Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Önszerveződési folyamatok Heves megyében. Alaphelyzet A szervezetek a megyénkben önszerveződő valódi hálózatként működnek (komplex, osztott, skálafüggetlen)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Önszerveződési folyamatok Heves megyében. Alaphelyzet A szervezetek a megyénkben önszerveződő valódi hálózatként működnek (komplex, osztott, skálafüggetlen)"— Előadás másolata:

1 Önszerveződési folyamatok Heves megyében

2 Alaphelyzet A szervezetek a megyénkben önszerveződő valódi hálózatként működnek (komplex, osztott, skálafüggetlen) Az önszerveződő hálózat működésében:  nem demokratikus  nincs egyenlősdi  nem igazságos  kiegyensúlyozatlan

3 Alapelvek  Részvételi vagy képviseleti demokrácia  Centralizált vagy decentralizált működés  Demokratikus vagy autokratikus döntéshozatal  Közös érdekek felismerésére alapozott kiegyensúlyozás

4 Struktúra  Hálózati együttműködés kialakítása – kommunikációs, koordinációs és együttműködési kapcsolatokkal  Informális szervezet, bizalom építés  Területi kapcsolatokra épített delegálás

5  Kistérségi-járási civil fórumok  Városi kerekasztalok  Kistérségi-járási módszertani pontok  Szakmai hálózatok szociális környezet és természetvédelmi kulturális-tudományosérdekvédelmi sport stb.

6 Heves Megyei Civil Tanács  Kistérségek-járások delegáltjai  Városi kerekasztalok delegáltjai  Szakmai hálózatok delegáltjai  Ülések negyedévenként  Munkabizottságok működése

7 Heves Megyei Civil Tanács elnöksége  13 tag  Kistérségek és szakmai összefogások delegálják  Hét kistérség-járás  Mintegy öt szakterület  Ülések kéthavonta  Rotációs rendszer

8 CIVIL EXPO - FÜZESABONY

9

10

11

12

13 EGER ÜNNEPE Közösségi összefogás és helyi erőforrások

14 TIZENKÉT ÉV Az Eger Ünnepe rendezvényt 1996-óta minden évben megrendezzük és jelképévé vált az egri civil összefogásnak. A rendezvényt az Egri Civil Fórum – Egri Civil Kerekasztal szervezi, rendezi amely legfontosabb célkitűzése a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztése, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítése, a civil társadalom erőinek összefogása, és működésük hatékonyságának javítása.

15 KEREKASZTAL

16 MEGNYITÓ

17 BEMUTATÓK

18 BEMUTATÓK

19 KONFERENCIÁK

20 KAMPÁNYOK

21 TÁNC

22 TÁNC

23 ZENEKAROK

24

25 NÉPZENE

26 NÉPZENE

27 HAGYOMÁNYŐRZÉS

28 HAGYOMÁNYŐRZÉS

29 KÉZMŰVESSÉG

30 Eger Városi Civil Fórum  Az Egri Civil Fórum a bejelentkezésükkel együttműködési szándékukat kinyilvánító egri civil szervezetek tanácskozó összejövetele. A fórum a civil szervezetek kapcsolatainak fejlesztését, a közös érdekérvényesítés lehetőségeinek elősegítését, a civil társadalom erőinek összefogását, működésük hatékonyságának javítását szolgálja

31 Eger Városi Civil Fórum Eger Városi Civil Fórum  feladata: az Egri Civil Kerekasztal (ECK) és a Civil Alap Bíráló Bizottság újraválasztása, szekciók alakítása, szekcióvezetők választása,  megrendezése,rendszeresen évenként,  rendező, szervező: az Egri Civil Kerekasztal választott bizottsága és az egri Civil Szolgáltató Központ.

32 Résztvevők  A fórumra képviseletet állíthat minden Egerben bejegyzett civil szerveződés - jogi személy (egyesület, alapítvány, szövetség), valamint bírósági bejegyzéssel nem rendelkező, de rendszeres működést igazoló civil közösség (baráti kör, hobby csoport, együttes, stb), amely kormányzati szervekhez, politikai pártokhoz és gazdasági érdekcsoportokhoz nem tartozik, nem nyereségérdekelt, közérdekű tevékenységet folytat.

33 Résztvevők  A fórumra történő bejelentkezés feltétele – amennyiben szavazati joggal kíván részt venni– egy megbízólevél, melyben a szervezet, közösség vezetése megnevezi a szavazati jogot gyakorló személyt.

34 Résztvevők  Az előző fórumon nem szereplő szerveződések esetében a megbízólevélhez csatolni kell a.) önálló jogi személy szerveződés esetén a bírósági bejegyzés másolatát, b.) bírósági bejegyzés nélküli szerveződések esetében két olyan szervezet, közösség ajánlását, amelyek a Fórumon már szavazati joggal rendelkeznek.

35 Meghívottak  A regisztráltan szavazati joggal résztvevőkön kívül a Fórumra az ECK meghívja Eger Megyei Jogú Város önkormányzatának illetékes vezetőit, a Polgármesteri Hivatal érintett irodáinak vezetőit és a civil referenst, valamint a szervezőbizottság által javasolt regionális, országos, nemzetközi civil kapcsolatok képviselőit.

36 Mandátumvizsgálat  A Fórumra az ECK Bizottságot választ (3 fő). A Bizottság a megbízólevelek, valamint a mandátummal kapcsolatos egyéb névvel ellátott bejelentések vizsgálatát az Eger városi Civil Fórum meghirdetésekor kezdi meg. A bizottság a Fórum kezdetekor írásban közreadja a megjelent és általa igazolt, illetve megvitatásra javasolt mandátumú szerveződések jegyzékét. (3 fő). A Bizottság a megbízólevelek, valamint a mandátummal kapcsolatos egyéb névvel ellátott bejelentések vizsgálatát az Eger városi Civil Fórum meghirdetésekor kezdi meg. A bizottság a Fórum kezdetekor írásban közreadja a megjelent és általa igazolt, illetve megvitatásra javasolt mandátumú szerveződések jegyzékét.

37 Mandátumvizsgálat  A megvitatásra javasolt mandátumokat 10 szavazásra jogosult szerveződés kezdeményezésére a Fórum egyenként megvitatja és többségi szavazással dönt a szerveződések mandátumáról.  Minden Fórumon részt vevő, mandátummal rendelkező szerveződés egy szavazattal rendelkezik és a Fórum munkájában korlátozás nélkül részt vehet.

38 Mandátumvizsgálat  A Fórumot előkészítő Szervező Bizottság két héttel a Fórum előtt a szervezeteket, közösségeket meghívja a Civil Házban nyilvántartott címjegyzék, és az előző évi Fórumon részt vevők regisztrációs lapja alapján. A meghívás sajtóközleményben is nyilvánosságot kap. Rendkívüli Fórum összehívására – külön témajelöléssel – az ECK kétharmados többségének kezdeményezésére kerülhet sor.

39 Az Egri Civil Fórum feladatai  A Fórum napján az előző évben megválasztott ECK tagok, Civil Alap Bíráló Bizottsági tagok és a szekcióvezetők megbízatása megszűnik, ezért  a Civil Fórum szükségszerűen napirendre tűzi az egri Civil Kerekasztal és Civil Alap Bíráló Bizottság újraválasztását és az ECK által elfogadott időszerű kérdések megtárgyalását.

40 Az Egri Civil Fórum feladatai  Tájékoztató az egri Civil Kerekasztal éves tevékenységéről, éves tevékenységéről,  tájékozató a Civil Alap Bíráló Bizottság éves tevékenységéről, éves tevékenységéről,  tájékoztató a szekció ülések feladatáról. A tájékozatókat a Civil Kerekasztal a Civil Hírlevélben megjelenteti és a Fórum megrendezése előtt két héttel a meghívókkal együtt postázza.

41 Szekcióülések  Feladatuk: Megtárgyalni a Civil Hírlevélben közzétett szekció tájékoztatót, a szekció működésének kérdéseit és a jövőre vonatkozó javaslatokat.  Megválasztani a következő évre - a szekcióvezetőt - a Civil Kerekasztal tagokat (1-5 fő) - a Civil Alap Bíráló Bizottság tagját (1 fő).

42 Szekcióülések  A szekció minden az előző évben már regisztrált szervezet, közösség szerveződésének képviselője választható és újraválasztható, a jelenlevők többségi szavazatával. Nem jelölhetők országgyűlési és önkormányzati képviselők.

43 Szekcióülések  Plenáris ülésen történik a szekcióülések javaslatainak megtárgyalása, előterjesztések elfogadása vagy elvetése.  A megválasztott szekcióvezetők ismertetik a szekcióülések megválasztott delegáltjait az Egri Civil Kerekasztalba és a Civil Alap Bíráló Bizottságba.

44 Szekcióülések  Küldöttválasztás, az esetenkénti, meghatározott célra és képviseletre meghatározott célra és képviseletre a Küldött Jelölő Bizottság javaslata a Küldött Jelölő Bizottság javaslata alapján. alapján.

45 Egri Civil Kerekasztal működése  Működési rendje munkaterv alapján évente legalább hat ülést tart.  Résztvevők: az ECK ülései nyilvánosak, amelyen szavazati joggal vesznek részt a választott kerekasztal tagok a választott Civil Alap Bíráló Bizottsági tagok. tagok.

46 A Civil Kerekasztal feladata  Munkaterv készítés,  Eger Ünnepe szervezése,  Civil Hírlevél szerkesztése,  Eger Városi Civil Fórum szervezés,  Egri Civil Fórum Mandátumvizsgáló Bizottság,  Küldött Jelölő Bizottság,  médiakapcsolatok szervezése,  regionális kapcsolatok szervezése.

47 Kerekasztal határozatokat hoz, többségi szavazattal  Személyek delegálása, az önkormányzati bizottságok üléseire, állásfoglalások, javaslatok, önkormányzati bizottságok üléseire, állásfoglalások, javaslatok, észrevételek az önkormányzat felé, észrevételek az önkormányzat felé,  sajtóközlemények, hivatalos médiainformációk,  az üléseket levezető soros elnökök kijelölése,

48 Kerekasztal határozatokat hoz, többségi szavazattal  képviseletek belföldi, nemzetközi együttműködési kapcsolatokra, tárgyalásokra, együttműködési kapcsolatokra, tárgyalásokra,  delegálás, regionális, megyei, kistérségi civil rendezvényekre, rendezvényekre,  a civil alap elbírálóinak kötelező egyeztetési kötelezettségét meghatározza, egyeztetési kötelezettségét meghatározza,  a Kerekasztal napirendjének ajánlott tartalma,  a Kerekasztal aktuális kérdései előterjesztések alapján. alapján.

49 Civil-önkormányzati partnerség  Civil Ház infrastrukturális feltételei  Civil Alap létrehozása  Szolgáltató központok kialakulása  Önkormányzati anyagok véleményezhetősége  Részvétel a bizottságokban  Konzultáció a frakcióvezetőkkel  Bekapcsolódás lehetőségei a döntéselőkészítésbe

50 Civil-önkormányzati partnerség  Az önkormányzat nonprofit szervezetei és működésük hatékonysága, kapcsolataik a civil szervezetekkel  Civil szervezetek képviselőinek részvétele az önkormányzati munkában (szakértők, választott képviselők, tisztségviselők)  Szerződéses viszony, intézményes együttműködés  Összefogás, közös pályázás

51 Civil-önkormányzati partnerség  Anyagi és természetbeni hozzájárulás a közérdekű szervezetek tevékenységéhez  Eseti, pályáztatás, költségvetésben nevesítve  Önkormányzati feladatok átvállalása  Közös gondolkodás, mintaprojektek kialakítása  Stratégiák egyeztetése  Együttműködés a forrásteremtésben

52 Működési alapelvek  Részvételi nyitottság  Egyenrangú partnerség  Decentralizált működés  Demokratikus, konszenzusos vezetés  Közösen megalkotott, egyértelmű alapelvek

53 Érdekérvényesítés  Részvételi demokrácia munkaformáinak alkalmazása  Nyitottság és véleményezés  Törvényekben biztosított lehetőségek  Nyilvánosság és állásfoglalások  Együttműködési megállapodás  Forrásteremtési együttműködés  Módszertani bázisok, pontok

54 Dilemmák  Pártpolitika mentesség  Választásokban történő részvétel  Pártokhoz kötödés, klikkesedés  Érdemi részvétel az önkormányzat különböző bizottságaiban  Civil összefogás jogi keretei, anyagi háttere  Felépítésnek megfelelő vezetési rendszer

55 Köszönöm a figyelmet! Bárdos Ferenc Életfa Környezetvédő Szövetség Eger, Bajcsy Zs. u. 9. sz. Portál: www.eletfa.org.hu E-mail: eletfa.eck.hu Bárdos Ferenc Életfa Környezetvédő Szövetség Eger, Bajcsy Zs. u. 9. sz. Portál: www.eletfa.org.hu E-mail: eletfa.eck.huwww.eletfa.org.hu Skype: bardosferenc Skype: bardosferenc


Letölteni ppt "Önszerveződési folyamatok Heves megyében. Alaphelyzet A szervezetek a megyénkben önszerveződő valódi hálózatként működnek (komplex, osztott, skálafüggetlen)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések