Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A településfejlesztés aktuális feladatai Jármi Gyöngyi Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály II. Plan-net Konferencia, Nyíregyháza,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A településfejlesztés aktuális feladatai Jármi Gyöngyi Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály II. Plan-net Konferencia, Nyíregyháza,"— Előadás másolata:

1 A településfejlesztés aktuális feladatai Jármi Gyöngyi Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály II. Plan-net Konferencia, Nyíregyháza, 2012. április 5.

2 2 Aktuális feladatok • Szabályozási feladatok (Építési törvény, kapcsolódó Korm.rendeletek) • ROP pályázati kiírások 2012-ben (AT módosítás, pályázatok előkészítése, új 4/2011. Korm.rend.) • Felkészülés a 2014 utáni támogatási periódusra: – Integrált Területi Beruházások (ITI) – Fenntartható városok európai referenciakerete (RFSC)

3 3 Szabályozási feladatok • Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény (Étv.) módosításának tervezete első olvasatban elkészült → Országos Építésügyi Fórumon 2012. ápr. 10-ig véleményezhető (ápr. 30. KIM, majd közigazgatási egyeztetés) • Ezt követően a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításainak tervezetei is felkerülnek a Fórum honlapjára

4 4 Felkészülés a 2014 utáni támogatási periódusra Mi várható? • Célok: Kohéziós politika városi dimenziójának erősítése (EU2020 prioritásai!), erősíteni kell az integrált szemléletet, városok szerepét • Európai Bizottság 2011. okt. 6-án közzétette a 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó jogszabály-tervezeteteket (egyeztetésük megkezdődött) • Városokat érintően: – EU2020-hoz való hozzájárulás, fókusz a 11 tematikus célra – Integrált Területi Beruházások (ITI): forrás: ERFA (5%), ESZA, mire: integrált terület-/városfejlesztési stratégiák végrehajtása (speciális célterület), hogyan (opc.): menedzsment feladatok helyben

5 5 A Lipcsei Charta végrehajtását segítő fenntartható városfejlesztés európai módszertana (RFSC)

6 6 Előzmények A városfejlesztésért felelős miniszterek döntései: • Lipcsei Charta a fenntartható városokról (2007) – az integrált megközelítés elősegítése, kiemelt figyelem a leromlott városrészeknek, stb. • Marseille Nyilatkozat (2008) – a Lipcsei Charta célkitűzéseinek megvalósítását segítő eszközrendszer kidolgozása – francia kezdeményezésre „referenciakeret” létrehozásának elindítása (MS/I mcs létrehozása) • Toledo Nyilatkozat (2010) – az RFSC első, ún. „tesztverzió” bemutatása – az RFSC tesztelése az európai városok bevonásával

7 7 Mi az RFSC? • „Reference Framework for Sustainable Cities - a toolkit for integrated approach” » egy eszköz a városok számára • Interaktív webes alkalmazás • Célja a fenntartható és integrált városfejlesztésről szóló párbeszéd elősegítése: – a városokon belül – a városok között – a városi érintettekkel – az ágazatok között – a szintek között (helyi, regionális, nemzeti, európai)

8 8 Eredmények, további lépések • 2010. december: az RFSC 1. verziója elkészült, 60 európai „tesztváros” kiválasztása (tagállami koordinációval, 3 hazai város vehet részt – Szentes, Szolnok, Nyíregyháza, tesztelés nemzetközi és hazai szakértők segítségével) • 2011. március 15-16: tesztelést indító konferencia • 2011. I. félév: RFSC tesztelése a Nemzeti Támogató Csoport bevonásával •2011. II. félév: tapasztalatok beépítése és anyag elfogadása, • További lépések: 2012. I-II. élév: (dán-ciprusi elnökség) fordítása és terjesztése (szakértői workshop-ok: ápr. 18. Debrecen, ápr. 26. Pécs, máj. 17. Budapest)

9 9 http://rfsc.tomos.fr www.rfsustainablecities.eu

10 10 Hálózatok

11 11 Határozza meg városa kihívásait és találjon társ-városokat

12 12

13 13 Szerezzen hasznos tapasztalatokat az európai fenntartható városfejlesztési példákon keresztül

14 14 Négy fő eszköz 25 kérdés a fenntartható városfejlesztéssel kapcsolatosan • Magában foglalja az európai célkitűzéseket és irányelveket • A kérdések a fenntarthatóság 4 pillérén alapulnak – gazdaság – társadalom – környezet – menedzsment Egy-egy célkitűzéshez több tevékenység tartozik

15 15 Gazdaság • A városok/régiók/térségek gazdasági vonzerejének növelése • A helyi gazdaság tudás- és tapasztalatcserén alapuló fejlesztése • A városok kapcsolódásának biztosítása, és hatékony infrastruktúra kialakítása. • A helyi termékek fenntartható előállításának és felhasználásának, valamint a helyi szolgáltatások fenntartható igénybevételének elősegítése. • Foglalkoztatási típusok és a munkahelyhez jutás lakossági igényekhez történő igazítása. • Diverzifikált helyi gazdaság fenntartása vagy fejlesztése.

16 16 Társadalom • A közszolgáltatások minőségének és hozzáférhetőségének javítása • A jó minőségű oktatásban és képzésben való részvétel biztosítása mindenki számára. • Az egyenlő esélyeket szem előtt tartó, magas színvonalú egészségügy támogatása. • A lakhatás és a lakókörnyezet minőségének biztosítása. • A társadalmi bevonás és lehetőségeinek támogatása • Kulturális és szabadidős lehetőségek és az ezekhez való hozzáférés biztosítása mindenki számára.

17 17 Környezet • A klímaváltozás hatásainak csökkentése és a városok alkalmazkodó-képességének növelése. • A biodiverzitás megőrzése és elősegítése. • Szennyezések csökkentése • A természeti erőforrások minőségének és hozzáférhetőségének megőrzése. • Az épített környezet, közterek és a városi tájkép magas minőségének és funkcionalitásának megőrzése és elősegítése.

18 18 Menedzsment • Integrált jövőkép kialakítása a város fenntartható fejlődéséről. • Fokozott figyelem a hátrányos helyzetű városrészekre. • A város irányítási rendszerének szervezése a fenntartható városfejlesztés szempontjai szerint • Az integrált, fenntartható városfejlesztés finanszírozásának biztosítása, irányítása • A folyamatok nyomon követése és kiértékelése. • Együttműködés a különböző szintű hatóságokkal. • A városi érintettek és lakosok aktív bevonásának elősegítése • A kapcsolatépítés és tudáscsere elősegítése

19 19 A saját stratégia/projekt kialakítása Milyen esetekben használható? • Pontosabb kép a célokról és azok lehetséges hatásairól • Stratégia készítéséhez • Célok teljesülésének összehasonlítása • Új ötletek megújítandó stratégiához A fenntartható városfejlesztési stratégia vagy projekt kidolgozása az integrált megközelítést alkalmazva

20 20 Szinergiák és ellentmondások Példák

21 21 Az integrált megközelítés ellenőrzése Milyen esetekben használható? • Meglévő stratégia gyenge pontjainak fejlesztése • Hatások fokozott figyelembevétele • Egy stratégia/projekt értékelése Az integrált megközelítés ellenőrzése egy városfejlesztési stratégia vagy projekt kapcsán

22 22

23 23 A város fejlesztési tevékenységének javítása a leromlott városrészekben A városfejlesztési politika javítása a hátrányos helyzetű városrészekben Milyen esetekben használható? • Fokozódó kihívások • Nehézségek és hiányzó jó példák • Speciális beavatkozásokat igénylő tématerületek

24 24 A folyamatok nyomon követése lépésről lépésre A fejlődés nyomon követése Milyen esetekben használható? • Stratégia/projekt nyomon követése • Indikátorrendszer vizuális bemutatása • Stratégia eredményeinek kommunikációja

25 25 Hatékonyabb kommunikáció • a fenntartható és integrált stratégiákról, projektekről • különböző csoportok között – fejlesztési részleg a városi önkormányzaton belül – választott képviselők – tervezők, gyakorlati szakemberek és szakértők – lakosok és érintettek – helyi, regionális, nemzeti és európai szintek képviselői • szemléltethető és alátámasztható döntéshozatali folyamatok által – az egyes alternatívák hatásainak és eredményeinek összevetése – a koordináció fejlesztése – a meghozott döntések indoklása

26 26 Jobb eredmények • a fenntartható fejlődést jobban szem előtt tartó városi stratégiák és projektek készítése • az integrált gondolkodás és cselekvés erősítése – a lehetséges szinergiák feltérképezése és tudatosítása – figyelem felkeltés a hiányosságok és ellentmondások vonatkozásában – költség-takarékosság hosszú távon • az előrehaladás kiértékelése lépésről lépésre – a változtatások iránti szükséglet felmérése • készségfejlesztés a város irányítása terén – tanulás lépésről lépésre, különös hangsúlyt fektetve a folyamatokra – hasznos példák és szemléltető anyagok felkutatása más városok példáján – társ-városok közti tudáscsere és tanulás

27 27 Közös európai platform Nem bírálja és elemzi a városokat  de lehetőséget teremt a kritikus önértékelésre, tudatos döntéshozatalra Nem célja a városfejlesztés „szabványosítása”  de egyenlő feltételek állnak rendelkezésre az egyeztetéseken  alkalmazható nemzeti és helyi szinten A városokat nem mérik össze, nem rangsorolják  de a különböző megközelítéseket, eredményeket összehasonlíthatják Nincsenek kötelezettségek a városok számára, nem előfeltétel a finanszírozási forrásokhoz  de a városok hozzájárulnak a közös európai célok (EU 2020) eléréséhez Díjmentes hozzáférés, és nem kötődik hozzá pénzügyi támogatás  viszont díjmentes e-tanulás, tudáscsere, és a készségfejlesztés

28 28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A településfejlesztés aktuális feladatai Jármi Gyöngyi Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály II. Plan-net Konferencia, Nyíregyháza,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések