Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Specifikus tanulási zavarok Készítette: Bakonyi Zsófia gyógypedagógus 2009. február Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó 1205 Budapest, Mártírok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Specifikus tanulási zavarok Készítette: Bakonyi Zsófia gyógypedagógus 2009. február Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó 1205 Budapest, Mártírok."— Előadás másolata:

1 Specifikus tanulási zavarok Készítette: Bakonyi Zsófia gyógypedagógus 2009. február Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó 1205 Budapest, Mártírok útja 51. tel.: 1/283-4542

2 2 Az előadás tartalma •A specifikus tanulási zavarok alapvető jegyei •Lehetséges okok •Erősségek •Hatékony tanulás segítése

3 3 - ELTE –BGGYFK nappali-, és szakvizsga képzés - OM akkreditált tanfolyamok (60 órás) 1.Specifikus Tanulási Zavarok 2.A tanulás öröm is lehet - Dr. Ian Smythe: Diszlexia – Útmutató felnőtteknek - Dr. Gyarmathy Éva: Diszlexia tankönyv - A nevelési tanácsadós gyakorlat Forrás

4 4 Intelligenciától független Neurológiai eltérés az alapja Specifikus tanulási zavar Kultúrafüggő A specifikus tanulási zavarok alapvető jegyei • Kultúrafüggő: –az IR sajátos működése a környezeti hatásoktól függően okoz, vagy nem okoz zavarokat • Ha nem kellene írni, olvasni, számolni úgy teljesítene, mint bárki más (egyes területeken akár jobban)

5 5 Sarkady Kamilla, Zsoldos Márta ’92-’93-as: -a specifikus tanulási zavar társuló tünetként megjelenhet: -enyhe ért. fogy.-nál, -érzékszervi sérülésnél, -beszédhibáknál is -bármely intelligenciaszinten megjelenhet -mégis a vizsgálatok alapján a magasabb IQ- övezetekben nagyobb arányban IQ-tól független

6 6 Definíció és elnevezés Definíció •megkésett és/vagy rendellenes fejlődés beszéd, írás, olvasás, és/vagy számolás területén (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia) •mindig van neurológiai háttér –ez a funkcióban jelentkezik, –struktúrában még nem minden esetben kimutatható! Elnevezés azonos tartalmú angol kifejezés alapján Specific learning difficulties (SLD) : Specifikus tanulási zavarok

7 7 Szerzett Az agyat ért enyhe trauma által kialakult sajátos agyi működés Fejlődési A kognitív működések örökletes sajátossága TANULÁSIZAVAROKTANULÁSIZAVAROK Két forma

8 KÖRNYEZETI tényezők VISELKEDÉSI jellemzők BIOLÓGIAI tényezők KOGNITÍV működés Morton-Frith modell egységei MORTON-FRITH MODELL a fejlődési rendellenességek leírására oktatás kulturális háttér, nyelvi környezet mérhető megfigyelhető itt jelenik meg a fejlődési zavar nem mérhető közvetlenül ALAKÍTANI Információfeldolgozás, kognitív modulok MEGISMERNI az idegrendszer szerkezei és működési sajátosságai genetikai háttér fiziológiai jellemzők Morton-Frith modell alapján A fejlődési rendellenességek leírása

9 Lehetséges okok Változó kultúraVáltozatos, minőségi ingerek hiánya Eltérő fejlődés/Zavar öltöztetés, öltözködés könnyebb tépőzár, patentok, cipzártestséma-, egyensúlyzavar mozgatás, mozgás hiánya autó, bébi hordozók, távolság, hang, fény eltérő észlelése szenzomotoros integrációs zavar háztartási munkák egyszerűsödése, gyermek nem aktív szereplő háztartási gépek, műanyag evőeszközök, barkácsolás, díszítés hiánya stb. szenzomotoros-, nagy-, és finommozgás zavara, téri orientációs zavar felolvasás hiányaszókincs, sorrendiség, képzetalkotás szeriális gyengeség, szövegértési nehézségek aktív zenélés hiányahangszeres játék, IR-t komplexen fejleszti finommozgás, szerialitás, szem-kéz koord. zavara audio-vizuális- és élménytúlterheltség készen kap, nincs feldolgozásTV hullámok hozzászokáshoz is vezetnek, túlingerel, lényeges, lényegtelen nem válik szét szülői mintakapkod, siet, TV-t néz, könyvet, újságot nem lapoz gyerek sem, mert utánoz

10 10 A fű nem nő gyorsabban, ha húzzák… •A szenzitív periódusokban: optimális ingerlésre van szükség •A túlingerlés is lehet káros. •A begyakorláshoz, automatizálódáshoz idő kell! •8 éves korig: prevenció, utána diagnózis! (TMB)

11 1. Kisgyermekkor (Óvoda) 2. Iskolai időszak3. Fiatal- és felnőttkor Szenzo-motoros képességek 3-6 év Nyelvi képességek, iskolai képességek 6-12 év Tanulás- és tanítás- módszertan (12.évtől) –testséma, –térorientáció, –egyensúlyérzék, –nagymozgások, –finommozgások, –észlelés, –szerialitás –fonológiai képességek, –vizuális képességek, –szókincs, –számolási készség, –helyesírás, –olvasás –gondolattérkép módszer, –vizualizáció, –drámapedagógiai módszerek, –saját élményre épülő tanítás A zavarok azonosítása és kezelése különböző életkorokban

12 12 SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY Tanulási akadályozottság (értelmi fogyatékosság) Tanulási nehézség (probléma a tanulásban) Specifikus tanulási zavar - dyslexia, - dysgrafia, - dyscalculia •figyelemzavar •hiperaktivitás-zavar, •magatartás-zavar A szindrómák viszonya egymáshoz

13 13 Kultúra, oktatás Környezeti reakciók Neurológiai sajátosságok, részképességek Intelligencia, motiváció Tanulási zavarok KÖZVETETT HATÁSOK KÖZVETLEN HATÁSOK Állapot és fejlődési lehetőségek

14 14 BALJOBB •analitikus •szekvenciális •egymásutáni •verbális •globális •szimultán egyidejű •téri- vizuális •Beszéd •Írás •Olvasás •Számolás •Logika •Elemzés •Viszonyok •Részletek •Sorozatok •Vizualitás •Téri képességek •Kreativitás •Zene értése és élvezete •Érzelmek •Mozgás •Humor •Egészek Eltérő információ-feldolgozás

15 VALÓDI TANULÁS •természetes •aktív •multi-szenzoriális •önindított •folyamatos •a tanultak élethosszig megmaradnak •eredményéhez öröm társul MESTERSÉGES TANULÁS •mesterséges •passzív •főleg auditív •mások által indított •egyszeri •a tanultak nagy része elvész •eredményéhez megkönnyebbülés társul A tanulás formái

16 16 Hatékony tanulás •Tanulási stílus meghatározása –önmegfigyelés, –kérdőív •Tanulási módszerek –pókábra, –több csatorna, –magyarázza el a tanárának, hogyan tud jól tanulni –számítógép, mobiltelefon –www.calldysc.eu, angol szótanuló EU-s programwww.calldysc.eu

17 17 Pókábra EGÉSZLEGES ÁTLÁTÁST AD VIZUÁLIS KEVESEBB ÍRÁS KEVESEBB OLVASÁS EGY OLDALON MINDEN INFORMÁCIÓ TANULÁSI PROBLÉMÁK KEZELÉSE A kevesebb több… •TERVEZÉS •SZERVEZÉS •ÖSSZEFOGLALÁS •TANULÁS •ÖTLETGYŰJTÉS •FOGALMAZÁS: SZÓKINCSVÉDELEM

18 18 Óvodai segítségnyújtás Népi-, és gyermekjátékokszenzomotorium, együttműködés, szókincs, mozgás Barkácsolás, gyurmázásfinommozgás, feladattudat, szem-kéz koord. Célbadobás, gombfoci, labdajátékok észlelés-mozgás összehangoltságát, nagymozgások Társas-, és kártyajátékoktársas készség, logika, számfogalom Papírhajtogatás, origami, mozaikok finommozgás, látási észlelés, szem-kéz koord., koncentráció Hintázás, forgatás, korcsolyázás, úszás egyensúlyérzék, testséma, figyelem

19 19 Iskolai segítségnyújtás •Az óraszervezés (kooperatív tanulási technikák): a csoportok heterogén összetételűek, •meglévő, egyéni ismeretre támaszkodik, hatékonyabb az ismeretszerzés (házi feladatnál is fontos!) •Az eredményesség oka: az egymással szembeni, és önmaga tanulásáért vállalt felelősség. (tanulópárok, páros olvasás stb.) •A tagok egymástól tanulnak vitázva, érvelve. Az így megszerzett tudás maradandóbb.

20 20 Segítségnyújtás a célokban •fokozatosság, minden érzékszerv bevonásával (látás-hallás-beszéd egysége) •kisebb célokkal, alapozás (tantárgyi szókincsbankok -akár Internetes szótárral)

21 21 Segítségnyújtás az értékelésben •Felmérések, tollbamondások szövegét előre megkaphatják, megoldhatják: 2-3 nap múlva élesben megírják. •Hosszabb idő a memoriterek, tartalmak, szabályok megtanulására •Önmagához mért fejlődése: mindennap érezze valamit tud, amit előző nap még nem. •Segédeszközök biztosítása szótárak, számítógép, számegyenes stb.

22 22 Összefoglalás •Kulcs a gyermekhez: az elfogadás –érezze a bizalmat+optimális elvárásokat, ekkor igyekszik ennek a képnek megfelelni! •A pedagógia módszereiben nagyon gazdag és igényes! • Nem kell gyógypedagógussá válni, a saját tanítási módszereket az adott személy sajátosságaihoz, erősségeihez kell kiválasztani.

23 23 „ELÉG JÓ ISKOLA” •Törekvés, cél •Nincs két egyforma tanuló •Nem lehet mindenkinek tökéletes közoktatás •De: elfogadhatóan sokszínű, személyre szóló IGEN!

24 24 Folyamatos konzultációs lehetőség a nevelési tanácsadóban!

25 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Specifikus tanulási zavarok Készítette: Bakonyi Zsófia gyógypedagógus 2009. február Pesterzsébet Önkormányzat Nevelési Tanácsadó 1205 Budapest, Mártírok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések