Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” A megyék szerepe a területfejlesztésben, Hajdú-Bihar megye területfejlesztési programja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” A megyék szerepe a területfejlesztésben, Hajdú-Bihar megye területfejlesztési programja."— Előadás másolata:

1 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” A megyék szerepe a területfejlesztésben, Hajdú-Bihar megye területfejlesztési programja 2014. Május 7.

2 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 1990 2012 2014 2020 • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről • 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről (2011. évi CXCVIII. törvény által módosítva) • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről (2011. évi CXCVIII. törvény által módosítva) • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről vagy új területfejlesztési törvény? • 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről vagy új területfejlesztési törvény? Fő feladat: 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolításának középszintű koordinációja

3 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” • Stratégiai tervezés • Területi programozás • Fejlesztési források koordináció • A programvégrehajtás koordinálása • Monitoring – értékelés – visszacsatolás • Kistérségi és kisvárosi fejlesztések összehangolása • Kiemelt (nagy) megyei programok (projektek) menedzselése • Fejlesztéspolitikai lobby (szakmai, politikai, hazai, külföldi) • Hazai és nemzetközi kapcsolatok építése (érdekszövetségek, közös programok és fejlesztések) • Hiányzó megyei tevékenységek megszervezése (befektetés ösztönzés, turizmus, marketing, kultúra) Lehetséges megyei területfejlesztési feladatok 2014-től

4 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Megyei tervezési folyamat során készítendő dokumentumok A megyei tervezési folyamat az alábbi 7 fő lépésből áll: 1) megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése 2) megyei területfejlesztési koncepció elkészítése 3) megyei területfejlesztési program (megyei szintű középtávú programok elkészítése) 4) operatív program részdokumentumok elkészítése 5) partnerség biztosítása 6) területi koordináció ellátása 7) uniós forrásból támogatandó megyei projektötletek gyűjtése

5 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar megye tervezési feladatai 2014-2020 • Megyei szintű helyzetfeltáró dokumentumok elkészítése • Megyei területfejlesztési koncepció elkészítése • Megyei területfejlesztési program elkészítése - Hajdú-Bihar Megyei Stratégiai Program - Hajdú-Bihar Megyei Operatív Program • A 2014-2020 közötti uniós programozási időszak tervezését segítő megyei, a TOP tématerületeihez illeszkedő területfejlesztési részdokumentumok elkészítése – Megyei gazdaságfejlesztési részdokumentum – Kistérségi (járási) fejlesztési részdokumentum • Projektgenerálás

6 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Jövőképe Hajdú-Bihar megye 2030-ra megőrzi természeti értékeit és a helyi közösségek együttműködéseire, adottságaira és hagyományaira építve olyan fenntartható, kiegyensúlyozott, vidéki, lakosai számára minőségi szinten élhető környezet lesz, amely kihasználja Debrecen mint a Kárpát-medence egészség fővárosa és versenyképes innovációs központ gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő tovagyűrűző hatását Hajdú-Bihar megye 2014-2020-as fejlesztési időszakra vonatkozó Jövőképe Hajdú-Bihar megye 2030-ra megőrzi természeti értékeit és a helyi közösségek együttműködéseire, adottságaira és hagyományaira építve olyan fenntartható, kiegyensúlyozott, vidéki, lakosai számára minőségi szinten élhető környezet lesz, amely kihasználja Debrecen mint a Kárpát-medence egészség fővárosa és versenyképes innovációs központ gazdaságélénkítő és munkahelyteremtő tovagyűrűző hatását

7 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész Célrendszer Stratégiai ágazati cél (Á1): Az Alföld értékeire épülő fenntartható környezet Stratégiai ágazati cél (Á2): Versenyképes gazdaság és egészséges élelmiszer Stratégiai ágazati cél (Á3): A megye gazdasági szerkezetének megfelelő oktatás, szakképzés Stratégiai ágazati cél (Á4): Közösségi, szociális, egészségügyi és társadalmi fejlesztések a leszakadó társadalmi csoportok esély-egyenlőségének és életminőségének javítására Stratégiai területi cél (T1): Debrecen, az Életerős város, mint a Kárpát- medence egészség és innováció fővárosa Stratégiai területi cél (T2): Járásközpontok és járási szintű kisvárosok, mint a helyi közösségek együttműködéseinek centrumai Stratégiai területi cél (T3): Kistelepülések, mint az élhető vidéki közösségek színterei

8 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész Stratégiai programrész prioritásai és beavatkozási területei (intézkedések) 1.Fenntartható környezet 1.1. Komplex vízgazdálkodás 1.2. A megye természeti, táji értékeinek védelme 1.3. Komplex hulladékgazdálkodás 1.4. Környezeti kárelőrejelzés és kárelhárítás 1.5. Fenntartható energiahasználat és energiahatékonyság 2. A megye agráriumának komplex fejlesztése 2.1. Versenyképes mezőgazdaság 2.2. Fenntartható mezőgazdaság 2.3. Tudásátadás a mezőgazdaságban 2.4. Hatékony energia-felhasználás 2.5. Együttműködések a megyei agrárium erősítéséért 3.Versenyképes gazdaság 3.1. Támogató üzleti környezet fejlesztése 3.2. Vállalkozásfejlesztés 3.3. Helyi érdekű gazdaságfejlesztés 3.4. Innováció és versenyképesség fejlesztése 3.5. A megye értékeire épülő turizmus

9 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész Stratégiai programrész prioritásai és beavatkozási területei (intézkedések) 4. Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar megyében 4.1. beavatkozás: Nemzetközi és országos közlekedési hálózatok fejlesztése 4.2. beavatkozás: Megyei és helyi közlekedési hálózatok fejlesztése 4.3. beavatkozás: Közösségi és környezetbarát közlekedés fejlesztése 4.4. beavatkozás: Infokommunikációs fejlesztések 5. Intelligens társadalom 5.1. Piaci igényekhez illeszkedő oktatás 5.2. Kulturális intézményrendszer fejlesztése 5.3. Szemléletformálás 6. Egészséges és gondoskodó társadalom 6.1. Egészséges megye 6.2. Gondoskodó megye

10 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész Stratégiai programrész prioritásai és beavatkozási területei (intézkedések) 7. Az innovatív gazdaságot támogató környezet fejlesztése Debrecenben 7.1. beavatkozás: Gazdaság- és innováció fejlesztés 7.2. beavatkozás: Élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztés 7.3. beavatkozás: Turizmus-fejlesztés 7.4. beavatkozás: Közlekedés-fejlesztés 7.5. beavatkozás: Humán-erőforrás fejlesztés 7.6. beavatkozás: Településfejlesztés 7.7. beavatkozás: Környezetfejlesztés, CO 2 csökkentés 8. Élhető vidék, élhető települések 8.1. beavatkozás: Települési környezet fejlesztése 8.2. beavatkozás: Hatékony közigazgatás és közszolgáltatás 8.3. beavatkozás: Helyi közösségek és együttműködések

11 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 1. prioritás: Fenntartható környezet 1.1. Komplex vízgazdálkodás –Víztározás, vízvisszatartás –Ivóvízminőség javítása, ivóvízhálózat fejlesztése –Szennyvízkezelés, szennyvíztisztítás, egyedi szennyvízkezelés, szennyvíziszap elhelyezés, hasznosítás, korszerűtlen szennyvíz leürítő helyek rekultivációja –Termálvíz fenntartható használata –Felszíni és felszín alatti vizek védelme, árvíz- és belvízvédelmi fejlesztések, öntözési rendszerek fejlesztése

12 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 1.2. A megye természeti, táji értékeinek védelme –Természetvédelmi területek –Szemléletformálás –Levegőszennyezés és zajterhelés monitoringja –Natura 2000 területek –Biodiverzitás és ökoszisztémák védelme

13 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 1.3. Komplex hulladékgazdálkodás –Hulladékok mennyiségi csökkentése, hulladékok keletkezésének megelőzése –Hulladékok újrahasznosítása, újrafeldolgozása –Elkülönített gyűjtés és hasznosítás –Hulladékkezelés fejlesztése –Energetikai hasznosítás –Nonprofit közszolgáltatói hálózat fejlesztése –Illegális hulladéklerakás felszámolása

14 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 1.4. Környezeti kárelőrejelzés és kárelhárítás –Környezeti károk előrejelzése, környezeti kármentesítés –Belvízkárok megelőzése, kezelése –Barnamezős területek kapcsán felmerülő kármentesítés –Szennyezett területek kármentesítése, rekultiválása –Elektronikus tájékoztatási rendszerek fejlesztése

15 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 1.5. Fenntartható energiahasználat és energiahatékonyság –Energiahatékonyság fejlesztését célzó beruházások –Szemléletformálás, fenntartható energiahasználat –Megújuló energia használata (hálózatra termelés, melléktermékek, hulladékok energetikai hasznosítása –Energetikai innovációt célzó mintaprojektek

16 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 2. prioritás: A megyei agrárium komplex fejlesztése 2.1. beavatkozás: Versenyképes mezőgazdaság - Növénytermesztési- és állattartási technológiák fejlesztése, innovatív technológiák bevezetése - Magasabb hozzáadott értékű, kiemelkedő minőségű termékek előállítása - Különleges fogyasztói igényeknek megfelelő termékek előállítása, - A réspiacok igényeinek kielégítése (pl. gyógynövény), melléktermékek hasznosítása - Öntözési rendszerek fejlesztése - Erőforrás-használat hatékonyságát (víz, energia, nyersanyag) javító fejlesztések - Termelők, termelői közösségek részvételének erősítése az Uniós rendszerekben, marketing - Hazai és nemzetközi együttműködések erősítése (kutatás és az innováció területén, élelmiszerlánc egyes szereplői között, stb.) kiemelten a mezőgazdaság, erdészet, élelmiszer-feldolgozás, rövid ellátási láncok, halgazdálkodás terén

17 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 2.2. beavatkozás: Fenntartható mezőgazdaság -Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, -Természeti értékek, ökoszisztémák és erőforrások megőrzése, -Fenntartható gazdálkodás megvalósítása -Ökológiai gazdálkodás erősítése, -Genetikai erőforrások megőrzésének támogatása, őshonos fajták tenyésztése, termelése, a biodiverzitás fenntartása és javítása (réspiacok, növekvő különleges fogyasztói igények kiszolgálása) -NATURA 2000 területek, valamint a természetes vizek, talajok védelme és megőrzése -Alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás (pl. erdőtelepítés, erdő-környezeti rendszerek kialakítása, gazdálkodók ösztönzése)

18 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 2.3. beavatkozás: Tudásátadás a mezőgazdaságban - Oktatás, szakképzés, szakmai tanácsadás, a korszerű gazdálkodási ismeretek terjesztése, képzés és mentorálás - A fiatal mezőgazdasági termelők vállalkozási tevékenységének támogatása - Oktatási intézményekkel és regionális képző központokkal való együttműködés, tapasztalatcsere - Gyakorlati tudásátadás fejlesztése - Kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok és együttműködések erősítése, európai unió kezdeményezéseihez való kapcsolódás

19 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 2.4. beavatkozás: Hatékony energia-felhasználás A beavatkozás nagy hangsúlyt fektet a versenyképes és a fenntartható agrártermelés javítására az energiafelhasználás hatékonysága javításának oldaláról, hiszen egyrészt javítja az ágazat energiahatékonyságát, megújuló energiaforrások és melléktermékek hasznosítását, másrészt csökkenti a metán és dinitrogén gázok kibocsátását. A beavatkozás keretében kerül sor a természeti erőforrások hatékony használatának erősítésére a megújuló képességükre való tekintettel. Ezzel összefüggésben kulcsfontosságú természeti erőforrások, vagyis a talaj és a vízkészletek, vízbázisok védelme, mennyiségi és minőségi megőrzésük, a környezetbiztonság növelése.

20 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 2.5. beavatkozás: Együttműködések a megyei agrárium erősítéséért A helyi/térségi együttműködésben megvalósuló, valamint a gazdaságfejlesztési és közösségi célú fejlesztéseket egyaránt magában foglaló, akár szövetkezeti típusú projektek támogatása, szociális gazdaság erősítése a beavatkozás keretében kiemelten támogatandó. - A megye vidéki területein működő szociális szövetkezetek - Az önkormányzati földterületek mezőgazdasági célú hasznosítása - Rövid ellátási láncok kialakítása és promóciója „Rövid ellátási lánc”: a termelők és a fogyasztók közötti szoros földrajzi és társadalmi kapcsolatok iránt elkötelezett, kevés számú gazdasági szereplő által alkotott ellátási lánc.

21 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 3. prioritás: Versenyképes gazdaság 3.1. Támogató üzleti környezet fejlesztése –Ipari park, logisztikai központ, ipari területek, szabad vállalkozási zónák, inkubátorházak fejlesztése –Vállalkozói együttműködések, klaszterek támogatása, beszállítói hálózatokba történő integrálódás –Vállalkozói képességek fejlesztése –Barnamezős ingatlanok gazdaság funkciójú hasznosítása –Befektetés- és beruházás ösztönzést célzó intézményrendszer fejlesztése, térségmarketing

22 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 3.2. Vállalkozásfejlesztés –Induló és működő vállalkozások támogatása, fejlesztése –Vállalkozói készségek fejlesztése, tanácsadás, szakmai segítségnyújtást célzó programok –Munkakörülmények fejlesztése, munkaerő mobilitás –Vállalatok és képzőintézmények gyakorlatorientált együttműködése

23 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 3.3. Helyi érdekű gazdaságfejlesztés –Helyi és térségi erőforrásokat hasznosító KKV-k ösztönzése –Helyi és megyei jelentőséggel bíró helyi termékek fogyasztásának ösztönzése, –Marketing akciók, piacfejlesztés –Termékminősítési rendszerek –Helyi gazdaságfejlesztési együttműködések

24 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 3.4. Innováció és versenyképesség fejlesztése –KKV-k támogatása –Innovatív, kísérleti termékek, technológiák, szolgáltatások fejlesztése –Innováció menedzsment készségek fejlesztése, innovációs szolgáltatások fejlesztése –Kutatóhelyek támogatása, nemzetközi együttműködések előmozdítása

25 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 3.5. A megye értékeire épülő turizmus –Nemzetközi turisztikai potenciállal rendelkező desztinációk fejlesztése –Térségi és helyi potenciállal rendelkező desztinációk fejlesztése –Gyógy-, egészség-, öko-, vallási, természeti, kulturális és aktív (kerékpáros-, vízi-, sportturizmus –Turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek fejlesztése –Turisztikai attrakciók hálózatosodása

26 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 4. prioritás: Az elérhetőség fejlesztése Hajdú-Bihar megyében 4.1. beavatkozás: Nemzetközi és országos közlekedési hálózatok fejlesztése • TEN-T törzshálózat részeként a megye vasúthálózatának fejlesztése ( még el nem készült vagy kapacitáshiányos szakaszok kiépítése, bővítése vagy a meglévő infrastruktúra fenntarthatósági célú fejlesztése) • A megye TEN-T közúthálózathoz tartozó közútjainak fejlesztése. • Debreceni Repülőtér logisztikai fejlesztése (trimodális közlekedési központ kialakítása, járatfejlesztés, stb.) • Eurovelo (15)

27 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 4.2. beavatkozás: Megyei és helyi közlekedési hálózatok fejlesztése • Közlekedésbiztonság • Regionális és megyei közúti elérhetőség • Közösségi közlekedési kapcsolatok javítása • Térszerkezeti szempontból jelentős városok, valamint egyéb települések közúti kapcsolatainak fejlesztése • Regionális autóbuszjáratok üzemeltetéséhez szükséges infrastrukturális feltételek biztosítása • Az önkormányzati és nem önkormányzati utak fejlesztése, kiemelt figyelemmel az országos közúthálózat baleseti góchelyeire • Települési földutak szilárd burkolattal való ellátása • Üzleti infrastruktúrához kötődő kerítésen kívüli útfejlesztések • Vasúthálózatba bekapcsoló iparvágány-fejlesztések • Az önkormányzati utakhoz kapcsolódó vasúti átjárók közlekedésbiztonsági (közúti- és vasúti biztonságot is segítő) fejlesztései: félsorompók, diagnosztikai és monitoring berendezések telepítése

28 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 4.3. beavatkozás: Közösségi és környezetbarát közlekedés fejlesztése • Intermodalitás feltételeinek javítása • célzó közlekedési fejlesztések vonatkozásában. A helyi és helyközi (elővárosi) közösségi közlekedés rugalmasabb szervezése • Helyi, helyközi, hivatás-forgalmi és egyéb célú kerékpárút hálózat kiépítése • Településeket összekötő kerékpárutak, valamint a műszaki és forgalomtechnikai, valamint balesetvédelmi szempontból nem megfelelő kerékpárutak átalakítása, fejlesztése • A kerékpáros közlekedés bekapcsolása a megye közösségi közlekedési rendszerébe (kerékpártárolók, P+R parkolók és a kerékpár-kölcsönző hálózatok kiépítését célzó fejlesztések a közlekedési csomópontokban stb.)

29 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 4.4. beavatkozás: Infokommunikációs fejlesztések • KKV-k infó-kommunikációs fejlesztése • Szélessávú elérés fejlesztése • Állami szféra infó-kommunikációs ellátottságának javítása • Korszerű utas tájékoztató rendszerek (közlekedési-kommunikációs infrastruktúra), az intelligens közlekedési rendszerek és az e- jegyrendszer megteremtése és fejlesztése

30 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 5. prioritás: Intelligens társadalom prioritás bemutatása 5.1. Piaci igényekhez illeszkedő oktatás -piaci igényekhez illeszkedő (középfokú, felsőfokú, szakképzés, felnőttképzés és gyakornoki program) oktatás -munkaerő-piaci igények nyomon követése, a hatékony pályaorientációs és pályakövetési rendszer kialakítása, a reálgazdasághoz kötődő gyakorlati képzés kiterjesztése, végzettek elhelyezkedését segítő munkahelyteremtő támogatás, munkahelymegtartó támogatás - közoktatási intézmények infrastrukturális megújítása (pl. energetikai megújítása, akadálymentesítés), eszközfejlesztés -pedagógusi életpálya megerősítése, pedagógusok szakmai fejlesztése -Debreceni Egyetem oktatás-fejlesztési céljainak kiemelt támogatása: -(1) az Idegen nyelvű képzésben résztvevő, fizetőképes hallgatói létszám növelése -(2) A hatékonyan működtetett, párhuzamosságoktól mentes tudományegyetemi képzési portfolió kialakítása - (3) A gyakorlat- és piacorientált képzési kínálat fejlesztését, a képzési tartalmak munkaerő piaci relevanciájának erősítése -(4) A komplex hallgatói tehetséggondozás megvalósítása

31 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 5.2. Kulturális intézményrendszer fejlesztése -a közösségformálást, informális tanulást erősítő terek, létesítmények fejlesztése -közművelődést szolgáló létesítmények (közművelődési intézmények, könyvtárak, közösségi házak, kulturális központok, muzeális intézmények), szabadidős létesítmények, közösségépítést szolgáló egyházi tulajdonú épületek infrastruktúrájának átalakítása, megújítása, továbbfejlesztése és újabbak kialakítása -IKSZT-hálózat fejlesztése, újak kialakítása -kulturális szolgáltatások fejlesztése, a kulturális javakhoz és értékekhez való hozzáférés javítása, pl. a digitalizáció támogatása a közösségi művelődés intézményrendszerében

32 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 5.3. Szemléletformálás - innovatív gondolkodást és kreativitást megalapozó készségek és kompetenciák fejlesztése, a tehetséggondozás támogatása - közösségi, térségi és települési helyi identitást erősítő komplex szemléletformáló kezdeményezések (pl. a környezeti fenntarthatóság, az energiatudatosság, egészséges életmód) - társadalmi befogadás erősítése - új lehetőségek biztosítása a nemzeti digitális kultúra szervezetének és tartalmának, innovatív szolgáltatásának létrehozásával, a közművelődés fejlesztésével

33 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 6. prioritás: Egészséges és gondoskodó társadalom 6.1. Egészséges megye -egészségügyi alapellátó-rendszer (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, a fogászati alapellátás és a védőnői hálózat) és önkormányzati járóbeteg ellátás intézményei szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza a Semmelweis Terv iránymutatásaival összhangban -meglévő orvosi rendelők, járóbeteg-szakrendelők infrastrukturális fejlesztése, a szakmai felszereltség korszerűsítése -védőnői szolgálat fejlesztése -az egészségügyi alapellátó-rendszer infrastrukturális fejlesztése, az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése -egyéb a lakosság egészségi állapotának javítását célul tűző fejlesztések (pl. egészséges táplálkozás, életmódprogramok, egészségkultúra fejlesztése, ennek keretében az iskolai és tömegsport népszerűsítése, infrastruktúráját biztosító beruházások és fejlesztések)

34 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 6.2. Gondoskodó megye -a települési és kistérségi szintű szolgáltatások kialakítása, az időskorúakról, szenvedélybetegekről és hajléktalan emberekről gondoskodó szociális nappali ellátások és egyéb szociális alapellátásokhoz kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése -gyermekjóléti szolgáltatás és a gyermekek napközbeni ellátása, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás -az egyéb szociális szolgáltatásokhoz, különösen a családsegítéshez való hozzáférés biztosítása -az idősek nappali és bentlakásos ellátásának, a családok átmeneti otthonának, illetve az átmeneti ellátást nyújtó egyéb bentlakásos szociális intézmények, a jelző-rendszeres házi segítségnyújtási rendszerek, a közösségi ellátások és a támogató szolgáltatásra fókuszáló fejlesztések támogatása -a szociális intézményrendszer fogyatékosokat ellátó intézményeinek fejlesztése, társadalmi integrációjának segítése, az esélyegyenlőség javítására szolgáló személyi, tárgyi, infrastrukturális háttérfeltételek biztosítása és a szociális gazdálkodás modellkísérletének beindítása

35 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 7. prioritás: Az innovatív gazdaságot támogató környezet fejlesztése Debrecenben 7.1. beavatkozás: Gazdaság- és innováció fejlesztés A helyi adottságokra és helyi kezdeményezésekre, a helyi természeti és humán erőforrások fenntartható kiaknázására épülő gazdaságfejlesztési beavatkozások (pl. helyi termékek) A vállalkozói kultúra fejlesztése, külső tőkebefektetések ösztönzése, térségmarketing Kis- és középvállalkozások célzott mentorálása, a térségi szintű projektgenerálás ösztönzése, EU-s nemzetközi programokban és közös kezdeményezésekben való részvétel elősegítése Vállalkozási üzleti környezet javítása (pl. ipari parkok fejlesztése) Egyedi K+F beruházások ösztönzése, különösen új vállalati K+F munkahelyek teremtésének elősegítése, valamint a kapcsolódó K+F infrastruktúra létrehozása Információs technológiai (IKT) cégek támogatása elsősorban Debrecen szempontjából jelentős iparágak (pl. egészségipar, turizmus, mezőgazdaság, elektronika) területén "Okos város - smart city" - a szélessávú internet felhasználók számának növelése, az aktív online-kereskedelem, a jelentős növekedés előtt álló felhő alapú szolgáltatások, további kormányzati online-megoldások A munkába állást és a családokat segítő gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, családi napközik, stb.), valamint óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése Az egészségügyi alapellátó rendszer infrastrukturális fejlesztése

36 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 7.2. beavatkozás: Élelmiszer-feldolgozóipar fejlesztés • Kis- és középvállalatok kapacitásbővítési és innovációs fejlesztései • Erőforrás-használat hatékonyságát (víz, energia, nyersanyag) javító fejlesztések és az elérhető legjobb technológiák alkalmazásának fejlesztése • Réspiacok igényeinek kielégítése (pl. funkcionális élelmiszerek) • Hazai és nemzetközi kapcsolatok, együttműködések erősítése • Magas hozzáadott értékű élelmiszerek létrehozása • Egészséges élelmiszer program – nyomon-követhetőség biztosítása a szántóföldtől a fogyasztó asztaláig

37 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 7.3. beavatkozás: Turizmus-fejlesztés • A kulturális örökségek komplex turisztikai attrakció fejlesztése • Debrecen cívis hagyományainak (népi kultúra, hagyományok, gasztronómia) megőrzése, helyi specifikumként való pozicionálása • Közös programcsomagok kialakítása, térségi, hazai és nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozása A turisztikai szuprastruktúra minőségi fejlesztése (szálláshely és szolgáltatások) Debrecen turisztikai desztináció menedzsment (TDM) szervezetének támogatása A turisztikai célzatú kerékpár hálózat fejlesztése

38 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 7.4. beavatkozás: Közlekedés-fejlesztés • A város nemzetközi elérhetőségének javítása érdekében a TEN-T hálózathoz kapcsolódó úthálózat és vasúthálózat fejlesztései • Légiközlekedés adottságainak kapacitásbővítő fejlesztései • Debrecen-Nagyvárad vasúti fejlesztés • Debrecen Vasútállomás intermodális csomóponttá való fejlesztése • Útfejlesztés (önkormányzati és nem önkormányzati utak, az üzleti infrastruktúrához kötődő kerítésen kívüli útfejlesztések) • Hivatásforgalmú kerékpárút-hálózat és kerékpárforgalmi létesítmények, kerékpáros közösségi közlekedési rendszer fejlesztése • Nem kötöttpályás városi és elővárosi közlekedés-fejlesztések • A nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése • Kerékpártárolók, P+R parkolók és a tömegközlekedés kombinálása, a kerékpár-kölcsönző hálózat kiépítését

39 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 7.5. beavatkozás: Humán-erőforrás fejlesztés • A tudástőke gyarapítása érdekében szükséges a nevelési-oktatási rendszer fejlesztése (köznevelés, művészeti képzés, szakképzés, felnőttképzés, felsőoktatás) • Pályaorientáció, élet hosszon át tartó tanulás, képzési portfoliók kialakítása • Megfelelő infrastrukturális feltételek megteremtése, karbantartása, állagmegőrzése, a XXI. század igényeinek megfelelő digitalizációja és modernizációja

40 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 7.6. beavatkozás: Településfejlesztés • Közösségi terek arányának növelése, közösségformálást erősítő terek, létesítmények, játszóterek fejlesztése • Közművelődést szolgáló létesítmények átalakítása, megújítása, továbbfejlesztése • Köztér-rehabilitáció és közterület-felújítási fejlesztése • Szegregációval fenyegetett lakókörnyezetek, funkcióhiányos és leromlott városi területek megújítása, funkcionális városrészfejlesztés • Önkormányzati infrastrukturális létesítmények energia-hatékony fejlesztései • A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése • A helyi közintézmények, közszolgáltatások integrált fejlesztése • Közigazgatási és közszolgáltatási rendszerek egyéb infrastrukturális fejlesztése • Ügyfélbarát szolgáltatások nyújtása • Intelligens város kialakítása, akadálymentesítés

41 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 7.7. beavatkozás: Környezetfejlesztés, CO 2 csökkentés • Energiahatékonysági beruházások, fejlesztések, korszerűsítések • Klímabarát és energiatakarékos építészeti megoldások • Megújuló energia-források használatának alkalmazása • Közlekedési rendszerek fejlesztése, hatékonyabbá tétele (intelligens várostervezés) • Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések • Barnamezős, pl. egykori ipari hasznosítású területek rendezése

42 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Program stratégiai programrész 8. prioritás: Élhető vidék, élhető települések 8.1. beavatkozás: Települési környezet fejlesztése • Településközpontok, funkcióhiányos településrészek megújítása és funkcióbővítése • Köztér-rehabilitáció és közterület-felújítási, települési környezet és infrastruktúra fejlesztések • Közterek, közparkok, közterületi játszóterek, szabadtéri közösségi terek, városi zöldfelületek, gyalogos zónák infrastrukturális fejlesztése, megújítása • Közösségi bérházprogramok, Fecskeház Program • Kapcsolódó szemléletformáló, közösségépítő, tudásátadó elemek • Szegregált lakókörnyezet felszámolása • Munkaerő-piaci,egészségügyi, az oktatási, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása • Az örökségértéket képező vidéki épületek fejlesztése, helyi közösségi életbe és a turizmusba történő bekapcsolása • Helyi építészeti értékek felmérése, örökség- és értéktárak készítése, a tulajdonosok örökségvédelemmel kapcsolatos szemléletformálása, a hagyományos falukép megőrzése

43 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 8.2. beavatkozás: Hatékony közigazgatás és közszolgáltatás • A területi közigazgatási rendszer (járási hivatalok) infrastrukturális hátterének fejlesztése, a közigazgatásban dolgozók képzése • Társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek támogatása • A helyi, önkormányzati közszolgáltatások és a közigazgatás infrastruktúrájának (épületeinek, eszközállományának) fejlesztése (hozzáférhetőség és minőség javítása) • A meglévő, önkormányzati feladatellátást szolgáló intézmények akadálymentesítése, családbarát funkciók kialakítása

44 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” 8.3. beavatkozás: Helyi közösségek és együttműködések • A települések önmegtartó erejének erősítése, a területi és társadalmi kohézió megőrzése, együttműködés ösztönzése, • A helyi közösségek identitását támogató intézmények fejlesztése, a helyi, civil kezdeményezések támogatása (pl. gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás és az életminőség javítása, városi környezetfejlesztés, kulturális és természeti örökségre alapozott vonzerőfejlesztés, egészségügyi és szociális alapszolgáltatások területén) • Szociális szövetkezetek infrastrukturális fejlesztései, eszközbeszerzései és humán fejlesztései • A megye kedvező határmenti szerepéből adódó együttműködések kiaknázása (pl. vízgazdálkodás, turisztika, útfejlesztés, mobilitás, gazdaságfejlesztés, egészségügy és intézményi együttműködések )

45 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Partnerség a program készítése során • Társadalmi egyeztetés a vonatkozó jogszabály alapján (a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. Rendelet) • Munkacsoportok, szakmai fórumok működtetése • Egyes szakmai szereplők célzott elérése (pl. állam szervek, intézmények) • Vállalkozók körében végzett projektgenerálás

46 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT „Hajdú-Bihar megye az értékek otthona” A megyék szerepe a területfejlesztésben, Hajdú-Bihar megye területfejlesztési programja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések