Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közösségi szociális munka Közösségfejlesztés a Bakonyban Készítette: Sellyei Mária Laura Barna Bettina 2007. 10. 29.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közösségi szociális munka Közösségfejlesztés a Bakonyban Készítette: Sellyei Mária Laura Barna Bettina 2007. 10. 29."— Előadás másolata:

1 Közösségi szociális munka Közösségfejlesztés a Bakonyban Készítette: Sellyei Mária Laura Barna Bettina 2007. 10. 29

2 A helyszín : Bakonyoszlop Bakonyszentkirály Csesznek

3 motivációk: Helyi vezetők és fejlesztők törekvéseinek találkozása

4 Helyi: Szalay Ferenc és dr. Kancsal Károly: művelődési ház felújítása, a népművelő fejlesztése Fejlesztői: Kezdetben: az új intézmény feltételrendszerének kialakítása, az új népművelővel szembeni elvárások megfogalmazása Később: a korábban elindult képzés, végső, gyakorlati alkalmazása

5 Kísérletindító akció Szellemi háttér: „tanári kar”  Hétköznapi kultúra  Praxisorientált művelődés  Népművelői érdekképviselet alapfogalmai  Közösségfejlesztői szakirodalom  Módszertani felkészítés

6 A hallgatók és motivációik  Elsősorban népművelők (34 fő: 13 igazgató, 5 fő osztály- vagy csoportvezető, 16 fő előadó)  Népművelői szerep fejlesztőire cserélése → melyik ér többet?  Feladat meghatározás: mi legyen a népművelő dolga?

7 A falvak legfontosabb jellemzői  Veszprémtől kb 40 km-re fekszik  Vonzást gyakorol rá: Zirc, Győr  Székhelyközség: Bakonyszentkirály  Természetes szaporodás 1970-80 között jó  A vándorlási különbözet negatív  Lakosságuk: Csesznek: 759fő, Bakonyoszlop: 714, Bakonyszentkirály: 1144 fő  Mezőgazdasági és ipari foglalkoztatottság is jelen van

8  A térségben németajkúak is élnek  Egy központi óvoda és iskola működik  Vezetékes víz egyik faluban sincs  Bakonyoszlop alatt jelentős mennyiségű bauxitmező húzódik,mely meghatározza a település jövőjét

9 Számottevő személyiségek  Az informális kapcsolatok megismerése, a közösség összekovácsolása  Lista a véleményformálókról a megbízóktól  Ez később tudatos módszertani tevékenységgé vált

10 A kapcsolatfelvétel  A hallgatók 3-4 fős csoportok  Szempontrendszer:  Bemutatkozás  Érdeklődés kifejezése  Kommunikációs egyensúlyra való törekvés  Bárkit bevonhattak a kutatásba  Ellenérzések a hallgatókban  DE! terepmunka élmény

11 Összegyűjtött problémák Bakonyoszlop: közellátás, iskola, ifjúság, szórakozás, öregek, étkeztetés, visszatelepülés, a falu létszámának megtartása, bauxitügy, női munkalehetőség, gyógyszertár, agóra, víz, iparosok, német nyelv

12 Csesznek: női munkalehetőség, szobakiadás, üdültetés-rehabilitáció, vendéglő, étkeztetés, színjátszó csoportok, zenetanulási lehetőség, iskola, gazdálkodási kultúra és hagyományok, szőlőrehabilitáció, kertészet, állatpásztorlás, könyvtár

13  Bakonyszentkirály: Víz, iskola, közellátás, teniszpálya- felújítás, park és környéke, csatlakozás a 82-es úthoz, gyógyszertár, törpe vízmű, önmagába zárt értelmiség, orvosi ellátás demokratikussá tétele

14  Elbizonytalanodás  További kötetlenebb „falujárás”  Heves támadások egymás és a tanári kar ellen  Emberek segítése, hogy ne csak a célt, hanem a közös megoldási módokat is lássák → fejlesztő népművelő

15 A tanácsnok és tanácstitkár látogatása  Állapotrajz:  Konfliktusmentes, beletörődő helyi társadalom  Helyi nyilvánosság hiánya  Erőteljes infrastrukturális elmaradottság  Beszámolók,kiegészítések  Helyi vezetők reakciója:  Hatáskörükön kívüli probléma  elutasítás

16 Tájékoztatás, helyi nyilvánosság  Véleményformálók a kulcsfigurák  Önszervező intézmények nélkül nem működik a helyi társadalom  Létrehozásában való segítés a feladat Kialakítható- e Magyarországon a kistelepülések közösségi hálózata?

17 Fejlesztői stratégia  Problémák megfogalmazódása a helyi nyilvánosságban  Ennek elősegítése:  Információk bevitele  Közösségek létrejöttének elősegítése  Bátorítás, megerősítés

18 Közösségi aktiváló munka  Nyilvános beszélgetések mindegyik faluban  Bakonyszentkirály: 68 fő  többség idős férfi  Múlt értekeinek visszatanítása  Elvándorlás megállítása

19 Közérdekű közösségi kalendárium  Felhívások a csalákdokhoz  1984-ben jelent meg az első  Létrejött a Kalendáriumi Baráti Kör  60 fő  Főleg TSZ nyugdíjasok  Fizikai és adminisztratív dolgozók  Fejlesztők szerepe fokozatosan csökken

20  „tanítana- tanulna”  Múlt-jelen-jövő  Helytörténeti dolgozatok, visszaemlékezések  Régi helybéli mesterségek  Helyi amatőr művészek alkotásai  Közérdekű információk  Naptár  Hivatalok, üzletek  Autóbusz menetrend

21  Minden család ingyenesen jutott hozzá  Fontos az alulról történő szerveződés  Több év után a tanácselnök, tanácstitkár kivált  Helyi véleményformálók, értelmiségiek alkalmasak a vezetésre  A fejlesztők feladata a csoport összefogása, elakadás esetén segítség

22  Összetett fejlesztői hatás:  Erősíti a helyi tudatot, identitást  Együttműködésre szoktatja a generációkat  Értékké emeli a hétköznapi tevékenységeket  Cselekvő magatartást alakít ki  Inspiráló légkört eredményez  Hatás felhajtó ereje  Siker  érdeklődés

23 Tömegkommunikáció és fejlesztés  Segít:  Köz meggyőzésében  Munkakapcsolatok létrejöttében  Hátráltat:  Nem mindig a megfelelő embereket emeli ki a média  Nem a kívánt hatást éri el a riportalany  Kikérik a fejlesztők véleményét

24 Képes-hangos video melléklet  Gondolatok megfogalmazójának hiteles megjelenítése  Sok falusi eseményt dokumentáltak  3 videoportré:  Nagy Bálint, Molnár Elek, Földesi Endre  Társas esték

25 Inspiráló légkör  Régi utcanevek visszaadása  Emléktábla a református templomban  Infrastrukturális fellendülés  Rendelőtervezés- Makovecz Imre  Helyi nyilvánosság megteremtésére információs munka  Alapvető információk nyújtása, bátorítás önállóságra

26 Kommunikációs mező kitágítása, hálózatépítés  Belföldi utazások:  Elzártság csökkentése  Kommunikációs alkalmak helyiek és más települések között  Francia kapcsolat:  Franciabarát Közösségek Társasága vezetésével csere a bakonyi és normandiai családok között  Tanácselnök távozása akadály  Ellensúlyozására Franciabarát Egyesület létrehozása

27 Környezetkultúra  Makovecz Imrét kérték fel tanácsadó, új terveket engedélyező tevékenységre  Középületek közös tervezése  Természetes bakonyi anyagok használatára való ösztönzés  Beépíthető magasság ellen,,lázadnak”  Tanácstagok felmondtak M. Imrének

28 A folyamat megtorpanása  A ’83 és ’86 között alakult közösségek után alig alakult új  Hirtelen és egyszerre,,tűntek el” a Kalendáriumi Baráti Kör tagjai  1989-en a tanácstitkár távozott  Wolf Irén népművelő is megvált munkahelyétől

29 Önállósulás  Vannak önszervező mozgások  Ezek nem függenek a fejlesztőtől  Havi előtakarékosság  Baráti Kör pályázattal nyert 150 eFt-ot  Helyi újság megjelenítése a tervek között  Fejlesztők és helybeliek közvetlen kapcsolata meglazult

30 Az új önkormányzatok  Új képviselők, polgármesterek az informális vezetők közül választódtak ki  Két új felkérés:  Burján István (Bakonyszentkirály polgármestere) Franciaországi tanulmányúthoz  Csesznek: önkormányzati vállalkozásokhoz


Letölteni ppt "Közösségi szociális munka Közösségfejlesztés a Bakonyban Készítette: Sellyei Mária Laura Barna Bettina 2007. 10. 29."

Hasonló előadás


Google Hirdetések