Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Ajánlott korosztály 7.évfolyam Ajánlott időkeret 6x 45 perc A modul céljaA tevékenységeken keresztül a környezetükre való odafigyelés, a környezetet óvó.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Ajánlott korosztály 7.évfolyam Ajánlott időkeret 6x 45 perc A modul céljaA tevékenységeken keresztül a környezetükre való odafigyelés, a környezetet óvó."— Előadás másolata:

1 Ajánlott korosztály 7.évfolyam Ajánlott időkeret 6x 45 perc A modul céljaA tevékenységeken keresztül a környezetükre való odafigyelés, a környezetet óvó magatartás kialakítása. Az emberi tevékenységek és a környezet veszélyeztetettsége közötti összefüggések felfedezése, a környezettel kapcsolatos felelősség megalapozása. Környezettudatos magatartási szokások kialakítása. A modul tartalmaA hulladék fajtáival, szelektálásával, újrahasznosításával kapcsolatos ismeretek bővítése. Környezetükre való tudatos,kritikus odafigyelés, az ehhez kapcsolható tevékenységek gyakorlása, bővítése.

2 Továbbhaladási irányTovábbi környezettudatos magatartási szokások kialakításával kapcsolatos területek ( pl. energiatakarékosság, víztakarékosság) A kompetenciafejlesztés fókuszaiKörnyezeti kompetencia: környezeti problémák azonosítása, megoldások keresése, a környezetünkkel kapcsolatos felelős magatartás tudatosítása, mások szempontjainak figyelembevétele Személyes kompetencia: öntevékenység, önkifejező képesség fejlesztése, saját környezetük iránti felelősség és kreativitás fejlesztése Kognitív kompetencia: beszéd és beszédértés fejlesztése, alkotóképesség, logikai képesség Szociális kompetencia: együttműködés, kötődési képesség, szabályalkotás Kapcsolódási pontokTantárgyakhoz: környezetismeret, technika, osztályfőnöki- egészségnevelés Támogató rendszer

3 MODULÁRIS OKTATÁS KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁSI SZOKÁSOK KIALAKITÁSA KÉSZÍTETTE: HIMER JÓZSEFNÉ M.SZŰCS ISTVÁNNÉ MOLNÁR ISTVÁNNÉ

4 MODULÁRIS PROGRAM A TISZANÁNAI ISKOLÁBAN

5 MODULVÁZLAT Tevékenységek - időmegjelölésselA tevékenység célja - fejlesztendő készségek Munkaformák – módszerek Eszközök – mellékletek DiákPedagógus I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése I./a. Kutakodunk, szimatolunk… A tanulók előzetesen megfigyeléseket végeznek az iskola területén. Megfigyelik társaik szokásait (ez lehet rajzos vagy szöveges a szemetelés, energia- és vízhasználat terén), észrevételeiket a területeket szimbolizáló képre ragasztják, majd állításokat fogalmaznak meg a gyűjtött anyaggal kapcsolatosan. A környezeti témák iránti érzékenység Érdeklődés felkeltése Előzetes egyéni, páros vagy csoportos munka- gyűjtőmunka D1 Filctollak, öntapadós papírcsíkok ragasztó P1 Szimbolikus képek

6 Tevékenységek - időmegjelölésselA tevékenység célja - fejlesztendő készségek Munkaformák módszerek Eszközök – mellékletek DiákPedagógus I./b. Azt tapasztaltuk, hogy… A tapasztalatok megbeszélése, az állítások értelmezése, kérdések, kérések megfogalmazása, kifüggesztése a teremben. A környezeti témák iránti érzékenység A meglévő ismeretek felidézése Frontális munka - beszélgetőkör Kooperatív tanulás - ötletroham D2 Filctollak, öntapadós papírcsíko k ragasztó P2 Azt tapasztaltuk, hogy…,csomago- lópapír, gyurmaragasztó I./c. Azt kérem tőled, hogy… Csoportokat alkotnak (képek segítségével), majd az előzőleg megfogalmazott kérésekhez figyelemfelkeltő rajzokat terveznek, készítenek, amelyeket megbeszélés után az iskola érintett részeire kihelyeznek. Mások véleményének figyelembevétele, együttműködés Csoportmunka - mozaik, megbeszélés D3 Kartonok, filcek, kihúzók, kétélű ragasztó vagy öntapadós kartonok

7 Tevékenységek - időmegjelölésselA tevékenység célja - fejlesztendő készségek Munkaformák – módszerek Eszközök – mellékletek DiákPedagógus II. Új tartalom feldolgozása II./a. Hulladék? Szemét? A csoportok a témával kapcsolatos kifejezéseket értelmezik és párosítják a magyarázatokkal. A környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése, szókincs gyarapítás Kooperatív tanulás - szóforgó D4 Párosítás - kártyák II./b. Hulladékok fajtái A keletkező hulladékok fajtáinak megismerése interaktív anyag segítségével, szókártyák elhelyezése a táblán A környezettel kapcsolatos ismeretek bővítése, szókincs gyarapítás Frontális munka - megbeszélés P3 Szókártyák A háztartási hulladékok fajtái c. interaktív anyag

8 Tevékenységek - időmegjelölésselA tevékenység célja - fejlesztendő készségek Munkaformák – módszerek Eszközök – mellékletek DiákPedagógus II./c. Te is legyél válogatós! A gyerekek az előzetesen megadott feladat alapján az otthonról hozott háztartási hulladékokat vizsgálják, a hulladékfajtáknak megfelelően szelektálják, majd a táblán egy egyszerű grafikonon jelölik mennyi belőle a hasznosítható. Megfigyelés, együttműködés, összefüggések felfedezése, hasznosítási lehetőségek megismerése Frontális - megbeszélés D5 Háztartási hulladék, rajz eszközök P4 A szelektáláshoz megfelelő színű kartonok, papírzacskók, grafikon II./d. Hulladékból kevesebbet! Hogyan? A csoport minden tagja különböző szöveget kap a témával kapcsolatosan. Azt tanulmányozzák, majd beszámolnak egymásnak az olvasottakról. Megbeszélés után minden csoport egy példát kiragadva eljátssza, majd megfogalmazza mit tehetnek azért, hogy kevesebb legyen a hulladék. Szövegértés, együttműködés, mások véleményének meghallgatása, tolerancia Csoportmunka – szóforgó Kooperatív munka – közös vélemény kialakítása drámajáték Író eszkö- zök P5 Szöveg - tanácsok

9 Tevékenységek - időmegjelölésselA tevékenység célja - fejlesztendő készségek Munkaformák – módszerek Eszközök – mellékletek DiákPedagógus II./e. Mi lehetne belőle? Az előzőleg összegyűjtött (megtisztított) hulladékok felhasználásával szobrokat, hangszereket, használati tárgyakat készítenek, majd bemutatják. Kiállítást állítanak össze az elkészült munkákból. Kreativitás, együttműködés, mások véleményének figyelembevétele, a témával kapcsolatos tudásrendszer felidézése Egyéni, páros vagy csoportos munka Ötletbörze D6 Hulladék, karton, rajzeszközök, ragasztó, filcek, pasztell- kréta, kiegészítő dekoranyagok P6 II./f. Ilyen volt! Ilyen lett! Szimpátia csoportokat alkotnak. Az iskola körüli területeket feltérképezik, fotózzák, javaslatokat fogalmaznak meg környezetük rendben tartása, szebbé tétele érdekében. Környezeti problémák feltárása, megoldások keresése, felelősség, együttműködés Csoportmunka - ötletroham D7 Terveink c. tabló Rajz-eszközök, karton, színes papírok

10 Tevékenységek - időmegjelölésselA tevékenység célja - fejlesztendő készségek Munkaformák – módszerek Eszközök – mellékletek DiákPedagógus A kiválasztott terület tereprendezése, szépítése. Védnökség- vállalás. Felelősség, együttműködés, utasítások követése CsoportmunkaKerti szerszámok, növények, virágföld, fólia P7 Album vagy tabló a munka folya- matról. III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzése, értékelése III./a. Ahogyan mi látjuk… A csoportok bemutatják a foglalkozások során elkészített munkáikat, kiállítást szerveznek. A modul során elvégzett munkájukat értékelik, jelzik az értékelőlapon. A környezetükkel kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok rendezése, bővítése Frontális munka, csoportbemuta tók Elkészített anyagok P8 Értékelőlapok

11 Tevékenységek - időmegjelölésselA tevékenység célja - fejlesztendő készségek Munkaformák – módszerek Eszközök – mellékletek DiákPedagógus III./b. Szeretném, ha…. A csoportok tagjai a környezet tisztaságának megőrzése érdekében kívánatos magatartással kapcsolatos kéréseket fogalmaznak meg (papirusztekercs), majd egy fa elültetésével jelzik a környezetük iránti elkötelezettségüket. Együttműködés, mások véleményének figyelembevétele Kooperatív tanulás- szóforgó Karton, filcek, ragasztó, facsemete, kerti szerszámok


Letölteni ppt "Ajánlott korosztály 7.évfolyam Ajánlott időkeret 6x 45 perc A modul céljaA tevékenységeken keresztül a környezetükre való odafigyelés, a környezetet óvó."

Hasonló előadás


Google Hirdetések