Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A biztonság, a határbiztonsági, határrendészeti rendszer

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A biztonság, a határbiztonsági, határrendészeti rendszer"— Előadás másolata:

1 A biztonság, a határbiztonsági, határrendészeti rendszer
Szerző: Dr. Teke András Prezenter: Dr. Kónya József

2 1.1. A komplex biztonság értelmezése
1. A komplex biztonság, a határbiztonság, a határrendészet értelmezése és főbb jellemzői 1.1. A komplex biztonság értelmezése

3 1.1. A komplex biztonság értelmezése
Hadügyi, katonai megközelítés: szuverenitás, felségterület feletti rendelkezés Humán megközelítés: életfeltételek biztosítása Szemantikai megközelítés: a veszély hiánya Veszély Fenyegetés Válság KONF- LIKTUS

4 1.1. A komplex biztonság értelmezése
Európai Biztonsági Stratégia a veszélyeztető hatásokról A nemzetközi terrorizmus A tömegpusztító fegyverek és technológiák proliferációja Az illegális migráció Bűnügyi kockázatok A határok átjárhatósága A nemzetközi szervezett bűnözés Helyi és regionális fenyegetések Járványok Globális problémák Az Európai Tanács által december 12-én elfogadott határozata alapján

5 1.1. A komplex biztonság értelmezése
Az emberi biztonság hét különálló összetevője: 1) gazdasági biztonság 3) az egészség biztonsága 2)élelem biztonsága 5)személyi biztonság 4) környezeti biztonság 7)politikai biztonság 6)közösségi biztonság

6 1.1. A komplex biztonság értelmezése
A komplex biztonság fő összetevői:

7 1.2. A határbiztonság értelmezése
Terrorizmus, nemzetközi szervezett bűnözés, illegális migráció elleni fellépés emberkereskedelem embercsempészet …

8 1.2. A határbiztonság értelmezése
Globális biztonsági rendszer (GSS)=Global Security System Regionális (kontinentális) Biztonsági Rendszer (RSS)=Regional Security System Európai Biztonsági Rendszer (ESS)= European Security System UNIO Európai Határbiztonsági Rendszer (RBSS)=European Border Security System SCH Nemzeti Biztonsági Rendszer (NSS)=National Security System Nemzeti Határbiztonsági Rendszer (NBSS)=National Border Security System Nemzeti Határrendészeti Rendszer (NBPS)= National Border Policing System

9 1.2. A határbiztonság értelmezése
HATÁRRENDÉSZETI RENDSZER TAGOZÓDÁSA 1. HATÁRON TÚLI ALRENDSZER 3. BELSŐ ELLENŐRZÉSI ALRENDSZER 2. KÜLSŐ HATÁROK ALRENDSZERE 4. RENDSZABÁLYOK

10 1.2. A határbiztonság értelmezése
HATÁRON TÚLI ALRENDSZER Illegális migráció előre jelzése Vízumkiadás előtti ellenőrzés Rendészeti attasék Rendészeti együttműködés köztes országokkal Összekötő tisztek (okmányszakértők, tanácsadók) Fókuszpontok Kapcsolattartási szolgálati helyek

11 1.2. A határbiztonság értelmezése
2. KÜLSŐ HATÁROK ELLENŐRZÉSÉNEK ALRENDSZERE Határforgalom ellenőrzés Határőrizet Határrend fenntartása Közös járőrözés, szolgálat összehangolása Értesítési-riasztási rendszabályok

12 1.2. A határbiztonság értelmezése
3. BELSŐ ELLENŐRZÉSI ALRENDSZER Közbiztonsági ellenőrzések Illegális migrációt ellenőrző háló SIS rendszer kiterjesztése Rendészeti együttműködés

13 1.2. A határbiztonság értelmezése
4. RENDSZABÁLYOK schengeni normák (kódex, kézikönyv) Szállító vállalatok kötelezettsége Visszatérítési (tolonc) egyezmények

14 1.3. A határrendészet értelmezése és főbb jellemzői
A határrendészet olyan rendészeti eszközökkel és módszerekkel megvalósított hatósági tevékenység, amely a rendelkezésre álló emberi erőforrások, eszközök, technológiák, ismeretek és kapcsolat­rendszer felhasználásával, a közösségi és nemzeti szabályok egységes és következetes alkalmazásával, a magas szintű határbiztonság megteremtésére, fenntartására és fejlesztésére irányul. A magyar határrendészeti rendszer működése BÁH OMMF Rendőrségi feladat KÜM NBSZ VPOP

15 1.3. A határrendészet értelmezése és főbb jellemzői
II. VONAL I. VONAL Police HBG Immigrtion and Naturalisation Office Customs and Finance Guard National Work Safety and Labour Supervising Authority FJ FJ FJ 10 FJ FJ

16 1.3. A határrendészet értelmezése és főbb jellemzői
Kiegyenlítő intézkedések: határon átnyúló üldözés, határon átnyúló figyelés, SIS működtetése, összekötő tiszti rendszer, szállítóvállalatok felelőssége, jogharmonizáció, rendészeti szervek tevékenységének összehangolása, kapcsolattartási szolgálati helyek működtetése, közös járőrözés összehangolása.

17 1.3. A határrendészet értelmezése és főbb jellemzői
TANKÖNYVBŐL FELDOLGOZANDÓ ISMERETEK : EGYÜTTMŰKÖDÉSI FELADATOK VESZÉLYFORRÁSOK, KOCKÁZATOK Tömeges migráció Legalizált migráció Bűnözők szabad mozgása Ingázók Bűnözéssel szerzett értékek legalizálása Veszélyes anyagok határon át történő átjuttatása Szervezett bűnözés erősödése Információk elvesztése a regisztrációk során Környezetkárosítás INTELLIGENS HATÁRBIZTONSÁGI RENDSZER

18 2. A határrendészetben ható legfőbb törvényszerűségek, elvek

19 2.1. Törvényszerűségek A törvény: az államhatalom legfelső szervei által alkotott jogszabály. § a társadalmi magatartás íratlan szabályainak összessége a világ jelenségeinek lefolyásában érvényesülő szabályszerűség. Törvényszerűség: ami törvény szerint való az azonos feltételek között mindig bekövetkező jelenség, esemény.

20 2.1. Törvényszerűségek Az érdekérvényesítés :
megalapozottsága, szabályozásának szintje, politikai, gazdasági, társadalmi, környezeti összefüggése, az általános- és közbiztonsági, valamint a biztonságvédelem összefüggései az érdekeltség és a veszélyeztetettség közötti összefüggés kifejeződése a kockázatvállalásban jogellenes cselekmények összefüggése földrajzi helye és funkcionálásának lehetőségei az adott időszak (korszak) műszaki-technikai színvonalának hatása

21 2.2. A határrendészetben ható elvek
ALAPELV: önmagában nyilvánvaló, más tételek levezetésében kiindulásként használható tétel, ELV: A törvényekből következő egyetemes érvényű tétel, szabály, tanítás, tan. rendszerben alapul szolgáló fontos tétel. Specifikus elv: különleges, sajátos elvek, nem képesek közvetlenül valamennyi jelenség, történés okát kezelni, hanem csak annak valamely szimptómái ellen küzdeni.

22 2.2. A határrendészetben ható elvek
Összhang /kockázat/ Önállóság – felelősség Centralizáció, decentralizáció Integráció Horizontális viszonyok Hierarchia /mély felépítés/ Értékteremtés-, megőrzés Kiválasztás, felkészítés Reagálási készség Szubszidiaritás Fenntarthatóság Prevenció elve Komplexitás Gazdaságosság Szinergia Folyamatosság Rugalmasság Mobilitás/manőver/ Aktivitás Összpontosítás Együttműködés Önregenerálódás Kiismerhetetlenség

23 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A biztonság, a határbiztonsági, határrendészeti rendszer"

Hasonló előadás


Google Hirdetések