Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az energia és távközlési szektor interdependenciái katasztrófahelyzetekben rDr. Maros Dóra Óbudai Egyetem KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az energia és távközlési szektor interdependenciái katasztrófahelyzetekben rDr. Maros Dóra Óbudai Egyetem KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR."— Előadás másolata:

1 Az energia és távközlési szektor interdependenciái katasztrófahelyzetekben rDr. Maros Dóra Óbudai Egyetem KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

2 Természeti katasztrófák adatbázisa

3 2010 első féléves összesített adatok

4 EU és magyar szabályozások Európai Únió CIP (Critical Infrastructure Protection) programja és az ehhez kapcsolódó direktíva (Green Book), 2006 A Kritikus Infrastruktúra Védelem (KIV) Nemzeti Programjáról elfogadott 2080/2008. (VI. 30.) kormányhatározat (EU CIP direktívával összhangban), Zöld könyv • az egyes kritikus infrastruktúra szektorok kölcsönös függőségi viszonyainak feltárása • az összefüggések elemzése • a katasztrófa helyzetekre való felkészülés irányelvei • a gyakoroltatás elvégzése

5 Szektor interdependenciák

6 KIV gyakorlat (2010 május)  Az NFGM felkérésére a PTA Nemzeti Hálózatbiztonsági Központ - NHBK (CERT-Hungary) előkészítésével kritikus infrastruktúra védelmi gyakorlat  Résztvevők: hírközlési és energetikai szektor képviselői  Gyakorlat célja: törzsvezetési gyakorlat a két szektor reakcióképességének és interdepedenciájának vizsgálatára

7 A KIV gyakorlat előkészítése  Előkészítési fázis kezdete: 2010 január  Résztvevők kijelölése, felkérése  Gyakorlat céljának meghatározása  Kritikus esemény kitalálása  Gyakorlat forgatókönyvének elkészítése  Forgatókönyv egyeztetése  Helyszín, idő meghatározása

8 Résztvevők a hírközlési/postai szektorból  Magyar Telekom Nyrt.  Telenor Magyarország  Vodafone Magyarország Zrt.  Antenna Hungária Rt.  Magyar Posta Zrt.

9 Résztvevők az energia szektorból  Magyar Villamos Művek Zrt.  Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt.  Földgázszállító Zrt.  MOL Rt.

10 Megfigyelők  Magyar Energia Hivatal  Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság  Paksi Atomerőmű Zrt.  NFGM

11 HTE Infokom 2010 Szimulált természeti katasztrófa Kiindulópont: FÖLDRENGÉS !!!! Földrengés epicentruma: lsd. ábra  Erőssége : 6 (Richter skála szerint)‏  Földrengés hatászónák: 7 zóna (legnagyobb károk a 4-es zónán belül)‏  Földrengés bekövetkezése: hétfő, 4.00  Időjárás: tél, -10 fok, havazás, jegesedés, 40-60 km/órás ÉNY-i szél

12 Sarokpontok I. A földrengés utáni első 6 órában egyik mobil hálózat, egyetlen szolgáltatása sem működik a jelzett hatókörön (legkülső kör). Magyar Telekom vezetékes hálózata többnyire működőképes marad. Reggel 7 órakor a jelentősen megnövő bejövő beszédforgalom a hálózatban fellépő torlódás miatt már nem kezelhető. Az Internet kapcsolatok – nagyon rossz sebességgel – továbbra is használhatók maradnak! UPC (volt Monortel) szolgáltatási területén a földrengés utáni 6 órán belül nincs szolgáltatás. Antenna Hungária: a műsorszóró szolgáltatásokban (rádió és TV adások) nem lehet jelentős zavart érzékelni a gyors tartalék útra való átállás (0,1 mp) miatt. TETRA hálózat működőképes marad.

13 Sarokpontok II.  A villamos energia ellátás a hatókörön belül azonnal megszűnik. A helyreállítás az epicentrum körüli 4-es zónán belül 24 óra, azon kívül 6 óra.  A törésvonal mentén az FGSZ Zrt. 3 érintett földgázvezetékén található körvarrat felreped, illetve 2 db iparági hírközlési távkábel szakadás következik be.  Épületek, tornyok, tartószerkezetek nem omolnak össze, legfeljebb elmozdulnak, repednek, részben rongálódnak.

14 Forgatókönyv Forgatókönyv (saját eljárási rend alapján kidolgozva!)  Műveleti idő, esemény, kommunikációs irány  Üzenetek (oda-vissza):  Krizis Bizottság elnöke és a cég ügyelete között  A cég ügyelete és az ágazati főügyeletek között  Ágazati főügyeletek – kormányzati szervek között  Cégek (cég ügyeletek) között

15 HTE Infokom 2010 KIV 2010 gyakorlat forgatókönyv

16 Események értékelése Az első fázis (első 4 óra) eseményeivel kapcsolatos kérdések:  Hogyan értesült a krízis bizottság elnöke az eseményről (pl. telefon, futár stb.)?  Hogyan, milyen módon sikerült a krízis-bizottságot összehívni (telefonon, SMS-ben, ha a jelzett kritikus körzetben lakik, hogy történt az értesítés, ki, hogyan utazik a helyszínre, stb.)?  Értesítette-e és milyen módon a hatóságokat, valamint a szerződéses partnereket (hogyan történt az értesítés, mennyi időt vett igénybe)?  Hogyan tudta beindítani a kárfelmérést és milyen kommunikációs csatornákon kapja az információkat és adja az utasításokat?  Értesült-e más szolgáltatások kieséséről, tájékoztatott-e más szolgáltatókat?  Sorolja fel a kiesett szolgáltatásokat, becsülje meg a szolgáltatások helyreállításának várható idejét!

17 HTE Infokom 2010 Összefoglaló értékelés Főbb szempontok:  A végrehajtott intézkedések teljes körűen adtak-e megoldást a helyzet kezelésére?  A távközlési problémák (telekommunikációs szolgáltatások kiesése) hogyan és mennyire voltak hatással a kárfelmérési és helyreállítási folyamatokra, az ezekkel kapcsolatos belső/ külső kommunikációra?  Voltak-e alternatív tervek, megoldások ezek kezelésére?  A belső vállalati szabályozások biztosították-e a folyamatos és szervezett kárfelmérési, kárelhárítási tevékenységet?  Volt-e megfelelő tájékoztatás a hatóságok, kormányzati szervek felől, és azok megfelelő időben történtek-e?  Volt-e olyan probléma, amelynek hatékony kezelésére nincs jogszabályi előírás, támogatás?  Egyéb fontos megjegyzés, észrevétel

18 HTE Infokom 2010 Tanulságok, következtetések Értékelés/hasznosság:  Két szektor képviselői ”egy asztal mellett”!  Hiányzó belső szabályozási elemek feltárása  Kommunikációs alternatív lehetőségek tisztázása  Kölcsönhatások miatt egymás ill. a fogyasztók tájékoztatása (de milyen útvonalon, módon)?!  Kormányzati – Ágazati főügyeletek – KIV intézmények ügyeletei közötti kommunikációs és koordinációs hiányosságok → jogszabályi hatások

19 Fontosabb javaslatok I.  Szükség van egy állandó, megfelelő információkkal rendelkező, operatív irányító, az ágazatok együttműködését szervező veszélyhelyzet kezelő központra.  Bonyolultabb krízishelyzetekben szükség lenne a kritikus infrastruktúra szereplők egymás közötti kommunikációja érdekében állami finaszírozású EDR rádiókészülékek és műholdas telefonok beállítására.  A hírközlési szolgáltatók a hálózatuk sérülése esetére nem rendelkeznek prioritási listákkal, ennek megfelelően a kapacitások csökkenése esetén nem tudják megoldani, hogy a helyzet kezelésében érintett szervezetek és személyek szolgáltatását az ne érintse. Ezért szükség lenne e területen jogszabályi előírásokra.

20  A Központi Koordinációs Bizottság munkájába (vagy egyéb központi katasztrófakezelési szerv esetében) biztosítani kell a kritikus infrastruktúra vállalatok képviselőnek azonnali bevonását, így a központi döntéseket azonnal lehetne továbbítani a NOC-okhoz, illetve vállalati válságkezelő központokhoz.  Szükséges olyan - kormányzati megbízású és finanszírozású - hatáselemezések végzése, amely feldolgozza és kielemzi a valós helyzetekben (így például a 2010 májusi viharok, a júniusi árvizek) tapasztalt, az egyes infrastruktúrák működését jelentősen érintő eseményeket, valamint ezek rövid és hosszú távú hatásait és ezen infrastruktúrák kölcsönös függőségi viszonyait. Fontosabb javaslatok II.

21 KÖSZÖNJÜK FIGYELMÜKET! zoltan.angyal@cert-hungary.hu maros.dora@kvk.uni-obuda.hu Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kritikus Infrastruktúra Védelem Konzultációs Fórum Alakuló ülés 2011. április 14-én A Korm. határozat 8. b) pontja értelmében a konzultációs fórum keretében rendszeresen tanácskozásokat kell lefolytatni, melyen a résztvevők - megvitatják az ágazatok infrastruktúrái vonatkozásában fennálló fenyegetettségeket, - a védelmi tervek elkészítésének folyamatát, - a védelmi intézkedések alkalmazásának állapotát, valamint a - a kritikus infrastruktúra védelemmel kapcsolatos további aktuális kérdéseket - A KIV Konzultációs Fórumnak operatív feladatai nincsenek, rendkívüli üléseket nem tart.

22 Kritikus Infrastruktúra Védelem Konzultációs Fórum tagjai  Minisztériumok - 6  Intézmények – 8 (pl. OKF, BRFK, TEK stb.)  Hatóságok – 8: energetika, közlekedés, hírközlés  Szolgáltatók - 49  Képviseleti szervezetek - 4: pl. HTE  Akadémiai résztvevők: BME, ZMNE, ÓE

23 Kritikus Infrastruktúra Védelem Konzultációs Fórum munkacsoportjai • Dependencia munkacsoport • Elektronikus hírközlés és postai kritériumokat kidolgozó munkacsoport • Informatikai fenyegetettség munkacsoport • Fizikai fenyegetettség munkacsoport • Polgári védelmi munkacsoport

24 Kritikus Infrastruktúra Védelem Konzultációs Fórum munkacsoportok feladatai - Előzetesen összeállított munkatervezetek véleményezése - Mátrixok:  INFORMATIKAI FENYEGETETTSÉGI MÁTRIX  FIZIKAI FENYEGETETTSÉGI MÁTRIX  DEPENDENCIA MÁTRIX – május 5-ig

25 A munka végre elkezdődött! (EPCIP 2006) Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Az energia és távközlési szektor interdependenciái katasztrófahelyzetekben rDr. Maros Dóra Óbudai Egyetem KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR."

Hasonló előadás


Google Hirdetések