Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára prof. Dr. Vámos László.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára prof. Dr. Vámos László."— Előadás másolata:

1 1 Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára prof. Dr. Vámos László

2 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 2 Védelem egészségügyi stratégia tervezési modell Nemzeti védelmi stratégia és annak változásai Államigazgatási, polgári védelmi struktúra és annak változásai Egészségpolitikai koncepció és annak változásai A népességet veszélyeztető kockázatok és annak változásai A külső és belső tényezők egybevetéséből levont következtetések és azok stratégiai tartalma Nyomás a jelenlegi stratégia felülvizs- gálatára Stratégiai alternatívák azonosítása és értékelése HELYZETELEMZÉS Hatáselemzés: -szakellátási, -szervezeti, -hatékonysági, -hatásossági Az általános helyzethez legjobban illő stratégia kiválasztása KÜLSŐ TÉNYEZŐK Társadalmi, politikai, gazdasági lehetőségek és korlátok Eü ellátó rendszer képességei, erőforrásai (belső erősségek és gyengeségek Katasztrófa törvény Egészségügyi törvény Honvédelmi törvény Alapvető szakterületek nézetei és fel- fogásai a ka- tasztrófa Eü. ellátás felada- tairól, céljairól BELSŐ TÉNYEZŐK

3 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 3 A VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIÁT MEGHATÁROZÓ „KÜLSŐ” TÉNYEZŐK VALÓSZINŰSÍTHETŐ VÁLTOZÁSAI Egészségpolitikai koncepció Államigazgatási, polgári védelmi stratégia Nemzeti védelmi stratégia Katasztrófa típusok Fő kockázatok: -Bi- és multilaterális fegyveres konfliktus - Nemzetközi terrorizmus -TÖFE-vel rendel- kező, ill. annak előállítására képes terrort támogató országok - Regionális (megyei) állam- igazgatási rendszer? - Regionális (megyei) polgári védelmi rendszer? - Regionális eü. ellátó rendszer - Területi eü. központok - Preventív medicina elve és gyakorlata - Sürgősségi ellátó hálózat - Országos Mentő Szolgálat -Öko-biológiai katasztrófák -Komplex katasztrófák -Nemzetközi terror akciók dimen- ziónális változásai -Biológiai, vegyi, nukleáris akciók lehetősége szükségessége Fő kockázatok: -Bi- és multilaterális fegyveres konfliktus - Nemzetközi terrorizmus -TÖFE-vel rendel- kező, ill. annak előállítására képes terrort támogató országok - Regionális (megyei) állam- igazgatási rendszer? - Regionális (megyei) polgári védelmi rendszer? - Regionális eü. ellátó rendszer - Területi eü. központok - Preventív medicina elve és gyakorlata - Sürgősségi ellátó hálózat - Országos Mentő Szolgálat -Öko-biológiai katasztrófák -Komplex katasztrófák -Nemzetközi terror akciók dimen- ziónális változásai -Biológiai, vegyi, nukleáris akciók lehetősége

4 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 4 Katasztrófa típusok Földrengés Vulkán- kitörés Szökőár Ciklon, hurrikán Extrém hőmérséklet csapadék Ipari vegyi, nukleáris, biológiai Szállítás Robbanás Tűz Vízerőmű. gátszakadás - Fegyveres - Humán szükség- Állapot Bilaterális Regionális Globális Fegyveres Biológiai Vegyi Aszály Árvíz Lavina Föld- csuszamlás Tűzvész Éghajlat- változása Tömeges humán migráció Éhínség Járvány Genetikai

5 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 5 Védelem egészségügyi stratégia A védelem egészségügyi stratégia a nemzeti védelmi stratégiára alapozott, az ország lakosságát veszélyeztető krízis és veszély helyzetek, szükség- és rendkívüli állapotok egészségügyi következményeinek megelőzésére, mérséklésére és felszámolására hivatott hosszabb távú cselekvési célok összessége. Rendeltetése az Országos Védelem Egészségügyi Rendszer (OVER) szervezetének működésének, fejlesztési céljainak meghatározása, a megvalósítás széleskörű kooperációra alapozása. Célja a sérültek (betegek) lehető legnagyobb hányadának életben tartása, a szövődmények és a másodlagos ártalmak megelőzése, az egészségügyi és mentális állapotuk és munkaképességük helyreállítása. Fő feladatai: - a felkészülés, a készenlét és a szakellátás alapelveinek meghatározása, - az ellátásban a humanitáriusság és az esélyegyenlőség érvényre juttatása, - a NATO-BAN, a nemzetek közötti szerződésekben vállalt védelem egészségügyi kötelezettségének teljesítése.

6 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 6 Az első szaksegélynyújtás ideje és szövődmények gyakorisága Ebert (1982) alapján

7 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 7 ORSZÁGOS VÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER (OVER) Az OVER a kölcsönös érdekeltség elvére alapozott, az országos kormányzati, a megyei (regionális), civil humanitárius szervezetek, továbbá a privát vállalkozások kooperációjával létrehozott szervezet. Célja krízis és veszélyhelyzetekben, szükség és rendkívüli állapotokban az egészségügyi következmények megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges erőforrások biztosítása. Az OVER országosan koordinált és irányított rendszer. Feladata az országos védelmi egészségügyi koncepcióban meghatározott alapelvek szerint: - a felkészülés, a készenlét és a végrehajtás tervezése, szervezése, - az ellátó tagozatok vezetési-irányítási, szervezeti-működési, preventív és gyógyellátási, képzési, készletképzési és minőségellenőrzési követelmények meghatározása.

8 8 VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIA ORSZÁGOS VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER (OVER) RENDELTETÉSE, CÉLJAI, FELADATAI ORSZÁGOS VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER RENDELTETÉSCÉLFELADAT Vezetés- irányítás Tervezés szervezés Preventiv kurativ ellátás Eü.anyagi készlet képzés Képzés, szakképzés, továbbképzés Minőség- ellenőrzés ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS KORREKCIÓK

9 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 9 A védelem egészségügyi ellátás követelményei • Humanitáriusság, esélyegyenlőség • Konform • Flexibilis • Modulrendszerű • Progresszív • Mobilis

10 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 10 Humanitáriusság, esélyegyenlőség • Bármely faji, etnikai, nemzeti, felekezeti megkülönböztetés nélkül a sérülés típusának súlyosságának megfelelő szintű és idejű az adott feltételeknek megfelelő terjedelmű segélynyújtás.

11 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 11 Konform • Az ország közigazgatási és egészségügyi rendszerhez és annak változásaihoz illeszkedő. • EU normatíváknak megfelelő. • Ráépíthető az országos eü. Ellátórendszere, beilleszthető a Polgári Védelem rendszerébe.

12 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 12 Flexibilis • Alkalmazható a krízis és veszélyhelyzetek, a szükség és rendkívüli állapotok védelem egészségügyi feladatainak ellátására. • Képes az általános és az egészségügyi helyzet gyors és éles változásainak követésére.

13 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 13 Modulrendszerű • Konkrét a helyzetben a tényleges eü. Veszteség nagyságának és vezető sérülés típusainak megfelelő kapacitás biztosítása. • Szervezete és készlete modulokból állítható össze.

14 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 14 Progresszív • Az ellátó tagozatokban a segélynyújtás szintjei egymásra építettek és folyamatosan emelkedő szintűek. • Az osztályozás, az ellátás és a kiürítés következetes alkalmazása lehetőséget nyújt a sérültek állapotának és a sérülés típusainak megfelelő ellátóhely kiválasztására.

15 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 15 Mobilis • A védelem egészségügyi ellátó rendszer a reális szükségletek kielégítésére mobil, önálló telepítésre alkalmas segélyhelyekkel és kórházakkal rendelkezik.

16 16 Katasztrófa Kórház (KK) (modulokból álló elvi modell) KK (400 ágy) MODULOK IGAZGATÓSÁG Vérellátó Központi műtő A: -4 műtő asztal -4 seb- csoport Ápolási modulokKözponti intenzív A: - 2 intenzív cs. Osztályozó A: - 1 csop. 100 ágy Sebészeti Ált.sebészet 40 ágy Traumatológia 40 ágy Szül.-Nőgyógy. 20 ágy A: 3 orvos csoport Belgyógyászati Belgyógy. 50 ágy Csecsemő-gyer 50 ágy Psziho-neuro. 25 ágy A: 2 orvos csoport Diagnosztika - Képalkotó 1-2 - Labor. 1-2 Eü. logisztikai - Gyógyszertár - Sterilizáló - Fürdető-mentesítő Kapacitás: 1 seb. csop: 1h = 1; 12 seb. csop. 1h = 12; 1 shock. csop. 16h = 32 adatok 6h= 6; 6h= 72; 6 shock. csop. 16h =192 16h=16; 16h=192; Szakorvosi - Idegseb. - Gyerm. seb. - Égési - Fertőző

17 17 VÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER ELVI VÁLTOZATA Ellátó tagozatok PraehospitalisHospitalis ? Katasztrófa eü. egységek + Országos kórházrendszer + Katasztrófa kórházak Első szaksegély Országos és más mentőszervezetek Emelt szintű első szaksegély KSH segélynyújtó alegységek Életmentő és teljes terjedelmű szak- és szakosított orvosi segély Centrumok, bázis és kisegítő kórházak + Mobil több-profilú katasztrófa kórházak ÉLETMENTŐ SEGÉLYNYÚTÁS IDŐTARTAMA 1- 2 h 1 – 6 h 1 – 6 h

18 18 Ágy kapacitás megyei (regionális) értékelésének védelem egészségügyi szempontjai Health Disaster Management, Genf, March 2001

19 2014. július 4.Prof. Dr. Vámos László 19 Jelmagyarázat Nukleáris Földrengés Vegyi Árvíz Magyarország katasztrófa veszélyezettségének vázlata


Letölteni ppt "1 Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára prof. Dr. Vámos László."

Hasonló előadás


Google Hirdetések