Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A M AGYAR K ÖZTÁRSASÁG RENDŐRSÉGE HATÁRRENDÉSZETI SZERVEINEK FELADAT - ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE Szerző: Dr. Kónya József ny. ezredes c. egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A M AGYAR K ÖZTÁRSASÁG RENDŐRSÉGE HATÁRRENDÉSZETI SZERVEINEK FELADAT - ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE Szerző: Dr. Kónya József ny. ezredes c. egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 A M AGYAR K ÖZTÁRSASÁG RENDŐRSÉGE HATÁRRENDÉSZETI SZERVEINEK FELADAT - ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE Szerző: Dr. Kónya József ny. ezredes c. egyetemi docens

2

3 1. A határrendészet központi szerveinek feladat- és tevékenységrendszere ORFK HATÁSKÖRE HATÁRRENDÉSZETI ÜGYEKBEN  Határrendészet szakirányítása  A MK képviselet nemzetközi fórumokon  Határképviseleti rendszer működtetése  Hatáskörébe utalt feladatok ellátása  Nemzetközi együttműködés szervezése  Illegális migráció kezelése  Eljárás a jogellenes tartózkodókkal szemben  Határrendészet szakirányítása  A MK képviselet nemzetközi fórumokon  Határképviseleti rendszer működtetése  Hatáskörébe utalt feladatok ellátása  Nemzetközi együttműködés szervezése  Illegális migráció kezelése  Eljárás a jogellenes tartózkodókkal szemben Területi illetékessége:

4  információcsere,  sürgős esetekben halaszthatatlan intézkedések meghozatala,  határon átnyúló megfigyelések,  határon átlépő üldözés,  ellenőrzött szállítások végrehajtása,  fedett nyomozó alkalmazása,  tanúvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,  együttműködési feladatok végrehajtása a közös kapcsolattartási szolgálati helyeken,  közös határ menti járőrszolgálat teljesítése,  közös bűnfelderítő-csoport létrehozása,  összekötő tisztviselők küldésére, fogadása,  együttműködés a képzés és a továbbképzés területén. NENZETKÖZI SZERZŐDÉS ALAPJÁN MÁS ORSZÁG TERÜLETÉN FOLYTATHATÓ: NEBEK

5 1.1. Az ORFK feladatai a határellenőrzéssel összefüggő tevékenységek vezetése, irányítása terén  Jogszabályok, belső szabályozások előkészítése.  Kodifikációs tevékenység  Alárendelt szervezetek vezetése-irányítása  EU és az MK érdekeinek érvényesítése  Szervezet fejlesztés  Személyi-, technikai, anyagi feltételek kialakítása  Belső rendelkezések, szabályozások kiadása  Szakmai ellenőrzések megszervezése

6 Az Országos rendőr-főkapitány felelőssége a határrendészet vezetésében  Szervek munkájának összehangolása  Törvények betartatása  Hatáskörét átruházza  Közvetlen irányítás és ellenőrzés  Tárca közi együttműködés  Beszámolási kötelezettség  Értékelési kötelezettség  Adat szolgáltatás  Korrupció elleni fellépés  Kiadmányozás  Nemzetközi képviselet  Nk-i együttműködés  Gazdálkodás irányítása  Munkáltatói jogkör  Képzés irányítása  Jogszabályok előkészítése  EU követelmények adaptálása

7 HATÁRRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY KÖZRENDVÉDELMI FŐOSZTÁLY RENDÉSZETI FŐIGAZGATÓSÁG TITKÁRSÁGI OSZTÁLY ÜGYELETI ÉS VÉDELMI IG. O. IGAZGATÁSRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY KÖZTERÜLETI ÉS ŐRSZOLGÁLATI OSZTÁLY SZABÁLYSÉRTÉSI IGAZGATÁSI OSZTÁLY KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY AUTÓPÁLYA-FELÜGYELETI ÉS BALESET MEGELŐZÉSI OSZTÁLY RENDÉSZETI OSZTÁLY CSAPATSZOLGÁLATI OSZTÁLY RRI • Illegális migráció elleni fellépés • RFK-ok tevékenységének szakirányítása • Idegenrendészeti terület szabályozása • Idegenrendészeti terület szakirányítása • Visszatérítési ügyek intézése • Panaszügyek elbírálása • Mélységi ellenőrzés, emü. megszervezése • Nemzetközi együttműködés • ÖTI-ek irányítása • Illegális migráció elleni fellépés • RFK-ok tevékenységének szakirányítása • Idegenrendészeti terület szabályozása • Idegenrendészeti terület szakirányítása • Visszatérítési ügyek intézése • Panaszügyek elbírálása • Mélységi ellenőrzés, emü. megszervezése • Nemzetközi együttműködés • ÖTI-ek irányítása FRONTEX • Nemzeti Kapcsolattartási Pont műk. • Projektek szervezése • Adatszolgáltatások • Műveleti emü. • Akciók szervezése • RABIT erők bevetése • NK- emü szerezése • Dokumentációs ügyek • Normák adaptálása • Határrendi ügyek rendezése • Konferencia • Tervezési feladatok FRONTEX • Nemzeti Kapcsolattartási Pont műk. • Projektek szervezése • Adatszolgáltatások • Műveleti emü. • Akciók szervezése • RABIT erők bevetése • NK- emü szerezése • Dokumentációs ügyek • Normák adaptálása • Határrendi ügyek rendezése • Konferencia • Tervezési feladatok

8 HATÁRRENDÉSZETI FŐOSZTÁLY  Szakirányítás, felügyelet  Integrált határigazgatás  Idegenrendészeti ügyek  Mélységi ellenőrzés  CHECK-NET működtetés  Nemzetközi feladatok  Elektronikus nyilv. Eszk /FADO, NEKOR/

9 HRKHRK ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLATHUMÁNIGAZGA TÁSI SZOLGÁLAT BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNÜGYI OSZTÁLY HIVATAL BŰNMEGELŐZÉS I OSZTÁLY FELDERÍTŐ OSZTÁLY BŰNÜGYI- TECHNIKAI OSZTÁLY GAZDASÁGVÉDE LMI OSZTÁLY ELEMZŐ- ÉRTÉKELŐ OSZTÁLY RENDŐRKAPTÁNYSÁGRENDŐRKAPTÁNYSÁG RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG ÜGYELETI OSZTÁLYHATÁRRENDÉSZ ETI SZOLGÁLAT BEVETÉSI SZOLGÁLAT KÖZLEKEDÉSRENDÉS ZETI OSZTÁLY KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY IGAZGATÁSRENDÉSZE TI OSZTÁLY HATÁRRENDÉSZ ETI OSZTÁLY IDEGENRENDÉSZ ETI OSZTÁLY ŐRZÖTT SZÁLLÁSHELY  Idegenrend-menekültügy  visszatérítés (tolonc )  együttműködés  okmányok beszerzése  Kérelmek továbbítása  Panaszügyek kivizsgálása  Költségelszámolások  Felügyelet  Határellenőrzés  Határrend fenntart.  Adatkezelés  Innováció  Ellenőrzés  Nemzetközi kapcs.  Minősített időszak  Dokumentációs fea.  Hatósági feladatok 2. A határrendészet területi szerveinek feladat- és tevékenységrendszere /KÜLSŐ HATÁRON/

10 A határrendészet területi szerveinek feladat- és tevékenységrendszere /BELSŐ HATÁRON/ ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLATHUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT BŰNÜGYI IGAZGATÓSÁG BŰNÜGYI OSZTÁLY HIVATAL BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY FELDERÍTŐ OSZTÁLY BŰNÜGYI-TECHNIKAI OSZTÁLY GAZDASÁGVÉDELMI OSZTÁLY ELEMZŐ-ÉRTÉKELŐ OSZTÁLY RE N D Ő RK AP IT Á N YS Á G RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG ÜGYELETI OSZTÁLY KÖZPONTI ÜGYELETI ÉS SCHENGENI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY KÖZRENDVÉDELMI ÉS HATÁRRENDÉSZETI OSZTÁLY IGAZGATÁSRENDÉSZETI OSZTÁLY ŐRZÖTT SZÁLLÁSHELY

11 3. A határrendészeti kirendeltségek szervezete, feladat- és tevékenységrendszere

12 Határrendészeti kirendeltség  Határrendészet  Bűnmegelőzés, bűnüldözés  Idegenrendészet és szabálysértés  Határrend-fenntartás és szakhatóság  Államhatár-védelem és veszély-elhárítás  Személyzeti, fegyelmi, képzési  Gazdálkodás  Egyéb Határrendészeti Kirendeltség /Külső határszakaszon / Logisztikai Csoport Hatósági Alosztály Határrendészeti Osztály Szolgálati Csoport (5) Ö Határrendészeti Alosztály

13 4. A határrendészeti szervek vezetés-irányítási rendszere 4.1. Általános vezetési-irányítási előírások A szakirányító szerv jogosultságai: -Munkafejlesztés, ellenőrzés -Jogsértés esetén beavatkozni -Iratokat, adatokat bekérni -Beszámoltatni, jelentést kérni -Vezetőket beszámoltatni - Normatív és egyedi rendelkezést kiadni - döntést megsemmisíteni, ügyet hatáskörbe vonni - ESZKÖZÖK: •Egyedi rendelkezések: ▫/parancs, határozat/ • Normatív rendelkezések ▫/utasítás, intézkedés, szabályzat/

14 4.2. A határrendészeti igazgatás központi szinten megvalósuló vezetési és szakirányítási sajátosságai

15 Az értekezletek rendje: Éves (féléves) főosztályi értekezlet Heti koordináció,. Napi feladatpontosítás, A tervezés rendje ORFK éves (féléves) tervének kivonata+ saját

16 4.3. A határrendészeti igazgatás területi szinten megvalósuló vezetési és szakirányítási sajátosságai Ügyrend készítésére kötelezettek:  a Bűnügyi Igazgató,  a Rendészeti Igazgató,  a Hivatalvezető,  a Humánigazgatási Szolgálatvezető,  az ellenőrzési szolgálatvezető,  a rendőrkapitányság vezetői és  a határrendészeti kirendeltséget vezetők.

17 Az értekezletek megtartásának rendje •Napi vezetői egyeztető • Heti vezetői egyeztető •MRFK vezetői értekezlet • Kapitányságvezetők, Határrendészeti kirendeltség vezetői referáltatása • Állománygyűlés • Egyedi ügyben összehívott értekezlet, Tervezési rend  stratégiai terv, fejlesztési program  koncepció,  éves munkaterv,  ellenőrzési terv,  szakfeladati terv,  eseti terv,  a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések tervei  stratégiai terv, fejlesztési program  koncepció,  éves munkaterv,  ellenőrzési terv,  szakfeladati terv,  eseti terv,  a hatósági és szakfelügyeleti ellenőrzések tervei

18 4.4. A határrendészeti kirendeltség vezetési- irányítási sajátosságai •Funkcionális tagozódás ▫Szakirányítási rendszer • Szolgálati elöljárói rendszer ▫ Szolgálati út •Munkaköri leírások •Utasítások, parancsok ▫Feltétlenül végrehajtandók •Eljárás jogsértő utasítás esetén Határrendészeti Kirendeltség /Külső határszakaszon / Logisztikai Csoport Hatósági Alosztály Határrendészeti Osztály Szolgálati Csoport (5) Ö Határrendészeti Alosztály

19 Fórumok és tervek ÉRTEKEZLETEK:  Éves (féléves) kirendeltség vezetői értekezletet  Negyedéves kibővített kirendeltség vezetői értekezlet.  Kirendeltség vezetői értekezletet  Heti koordinációk ÉRTEKEZLETEK:  Éves (féléves) kirendeltség vezetői értekezletet  Negyedéves kibővített kirendeltség vezetői értekezlet.  Kirendeltség vezetői értekezletet  Heti koordinációk  TERVEZÉS:  A kirendeltség munkatervezés  Éves feladat meghatározás  Éves munka- ellenőrzési terv  Havi munkaterv  A kirendeltség ellenőrzési rendszerének működtetése  Tervben szereplő ellenőrzések  Szolgálat napi ellenőrzése  Referáltatások rendje  Vezetők havi ref.  TERVEZÉS:  A kirendeltség munkatervezés  Éves feladat meghatározás  Éves munka- ellenőrzési terv  Havi munkaterv  A kirendeltség ellenőrzési rendszerének működtetése  Tervben szereplő ellenőrzések  Szolgálat napi ellenőrzése  Referáltatások rendje  Vezetők havi ref.

20 20 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A M AGYAR K ÖZTÁRSASÁG RENDŐRSÉGE HATÁRRENDÉSZETI SZERVEINEK FELADAT - ÉS TEVÉKENYSÉGRENDSZERE Szerző: Dr. Kónya József ny. ezredes c. egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések