti 18. életévét, annak a felnőtt korúnak is, aki más ügyében fiatalkorúként pártfogó felügyelet alatt áll) -34. § Együttműködés a gyermekvédelem intézményeivel (GYJSZ és koordinátor) -Tájékozódási kötelezettség -Esetmegbeszélések (részvétel, kezdeményezés) -Új ellátási formák kezdeményezése -Gyermekvédelmi intézkedés kezdeményezése (jelzőrendszer)

7 V/b.A végrehajtásra vonatkozó hatályos szabályozás ●17/2003. (VI. 24.) IM rendelet -35. § Törvényes képviselő tájékoztatása, jegyzőkönyv átadása -Gyermekvédelem intézményeinek tájékoztatása (jelzőrendszer) -Munkavégzési kötelezettség alól mentesül a nappali tagozaton, foglalkoztatást elősegítő képzésben részt vevő tanuló, ha eltartása családon belül, vagy otthont nyújtó ellátás keretében biztosított.

8 VI.Az életkori sajátosságokon alapuló más elbánás garanciái a pártfogó felügyelet végrehajtása során ●Történeti előzmények, hagyományok ●Szervezeti ●Irányítás ●Létszám (175 felnőtt korúak ügyeit ellátó, 196 fiatalkorúak ügyeit ellátó pártfogó felügyelő) ●Ügyszám - 18/2003. (VI. 24. IM rendelet 29. §-a 65 fn. 45 fk. – Felnőtt korúak 77, fiatalkorúak 53 ügy egy adott időpontban ●Sztenderdek (ügyviteli és szakmai) ●Képzés, továbbképzés, önképzés (2006-ban 1217 képzési óra) ●Egyéni esetkezelés és csoportos technikák alkalmazása, közösségi foglalkoztatók

9 VII.A pártfogó felügyelő módszere és eszköze (figyelemmel az értelmi, erkölcsi, szociális érettség szintjére) Módszer ● Kontroll ● Segítés Eszköz ● Egyéni esetkezelés ● Csoportos technikák (Az egyik leghatékonyabb beavatkozási módnak számítanak a kognitív magatartás alakítás módszerei. Indulatkezelés, problémamegoldó technikák, a társadalmi életben való jártasság növelését szolgáló tréningek. Az Európa Tanács 20/2003. sz. Ajánlásának Kommentárja a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszeréről)

10 VIII.A csoportos technika előnye ●előkészítettség, tervszerűség, költség- és időbeni hatékonyság ● szociális térbe integrált problémakezelés (kitaszítottság, marginalitás) ● közösségi jellegű, többsíkú kapcsolat (szerepváltás, empátia, kompetencia élmény, saját erőforrás, összetartozás, csoportkohézió, szociális biztonság, támogatás elfogadása) ● mellérendelt kapcsolatok modellálása ● verbális és a nonverbális kommunikáció ● csoport dinamika, hitelesség, kortárs referencia csoport, csoportkontroll ● normakövetés ● probléma érzékenység, kommunikációs készség, probléma megoldás közösségi lehetőségei, szereptartás

11 Köszönöm a figyelmet


Letölteni ppt "A fiatalkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának sajátosságai, figyelemmel az értelmi, erkölcsi, szellemi érettségre Kóta Tünde mb. igazgató Igazságügyi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések