Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális munka 2. Esetkezelés 1.Az interjú 2.A feltárás 3.A tanácsadás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális munka 2. Esetkezelés 1.Az interjú 2.A feltárás 3.A tanácsadás."— Előadás másolata:

1 Szociális munka 2. Esetkezelés 1.Az interjú 2.A feltárás 3.A tanácsadás

2 1. Az interjú 1.A hatékony kommunikáció 2.Kapcsolatteremtés: empátia és autenticitás 3.Exploráció: verbális követés és fókuszálás 4.A problematikus viselkedési minták kezelése az interjú során 5.A szociális munkás interjú típusai 6.Az első interjú 7.Az interjú vezetés kérdései

3 Adó Funkciói: Kódolja (üzenetté formálja) és átadja az érzéseket, szándékokat, gondolatokat A hatékonyság kritériumai: •Úgy formája meg az üzenetet, hogy az érthető legyen •A közlőt megbízhatónak tartsák •Visszajelzést kérjen a küldő az üzenet fogadtatásáról Problémák: •Rejtett szándékok •Beszéd problémák •Kódolási problémák Vevő Funkciói: Dekódolja az érzéseket, szándékokat, gondolatokat, majd választ fogalmaz A hatékonyság kritériumai: •Meg akarja érteni, amit a küldő üzen •Úgy értse meg az üzenetet, hogy az megfeleljen a küldő szándékainak Problémák: •Elhamarkodott ítélkezés •Attitűdök, amelyek befolyásolják a megértést •Érzékszervi problémák •Kulturális különbségek ----------------------------- Csatorna ZAJ = Minden, ami akadályozza a kommunikációs folyamatot A közlés hatékonysága jórészt a zaj kontrollálásán múlik

4 A hatékony közlés mikrokészségei •Az üzenet birtoklása •Az üzenet teljessé és specifikussá tétele •Verbális és non-verbális közlés kogruenciája •Redundancia •Az üzenetet megfelelővé kell tenni a vevő vonatkoztatási rendszeréhez •Az érzelmek leírása névvel, szóképpel, gesztussal (elkerülendő a kétértelműséget) •Mások viselkedésének ítélkezés és értékelés nélküli leírása •Visszajelzés kérése arról, hogy miképp érintette a közlés a vevőt

5 A küldő megbízhatósága (Aronson) •A küldő megbízhatósága, mint információ forrás (tapasztalatok) •A küldő motívumai •A melegség és barátság kifejezése •A többség véleménye a küldő megbízhatóságáról •A küldő szakértelme a témában •A küldő dinamizmusa A nagymértékben megbízható küldő az, aki minden szempontból nagy mértékben megbízható. De elég egy ponton is rossz értékelést kapni a megbízhatóság elveszítéséhez.

6 A hatékony meghallgatás mikrokészségei •Annak kifejezése, hogy meg akarja érteni, amit a közlő mondani akar •Parafrázis (ugyanazt másképp) •Értékelés és értelmezés nélkül leírja azt, hogy mit értett meg a közlő érzelmeiből •Tárgyalás a jelentésről

7 Kapcsolatteremtés Facilitatív feltételek (Rogers), melyek elősegítik a változást: empátia, feltétel nélküli elfogadás, autenticitás Empátia = megfelelően felfogni a másik érzelmeit, és ezt kifejezni Fázisai: 1.Elmélyülés = beleélés 2.Kiemelkedés=reflexió, értelmezés Szintjei: •Felszíni érzelmek •Mélyebben fekvő érzelmek, ambivalenciák •A kliens belső logikája •A „gestallt”

8 bűntudat boldogság levertség elutasítottság szeretet, törődés harag erő, hozzáértés magányosság reménytelenség szorongás zavar

9 „ Tudom, hogy a gyerekeim nagyon elfoglaltak, de már időtlen idők óta nem láttam őket. Még csak fel sem hívnak.” „ Nem tudom, hogy a férjem szeret-e. Azt mondja, érdekli, hogy mi van velem, de nem figyel rám. Főleg nem, ha mások is ott vannak. Néha úgy érzem, szégyell engem.” „Amikor kislány voltam azt gondoltam, hogy soha sem fogok úgy üvölteni a gyerekemmel, mint anyám velem. És most mégis ugyanezt teszem Tibivel.”

10 Hitelesség=természetesen, őszintén, spontánul, nyitottan és hitelesen megosztani saját élményeinket, gondolatainkat, tapasztalatainkat •A segítő kapcsolat sikerességének feltétele •Lényege az önfeltárás – de nem megfontolás nélkül! •A hitelesség nem ad felhatalmazást a negatív érzelmek kifejezésére! •Milyen mértékben osszuk meg a klienssel életünk intim tényeit a segítő kapcsolatban? Amennyiben ez hasznos a segítő folyamat szempontjából. •Időzítés: amikor már megfelelő a kapcsolat •Intenzitása: függ a kliens kulturális hátterétől, nem szoríthatja ki a klienst a fókuszból. •A mentális problémákkal küzdő kliensekkel megfontoltan alkalmazzuk!

11 Kliens a harmadik családterápiás ülésen: „Magának könnyű. Bizonyosan nincsenek ilyen problémái, mint nekünk.” Kliens a harmadik ülésen: „Úgy tűnik, mindjárt elalszik.” Segélyezett kliens: „Nem adna kölcsön egy ezrest? Nem tudok a gyereknek enni adni.” Kliens a hetedik ülésen: „Úgy tűnik, valami bántja ma. Valami zavarja?” (A segítő most veszítette el az édesanyját, és gyászoló apját gondozza.) Segélyezett kliens féléves kapcsolat után: „Volt egy kis munkám az elmúlt hetekben. Ugye nem fogja elmondani. Elveszíteném azt a kis segélyt.”

12 Az exploráció készségei •Verbális követés = a kliens segítése a történet elmondásában Továbbsegítés (minimális jelzés, ismétlés ill. rákérdezés valamely tartalomra) Parafrázis Nyílt vagy zárt végű kérdések Kérdezési problémák: túl sok zárt végű kérdés, „miért?”, bombázó kérdés, sugalmazó kérdés, homályos kérdés, egyszerre több kérdés Törekvés a konkrét elbeszélésre Összefoglalás •Fókuszálás = a lényeges momentumok fókuszba állítása, és ott tartása Funkciói: 1.A beszélgetés témáinak kiválasztása 2.A témák alapos megbeszélése 3.A fókusznak a témán tartása

13 Gyakorlat a fókuszálás megtanulásához Kérlek, készíts interjút egy társaddal a következő témákról: 1.Miért jött az egyetemnek erre a szakára? 2.Milyen az élete az egyetemen? 3.Milyennek találja a szociális munkás képzést (az egyetemen és a gyakorlóhelyeken)? 4.Mik a kariercéljai? 5.Melyek az erősségei és melyek a gyengéi (fejlesztendő pontjai)? Igyekezz az egyes kérdésekre adott válaszokat összekapcsolni, és minél alaposabb képet kapni a kérdezetted jelenlegi helyzetéről, problémáiról!

14 Problematikus viselkedési minták kezelése az interjú során •Hallgatás •Passzív nem engedelmeskedés •Túlzott függés •Önbecsmérlő kijelentések, tanult tehetetlenség •Manipulatív viselkedés (kihasználás, kizsákmányolás, átverés) •Agresszió

15 A szociális munkás interjú típusai 1.Információs interjú (pl. pártfogói interjú) 2.Diagnosztikus interjú (pl. gyermek bántalmazási ügyben, intézményi elhelyezés előkészítésénél) 3.Terápiás interjú (mentálhigiénés problémákkal küzdő kliensek esetében, pl. gyászolókkal, drogbetegek hozzátartozóival folytatott munka során, stb.) 4.Krízis interjú

16 Az interjú vezetés technikai kérdései •Az interjú helye (az interjú szoba, a családlátogatás, egyéb helyek) •Időkeretek •Az interjú részei: ráhangolódási fázis munka fázis zárás •Az első interjú

17 2. A feltárás 1.Feltárás fogalma, célja. 2.Elvek: az erôsségekre koncentrálás, hangsúly a környezeti rendszereken, multidimenzionalitás. 3.Az információforrások. 4.A feltárásban használt tudás és készségek. 5.A környezetrendszer feltárása. 6.Problémák feltárása. 7.Az intraperszonális és környezeti rendszerek feltárása. 8.A szociális diagnózis.

18 1. A feltárás fogalma, céljai Feltárás és diagnózis A feltárás fogalma és céljai A feltárás az a folyamat, melynek során az ügy szempontjából fontos adatokat gyűjtünk, elemzünk és szintetizálunk annak érdekében, hogy releváns megállapításokat tehessünk a következő dimenziók tekintetében: 1.A kliens problémájának a természete, különös figyelemmel a fejlődési szükségletekre és az életeseményekkel kapcsolatos stresszre, mely nagyobb alkalmazkodást követel; 2.a kliens és a számára fontos mások (rendszerint családtagok) megbirkózási képessége: erősségek,gyengék, a személyiség sajátosságai, korlátai és hiányosságai;

19 2. a kliens problémájában szerepet játszó rendszerek, és a kliens valamint ezen rendszerek közötti kölcsönhatás; 3. források, melyek elérhetőek vagy szükségesek a probléma megoldásához vagy enyhítéséhez; 4. a kliens motivációja, hogy dolgozzon a problémán. A feltárás különbözik attól függően, hogy milyen szolgáltatás keretében végezzük (saját kompetenciaterületünkön vagy más területeken, egyedül vagy munkacsoportban),folyamatosan vagy egy esettanulmány létrehozása érdekében.

20 Elvek a feltárás során 1.A hangsúly az erősségeken kell legyen. 2.A hangsúly a környezeti rendszereken kell legyen. 3.Multidimenzionalitás (pl. gazdasági, jogi, oktatási, egészségügyi, vallási, szociális, személyközi, stb. rendszerek) Információs források •Háttér információk és a kliens által kitöltött kérdőívek •A kliens szóbeli beszámolója •A nem verbális viselkedés megfigyelése •A kliens és a számára fontos mások közötti interakció megfigyelése •Kapcsolódó információs források (titoktartás!) •Pszichológiai tesztek •A segítő személyes tapasztalatai, melyek a klienssel folytatott interakcióból származnak.

21 Környezeti rendszerek feltárása Bár csak azokat a környezeti rendszereket vizsgáljuk, melyek egyértelműen kapcsolódnak a kliens problémájához, de van néhány minden esetben érvényes szükséglet a környezettel kapcsolatban: •Megfelelő lakás •A veszélyektől, levegő, zaj és vízszennyezéstől mentes környezet •Hozzáférés a jó minőségű oktatáshoz •Megfelelő társas támogató rendszer •Hozzáférés a megfelelő egészségügyi ellátáshoz •Hozzáférés a rekreációs lehetőségekhez •Rendőrségi és tűzvédelem •Megfelelő anyagi források, amelyek lehetővé teszik a elfogadható élethez szükséges javak megvásárlását •Elegendő étel és lehetőség a megfelelő étrend kialakítására •Megfelelő ruházat •Érzelmi támasz a fontos másoktól •Támogatás a drog mentes élethez

22 A szükségletek hierarchiája (Maslow)

23 Problémák feltárása Kérdések, melyek a problémák feltárásában vezérfonalul szolgálhatnak: 1.Mi a probléma? (dimenziók és alproblémák) 2.Hogyan látja a kliens a problémát? 3.Kik játszana szerepet a probléma-rendszerben? 4.Milyen szerepet játszanak? 5.Melyek a problémák okai? (ATBC analízis) 6.Hol történik a problematikus viselkedés? 7.Mikor történik a problematikus viselkedés? 8.A problematikus viselkedés gyakorisága, intenzitása, időtartama? 9.A problematikus viselkedés története? 10.Mit szeretne a kliens? 11.Hogyan próbálta a kliens kezelni a problémát? 12.Milyen készségek lennének szükségesek a probléma megfelelő kezeléséhez? 13.Milyen külső erőforrások szükségesek a probléma megoldásához? 14.Milyen forrásai, készségei és erősségei vannak a kliensnek? 15.Mit kellene tenni?

24 Az esetkezelés készségei: a tanácsadás A tanácsadás = hozzásegíteni más embereket problémáik megoldásához (a tanácsadás és a terápia azonosságai és különbségei) Folyamata a problémamegoldás. Szakaszai: 1.A probléma tudatosulása 2.A kapcsolat a tanácsadóval 3.Motiváció 4.A probléma megfogalmazása 5.A lehetséges megoldási stratégiák megtárgyalása 6.A stratégia kiválasztása 7.Végrehajtás 8.Értékelés

25 1. A probléma tudatosulása „Van egy problémám – tennem kell valamit a megoldása érdekében” Kérdések: Mi a teendő, •ha a kliens nem önként jön a segítőhöz, és egyáltalában nem gondolja, hogy meg kellene oldania? •ha haragszik a tanácsadóra? •ha saját maga akarja megoldani, pedig világosan látszik, hogy nem tudja? •ha mást veszélyeztet? •ha úgy érzi, képtelen megoldani? •ha sürgős beavatkozásra van szükség?

26 Az emberek reakciója a súlyos személyes problémára (tárgyvesztés elmélet, Elisabeth Kübler- Ross) 1.Tagadás („Nem én”) 2.Harag („Miért pont én?”) 3.Alkudozás („Hogyan lehetne, hogy mégis?”) 4.Depresszió (gyász) 5.Belenyugvás („Igen, én”)

27 2. Kapcsolat a tanácsadóval „Úgy gondolom, ez a segítő képes segíteni nekem.” Kérdések: Hogyan segíthetjük elő a bizalom kialakulását? »Bátorító légkör »Önmagunk „eladása” »Jól artikulált és nem harsány érzelemkifejezés »A moralizálás és ítélkezés elkerülendő, tiszteletben kell tartani a kliens értékrendjét »Tárgyalás és nem tanítás vagy utasítás »Megfelelő szótár »Empátia »Autenticitás »Titoktartás »Kerüljük a tanácsadást a közelállókkal

28 3. Motiváció „Javítani akarok a helyzetemet, és ennek érdekében minden szükséges erőfeszítést meg fogok tenni.” A motiváció növelésének lehetőségei: -Elfogadás (a kliensé és nem a viselkedésé) -Nem vádló attitűd -Empátia („vele” lenni és nem „érte” lenni) -Őszinte érdeklődés a kliens ügyei iránt -Nagyon akarni a sikert -A legkisebb sikert is jutalmazni -Türelem (hosszú kudarc történet!) -Lehet kudarcot vallani, próbálkozni, kockáztatni -Pozitív gondolkodás -Az önbizalom először egy fontos másik bizalma

29 4. A probléma megfogalmazása „A problémám nem megoldhatatlan, és vannak olyan aspektusai, amelyeken lehet változtatni.” Vezérfonal: •Ne javasoljunk túl gyorsan megoldást •A probléma mélységének vizsgálata •A probléma alproblémái •Sokproblémás helyzetek kezelése (rangsor) •Empátia és nem együttérzés •Bízzunk meg a megérzéseinkben •Fókuszálás (érdeklődés, szünet, visszakérdezés, összefoglalás, reflektálni az érzelmekre) •Szégyenkezés •Tapintatosan jelezni a korlátokat •A nem-verbális viselkedés figyelemmel kísérése (az érzékeny témák) •Az őszinteség •Figyelem

30 5. A megoldási stratégiák megbeszélése „Úgy tűnik, többféle megoldás van a problémámra. Megpróbálnám némelyiket.” Vezérfonal: •Minden problémára külön •Ötletbörze – minél több lehetőséget összegyűjteni •Az alternatívák megtárgyalása – költség- haszon elemzés •Ha a kliens nem talál megfelelő megoldást, akkor a tanácsadás sikertelen lesz •A kliens számára megfelelő megoldás a megoldás

31 6. A stratégia kiválasztása „Meg akarom próbálni.” Vezérfonal: •A kliens önrendelkezési jogát tiszteletben kell tartanunk •Kivételek: az ön- és közveszélyesség •Ne adjunk tanácsot! Figyelembe nem vett alternatívákra viszont felhívhatjuk a kliens figyelmét. •Az instrukciókat időnként jól fogadják a kliensek („így kell tenni”)

32 7. Végrehajtás „Ez segít.” Vezérfonal: 1. Explicit, realisztikus szerződés: Ki? Mit? Mikor? Hogyan? Mivel/Kivel? 2. A szerződés újrakötése 3. Empowerment: képessé tenni a klienst a saját érdekeinek érvényesítésére, saját környezete megváltoztatására 3. Tőkék: anyagi, tudás, társadalmi

33 8. Értékelés és lezárás Irányelvek: •A segítő kapcsolat lezárulásának esetei (sikertelen, sikeres, a maradványproblémák kérdése, az eset átadásának esetei, beutalás, idő előtti lezárulás) •Esetmenedzsment •A lezárással kapcsolatos érzelmek kezelése •Az értékelés kérése (Elérték-e a célt? Mit tett a tanácsadó jól? Milyen kedvezőtlen vonatkozásai voltak a tanácsadásnak? Mit javasolna a szolgáltatás fejlesztése érdekében? Szüksége lenne esetleg további tanácsadásra?

34 Probléma-megoldó modell •Mi a probléma, és mi nem az? •Lépései: 1.A probléma tudatosodása 2.Feltárás 3.Az alternatív megoldási stratégiák összegyűjtése, elemzése és az egyes alternatívák értékelése (költség-haszon elemzés), és választás közülük 4.A végrehajtás 5.A lezárás, értékelés


Letölteni ppt "Szociális munka 2. Esetkezelés 1.Az interjú 2.A feltárás 3.A tanácsadás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések