Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működése - az MNVH célja és szerepe – Tisza Gabriella igazgató MNVH Állandó Titkárság 2009. augusztus 5. Mezőszentgyörgy.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működése - az MNVH célja és szerepe – Tisza Gabriella igazgató MNVH Állandó Titkárság 2009. augusztus 5. Mezőszentgyörgy."— Előadás másolata:

1 1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működése - az MNVH célja és szerepe – Tisza Gabriella igazgató MNVH Állandó Titkárság 2009. augusztus 5. Mezőszentgyörgy

2  Az Európai Unióban az agrár (vidék-) politika egységes elveken nyugszik.  A nemzeti stratégia- és programalkotás a 1698/2005 EK Tanácsi rendelet alapján történt (ÚVMP).  E rendelet 68. cikke rögzíti, hogy minden tagállam „nemzeti vidéki hálózatot” hoz létre. Agrárpolitika 2007-2013 között

3  A vidékfejlesztésben érintett kormányzati-, önkormányzati intézmények, gazdasági és civil szereplők, illetve azok szervezeteinek információs és együttműködési hálózatba szervezése,  Közvetlen célja a vidék társadalmi-gazdasági fejlődése, a felzárkóztatás, valamint a támogatási források hatékony felhasználása, összehangolása érdekében,  Az ÚMVP által biztosított mintegy 1300 Mrd Ft forrás hatékony felhasználásának elősegítése. Az MNVH célja

4  az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK Tanácsi rendelet (2005. szeptember 20.) 68. Cikke, amelynek értelmében „Minden tagállam nemzeti vidéki hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket.” „A tagállami vidéki hálózatok az Európai Vidékfejlesztési Hálózatban kapcsolódnak össze.”  A 1974/2006/EK és a 1975/2006/EK Bizottsági rendeletek. Az MNVH Európai Uniós háttere

5  Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégia és Program (ÚMVP);  2007. évi XVII. törvény A Mezőgazdasági, Agrár- Vidékfejlesztési, valamint Halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről („EMVA törvény”);  1060/2008. (IX.19.) Korm. határozat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról, mely „felhívja a minisztereket, hogy a vidékfejlesztést érintő stratégiai javaslatokról kérjék ki a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Elnökségének véleményét”;  A 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról részletesen szabályozza a létrehozásának célját, folyamatát, az MNVH szerveit és azok feladatait;  2/2009 (FVÉ.2.) FVM utasítása az MNVH irányítási és működési rendjéről. Hazai jogszabályok

6 Tanács - 171 fő (96 Leader csoport, FÖVÉT, Monitoring Bizottság, társtárcák és intézmények) Elnökség - 31 fő Elnök - Glatz Ferenc akadémikus, miniszterelnöki megbízott Főtitkár - Pásztohy András, miniszteri biztos Regisztráltak – szakterületek (11) Az MNVH irányító- szolgáltató szerve: MNVH Állandó Titkársága- VKSZI, AVF AZ MNVH végpontjai: Helyi Vidékfejlesztési Irodák Az MNVH felépítése

7 Az MNVH testületeinek feladatai  A Tanács  véleményt alkot a nemzeti-, az európai és nemzetközi vidékpolitikáról;  nemzeti szinten közvetíti a vidékpolitikában érintettek érdekeit;  Az Elnökség  szakmai kérdésekben véleményt alkot, állásfoglalást ad;  véleményt nyilvánít a miniszterek megkeresésére a vidékfejlesztést érintő stratégiai kérdésekről;  figyelemmel kíséri az MNVH cselekvési tervének végrehajtását.

8 A Hálózat elsődleges feladata Elősegíti: az ÚMVP által biztosított lehetőségek megismerését a vidékfejlesztés kedvezményezettjeivel, melynek érdekében: I.Szolgáltató, információs feladatokat lát el (tapasztalatcsere, jó gyakorlatok, igényfelmérés, képzés), II.Kommunikációs feladatokat teljesít (kapcsolattartás, tájékoztatás, adatbázis, összehangolás), III.Hazai-, nemzetközi és térségközi kapcsolatokat ösztönöz (segítségnyújtás, tájékoztatás, képzés).

9  2007 I. negyedévtől szakmai előkészítő egyeztetések az MNVH- val kapcsolatosan  2007 május: a Helyi Vidékfejlesztési Irodák kialakítása; Cél: a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek szervezésének elősegítése.  2008 folyamán: a 96 Leader Helyi Akciócsoport stratégiai tervezésének segítése.  2008 október - november:  Október 2.: Az MNVH Állandó Titkárságának kialakítása;  Konzultáció sorozat a HVI vezetőkkel régiónként az MNVH jogszabályi hátteréről, céljáról, feladatairól;  A regisztráció elindítása, a célok megismertetése a vidékfejlesztés kedvezményezettjeivel.  2008. december 2. Az MNVH szervezeti keretek kialakítása (Tanács, Elnökség, Elnök). A hálózati tevékenység folyamata

10  MNVH működési feltételeinek előkészítése (pl. szervezeti- és költségvetési javaslatok);  Elnökségi ülések, vezetői kollégiumi ülések;  MNVH tájékoztató kiadvány: Kézfogás a magyar vidék fejlődéséért;  Vidéki szakmai szervezetek rendezvényein való aktív részvétel, párbeszéd folytatása, az MNVH népszerűsítése;  Részvétel a Foglalkoztatási Programiroda munkájában (Válságkezelés és bizalom erősítés);  Részvétel a válságkezelő országos rendezvénysorozaton;  Angol nyelvű HACS bemutatkozó anyagok összesítése;  Szociális földprogram (mint jó gyakorlat);  Helyi termékek bolthálózatának, a helyi termékek előállításának-, forgalmazásának ösztönzése;  Tanya- falugondnoki szolgálatok.

11 Jogszabályban nevesített tárcákkal, regionális fejlesztési tanácsokkal, megyei közgyűlésekkel egyeztetések folytatása (SZMM, OKM, ÖM, NFGM, KVVM) a szakmai hálózataik és a közös, az MNVH-ba integrálható témák feltárása érdekében (OKM-es együttműködésen belül pl. IKSZT, Kaláka program). 1. Falugondnoki Hálózat 2. Falugazdász Hálózat 3. Helyi Vidékfejlesztési Iroda 4. Kamarai Tanácsadó Hálózat 5. Agrár Szakatanácsadói Hálózat 6. LEADER Helyi Akciócsoportok 7. Kistérségi Koordinációs Hálózat 8. Többcélú Kistérségi Társulás 9. Roma Integrációs Tanács (RIT) 10. Országos Területfejlesztési Tanács (OTT) 11. Idősügyi Tanács 12. Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács 13. Nemzeti Sporttanács 14. Országos Környezetvédelmi Tanács 15. Országos Tudományos és Diákköri Tanács 16. Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Tanács 17. Pályaorientációs Tanács Egyeztetések folytatása

12 Az MNVH új honlapjának elkészítése, kezdeti tartalmának jelentős bővítése A honlap látogatottsági adatai:  Látogatottság összesen 4822 alkalommal;  A látogatók közül 1890 (39,12 %) közvetlenül ezt az oldalt kereste 60, 88% egyéb oldalakról kapcsolódott;  Egy látogató átlagosan 4 perc alatt 4, 63 oldalt tekintett meg;  A főoldal után legtöbbször a Híreket, az Esemény naptárat és a Dokumentumtárat nézték meg;  A megtekintések közül 4737 magyar tartózkodási helyről történt 85 megtekintést 25 külföldi országból kezdeményeztek, közülük 3 nem EU tagország.

13  Regisztrálni lehet a www.mnvh.eu honlapon és a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Irodában (HVI).www.mnvh.eu  A regisztrációs adatlap papír alapon és aláírva postán, vagy személyesen juttatható el az illetékes HVI vezetőnek.  A regisztrálásról az ügyfelet az MNVH Állandó Titkársága írásban értesíti.  Előnyök: Interaktív, online szolgáltatások- naprakész információk, hírlevél, éves cselekvési terv eseményei, továbbképzések, nemzetközi és térségközi tapasztalatcsere programok, jó gyakorlatok megismertetése. Kik regisztráltak? Regisztrációs tevékenység folytatása

14

15

16

17 17  Előkészítés a vonatkozó jogszabályok-, helyi igények és elvárások, és az Uniós ajánlások, tapasztalatok alapján.  A dokumentumok egyeztetése: A cselekvési- és feladatterv ÉrintettekLétszámVéleményt adott összesen EgyetértJavaslatot fogalmazott meg Tanács és elnökségi tagok 171+23= 194fő 89fő38fő52fő HVI-k173+8= 181fő 62fő15fő47fő Összesen375fő152fő53fő99fő  Javaslatok befogadása az érintettektől megtörtént.

18 18 Szakterületi tevékenységgel kapcsolatos feladatok előkészítése 1. A fenntartható energia szakterülete: a megújuló energiaforrások (nem csupán biomassza) alkalmazása iránt érdeklődők számára; 2. Állattenyésztési, állattartási szakterület; 3. A szántóföldi növénytermesztés szakterülete; 4. Élelmiszer-feldolgozási szakterület: magában foglalja az elsődleges feldolgozást, az élelmiszeripari vállalatoktól a helyi termékek előállítójáig (gyümölcs, zöldség, tej, hús, gomba); 5. A vidéki örökség szakterülete: a vidék kulturális és természeti örökségének megőrzésében érdekelt tagok; 6. A kertgazdaságok és természet-közeli gazdálkodás szakterülete: a gyümölcs-zöldségtermelés, a bio-, öko- és egyéb alternatív termelési módok iránt érdeklődők számára;

19 Szakterületek 7. A LEADER szakterülete: minden LEADER együttműködésben érintett tag számára; 8. Erdészeti és vadgazdálkodási szakterület; 9. Turizmus és vállalkozásfejlesztési szakterület; 10. Társadalmi integráció, humánerőforrás- és szolgáltatásfejlesztési szakterület: magában foglalja a vidéki közösségi és közszolgáltatások, társadalmi felzárkóztatás témáit; 11. A tudás, innováció, kutatás-fejlesztés, informatika szakterülete. Szakterületek munkája 2009. június 26-án indult el. Cél: az érintettek szakterületenkénti elvárásainak megfogalmazása, melyeket az MNVH minden fórumon érvényesít.

20 Szakterületi munkaértekezletek LEADER Siófok, Hotel Ezüstpart, 2009.06.26. 09:30h Szántóföldi növénytermesztés FVM Színházterem, 2009.06.29. 13:00h Társadalmi integráció FVM Színházterem, 2009.07.02. 10:30h Tudás, innováció, K+F FVM Színházterem, 2009.07.02. 13:00h Állattenyésztés és -tartás FVM Színházterem, 2009.07.06. 10:30h Élelmiszer feldolgozás FVM Színházterem, 2009.07.06. 13:00h Fenntartható energia FVM Színházterem, 2009.07.07. 10:30h Kertgazdaságok FVM Színházterem, 2009.07.08. 10:00h Erdészet és vadgazdálkodás FVM Színházterem, 2009.07.08. 13:00h Vidéki örökség FVM Színházterem, 2009.07.09. 10:30h Turizmus és vállalkozásfejlesztés FVM Színházterem, 2009.07.09. 13:00h

21 Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat A Nemzeti Vidéki Hálózatok Európai Vidékfejlesztési Hálózatba tömörülnek. Működés: a 2008/168/EK Bizottsági határozat szerint.  Az EVH Koordinációs Bizottsága, mely segítséget nyújt a végrehajtásában, koordinációt biztosít az EVH, a nemzeti hálózatok és a közösségi szinten aktív vidékfejlesztési szervezetek között.  A Leader albizottság javaslatot tesz a Bizottságnak az EVH Leader tengellyel kapcsolatos éves munkaprogramjához, és ezen a területen hozzájárul az EVH által kialakítandó tematikus munkák kiválasztásához és koordinációjához.  A Bizottság Tematikus Munkacsoportokat hozhat létre a Koordinációs Bizottság javaslatára, meghatározott mandátummal. Rendszeres jelentést tesz a Koordinációs Bizottságnak, a küldetésüknek megfelelő területekkel kapcsolatban. http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/enrd/index_en.htm  Nemzetközi együttműködések (www.mnvh.eu)www.mnvh.eu  Tagországok együttműködései elindultak, melyről összefoglaló anyagot kaptak a HACS- ok.

22 Az Európai Vidékfejlesztési Hálózat Koordinációs Bizottsági ülés (Brüsszel) 2008. Október 01., 2009.Március 30., 2009. Május 19. Leader albizottsági ülés 2008. November 26., 2009. április 28. Magyar javaslat: a Leader HACS-ok részére működési költségük terhére történő max. 40%-os előleg kifizetésére. Nemzeti Vidéki Hálózatok szemináriumai 2009. február 13. Prága (hálózatépítés és kapacitásfejlesztés). 2009. április 1. Brüsszel (nemzetközi együttműködések). 2009. április 29. Brüsszel (a jó/ legjobb gyakorlatok azonosítása és továbbadása). 2009. Június 8. Sevilla (nemzetközi Leader együttműködések). További rendezvények 2009. május 28. Hat Nemzeti Vidéki Hálózat együttműködési programja, Párizs. Résztvevők: Belgium, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Olaszország, Románia.

23 A hálózat legfontosabb eszközei, tervezett szolgáltatásai A cselekvési terv tervezete szerint:  Interaktív, online szolgáltatások (www.mnvh.eu);www.mnvh.eu  Képzési- és szaktanácsadási rendszer (animáció, szemináriumok);  Nemzetközi és térségközi együttműködések adatbázisa;  Tapasztalat-, tudás- és kutatás tár;  Véleményalkotás lehetőségének biztosítása;  Szakértelem, tapasztalatcsere biztosítása;  Legjobb/ jó gyakorlatok azonosítása, hálózatának kiépítése;  Igényfelmérések,elemzések;  Publikációk, hírlevelek.

24 További feladataink  A 2009. évi Cselekvési Terv véglegesítése  A végrehajtáshoz szükséges források (költségvetés) biztosítása, mellérendelése;  Közbeszerzés kiírása a szolgáltatók kiválasztására;  A hatékony működés feltételeinek megteremtése, szervezeti kérdések (ki mit irányít, miért felelős!);  Az MNVH testületei ügyrendjeinek kidolgozása, elfogadása;  Szakmai irányítás és kapcsolattartás a HVI-kel, megyei kapcsolódási pontokkal?  Együttműködés erősítése a társtárcák szakmai hálózataival;  Regisztráció folyamatos gondozása;  Honlap tartalmának további szakmai erősítése;  Nemzetközi kapcsolatok fejlesztése.

25 A hálózat hozzáadott értéke A hálózat tevékenységével segíti:  a vidék térségeiben a közösségfejlesztést, az információáramlást és a tudáskapacitás bővítését;  a társadalmi-, gazdasági-, kulturális együttműködést;  a termelő ágazatok érdekérvényesítő, jövedelembefolyásoló képességüket;  a közjavak előállításának fölértékelődését;  a vidék térségeiben a szemléletváltozást, a vidékfejlesztés újszerű megközelítésében (térségi, integrált, komplex);  a nemzetközi együttműködés lehetőségeit.

26 26 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Tisza Gabriella igazgató MNVH Állandó Titkárság FVM-VKSZI 1055 Budapest, Kossuth tér 11. mnvh@vkszi.hu Tel.: 06 1 301 3511 Fax: 06 1 301 4563 www.mnvh.eu


Letölteni ppt "1 A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat működése - az MNVH célja és szerepe – Tisza Gabriella igazgató MNVH Állandó Titkárság 2009. augusztus 5. Mezőszentgyörgy."

Hasonló előadás


Google Hirdetések