Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A BKV Zrt. lekönyvelt tanácsadói kiadásai

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A BKV Zrt. lekönyvelt tanácsadói kiadásai"— Előadás másolata:

0 Dr. Kocsis István vezérigazgató
Sajtótájékoztató Előadó: Dr. Kocsis István vezérigazgató Budapest, február 08.

1 A BKV Zrt. lekönyvelt tanácsadói kiadásai
≈ 729 millió ≈ 383 millió ≈ 35 millió ≈ 27 millió 2009. március 04. 2

2 „Az iroda feladata pályázati anyagok megfelelő színvonalú készítése”
AAM tanulmány „Az iroda munkatársaival szemben elvárás a megbízhatóság, a munkabírás” „Az iroda feladata pályázati anyagok megfelelő színvonalú készítése” „Az irodavezető ellenőrzi a munkavégzést” „Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló tevékenység” 3

3 AAM tanulmány „Szabadság: A munkavállalót minden munkaviszonyban töltött naptári évben rendes szabadság illeti meg” „A szabadságigény kielégíthető?” „A szabadságigényt a munkavállaló közvetlenül a közvetlen munkáltatói jogkört gyakorló részére nyújtja be, melynek alapbizonylata a szabadságos tömb.” „A kérelem vizsgálatának inputja a munkáltató által jóváhagyott kérelem” 4

4 Átvilágítás alatt 1500 szerződés eddig feldolgozott 250 szerződés
feljelentés született 27 esetben 5

5 S.sz. Vizsgált cég/személy
1. Soda Reklám Kft. 10. FLOTTERV Bt. 19. BÁL-NA Produkció Kft. 2. Optimismo Kft. 11. Montana Zrt. 20. FFVD Bt. 3. Gardien 2003 Bt. 12. Target Média Sales Kft. 21. ICG INFORA Consulting Group Kft. 4. Citynet Kft. 13. Siteflex Kft. 22. K.L. Kommunikációs Szolgáltató Bt. 5. Kacu Kft. 14. Sygma Produkciós Kft. 23. Lax&Lex Kft. 6. Accord Group Kft. 15. ST. Plusz Kft. 24. Lichtenstein Communications PLC (Lichtenstein és Fiai Kft.) 7. Anova Bt. 16. Vision Consulting Kft. 25. MARIONETT Színészközvetítő Kft. 8. DAM Bt. 17. Zeus Tanácsadó és Kiadó Kft. 26. Media Magnet Kft. 9. Csapó Bt. 18. Made in Design Bt. 27. Római Teniszakadémia Center Kft. 6

6 A BRFK szept. 16-án 61 gazdasági társaság, magánszemély közel 100 szerződését kérte.
A kérésnek – ellentétben egyes médiumokban megjelentekkel (Figyelő) – eleget tettünk az alábbiak szerint. 7

7 Szerződött partner Szerződés tárgya
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. METRÓ4 Projekt koordinációs feladatainak támogatása, szakértői, tanácsadói feladatok ellátása A CAFM informatikai rendszer kiválasztási stratégia és folyamat meghatározása a műszaki specifikációnak megfelelően BKV Zrt. Műszaki Igazgatósága számára Pályázati Profil elkészítése, amely a Műszaki Igazgatóság által meghatározott rövid és középtávú fejlesztési tervek vonatkozásában tartalmazza azok pályázati finanszírozási lehetőségeit, ÚMFT és Közösségi Programok (pl. E+U-FP7) csatlakozási pontjait, illetve a pályázati döntés-előkészítést szolgáló legfontosabb információkat. BKV Zrt. Kiemelt projektekkel összefüggő általános szakértői támogatása A 4-es metró beruházási projekttel összefüggő szakértői támogatás Auditjelentés a Budapesti Közlekedési Vállalat Rt. Részére a BKV Rt. És a Budapesti Főváros Önkormányzata között kötött Szolgáltatási Szerződés kompenzációs számításának alapjául szolgáló üzleti modelljéről 8

8 Humánügyi tanácsadás elvégzése
AGÓRA-CONSULTING Bt. Előadás készítése a BKV Zrt. családbarát és esélyegyenlőségi intézkedéseit bemutató equal "Interfair Network Meeting in Budapest"konferenciára Tájékoztató anyag készítése a "munkáltatói feladatok és kötelezettségek a munkavédelem területén" című előadáshoz Szakértői anyag készítése a "BKV Rt. Humánügyi,- Személyügyi és Oktatási Szabályzatának véleményezése és javaslat készítése a három szíbályzat RT szintű összehangolására, koordinálására" Anyag előkészítése, a "BKV Rt. Személyzeti Fejlesztési Koncepciói" című előadáshoz a vállalkozási szerződésben meghatározott feltételek szerint. Humánügyi tanácsadás elvégzése 9

9 BME Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék
Anova Bt. Havi jelentés, elemzés készítése a BKV-t érintő pozitív-negatív kommunikációs jelenségekről Válaszd a közösségi közlekedést című kísérleti közlekedési program megtervezése és végrehajtása Baloghné Rácz Margit "Saját gyártású formaruha szállítása" tárgyú eljárás második, ajánlattételi szakaszában szakértői tevékenység ellátása BLAN Bt. DBR Metró vezérigazgató-helyettes részére módszertani kérdésekben tanácsadás BME Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésautomatikai Tanszék Távvezérelt hangos utastájékoztató rendszer tervezése Tanulmány készítése az új HÉV járművökön alkalmazható vonatbefolyásoló rendszer és a HÉV vonalakon üzemelő biztosítóberendezési rendszerek illesztésének vizsgálatára Javaslat tétele korszerű a kis állomások forgalmi igényeit kielégítő biztosító berendezésre 10

10 BME Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésüzemi Tanszék
Új szolgáltatási kritériumrendszer elméleti megalapozása a BKV Zrt. paraméterkönyv megújításához BME Közlekedésmérnöki Kar Közlekedésgazdasági Tanszék Az ellátási kötelezettség és a gazdaságosság ellentmondásai Módszertani megalapozó vizsgálat a BKV Zrt. Paraméterkönyvének megújításához kapcsolódó externális hatásokról BME Híradástechnikai Tanszék Az intelligens kártyás fizetési rendszerekkel kapcsolatos alternatívák összehasonlítása, részvétel az intelligens kártyás fizetési rendszerrel kapcsolatos tender értékelésében, valamint a rendszer bevezetésének előkészítésében informatikai biztonsági szempontból. Forgalomirányítás és utastájékoztatás komplex fejlesztése Jármű fedélzeti koncentrátor korszerű kommunikációs részegységének BKV igények szerinti kísérleti összeállítása, modellezése, prezentációja és az eredményekről összefoglaló tanulmány készítése 11

11 BME Út -és Vasútépítési Tanszék
Az esélyegyenlőségi törvény előírásainak való megfelelés vizsgálata a közösségi közlekedésben Budapesti Műszaki Főiskola Formacipő szállítása tárgyú közbeszerzési eljárásban műszaki szakértői tevékenység Budapesti Műszaki Főiskola Közlekedésinformatikai Telematikai Egyetem Kutatási jelentés készítése a BKV Zrt évi Paraméterkönyvének teljesítmény kalkulációs metodikájára vonatkozóan CEMI Kft. BKV Zrt. üzleti folyamatainak feltárása és előkészítése, információgyűjtés, az ehhez szükséges tanácsadói feladatok ellátása BKV Zrt. stratégiájának kialakítására tanácsadói tevékenység ellátása COWI Magyarország - KÖZLEKEDÉS Konzorcium Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakításához szükséges engedélyezési terv és kiviteli terv elkészítése, az NFÜ felé pályázati anyag összeállítása Cowi Magyarország Közlekedési Konzorcium Rákoskeresztúri autóbusz folyosó kialakítása COWI Magyarország Tanácsadó és Tervező Kft. Tanácsadói feladatok ellátása: "A budai fonódó villamos közlekedés megteremtése I. ütem" című projekt előkészítésével kapcsolatban 12

12 Dr. Pákay Barnabás Ügyvéd
Citynet Kft. DAM Bt. Tanulmány készítése a gyermek és ifjúsági korosztály felé történő vállalati kommunikáció kidolgozására Dr. Boda Erika Jogi tanácsadás Dr. Pákay Barnabás Ügyvéd Ügyvédi megbízatás - általános jogi képviselet - társasági jogi és cégügyek - egyedi, nagyobb terjedelmű szerződések elkészítése, véleményezése, szükség esetén részvétel a tárgyalásokon - jogi vélemények szerkesztése - közbeszerzési eljárások Dr. Varga Dóra Ügyvédi megbízás Dr. Varga Dóra Katalin ügyvéd irányítása mellett ellátja a BKV Zrt. Beruházási és Közbeszerzési Igazgatóságának közbeszerzési jogi felügyeletét, általános jogi kontrollját, részére jogi tanácsadást és jogi konzultációs szolgáltatást biztosít EŐRY-PP Bt. Nyelvi tanácsadás,lektorálás, 13

13 GPS alapú utastájékoztatási rendszer bevezetése a 2008. év során
EŐRY-PP Bt. Nyelvi tanácsadás, lektorálás elvégzése, utastájékoztató és közönségszolgálati anyagok szerkesztése, tipizálás, esetenként hosszabb szövegek ellenőrzése nyelvhelyességi és stilisztikai szempontokból Everest Capital S.A. A 2008.II.félévében kialakult nemzetközi pénzügyi válságnak a BKV hitelfelvételi lehetőségeire gyakorolt jövőbeni hatás elemzése FAZENO Bt. Üzleti szervezés-tervezés, vezetői információs rendszer kialakítása,működési hatékonyságnövelés Flotterv Bt. Tanulmány készítése "Hogyan népszerűsítsük az autóbuszos közlekedést" címmel Futómacska Műterem Bt. 2008. évi Paraméterkönyv változási vizsgálati anyagainak, kommunikációs anyagainak látványbeli javítása, a vizualizáció megoldása, elérési zónák kerületekre bontott 3D prezentációjának elkészítése Garden Bt. GFK Hungária Kft. A BKV Zrt. tarifaszerkezetében januártól tervezett átalakítás utasok körében való fogadtatásának vizsgálata GPS alapú utastájékoztatási rendszer bevezetése a év során 14

14 Horváth, Dóczi & Lehmann Ügyvédi Iroda Jogi tanácsadói szolgáltatás
Ügyvédi megbízás 42-es villamos vonalának meghosszabbítása kapcsán szükséges területek a Budapest Főváros tulajdonába, valamint a BKV Zrt, mint vagyonkezelő javára történő megszerzése HouR Személyzeti Tanácsadó Bt. Létszám leépítési tevékenység társaságon kívüli teljes körű kezelése, munkaügyi központtal kapcsolatos projekt önálló vezetése HRK Consulting Tanácsadó Kft. A BKV Zrt. E-ticketing rendszerének megvalósítására vonatkozó koncepciójának, értékelése és véleményezése, ebből értékelő tanulmány készítése Beslő irányítási rendszer hatékonyságának növelése érdekében szükséges tárgyalásjelentések illetve szerződések naprakész nyilvántartásának hatékonyabb informatikai támogatása. ICG Infora Consulting Group Együttműködési szerződés a BKV Zrt. felsővezetői működésfejlesztő programjaira és vezetői coachingjára 15

15 ICG Infora consulting Group
BKV Zrt. vezetői működésfejlesztő programja és vezetői coaching Károli Gáspár Egyetemi Alapítvány A Megrendelő környezetvédelmi helyzetképe alapján javaslatok a környezetvédelmi tevékenységben alkalmazható korszerű, esetenként újszerű megoldásokra, a fejlesztések lehetséges irányára és a környezetvédelmi kibocsátások csökkentésére teendő intézkedésekre. KONSZENZUS Bt. "érdekegyeztetés, konfliktuskezelés, szakszervezeti szövetségekkel történő kapcsolattartás" KORNUSZ Kft. 2008. évi Bamaco rally kommunikációs stratégiájának elkészítése BTL és PR tanácsadó Válságkommunikációs tanácsadás KORNUSZ KFT. Zöld BKV arculat és honlap tervezés, bevezető fotó kampány szervezés Közlekedés Főváros Tervező Iroda Kft. "Főváros és környéke célforgalmi háztartásfelvétel szervezése és végrehajtása Budapesten és a BKV Rt. Vonalai által érintett településeken" tárgyú munka elvégzése Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Kft. "BKV Rt. Hungária kocsiszínben alacsonypadlós villamosok fogadási feltételeinek biztosítása" tárgyú munka tervezői művezetési feladatai 16

16 Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Kft.
56-os és 61-es villamos vonalak összekötésével kapcsolatos pályaépítés és kapcsolódó építési munkák tervező mérnöki tevékenysége Közlekedés Fővárosi Terv.I. Kft. 2-es, 30-as villamosok összekötésének vonalvezetési koncepciójának forgalmi vizsgálata Paraméterkönyvhöz kapcsolódó tervezési feladatok (IV., X és XVIII. Kerületben Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. A budapesti közúti vasúti közlekedés jelenlegi szolgáltatási színvonalának vizsgálata, és javaslat az EU csatlakozás utáni tömegközlekedési szolgáltatási színvonalra, kutatást megalapozó forgalomszámlálások Budapest közúti vasúti hálózatán Menetrendek felülvizsgálata és átalakítása a Kollektív szerződés 522. pontjának szeptember 2-án megkötött módosításának változásaival összhangban Közlekedés Kft. - COWI Magyarország Kft. Konzorcium Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatainak kialakítása a 42-es villamos meghosszabbításával megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervek elkészítése, az NFÜ felé pályázati anyag összeállítása 17

17 Közlekedési Fővárosi Tervező Iroda Kft.
2008. évi Paraméterkönyvének készítése során alkalmazott alapelvek, valamint a kialakított szolgáltatási rendszer összevetése, a kitűzött célok megvalósulásának ellenőrzése Közlekedéstudományi Intézet Kht. Révátkelések fejlesztésének előkészítése és ellenőrzése Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Szervezete Kutatásfejlesztés Utasszámlálás és kikérdezés a , 18, 38A, 63, , 72, 88, 172gy, 938, 943, 972 kifutó autóbusz viszonylatán, valamint a Csepeli, Szentendrei, Gödöllői (Csömöri) és Ráckevei HÉV vonalon Lochner Vagyonvédelmi és Kereskedelmi Kft. Kamerás megfigyelés alkalmazási lehetőségei a járműveken Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet Bliccelés megítélése a fővárosiak körében 18

18 Marketing Centrum Országos Piackutató Kft.
500 fős közvélemény-kutatás elvégzése a BKV Zrt.-t érintő aktuális ügyek lakossági megítélésével kapcsolatban Media Magnet Kft. BKV Zrt. adottságaira alapozott tanulmányok készítése Mercer Kft. A szerződés mellékletét képező feladattervben foglaltak elvégzése Metró Közlekedésfejlesztési, Beruházási és Mérnöki Szolgáltató Kft. Kerepesi út 29/c. irodaépület földszintjének és I. emeletének, valamint az irodaházat körülvevő kerítéssel körülhatárolt területének teljes körű vagyonvédelmének biztosítása METRÓBER Kft. Tanácsadói szolgáltatások a budapesti 2. metró vonal rehabilitációs (D&B) munkálatainak felügyeletéhez A nagykörúti villamos közlekedés egyenletességének biztosítása és zavarérzékenységének csökkentése METRÓBER Kft. (Budapest) Nagykörúti villamos vonal peron- és pályaépítési beruházásokra vonatkozó független mérnök lebonyolító tevékenység ellátása Szentendrei HÉV vonal felújítási munkáinak független mérnök lebonyolító tevékenysége 19

19 Metróber Tervező és Tanácsadó Kft.
Nagykörúti villamos vonal áramellátási hálózat korszerűsítésének független mérnök lebonyolító tevékenysége Nagykörúti villamos vonal peron- és pályaépítési beruházásokra vonatkozó független mérnök lebonyolító tevékenység ellátása A Nagykörúti villamos vonal áramellátási hálózatának felsővezeték hálózat kiegészítésének lebonyolítása, műszaki ellenőrzése és használatbavételi engedélyek megszerzése OPTIMISMO KER. ÉS SZOLG. Fénymásoló állomány teljes körű felmérés Pál és Kozma Ügyvédi Iroda BKV Zrt. működésével összefüggésben felmerülő munkajogi, munkaügyi ügyvédi, jog tanácsadói tevékenység állátása Picasso Média Kft. Minőségi írás a Közösségi Közlekedésért elnevezésű díjhoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység ellátása Polgár & Bebők Ügyvédi Iroda Ügyvédi megbízás BKV Zrt. működésével összefüggő jogi tanácsadói tevékenység 20

20 PR ötletek, javaslatok és rendszeres tanácsadási feladatok ellátása
PONT EZ Kft. PR ötletek, javaslatok és rendszeres tanácsadási feladatok ellátása A BKV Zrt. a közösségi közlekedés javításáért c. tanulmány BKV Zrt. rendelkezésére való bocsátása Hócipő szatirikus kétheti lapban - PR cikkek megjelentetése Relatív Reklámügynökség Kft. Arculattervezés, reklámtanácsadás a 2008-as Bamaco rally-ra teljes körű grafikai tervezése Kommunikációs, stratégiai tanácsadás, reklámanyagok minőségi felülvizsgálata BKV-s járműveket ábrázoló nagy falinaptár tervezését asztali és zsebnaptár kártyanaptár határidő napló borító dolgozó forgalmi naptár jegyzettömb tervezése Bliccelés elleni kampány kreatívjainak elkészítése 2008. évre vonatkozó BKV Zrt.-s Etikai kódex tervezése, tördelése és nyomdai előkészítése Relatív Reklámügynökség KFT. BKV. arculatú naptárak tervezése (zseb-,határidő-,kártya-,fali-,járművezetői zsebnaptár). 21

21 Security Audit Tanácsadó Kft.
Security Audit Kft. BKV Zrt. 32 telephelyén lévő biztonságtechnikai rendszerek évi 1 alkalommal történő felülvizsgálata, karbantartása és szükség szerinti javítása Security Audit Tanácsadó Kft. Rendészeti tevékenység irányítására, vonatkozó szakmai tanácsadás Sequoia AFC Consultants Ltd. BKV Zrt. E-ticketing rendszer megvalósítására vonatkozó koncepciójának két napos workshop kertében áttekintése, erről SWOT elemzés és egyéb projektösszetevőket értékelő tanulmányok készítése Soda Reklám Kft. Megbízási szerződés a MFAV luxus Metrová történő pozicionálása című tanulmány elkészítésére Libegő, a sikló és a fogaskerekű vasút népszerűsítéséről tanulmány készítése Suvet Research Piac Média és Társadalomkutató Kft. 14-18 év közötti fiatalok felé irányuló, a Bliccelés elleni kampánykommunikációt megalapozó teljes körű kutatás BKV Zrt. számára bliccelés elleni kampányhoz kapcsolódó közvélemény kutatási szolgáltatás 22

22 Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda
Szerződés megszüntetéséről jogi vélemény Szamos Bridge Kft. A BKV Zrt. részére - Megbízott által - írt kompetencia átalakulás és bővülés, illetve tendencia tanulmány elkészítése. Széchenyi István Egyetem Korszerű járműfenntartási stratégiai célú minta rendszer-modell kifejlesztése Combino villamosok kerék kopásainak megfigyelése, kopási profil kialakítása Légjavítás céljából átalakított 3 db BKV Zrt. Combino közúti villamos jármű légjavítás minőségének vizsgálata és értékelése Támogatási szerződés ,- Fejlesztési támogatási szerződés Ft. Combino villamosok kerékkopásainak megfigyelése, kopási profil kialakítása Sínen futó járművek kerékprofil mérési technológia kifejlesztése Kerék és sínkopások csökkentése, különös tekintettel a kisiklás elleni biztonság növelésére klözúti vasúti üzemben 23

23 Széchenyi István Egyetem
"56-os villamos végállomás jelzőberendezés biztonságtechnikai felülvizsgálatának elvégzése" Új jármű-karbantartási stratégia kifejlesztése Takács László E.V. Stratégiai tanácsadás ellátása Tárki alapítvány Utazási szokások és utasszámbecslés módszertanának fejlesztése a budapesti tömegközlekedési hálozaton TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt. Szakértői tanulmány készítése a évi paraméter könyvvel kapcsolatban Testőr-Audit Kft. Vagyonvédelmi audit UNIVERSITAS-GYŐR Kht. Autóbuszok karbantartási rendszerének működtetésében előforduló hibák feltárása a BKV Rt. Pesti Autóbusz Üzemigazgatóságának (PAÜI)Cinkota autóbusz telephelyén és a BKV Rt. Budai Autóbusz Üzemigazgatóságának (BAÜI) Kelenföld autóbusz telephelyén, és az elemzések alapján a csökkentésre vonatkozó javaslatok Universitas-Győr Kht. HEGENSCHEIDT 104 típusú padlóalatti kerékpáreszterga elektronikus kerékátmérő mérőberendezésének javítása és korszerűsítése 24

24 Gazdasági tervezés eszközrendszerének kísérleti fejlesztése
UNIVERSITAS-GYŐR Kht. Mérési és kiértékelési módszer továbbfejlesztése a közúti villamos járművek kerékprofiljaihoz és kerékátmérőihez a Siemens villamos járművek vizsgálatára "Társasági információ és tudásmegosztás vállalati portál bevezetésével" c. kutatás és fejlesztés Gazdasági tervezés eszközrendszerének kísérleti fejlesztése Jármű karbantartási költség elosztásának számítógépi megoldása METRO PV energiaellátást biztosító diesel generátoroknak az üzemszerű ELMŰ betáplálás megszűnése esetén való kisegítő alkalmazásának vizsgálata Universitas-Győr Kht. MFAV járművek műszaki állapotának feltárását célzó kutatások és vizsgálatok a járművek további üzemeltetésére ZF tengelyek H-minősítő jel megszerzéséhez szükséges szerelési technológia kifejlesztése RÁBA EURO 1 (és EURO 2) motor ki- és beszerelő céleszköz, és technológiai kifejlesztése 25

25 UNIVERSITAS-GYŐR Szolgáltató Nonpro
Universitas-Győr Kht. Volvo 7000-es autóbusz A tengely beépített helyzetben történő emeléséhez, emelő eszköz tervének és mintadarabjának elkészítése, HAE-100-as aknaperem emelőhöz UNIVERSITAS-GYŐR Szolgáltató Nonpro Volvo karbantartási tevékenység átvétel feltételrendszerének kifejlesztése Városkutatás Kft. Projekt előkészítés és tanulmányok készítése "BKV Zrt. Stratégiai járműállomány-fejlesztési terve", mint kutatás-fejlesztési (K+F) feladat elvégzése VIBAVI Kft. PR-tanácsadási tevékenység ellátása a Centrumbusz újraindításával kapcsolatosan Vision Consulting Politikai Tanácsadó és Stratégiai Elemző Intézet Kft. Vision-VIP 2-es csomagjának megfelelő módón politikai-gazdasági elemzések készítése ZEUS Tanácsadói és Kiadói Kft. PR Tanácsadás Stratégiai kommunikációs tanácsadás 26

26 108 eredeti anyagot Humán anyagok A tanácsadói szerződéseken kívül
kapott a BRFK a végkielégítések kapcsán (munkaszerződések, munkaköri leírások, stb.) A 108-ban aktív és volt munkavállalók is vannak. 27

27 Munkaviszonyok megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések megoszlása aláírók szerint 2003-2009. év
2009. március 04. 28

28 szerződés szerinti kifizetés
Munkaviszonyok megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések megoszlása vezérigazgatók szerint év többletkifizetés szerződés szerinti kifizetés 2009. március 04. 29

29 Munkaviszony megszűnéséhez kapcsolódó, vélelmezett többletkifizetések, illetve megtakarítások megoszlása év 2009. március 04. 30

30 2008. szeptember 1. után távozott vezetők
Dr. Olti Ferenc Regőczi Miklós Balogh Zsolt Futó Sándor Kotulyák Tamás Molnár László Prím Péter Zelenák Tibor Vitéz Ágnes Balogh Árpád Fuzik Zsolt Dr. Sziebert György Dr. Szalainé Dr Szilágyi Eleónóra 31

31 Köszönöm a figyelmüket!
32


Letölteni ppt "A BKV Zrt. lekönyvelt tanácsadói kiadásai"

Hasonló előadás


Google Hirdetések