Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára"— Előadás másolata:

1 Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára
prof. Dr. Vámos László

2 Védelem egészségügyi stratégia tervezési modell
KÜLSŐ TÉNYEZŐK Nemzeti védelmi stratégia és annak változásai Államigazgatási, polgári védelmi struktúra és annak változásai Egészségpolitikai koncepció és annak változásai A népességet veszélyeztető kockázatok és annak változásai Nyomás a jelenlegi stratégia felülvizs-gálatára A külső és belső tényezők egybevetéséből levont következtetések és azok stratégiai tartalma Stratégiai alternatívák azonosítása és értékelése HELYZETELEMZÉS Társadalmi, politikai, gazdasági lehetőségek és korlátok Eü ellátó rendszer képességei, erőforrásai (belső erősségek és gyengeségek Katasztrófa törvény Egészségügyi törvény Honvédelmi törvény Alapvető szakterületek nézetei és fel-fogásai a ka-tasztrófa Eü. ellátás felada-tairól, céljairól Hatáselemzés: -szakellátási, -szervezeti, -hatékonysági, -hatásossági Az általános helyzethez legjobban illő stratégia kiválasztása BELSŐ TÉNYEZŐK 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

3 Új védelem egészségügyi stratégia
A VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIÁT MEGHATÁROZÓ „KÜLSŐ” TÉNYEZŐK VALÓSZINŰSÍTHETŐ VÁLTOZÁSAI Egészségpolitikai koncepció Államigazgatási, polgári védelmi stratégia Nemzeti védelmi stratégia Katasztrófa típusok Fő kockázatok: -Bi- és multilaterális fegyveres konfliktus - Nemzetközi terrorizmus -TÖFE-vel rendel- kező, ill. annak előállítására képes terrort támogató országok - Regionális (megyei) állam- igazgatási rendszer? - Regionális (megyei) polgári védelmi rendszer? Regionális eü. ellátó rendszer - Területi eü. központok - Preventív medicina elve és gyakorlata - Sürgősségi ellátó hálózat - Országos Mentő Szolgálat -Öko-biológiai katasztrófák -Komplex katasztrófák -Nemzetközi terror akciók dimen- ziónális változásai -Biológiai, vegyi, nukleáris akciók lehetősége Fő kockázatok: -Bi- és multilaterális fegyveres konfliktus - Nemzetközi terrorizmus -TÖFE-vel rendel- kező, ill. annak előállítására képes terrort támogató országok - Regionális (megyei) állam- igazgatási rendszer? - Regionális (megyei) polgári védelmi rendszer? Regionális eü. ellátó rendszer - Területi eü. központok - Preventív medicina elve és gyakorlata - Sürgősségi ellátó hálózat - Országos Mentő Szolgálat -Öko-biológiai katasztrófák -Komplex katasztrófák -Nemzetközi terror akciók dimen- ziónális változásai -Biológiai, vegyi, nukleáris akciók lehetősége Új védelem egészségügyi stratégia szükségessége 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

4 Lefolyás Katasztrófa típusok Kiterjedés Hatáserő 2017. április 4.
Földrengés Vulkán- kitörés Szökőár Ciklon, hurrikán Extrém hőmérséklet csapadék Ipari vegyi, nukleáris, biológiai Szállítás Robbanás Tűz Vízerőmű. gátszakadás - Fegyveres - Humán szükség- Állapot Bilaterális Regionális Globális Fegyveres Biológiai Vegyi Aszály Árvíz Lavina Föld- csuszamlás Tűzvész Éghajlat- változása Tömeges humán migráció Éhínség Járvány Genetikai Kiterjedés Hatáserő Lefolyás 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

5 Védelem egészségügyi stratégia
A védelem egészségügyi stratégia a nemzeti védelmi stratégiára alapozott, az ország lakosságát veszélyeztető krízis és veszély helyzetek, szükség- és rendkívüli állapotok egészségügyi következményeinek megelőzésére, mérséklésére és felszámolására hivatott hosszabb távú cselekvési célok összessége. Rendeltetése az Országos Védelem Egészségügyi Rendszer (OVER) szervezetének működésének, fejlesztési céljainak meghatározása, a megvalósítás széleskörű kooperációra alapozása. Célja a sérültek (betegek) lehető legnagyobb hányadának életben tartása, a szövődmények és a másodlagos ártalmak megelőzése, az egészségügyi és mentális állapotuk és munkaképességük helyreállítása. Fő feladatai: - a felkészülés, a készenlét és a szakellátás alapelveinek meghatározása, - az ellátásban a humanitáriusság és az esélyegyenlőség érvényre juttatása, - a NATO-BAN, a nemzetek közötti szerződésekben vállalt védelem egészségügyi kötelezettségének teljesítése. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

6 Az első szaksegélynyújtás ideje és szövődmények gyakorisága
Ebert (1982) alapján 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

7 ORSZÁGOS VÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER (OVER)
Az OVER a kölcsönös érdekeltség elvére alapozott, az országos kormányzati, a megyei (regionális), civil humanitárius szervezetek, továbbá a privát vállalkozások kooperációjával létrehozott szervezet. Célja krízis és veszélyhelyzetekben, szükség és rendkívüli állapotokban az egészségügyi következmények megelőzéséhez, illetve felszámolásához szükséges erőforrások biztosítása. Az OVER országosan koordinált és irányított rendszer. Feladata az országos védelmi egészségügyi koncepcióban meghatározott alapelvek szerint: - a felkészülés, a készenlét és a végrehajtás tervezése, szervezése, - az ellátó tagozatok vezetési-irányítási, szervezeti-működési, preventív és gyógyellátási, képzési, készletképzési és minőségellenőrzési követelmények meghatározása. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

8 ORSZÁGOS VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER (OVER) RENDELTETÉSE, CÉLJAI, FELADATAI
VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI STRATÉGIA RENDELTETÉS CÉL FELADAT Előrecsatolás ORSZÁGOS VÉDELEM EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER Vezetés-irányítás Tervezés szervezés Preventivkurativ ellátás Eü.anyagi készlet képzés Képzés, szakképzés, továbbképzés Minőség-ellenőrzés Visszacsatolás ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS KORREKCIÓK

9 A védelem egészségügyi ellátás követelményei
Humanitáriusság, esélyegyenlőség Konform Flexibilis Modulrendszerű Progresszív Mobilis 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

10 Humanitáriusság, esélyegyenlőség
Bármely faji, etnikai, nemzeti, felekezeti megkülönböztetés nélkül a sérülés típusának súlyosságának megfelelő szintű és idejű az adott feltételeknek megfelelő terjedelmű segélynyújtás. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

11 Konform Az ország közigazgatási és egészségügyi rendszerhez és annak változásaihoz illeszkedő. EU normatíváknak megfelelő. Ráépíthető az országos eü. Ellátórendszere, beilleszthető a Polgári Védelem rendszerébe. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

12 Flexibilis Alkalmazható a krízis és veszélyhelyzetek, a szükség és rendkívüli állapotok védelem egészségügyi feladatainak ellátására. Képes az általános és az egészségügyi helyzet gyors és éles változásainak követésére. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

13 Modulrendszerű Konkrét a helyzetben a tényleges eü. Veszteség nagyságának és vezető sérülés típusainak megfelelő kapacitás biztosítása. Szervezete és készlete modulokból állítható össze. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

14 Progresszív Az ellátó tagozatokban a segélynyújtás szintjei egymásra építettek és folyamatosan emelkedő szintűek. Az osztályozás, az ellátás és a kiürítés következetes alkalmazása lehetőséget nyújt a sérültek állapotának és a sérülés típusainak megfelelő ellátóhely kiválasztására. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

15 Mobilis A védelem egészségügyi ellátó rendszer a reális szükségletek kielégítésére mobil, önálló telepítésre alkalmas segélyhelyekkel és kórházakkal rendelkezik. 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László

16 Katasztrófa Kórház (KK) (modulokból álló elvi modell)
(400 ágy) IGAZGATÓSÁG Központi műtő A: -4 műtő asztal -4 seb- csoport Ápolási modulok Központi intenzív A: - 2 intenzív cs. Osztályozó A: - 1 csop. 100 ágy Sebészeti Ált.sebészet ágy Traumatológia 40 ágy Szül.-Nőgyógy. 20 ágy A: 3 orvos csoport Belgyógyászati Belgyógy ágy Csecsemő-gyer 50 ágy Psziho-neuro ágy A: 2 orvos csoport Vérellátó Diagnosztika - Képalkotó Labor. 1-2 Eü. logisztikai - Gyógyszertár - Sterilizáló - Fürdető-mentesítő Szakorvosi - Idegseb. - Gyerm. seb. - Égési - Fertőző Kapacitás: 1 seb. csop: 1h = 1; 12 seb. csop. 1h = 12; 1 shock. csop. 16h = adatok h= 6; h= 72; 6 shock. csop. 16h = h=16; h=192;

17 VÉDELMI EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZER ELVI VÁLTOZATA
Ellátó tagozatok Praehospitalis Hospitalis ? Katasztrófa eü. egységek Országos kórházrendszer Katasztrófa kórházak + + Első szaksegély Emelt szintű első szaksegély Életmentő és teljes terjedelmű szak- és szakosított orvosi segély Országos és más mentőszervezetek KSH segélynyújtó alegységek Centrumok, bázis és kisegítő kórházak Mobil több-profilú katasztrófa kórházak + ÉLETMENTŐ SEGÉLYNYÚTÁS IDŐTARTAMA 1- 2 h – 6 h – 6 h

18 Health Disaster Management, Genf, March 2001
Ágy kapacitás megyei (regionális) értékelésének védelem egészségügyi szempontjai Health Disaster Management, Genf, March 2001

19 Magyarország katasztrófa veszélyezettségének vázlata
Jelmagyarázat Nukleáris Földrengés Vegyi Árvíz 2017. április 4. Prof. Dr. Vámos László


Letölteni ppt "Javaslat a Védelem egészségügyi stratégiára"

Hasonló előadás


Google Hirdetések