Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken Dr. Radóczy Marianna.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken Dr. Radóczy Marianna."— Előadás másolata:

1 MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken Dr. Radóczy Marianna

2 A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei  A röntgenhelyiségek határolószerkezeteinek (falak, födémek, nyílászárók) árnyékolása egyenletes és hézagmentes legyen, kivéve,  ha a röntgendiagnosztikai, a fog- és a közelterápiás röntgenhelyiség ablakpárkányának a járdaszinttől mért magassága legalább 2 m;  a belső kapcsolóhelyű fogröntgenmunkahely azon falszakaszait és nyílászáróit, amelyeket a kapcsolóhely sugárvédelme árnyékol, valamint amelyeknek a fókusztól való távolsága 3 méternél nagyobb. Általános követelmények

3 A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei  Használati sugárzás elleni védelmet azokon a felületeken kell méretezni, amelyeket a röntgenberendezés képalkotáshoz vagy terápiás besugárzáshoz való alkalmazásakor gyengítetlen vagy csak a páciens által gyengített használati sugárzása érhet.  Álló helyzetű kazettatartó mögött a használati sugárzás elleni védelem felületének a padlószinttől számított 2 m magasságig és 1,5 m szélességig kell kiterjednie.  Megjegyzés: Egyes felvételi asztalok esetén szükség lehet olyan oldalirányú felvételre is, ahol a kazettát nem telepített kazettatartó tartja (például baleseti felvételek készítésekor). Ezeket a lehetséges sugárirányokat a tervezővel előre közölni kell. Sugárzás elleni védőanyagok

4 A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei  A röntgensugárzás elleni védekezésben legáltalánosabban használt fémek (ólom, vas, cink stb.), illetve építőanyagok (beton, tégla, barit, ólomüveg stb.), sugárgyengítését ólomegyenértékben kell kifejezni.  Megjegyzés: A szükséges védőfelület csökkentése érdekében (gazdaságossági szempontok miatt is) a védőréteget lehetőleg a fókusz közelében kell elhelyezni, de a mindenkori munkakörülményekre és a szórt sugárzásra való tekintettel esetenként kell megállapítani a legmegfelelőbb elrendezést.  Az ólommérgezés megelőzésére a szabadon álló ólomfelületeket festéssel vagy lemezzel burkolni kell. Általános követelmények

5 A Sugárvédelmi méretezés alapkövetelményei  Néhány általánosan használt építőanyag és védőréteg ólomegyenértékét a névleges csőfeszültség függvényében az 5. táblázat tartalmazza  Megjegyzés: Az 5. táblázat egyaránt alkalmazható széles és keskeny nyalábra, valamint pulzáló és egyenfeszültségre, ezért alkalmazása az esetek többségében a védelmi követelmények túlbiztosítását jelenti. Az 5. táblázatban nem szereplő normálbeton és ólom gyengítési tényezőit az MSZ 62-2 tartalmazza.  Ólomegyenérték (jelölése: mm Pb): megadja, hogy a kérdéses anyag adott rétege sugárgyengítési szempontból milyen vastag ólomrétegnek felel meg. Ha a szabvány mást nem ír elő, az ólomegyenérték 90 kV csőfeszültségre és 2,5 mm AI felező rétegvastagsággal jellemzett sugárminőségre vonatkozik. Általános követelmények

6 M4. Különböző anyagok ólomegyenértéke 5. táblázat

7 A röntgenmunkahelyek kialakításának általános követelményei  A röntgenmunkahely helyiségeinek szükséges alapterületét az ott telepített röntgenberendezés(ek) és/vagy az ott végzett munkafolyamat(ok) határozzák meg, de a helyiségek alapterülete és egyik lineárisméret- minimuma az 1. táblázatban feltüntetett értékeknél ne legyen kisebb. A helyiségek alapterületébe a vetkőzőfülkék területét nem, a közös légterű kapcsolófülkék területét viszont be kell számítani.  A röntgenhelyiségek belmagassága legalább 3,0 m legyen, a fogröntgen- és a kisállat-felvételező munkahely kivételével, amelyek belmagassága legalább 2,65 m legyen. A helyiségek alapvető méretei

8 MSZ 824 1. táblázat A röntgenmunkahely legkisebb alapterülete *Falra szerelt, álló felvételi szerkezet esetén csak az átvilágító vizsgálószerkezet helyigényét kell figyelembevenni.

9 A röntgenmunkahelyek kialakításának általános követelményei  A munkahelyiségek egyik bejáratát (ez adott esetben lehet a vetkőzőfülke is) olyan szélességűre kell kialakítani, hogy azon keresztül kerekekkel felszerelt betegággyal is lehessen közlekedni.  Megjegyzés: Ez a méret általában 1,15 m szabad nyílás, amely célszerűen két ajtószárnnyal valósítható meg úgy, hogy az egyik szárny legalább 0,7 m, a másik pedig a kiegészítő szárny  A vizsgálószerkezet erre legalkalmasabb oldala mentén megfelelő helyet kell kialakítani a fekve szállított beteg ágyának betolására, mozgatására és a betegnek a vizsgálószerkezetre való áthelyezésére. A helyiségek alapvető méretei

10 RÖNTGENDIAGNOSZTIKAI BERENDEZÉSEK használati csőfeszültség tartomány BerendezéskV Mammográf 25 – 35 Csontsűrűség mérő 80 – 100 Fogröntgen (intraorális, panoráma, CT) 50 – 90 „Hagyományos röntgen” átvilágítás 60 – 100 „Hagyományos röntgen” felvételezés 60 – 100 „keménysugár” technika 120 – 150 Ernyőképszűrés, korszerű 120 – 140 Mobil, kórtermi felvételező 60 – 100 Angiográfia, intraoperatív 60 – 110 CT 80 – 140

11 Orvosi röntgen munkahely sugárvédelmi tervezési határértékei  Foglalkozási sugárterhelésre: 6 mSv/év  Megjegyzés: a 100 mSv/5 év effektív dóziskorlát időarányos része 20 mSv/év; 3/10 · 20 mSv/év ≈ 6 mSv/év  Lakossági sugárterhelésre: 1 mSv/év  Lakás, szülészet, gyermekintézmény: 100 μSv/év  Röntgendiagnosztikai (páciens) sugárterhelés  Dóziskorlát helyett irányadó szint  Az indokoltság elvét kell alkalmazni  Az optimálás (az ésszerűen elérhető legkisebb dózisszint) elvét kell alkalmazni

12 MSZ 824 mellékletek M2. A hazai sugárvédelmi méretezési gyakorlatban alkalmazott ólomegyenértékek (tájékoztatás) 4. táblázat Diagnosztikai, valamint felületi és közelterápiás munkahelyek sugárvédelmi tervezéséhez a 4. táblázatban foglalt ólomegyenértékek a következő feltételek között használhatók fel: Diagnosztikai, valamint felületi és közelterápiás munkahelyek sugárvédelmi tervezéséhez a 4. táblázatban foglalt ólomegyenértékek a következő feltételek között használhatók fel: – 125 kV vagy nagyobb névleges feszültségű röntgenberendezés esetén a sugárforrás- védelem távolsága legalább 2 méter; – a védett hely nem tartozik a 2.4. szakaszban felsorolt létesítményekhez és a röntgenrészleghez nem tartozó állandó munkahelyhez; – a munkaterhelés nem haladja meg az M1. fejezet 3. táblázatának vonatkozó értékeit; – ha a védendő hely adottságai nem felelnek meg a felsorolt feltételek valamelyikének, akkor a sugárvédelmi méretezést részletes számításokkal célszerű igazolni.

13  Az összes helyiség száraz és jól szellőztethető legyen. A munkavégzés alatt mesterséges szellőztetést kell alkalmazni, kivéve a fogröntgen és a kisállat-felvételező munkahelyet. A mesterséges szellőzés kialakítását illetően az MSZ-03190 előírásait kell figyelembe venni.  Az átvilágításra is használt munkahelyiségek elsötétíthetőek legyenek. Az elsötétíthető helyiségek mesterséges világítása fényerő-szabályozással legyen ellátva.  Olyan röntgenhelyiségekben, ahol több vizsgálószerkezet van, egyidejű benntartózkodás esetén meg kell oldani a páciensek közötti, legalább 0,5 mm ólom-egyenértékű egyenértékű sugárárnyékolást. Kölcsönös reteszeléssel kell megoldani azt, hogy egy adott időpontban csak egy röntgencső üzemelhessen. Kölcsönös reteszeléssel kell megoldani azt, hogy egy adott időpontban csak egy röntgencső üzemelhessen.  A fókusznak, illetve a páciens átsugárzott testrészeinek a falakat 1,5 m-nél jobban nem szabad megközelítenie, kivéve az állatorvosi, a fogászati, a falra szerelhető, a kabinos ernyőképszűrő, mammográfiai és csontdoziméter berendezéseket. A röntgenhelyiségek általános előírásai

14  A vizsgálószerkezet mind üzemi, mind pedig karbantartási szempontból jól hozzáférhető legyen.  Számítógépes rétegfelvételezésre, érkatéterezésre vagy endoszkópiai beavatkozáshoz csatlakozó röntgenvizsgálatok végzésére való röntgenvizsgáló kiemelt gyógyászati helyiségnek (MSZ 2040) minősül.  A röntgenhelyiség bejárati ajtóit el kell látni a sugárveszély nemzetközi tárcsajelével. Az ajtó fölé a géppel kényszerkapcsolatban lévő, sugárveszélyt jelző, piros fényű lámpát kell szerelni, kivéve a fog-, és a kabinos ernyőképszűrő röntgenmunkahelyeket. A véletlen benyitás lehetősége esetén minden munkahelyen a forgalom ellenőrzését kívülgombos ajtózár felszerelésével kell megoldani. A véletlen benyitás lehetősége esetén minden munkahelyen a forgalom ellenőrzését kívülgombos ajtózár felszerelésével kell megoldani.  Röntgenhelyiségben csak a rendeltetésszerű munkához szükséges eszközök és anyagok tarthatók.

15 Diagnosztikai röntgen munkahelyek Diagnosztikai röntgen munkahelyek Átvilágítás közben disztinktort, 0,25 mm ólom-egyen- értékű ólomgumi kesztyűt kell viselni. értékű ólomgumi kesztyűt kell viselni. Fekvő helyzetű átvilágító vizsgálatok végzését védő- felszereléssel (védőállvány, védőpajzs, felszereléssel (védőállvány, védőpajzs, ill. 0,25 mm ólomegyenértékű ólomgumi ill. 0,25 mm ólomegyenértékű ólomgumi kötény, kesztyű, mellény, stb.) kell meg- kötény, kesztyű, mellény, stb.) kell meg- oldalni oldalni A RÖNTGEN MUNKAHELYEK A RÖNTGEN MUNKAHELYEK SUGÁRVÉDELMI ELŐÍRÁSAI SUGÁRVÉDELMI ELŐÍRÁSAI

16 A SZEMÉLYZET VÉDELME ÁTVILÁGÍTÁSNÁL 90 kV, 1 mA, 20x20 cm mezőméret, 10 literes vízfantom ÁTVILÁGÍTÓ ÜZEMMÓDBAN AZ ORVOS VÉDETT TARTÓZKODÁSI ZÓNÁJÁBAN 15 μSv/h Fekvő helyzetű átvilágítás

17 Átvilágító munkahelyeken kiegészítő eszközöknek kell rendelkezésre állniuk: Átvilágító munkahelyeken kiegészítő eszközöknek kell rendelkezésre állniuk:  legalább 0,7 mm ólom-egyenértékű védőülés(ek),  trochoszkópos vizsgálatokhoz legalább 0,7 mm ólom- egyenértékű mozgatható védőpajzs(ok),  legalább 0,25 mm ólom-egyenértékű kesztyű(k)  legalább 0,25 mm ólom-egyenértékű kötény(ek), mellény(ek).  traumatológiában képerősítő átvilágításhoz legalább 0,15 mm hosszú ólom-egyenértékű kötény(ek)  sebészeten legalább 2 pár 0,1 mm ólomegyenértékű kesztyű  csecsemő, gyermek, magatehetetlen beteg rögzítéséhez 0,25 mm ólom-egyenértékű, tenyérfelőli nyitott kesztyű(k)  disztinktor  rögzítőszerkezetek  irrigátorállvány Diagnosztikai röntgen munkahelyek

18 A SZEMÉLYZET VÉDELME FELVÉTELEZÉSNÉL 90 kV, max. mAs, 20x20 cm mező, 10 l vízfantom DÓZIS HATÁRÉRTÉKEK FELVÉTELI VÉDETT HELYEKEN 0.4 μSv/felvétel(heti 100 felvételig) 0.4 μSv/felvétel (heti 100 felvételig)  40 μSv/hét (a szigorúbb dóziskorlát időarányos részének a tizede) Felvételi védett hely(kötelező kialakítani): Felvételi védett hely (kötelező kialakítani):  külön kapcsolóhelyiség (tipikusan: CT, angiográfia)  a röntgenhelyiségből leválasztott, de azzal közös légterű kapcsolófülke (általános)  kapcsolóhely védőállás, védőfal mögött (kivételes)  távolságvédelem (csak kórtermi, fogrtg, állatorvosi) Leválasztott kapcsolóban legfeljebb század µSv/felv mérhető Leválasztott kapcsolóban legfeljebb század µSv/felv mérhető

19 TÁVVEZÉRELT, UNIVERZÁLIS RÖNTGENBERENDEZÉS átvilágítás és felvételezés (40-150 kV) Felvételi védett hely: a röntgenhelyiségből árnyékoló fallal leválasztott, vele egy légterű, vagy külön vezérlő

20  Felvételi üzemmódban az exponáló személy védelmét külön kapcsolóhelyiség tegye lehetővé.  A távvezérelt szerkezetek belső kapcsolóhelyének védelmére legalább 2 m széles és 2,2 m magas védőfalat kell biztosítani.  A falba, a páciens megfigyelésére áttekintőablakot kell elhelyezni, amelynek ólom-egyenértéke legalább 1 mm, felülete legalább 1200 cm 2 legyen.  Az áttekintő ablaknak távvezérelt vizsgálóberendezések, szimulátor, és CT-vezérlő esetében panoráma rálátást kell biztosítania. Diagnosztikai röntgen munkahelyek

21  Kis forgalmi intézményben védőfal a kötelező védett hely kiialakításához.  A védőfalon legalább 600 cm 2 -es, legalább 1 mm ólom- egyenértékű ólomüveg figyelőablak legyen.  Állandó sugárvédett hellyel nem ellátott helyiségben (pl. kórteremben, műtőben) a röntgenfelvétel exponálása közben valamennyi jelenlévő személy legalább 4 m távolságban tartózkodjon a fókusztól, ill. a vizsgált személytől vagy állattól (távolságvédelem)  Az exponáló személy (pl. mammográf, közel-terápiás berendezés és kabinos ernyőszűrő) kapcsolóhelyét védett helynek kell minősíteni. Diagnosztikai röntgen munkahelyek

22 FELVÉTELI VÉDETT HELY

23 Mammográf (25-35) kV FELVÉTELI VÉDETT HELY A berendezéshez tartozó ólom-akril lap ≈ 0.3 mm Pb ekv

24 FALIKAROS, INTRAORÁLIS FOGRÖNTGEN FELVÉTELEZŐ PANORÁMA FOGRÖNTGEN FELVÉTELEZŐ, CBCT FELVÉTELI VÉDETT HELY: külső, vagy belső árnyékolt kapcsoló, de a távolságvédelem is megengedett (> 2 m)

25 3D fogröntgen - fogászati CT Paraméterek: 1,0 s teljes körbefordulás, kétszeletes üzemmód, 120 kV, 160 mA 1,0 s teljes körbefordulás, kétszeletes üzemmód, 120 kV, 160 mA

26 NOMAD EZX-60 KÉZI FOGRÖNTGEN FELVÉTELEZŐK

27 Sugárvédelmi mérések eredményei Kezelő személy Nomad EZX-60  Keze 0.18 2.88  Fej 0.01 0.12  Mellkas 0.00 0.10  Gonád 0.00 0.05  µSv/exp.

28 A védőpajzs szerepe

29 Radiológiai képalkotó rendszer ellenőrzésével végzett diagnosztikus vagy terápiás, perkután ill. egyéb úton történő beavatkozás. INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Névleges feszültség: 110 kV A személyzet egy részének végig a beteg mellett kell maradnia

30 KARDIOGRÁFIAI VIZSGÁLÓ kétirányú (biplane) képalkotással Siemens Axiom Artis dBC

31 A személyzet sugárvédelme az intervenciós radiológiában  IDŐ  TÁVOLSÁG  VÉRTEK  védőállás, mozgatható ólom-akril lap,  asztal széléről lelógó ólomgumi árnyékolás  a röntgencső burkolatán átszivárgó sugárzás határértéke: 1 mGy/h  ólomgumi köpeny pajzsmirigyvédő gallérral,  Pb védőszemüveg, (védőkesztyű?)

32 AHOL AZ EDDIG ALKALMAZOTT SUGÁRVÉDELEM FELÜLVIZSGÁLATA LEGINKÁBB FELVETHETŐ  Intervenciós radiológia (angiográfia)  Jelenlegi előírás: 0,5 mm Pb  A sv esetleges erősítése: 1 mm Pb  CT  Jelenlegi előírás: 1 mm Pb  A sv esetleges erősítése: 1,5 mm Pb  Ólomüveg ablak  Jelenlegi előírás: min. 1,5 mm Pb  Esetleges jövőbeli előírás: min. 2 mm Pb

33 Ólomgumi kötények A személyzet sugárvédelme képerősítőkhöz fogászat körkörös kardiológia, endoskopia nagyobb mozgékonyság sebészet

34 Egyéni védőeszközök A személyzet sugárvédelme Pajzsmirigy-védő gallér Ólomgumi kesztyű

35 Foglalkozási sugárterhelés orvosi munkahelyeken Orvosi (foglalkozási) sugárterhelés a monitorozott dolgozók között

36 Foglalkozási sugárterhelés (hazai adatok)  Röntgenfelvételi munkahely:  Röntgen átvilágító munkahely (pl. UV-4):  Kabinos ernyőfényképező:  Mobil röntgen (MEDIROLL):

37 Foglalkozási sugárterhelés (hazai adatok)  Fogászati röntgen:  Sebészeti képerősítő (SK-7):  CT:

38 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !


Letölteni ppt "MSZ 824 Sugárzás elleni védelem orvosi és állatorvosi röntgen munkahelyeken Dr. Radóczy Marianna."

Hasonló előadás


Google Hirdetések