Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Lakosság sugárvédelme Munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai Ajánlott irodalom: 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.- A.- Z.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Lakosság sugárvédelme Munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai Ajánlott irodalom: 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.- A.- Z."— Előadás másolata:

1 Lakosság sugárvédelme Munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai Ajánlott irodalom: 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.- A.- Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Sugáregészségügyi Decentrum

2 A sugárvédelem célja  A determinisztikus hatásból létrejövő egészségkárosodás lehetőségének kizárása.  A sztohasztikus hatások által kiváltott megbetegedések kockázatának társadalmilag elfogadható szintre való csökkentése.  A dolgozók védelme  A környezet (lakosság) védelme  A páciens védelme

3 A LAKOSSÁG SUGÁRTERHELÉSE  SUGÁRTERHELÉS:  KÜLSŐ (külső sugárzás: D [Gy], E [Sv]) főleg gamma  BELSŐ (belső sugárforrás: A [Bq], E [Sv]) alfa, béta, gamma  A SUGÁRTERHELÉS FORRÁSAI:  Mesterséges  Természetes (NORM: Naturally Occurring Radioactive Materials)  Mesterségesen megnövelt természetes (TENORM: Technologically Enhanced Naturally Occurring Radioactive Materials)

4 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet Lakosság külső és belső összes sugárterhelése  Mesterséges forrásokból származó sugárterhelés  Kivéve az orvosi diagnosztikai és terápiás beavatkozással, a nem foglalkozásszerű betegápolással, az orvosi kutatásban való önkéntes részvétellel járó sugárterhelés  Dóziskorlátok  1 mSv/év effektív dózis,  szemlencse 150 mSv/év egyenérték dózis,  bőr 50 mSv/év egyenérték dózis 1 cm 2 területre átlagolva  Különleges körülmények mellett, egyedi évre vonatkozóan OTH engedélyezheti: E > 1 mSv/év, de E 1 mSv/év, de E < 5 mSv/5 év  A lakosság természetes sugárforrásokból származó sugárterhelésére nincs szabályozás.

5 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet Lakosság külső és belső összes sugárterhelése  Dózismegszorítás (az ALARA elv gyakorlati alkalmazása)  Meghatározott forrásból származó, lehetséges személyi dózis tervszerű és forrás vonatkozású szigorítása, amely a sugárvédelem tervezési szakaszában, optimáláskor használatos  Adott forrásra, foglalkozási területre és lakossági csoportra vonatkozik  Értékét az OTH határozza meg. ~ 0,1 mSv/év ~ 0,1 mSv/év

6 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet  2. számú melléklet III. Veszélyhelyzeti és baleseti beavatkozási szintek, továbbá veszélyhelyzeti cselekvési szintek  Mindenképp elkerülendő (elnyelt dózis, 2 nap alatt):  egésztest, csontvelő < 1 Gy  szemlencse < 2 Gy  bőr, ivarmirigy < 3 Gy  pajzsmirigy < 5 Gy  tüdő < 6 Gy  Sugársérült:  bőr > 6 Gy, szemlencse > 2 Gy, egyéb > 3 Gy,  egésztest > 250 mSv

7 Elkerülhető dózis totototo t o : a beavatkozás kezdete 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet Elkerülhető dózis

8 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet  2. számú melléklet III. Veszélyhelyzeti és baleseti beavatkozási szintek, továbbá veszélyhelyzeti cselekvési szintek  1. sz. függelék – optimált beavatkozási szintek (elkerülhető dózisok):  Elzárkóztatás E =10 mSv/2 nap  Kimenekítés E = 50 mSv/1 hét  Jód-profilaxis D(  ) = 100 mGy  Ideiglenes áttelepítés:  elrendelés: E = 30 mSv/hó  visszavonás: E = 10 mSv/hó  Végleges áttelepítés: E = 1 Sv/élettartam

9

10 Természetes és mesterséges forrásokból származó átlagos éves effektív dózisok UNSCEAR 2008

11 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK MUNKAVÁLLALÓK ESETÉBEN Törvény: 29 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról Radon elleni védekezés csak a munkahelyeken ! Rendelet: 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

12 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN Előzmény: 30 1/1964. (V. 7.) EüM rendelet a sugárzó (radioaktív) anyagokról és készítményekről szóló 10/1964. (V. 7.) Korm. rendelet végrehajtásáról Megtiltja egyes salakok és pernyék lakóépületek céljára történő felhasználását. 26/1960. ÉM sz. utasítás A Rendelet 12. §-a megrősítette a 26/1960. ÉM sz. utasításban foglaltakat. A Rendeletet a 7/1988. (VII. 20.) SZEM rendelet hatályon kívül helyezte. A 7/1988. (VII. 20.) SZEM rendeletet az 1996. évi CXVI. Törvény, majd a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet hatályon kívül helyezte

13 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN Törvény: 31 g) a radon- és radon leányelem-koncentrációk elfogadható szintjét lakó- és középületekben, valamint az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszterrel egyetértésben, az építőanyagok gyártásához felhasznált alapanyagok, a kereskedelmi forgalomba kerülő építőanyagok, továbbá az építési területek felhasználhatóságának sugárvédelmi szempontból való korlátozását; VII. Fejezet: Felhatalmazó rendelkezések 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 68. § (2) Felhatalmazást kap a népjóléti miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:

14 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN Törvény: 32 24. § (1) Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter külön jogszabályban meghatározott módon látja el az építőanyagok gyártásához felhasznált, illetve a külföldről behozott alapanyagok, továbbá a kereskedelmi forgalomba kerülő építőanyagok és egyéb termékek radioaktivitásának ellenőrzését. III. Fejezet: Hatósági engedélyezés, ellenőrzés és felügyelet 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról 68. § (2) Felhatalmazást kap a népjóléti miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg: h) az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszterrel egyetértésben a külföldről származó és kereskedelmi forgalomba kerülő termékek, illetve alapanyagok radioaktivitásával kapcsolatos előírások betartásának és ellenőrzésének szabályait; VII. Fejezet: Felhatalmazó rendelkezések

15 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN 33 Jelenleg a lakótéri radontól származó sugárterhelés csökkentésére szabályozás nincs! Rendelet előkészítés: MTA Sugárvédelmi- és Környezetfizikai Bizottság Oktatási- és Gyakorlati Sugárvédelmi Munkabizottság. Az új atomtörvény végrehajtásának hatósági előkészítése, Paks, 1996. október Előterjesztés: Módosítási javaslat az “Építmények, egyéb létesítmények létesítésének közegészségügyi követelményeiről” ESzCsM rendelettervezethez Budapest, 2002. augusztus A radon aktivitáskoncentráció éves átlaga meglévő és új épületre: 600 Bq/m 3 Cselekvési szint 500 Bq/m 3 átlagos éves radon aktivitáskoncentráció. 8. § (7) Az ionizáló sugárzás vonatkozásában a cselekvési szinteket külön jogszabály tartalmazza. A módosítás elfogadásával, vagy elutasításával kapcsolatban visszajelzés nem történt.

16 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN 34 Előterjesztés: A radon elfogadható szintjét lakó- és középületekben, valamint az építőanyagok és építési területek felhasználhatóságának sugárvédelmi szempontú korlátozását szabályozó miniszteri rendeletről Budapest, 2003. április 1) Meglévő épületekre  a radon-koncentráció elfogadható szintje lakó- és középületekre 400 Bq/m 3 éves átlagban,  a radon-koncentráció meghatározását minőség-biztosítással rendelkező mérő-laboratórium végezheti. 2) Kivitelezés előtti (tervezési) szakaszban  a) a radon-koncentráció elfogadható szintje új lakó- és középületekre 200 Bq/m 3 éves átlagban,  az épületek tervezőit, kivitelezőit tájékoztatni kell az adott körülmények között lehetséges radon-koncentráció mértékéről és a koncentráció csökkentésének lehetséges módjairól.

17 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN 35 Előterjesztés: A radon elfogadható szintjét lakó- és középületekben, valamint az építőanyagok és építési területek felhasználhatóságának sugárvédelmi szempontú korlátozását szabályozó miniszteri rendeletről Budapest, 2003. április  az épületek tervezése, kivitelezése során figyelembe kell venni az építési területen mért talajgáz radon-koncentráció értékét. Ennek megfelelően: < 10 kBq/m 3 Nincs teendő 10 - 50 kBq/m 3 Egyszerű tervezési óvintézkedések alkalmazása indokolt > 50 kBq/m 3 Összetett tervezési óvintézkedések alkalmazása indokolt A radon-koncentráció meghatározását minőség-biztosítással rendelkező mérő-laboratórium végezheti.

18 Az építőanyagok aktivitás-koncentrációjának meghatározását minőség-biztosítással rendelkező mérőlaboratórium végezheti. HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN 36 Előterjesztés: A radon elfogadható szintjét lakó- és középületekben, valamint az építőanyagok és építési területek felhasználhatóságának sugárvédelmi szempontú korlátozását szabályozó miniszteri rendeletről Budapest, 2003. április Az építőanyagok aktivitás-koncentrációira vonatkozó szintek és A kereskedelmi forgalomba kerülő építőanyagnak sugárvédelmi szempontból a következő feltételeket kell kielégítenie: C i az egyes radionuklidok átlagos aktivitás-koncentrációja az építőanyagban, Bq/kg egységben Az építőanyagok gyártásánál olyan alapanyagok használhatók fel, amelyek biztosítják, hogy a késztermék megfeleljen a fenti követelményeknek. C Ra 300 Bq·kg -1 C Th 200 Bq·kg -1 CKCKCKCK 3000 Bq·kg -1 + + < 1 C Ra < 150 Bq·kg -1

19 2003. júniusa óta a rendelettervezettel kapcsolatban újabb fejlemény nem történt. HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN 37 Előterjesztés: A radon elfogadható szintjét lakó- és középületekben, valamint az építőanyagok és építési területek felhasználhatóságának sugárvédelmi szempontú korlátozását szabályozó miniszteri rendeletről Budapest, 2003. április Jogi problémák: Rendelet = Korlát, vagy cselekvési szint A legtöbb EU-tagállamban alkalmazott ajánlott vonatkoztatási szint nem illeszthető be a magyar rendeleti szabályozásba ! (kötelező vonatkoztatási szint) Az építőanyagokra vonatkozó országonként különböző aktivitáskoncentráció korlátok akadályozhatják az EU-n belül az árúk szabad forgalmazását

20

21 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN 38 Megjegyzés: 29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről 3. § (4) Környezetbarát minősítést az a termék kaphat, amely az adott igényt kielégítő egyéb termékkel összehasonlítva, az azonos vagy jobb termékminőség mellett, a környezeti hatást igazoló életútelemzés alapján, számszerűsített adatokkal bizonyított módon megfelel a pályázati tájékoztatóban foglalt feltételeknek. 1. § (4) A forgalomba vagy használatba kerülő termékek, technológiák és szolgáltatások (a továbbiakban együtt: termékek) környezetbarát vagy környezetkímélő (a továbbiakban együtt: környezetbarát) minőségét környezetbarát megkülönböztető jelzésként a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium által megbízott szervezet (a továbbiakban: Szervezet) javára a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott - e rendelet melléklete szerinti - védjegy mint megkülönböztető jelzés (a továbbiakban együtt: védjegy) tanúsítja. 2. § (3) A pályázati tájékoztató tartalmazza az általános pályázati feltételeket, a környezetbarát minőség megállapítására vonatkozó követelményeket és minősítési feltételeket, valamint a minősítő-tanúsító rendszer fenntartására és a minősítő eljárás költségeire fordítandó nevezési, valamint védjegyhasználati díjakat.

22 HAZAI TÖRVÉNYEK, RENDELETEK LAKOSSÁG ESETÉBEN Megjegyzés: KvVM Környezetbarát Termék Közhasznú Társaság A termék radioaktív koncentrációja nem haladhatja meg az építőanyagok természetes radioaktivitására vonatkozó Sugárvédelem 112 sz. EU irányelv (Radiation Protection 112 Radiological Protection Principles concerning the Natural Radioactivity of Building Materials) adatainak megfelelő alábbi Földkéreg világátlag értékeket: 13. Kőszerű építőanyagok és építőelemek kiegészítő követelményei pórusbeton termékekhez (2002. október 16.) 226 Ra 232 Th 40 K Földkéreg világátlag 4040400 Radioaktív koncentráció Bq/kg:

23 Hogyan tovább? ?

24  Rendelet tervezetek?  Kockázati indexre  Lakótéri radon aktivitás-koncentrációra  Mérés, ellenőrzés, korlátozás rendszere  Meglévő rendeletek módosítása?  16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról  Munkahelyi radon: módosítás, pontosítás …  Kockázati index: kiegészítés  Lakótéri radon: kiegészítés  Dózisbecslés egyedi esetekre  Útmutató a nemzetközi szakirodalom alapján  Képzés, továbbképzés, előadások …  Szabvány? 40

25 A sugárvédelem célja  A determinisztikus hatásból létrejövő egészségkárosodás lehetőségének kizárása.  A sztohasztikus hatások által kiváltott megbetegedések kockázatának a más (nem sugárveszélyes) ipari tevékenységek esetén előforduló kockázati szintre való csökkentése.  A dolgozók védelme  A környezet (lakosság) védelme  A páciens védelme

26 SUGÁRTERHELÉS: Az emberi testet érő ionizáló sugárzás hatása, amely következtében károsodás jön létre. SUGÁRTERHELÉS 1. TERMÉSZETES KÜLSŐBELSŐ 2. MESTERSÉGES 3. MESTERSÉGESEN MEGNÖVELT TERMÉSZETES Sugárvédelem

27 Az ionizáló sugárzás elleni védekezés általános elvei

28 Külső sugárforrások: Ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések.  Röntgen berendezések, lineáris gyorsító Zárt sugárforrások.  A radioaktív anyag olyan módon van valamilyen anyagba beágyazva, vagy olyan ellenálló burkolat veszi körül, amely rendeltetésszerű használat során megakadályozza a radioaktív tartalom környezettel való érintkezését. Külső sugárforrásból eredő nagy dózisú sugárterhelés, leginkább sugárbalesetek esetén fordul elő. Külső sugárforrásból eredő nagy dózisú sugárterhelés, leginkább sugárbalesetek esetén fordul elő. Általános: az egész testet éri a sugárzás. Helyi (lokális): a test csak egy jól körülhatárolt részét éri a sugárzás. Külső sugárterhelés

29 Védekezés külső sugárterhelés ellen Műszaki sugárvédelem - építészeti lehetőségek, - építészeti lehetőségek, - munkahelyek megfelelő kialakítása, - munkahelyek megfelelő kialakítása, Általános gyakorlati módszerek (kombinálható) - idővédelem, - távolságvédelem, - távolságvédelem, - sugárelnyelő rétegek alkalmazása - sugárelnyelő rétegek alkalmazása

30 Idővédelem: Az elnyelt dózis a sugárzásban eltöltött idővel arányosan nő! Az elnyelt dózis a sugárzásban eltöltött idővel arányosan nő! Csökkentés lehetőségei: Csökkentés lehetőségei: - felkészülés: a munkafolyamat átgondolása, szükséges eszközök előkészítése, - felkészülés: a munkafolyamat átgondolása, szükséges eszközök előkészítése, - begyakorlás: inaktív körülmények között, - begyakorlás: inaktív körülmények között, - létszám meghatározása (min. 2 fő), - létszám meghatározása (min. 2 fő), - tartózkodási idő korlátozása. - tartózkodási idő korlátozása.

31

32 Távolságvédelem: Az elnyelt dózis a távolság négyzetével fordítottan arányos! A távolság növekedésével bekövetkező dózisteljesítmény-csökkenésre igaz a négyzetes csökkenés törvénye, D ~ 1/r 2. Az elnyelt dózis a távolság négyzetével fordítottan arányos! A távolság növekedésével bekövetkező dózisteljesítmény-csökkenésre igaz a négyzetes csökkenés törvénye, D ~ 1/r 2.

33 TÁVOLSÁGVÉDELEM

34 Távolságvédelem Pontforrás sugárzási tere:, ahol K  (E): a dózisállandó, D : a sugárforrástól r távolságban lévő pontban a levegőben elnyelt dózisteljesítmény [  Gy/h], D : a sugárforrástól r távolságban lévő pontban a levegőben elnyelt dózisteljesítmény [  Gy/h], A: a sugárforrás aktivitása [GBq] nuklid dózisállandó [  Gym 2 /GBqh] Co-60305,4 Tc-99m14,1 I-1250,945 I-13150,2 Cs-13775,9.

35

36 Távolságvédelem: Az elnyelt dózis a távolság négyzetével fordítottan arányos! A távolság növekedésével bekövetkező dózisteljesítmény-csökkenésre igaz a négyzetes csökkenés törvénye, D ~ 1/r 2. Az elnyelt dózis a távolság négyzetével fordítottan arányos! A távolság növekedésével bekövetkező dózisteljesítmény-csökkenésre igaz a négyzetes csökkenés törvénye, D ~ 1/r 2. Legfontosabb szabályok: Legfontosabb szabályok:  Radioaktív készítményt szabad kézzel megfogni tilos,  Eszközök használata (csipesz, távfogó),  Távirányítás  A hasznosítani kívánt direkt sugárnyalábba nyúlni tilos

37

38 Sugárelnyelő rétegek alkalmazása elektromágneses sugárzás (röntgen, gamma) kölcsönhatása az anyaggal  Párhuzamos nyalábok esetében: I  I o ·e -  x  Szórt nyaláb esetén: I ≈ B(x)·I o ·e -  x   gyengítési együttható  felezési rétegvastagság: ln2/   tizedelő rétegvastagság  3 felező rétegvastagság  B(x) felhalmozódási tényező („build-up” faktor) detektor sugárforrás detektor sugárforrás védőfal kollimátor védőfal

39 A SUGÁRZÁS ÁRNYÉKOLÁSA BETONNAL 1 MeV energiájú gamma-sugárzás árnyékolása betonnal

40  Megfelelő anyagból és méretezett sugárvédelmi falak, rétegek, vértek alkalmazhatósága.  Primer sugárzásra (használati és szivárgó sugárzás)  Szórt sugárzásra  Szekunder sugárzásra (pl. fékezési rtg.)  Meghatározó a sugárzás típusa (  rtg., stb.)  Béta-sugárzás: vékony műanyag rétegek (Z < 13) esetleg alumínium (Z = 13).  Foton-sugárzás ellen: nehéz elemek (Fe, Pb, beton)  Neutron sugárzás ellen: ütköztetés protonokkal (víz, parafin, stb.). Sugárelnyelő rétegek alkalmazása

41 Sugárelnyelő rétegek alkalmazása:  A röntgensugárzás elleni védekezésben legáltalánosabban használt fémek (ólom, vas, cink stb.), illetve építőanyagok (beton, tégla, barit, ólomüveg stb.), sugárgyengítését ólomegyenértékben kell kifejezni.  Ólomegyenérték (jelölése: mm Pb): megadja, hogy a kérdéses anyag adott rétege sugárgyengítési szempontból milyen vastag ólomrétegnek felel meg. Ha a szabvány mást nem ír elő, az ólomegyenérték 90 kV csőfeszültségre és 2,5 mm AI felező rétegvastagsággal jellemzett sugárminőségre vonatkozik.

42 MSZ 824 M4. Különböző anyagok ólomegyenértéke Az alkalmazott csőfeszültség, kV 5075100150200250300 Az anyag Ólomegyenérték mm Pb neve és sűrűsége, t/m 3 Vastagsá gacm Tömör tégla' 1,61012*2025*3040 0,60,80,90,80,81,01,1 0,760,97 1,10,970,971,261,58 1,11,71,21,71,72,33,0 1,82,22,52,12,13,14,2 2,22,73,12,62,64,05,5 -3,84,53,73,76,08,3 -3,84,53,73,76,08,3 Baritbeton és vakolat** 3,21,02,02,55,07,5 0,9 1,51,80,90,70,60,6 1,8 2,73,31,81,41,31,4 2,3 3,34,02,21,71,71,8 - - -4,33,43,63,9 - - -4,33,43,63,9 - --5,95,05,66,1 - --5,95,05,66,1 Acél7,80,10,30,51,03,05,0 - 0,1 0,2 0,1 0,1-- - 0,5 0,5 0,3 0,3-- - 0,90,90,50,40,30,3 - - -0,90,80,80,8 - - -2,52,32,83,3 - - -4,03,74,96,3 *; ** anyagok eltérő sűrűsége, illetve vastagsága esetén a táblázat értékeit az eltéréssel arányosan korrigálni kell. *A 12 cm és a 25 cm vastag téglafalra vonatkozó ólomegyenértékek a korrekciós módszerrel számítottak.

43 A RÖNTGENSUGÁRZÁS ÁRNYÉKOLÁSA ÓLOMMAL

44 MSZ 824 mellékletek M2. A hazai sugárvédelmi méretezési gyakorlatban alkalmazott ólomegyenértékek (tájékoztatás) 4. táblázat Diagnosztikai, valamint felületi és közelterápiás munkahelyek sugárvédelmi tervezéséhez a 4. táblázatban foglalt ólomegyenértékek a következő feltételek között használhatók fel: Diagnosztikai, valamint felületi és közelterápiás munkahelyek sugárvédelmi tervezéséhez a 4. táblázatban foglalt ólomegyenértékek a következő feltételek között használhatók fel: – 125 kV vagy nagyobb névleges feszültségű röntgenberendezés esetén a sugárforrás- védelem távolsága legalább 2 méter; – a védett hely nem tartozik a 2.4. szakaszban felsorolt létesítményekhez és a röntgenrészleghez nem tartozó állandó munkahelyhez; – a munkaterhelés nem haladja meg az M1. fejezet 3. táblázatának vonatkozó értékeit; – ha a védendő hely adottságai nem felelnek meg a felsorolt feltételek valamelyikének, akkor a sugárvédelmi méretezést részletes számításokkal célszerű igazolni. Munkahely Névleges feszültség kVólomegyenérték mm Pb Használati sugárzás Szórt és szivárgó sugárzás* Terápia, mammográfia, fogröntgen, kisállatfelvételező 50700,51,50,50,5 Diagnosztika1251503,04,00,51,0 * Épületszerkezetekben a szórt és a szivárgó sugárzás elleni védelem követelményeit a tömör téglából (1,6 t/m 3 ) épült, gondosan fugázott és vakolt, 12 cm vastag fal kielégíti.

45 Ólomgumi kötények A személyzet sugárvédelme képerősítőkhöz fogászat körkörös kardiológia, endoskopia nagyobb mozgékonyság sebészet

46 Egyéni védőeszközök A személyzet sugárvédelme Pajzsmirigy-védő gallér Ólomgumi kesztyű

47

48 Védekezés belső sugárterhelés ellen  Nyitott radioaktív készítmény vagy nyitottá vált zárt sugárforrás környezettel való érintkezése alkalmával történhet: elcseppenés, porlódás, gőz-, illetve gázképződés.  Belső sugárterhelés: a radioaktív anyag belégzéssel, lenyeléssel, felszívódással a szervezetbe kerül.  Védekezés: megelőzés (munkahely kialakítás, rendszabályok betartása)  Izotóplaboratórium (használat)

49 BELSŐ sugárterhelés: A szervezetbe radionuklid, radioaktív anyag kerül. A szervezetbe radionuklid, radioaktív anyag kerül. A bejutás módja:  belélegzéslégutak  lenyelésgyomor-, bélrendszer  felszívódásép, vagy sérült bőrfelület  beadásorvosi beavatkozások Belső sugárterhelés

50 Dekontaminálás Felületi radioaktív szennyeződés eltávolítása (beavatkozási szint). Folyamatai:  nedves lemosás, dörzsölés (víz,lúg,sav,stb.),  különböző eszközök (csipesz, kefe, papírvatta  védőfelszerelés (köpeny, gumikesztyű, álarc, csizma)  eljárás pontossága  minimális mentesítő készlet elérhetősége

51 Védőfelszerelések, védőruházat - munkáltató biztosítja, - munkáltató biztosítja, - nincs kihordási ideje, - nincs kihordási ideje, - viselés kötelezősége - viselés kötelezősége Takarítási eszközök - megléte, - megléte, - alkalmazhatóság feltételei - alkalmazhatóság feltételei - tárolási lehetősége, körülmények, - tárolási lehetősége, körülmények, - takarítási útvonalak kezelése - takarítási útvonalak kezelése

52  lerakódik a behatolás helyén,  a vérkeringéssel, ill. a nyirokrendszerrel továbbhalad az ún. kritikus szervek felé (amelyben a radionuklid előszeretettel felhalmozódik)  felhalmozódás  kiürülés Fizikai felezési idő: T 1/2,fiz a nuklid bomlása Biológiai felezési idő: T 1/2,biol a nuklid kiürülése a szervezetből Effektív felezési idő: T 1/2,eff a szervezetben lévő nuklid aktivitásának tényleges csökkenése, azaz A radioaktív anyag a szervezetben

53

54  Több nuklid egyidejű szervezetbe kerülése esetén:  ahol  E T : teljes effektív dózis  H p (d): a külső sugárforrásból eredő személyi dózisegyenérték  I i, ing : a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége  I i, inh : a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége  e(g) i,ing : a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid egységnyi aktivitásából eredő (lekötött) effektív dózis  E(g) i,inh : a szervezetbe belélegzéssel jutott i-edik nuklid egységnyi aktivitásából eredő (lekötött) effektív dózis Sugárterhelés becslése nyitott sugárforrások felhasználása esetén

55  Több nuklid egyidejű szervezetbe kerülése esetén:  ahol  DL: effektív dóziskorlát munkavállalókra (20 mSv)  H p (d): a külső sugárforrásból eredő személyi dózisegyenérték  I i, ing : a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége  I i, inh : a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves mennyisége  ÉFEK i,ing : a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves felvételi korlátja  ÉFEK i,inh : a szervezetbe lenyeléssel jutott i-edik nuklid éves felvételi korlátja Sugárterhelés becslése nyitott sugárforrások felhasználása esetén

56

57 Aspecifikus: az elsődleges lerakódási hely megtisztítása  orrüreg (kitörlés, kifújás)  légutak (köhögés)  gyomor (hánytatás, gyomormosás, hashajtó beadása)  bőr (eltávolítás-dekontaminálás)  tiszta, langyos víz, szappan, enyhe savas vagy lúgos vegyszerek, testszőrzet mosása, eltávolítása, … sebészeti beavatkozások, a szem azonnali kiöblítése  El kell kerülni a szennyeződés szétkenését. Specifikus: a szövetekbe, szervekbe jutott radionuklidok eltávolítása speciális gyógyszerrel, vagy gyógyhatású szerrel.  jódtabletta – pajzsmirigy  berlini-kék (kálium-ferri-ferrocianid) – cézium, rubídium  kelátképzők (kálcium-alignát, báriumszulfát) – stroncium, rádium A kezelések csak akkor hatásosak, ha közvetlenül a szennyező anyag szervezetbe kerülése után elkezdődnek. Kezelés

58 Munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai

59 A dolgozók védelme Munkavállaló sugárveszélyes munkahelyen (16/2000. (VI. 8.) EüM rendelet): az a személy, aki akár teljes időben, akár részidőben vagy időszakosan munkát végez a munkáltató számára, és akinek a foglalkozásával összefüggő sugárvédelemmel kapcsolatos elismert jogai és kötelezettségei vannak. Önmagát alkalmazó személyt úgy kell tekinteni, mint akire a munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei egyaránt érvényesek az a személy, aki akár teljes időben, akár részidőben vagy időszakosan munkát végez a munkáltató számára, és akinek a foglalkozásával összefüggő sugárvédelemmel kapcsolatos elismert jogai és kötelezettségei vannak. Önmagát alkalmazó személyt úgy kell tekinteni, mint akire a munkáltató és a munkavállaló kötelezettségei egyaránt érvényesek

60 Az ionizáló sugárzás alkalmazása  Ionizáló sugárzást kibocsátó (létrehozó) berendezések  Radioaktív anyagot nem tartalmaznak  Röntgen berendezések  Lineáris gyorsítók  Radioaktív anyagok  Zárt sugárforrások  Nyitott készítmények

61 Az ionizáló sugárzás alkalmazása  Orvosi  Diagnosztika  Terápia  Kutatás  Ipari  Anyagvizsgálat  Folyamatirányítás  Atomenergetika  Egyéb  Mezőgazdaság  Sterilizálás

62 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Általános előírások  Dóziskorlátok betartása  Dolgozók  Lakosság  Optimálás  ALARA-elv  A munkavállaló köteles betartani az MSSZ (Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat), valamint a hatósági engedélyek előírásait. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

63 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Általános előírások  Az engedélyes gondoskodik  Az előírt tárgyi és személyi feltételeinek teljesítéséről,  a szükséges biztonsági berendezésekről,  az ionizáló sugárzás elleni védőeszközökről,  a berendezések és eszközök hatékonyságának ellenőrzéséről,  a sugárvédelmi műszerek működőképességéről, kalibrációjáról és hitelesíttetéséről. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

64 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Általános előírások  A sugárveszélyes munka végzéséhez egyidejűleg legalább két munkavállaló jelenléte szükséges, akik közül legalább az egyik megfelelő szakmai és sugárvédelmi képesítéssel rendelkezik. Ez a személy felelős a sugárvédelmi előírások betartásáért. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

65

66 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Általános előírások  A sugárveszélyes munka végzéséhez egyidejűleg legalább két munkavállaló jelenléte szükséges, akik közül legalább az egyik megfelelő szakmai és sugárvédelmi képesítéssel rendelkezik. Ez a személy felelős a sugárvédelmi előírások betartásáért.  Röntgenfelvételezést és  -átvilágítást egy - megfelelő szakmai és sugárvédelmi képzettségű - munkavállaló is végezhet 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

67 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Általános előírások  Radioaktív anyagokról (készítményekről) a külön jogszabályban előírt nyilvántartást kell vezetni.  Radioaktív anyagot (készítményt) magyar nyelvű műbizonylat nélkül forgalmazni nem lehet.  Radioaktív anyagot (készítményt) használaton kívül elzárva, engedélyezett tárolóhelyen kell tartani. A tárolóhely külső hozzáférhető felületén a környezeti dózisegyenérték teljesítmény a 20  Sv/h értéket nem haladhatja meg.  Radioaktív anyag tárolására, illetve a radioaktív hulladék átmeneti tárolására fokozottan tűz-, robbanás- és korrózióveszélyes hely nem jelölhető ki. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

68

69 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  A munkahelyek besorolása  A munkaterületek besorolása és a követelményrendszer betartatása az engedélyes kötelezettsége.  Ellenőrzött terület  az évi egyéni sugárterhelés meghaladhatja az 1 mSv effektív dózist  az egyenérték dózis > 1/10 dóziskorlát (pl.: radiográfia)  a radioaktív szennyeződés terjedését vagy az esetleges sugárterhelés valószínűségét korlátozni kell. (pl. meleglaboratórium) 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

70 ELLENŐRZÖTT TERÜLET

71 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  A munkahelyek besorolása  Ellenőrzött terület  határait egyértelműen kell kijelölni  a bejutást ellenőrizni kell  a bejáratot a sugárveszélyre utaló jelzéssel és felirattal, valamint a munkaterület, illetve munkahely megnevezésével kell ellátni  a munkaterület - a telepített röntgenlaboratórium kivételével - műszeres sugárvédelmi ellenőrzését biztosítani kell 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

72 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  A munkahelyek besorolása  Ellenőrzött terület  csak az atomenergia alkalmazásával összefüggő tevékenység végezhető, és csak a tevékenységekhez szükséges eszköz vagy anyag tartható, kivéve az ipari radiográfiát, ahol indokolt esetben időben elkülönítve más jellegű anyagvizsgálatok is végezhetők  ha a külső sugárterhelés az évi 6 mSv effektív dózist meghaladhatja, a személyi dózismérő mellett, a helyszínen leolvasható személyi dózismérőt vagy hang-, illetve fényjelzést adó egyéni dózisszintjelzőt is használni kell. Ezek beszerzéséről a munkáltató gondoskodik. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

73

74 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  A munkahelyek besorolása  Felügyelt terület  Különleges sugárvédelmi intézkedések és biztonsági szabályok alkalmazására szabályos körülmények között nincs szükség.  Minimális követelményrendszert az MSSZ tartalmazza.  Indokolt (Sv. Szolgálat) esetben  A bejárat megjelölése  Sugárvédelmi műszerezettség  A véletlen bejutás megakadályozása határolással, ill. jelzéssel: > 20  Sv/h, ill. > 50  Sv/alkalom  bármely 2 óra átlagára ≤ 2,5  Sv/h  Az ellenőrzött és a felügyelt terület kijelölésének feltételeit rendszeresen felül kell vizsgálni. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

75 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai  Gépkönyve, az érvényben lévő sugárvédelmi előírásoknak megfelelő magyar nyelvű kezelési utasítást is tartalmazzon.  Nagyjavítást, átalakítást követően a berendezés csak bizonylatolt sugárvédelmi mérés után vehető használatba.  A sugárvédelmi mérés elvégzése, vagy elvégeztetése a javítást, átalakítást végző feladata, aki a mérések eredményeit jegyzőkönyvben rögzíti és ezt az engedélyes rendelkezésére bocsátja. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

76 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai  A zárt sugárforrások zártságát, illetőleg felületi tisztaságát használatba vétel előtt a gyártó, ezt követően az MSSZ-ben meghatározott időközönként és módon, az engedélyes e tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezővel ellenőrizteti.  Zárt sugárforrás magyar nyelvű műbizonylatának eredeti példányát a sugárforrás végleges elhelyezéséig az engedélyes őrzi. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

77 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai  Berendezést lejárt felhasználási idejű sugárforrással üzemeltetni tilos. A felhasználási idő a szolgálati időhöz igazodik. Ha a gyártó nem határozza meg a szolgálati időt, a felhasználási időt - szakértői vélemény alapján - a megyei intézet állapítja meg. Az így megállapított felhasználási idő maximális időtartama 15 év. A felhasználási idő az OSSKI szakvéleménye alapján legfeljebb két esetben, és összesen tíz év időtartammal meghosszabbítható. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

78 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai  A sugárforrást a besugárzás végeztével állandó tároló helyére kell juttatni. A biztonságba helyezés megtörténtéről a kezelőnek sugárzásméréssel meg kell győződnie.  Az engedélyes gondoskodik a használatból kivont zárt sugárforrás végleges tárolóhelyre való szállításáról. Az elszállítást jelenteni kell a megyei intézetnek és a radioaktív anyagok központi nyilvántartójának. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

79 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Zárt radioaktív sugárforrással vagy röntgencsővel működő műszerrel, berendezéssel végzett munkák alapvető előírásai  Nagy aktivitású zárt sugárforrás (gyártó/forgalmazó) köteles gondoskodni a sugárforráshoz és a sugárforrástartóhoz rendelt egyedi azonosító sorszámról  sorszám a sugárforrásra és a sugárforrástartóra legyen vésve vagy bélyegezve, vagy  a sugárforrástartó legalább a sugárforrás jellegéről adjon tájékoztatást  a sugárveszélyre figyelmeztető megfelelő jelzés 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

80 Nagy aktivitású sugárforrást alkalmazó munkahelyek Tervezhető dózisok, mérhető dózisteljesítmények  Dóziskorlátok (a tervezhető max. sugárterhelés)  Foglalkozási : 50 mSv/év és 100 mSv/5 év  Dózismegszorítás (a tervezett besugárzó járuléka)  Foglalkozási : 6 mSv/év  Lakossági : 0.3 mSv/év  Mérhető dózisteljesítmény referencia szintek  Foglalkozási, általános : 20 µSv/h, vezérlőben : 2.5 µSv/h  Lakossági, általános: 2 µSv/h  Nem állandó tartózkodási helyeken figyelmeztetés kihelyezése nélkül megengedhető érték: 20 µSv/h  Az állandó tartózkodási helyeken szokásos mérhető értékek: a háttér nagyságrendje (kivéve: direkt sugárzásnak kitettek)  A személyzet sugárterhelése: < 1 mSv/év

81 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel kapcsolatos rendszeres munkavégzés, továbbá nyomjelzéstechnikai, mezőgazdasági vizsgálat, kísérlet esetén a radioaktív anyaggal kapcsolatos előkészítő művelet csak izotóplaboratóriumban végezhető.  Az izotóplaboratórium kialakításának és felszerelésének biztosítania kell a külső és a belső sugárterhelés elleni védelmet.  Az izotóplaboratórium kialakításával és felszerelésével kapcsolatos követelmények alapvetően a felhasznált radioaktív izotóp aktivitásától, fajtájától és a felhasználás, illetve a végzett műveletek típusától függnek.  Nyitott radioaktív készítmény izotóplaboratóriumon kívüli felhasználását vizsgálati típusonként kell megtervezni és engedélyeztetni. Az ismételt vizsgálatot be kell jelenteni a Sugáregészségügyi Decentrumnak. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

82 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai  Az izotóplaboratórium kialakításakor azt a munkaterületet, ahol radioaktív izotóppal kapcsolatos műveletet végeznek és a munkavégzésre létesített egyéb munkaterületeket egymástól elválasztva kell elhelyezni.  Nyitott radioaktív izotópot felhasználó munkahely bútorzatának, felszerelési tárgyainak, padlózatának és falainak kiválasztásánál, illetve kialakításánál követelmény a szennyezettségtől való mentesíthetőség.  Porlódással, párolgással járó művelet elszívófülkében, illetve szárazkamrában végezhető.  Az engedélyes gondoskodik arról, hogy az izotóplaboratóriumból ellenőrizetlenül radioaktív anyag ne kerüljön ki.  Az izotóplaboratóriumban keletkező radioaktív hulladékokat osztályozva kell összegyűjteni, és gondoskodni kell a hulladék lebomlásig vagy elszállításig történő tárolásáról. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

83 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai  Az izotóplaboratórium területén azt a munkaterületet, ahol a munkavégzés el nem hárítható következményeként a H*(10) időlegesen > 20 μSv/h értéket, az erre utaló figyelemfelkeltő táblával kell ellátni.  A laboratóriumban egyszerhasználatos eszközöket kell használni, amennyiben ez nem növeli meg indokolatlanul a keletkező radioaktív hulladék mennyiségét.  Minden sugárveszélyes munkahelyet el kell látni az ott felhasznált izotópok fajtájának és aktivitásának, valamint az elvégzendő feladatoknak megfelelő, sugárvédelmi célokat szolgáló munkaeszközökkel, egyéni védőeszközökkel, dekontamináló anyagokkal és magyar nyelvű kezelési utasítással rendelkező sugárvédelmi mérőműszerekkel. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez.

84 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai  Abban az izotóplaboratóriumban, ahol nagy a radioaktív belső szennyeződés veszélye, a munkavállalók személyi ellenőrzését a belső szennyeződés vizsgálatával is ki kell egészíteni. A vizsgálat szükségességét és módszerét az MSSZ határozza meg.  Radioaktív anyag belégzését vagy lenyelését, vagy ennek gyanúját a munkavállaló a munkahelyi sugárvédelmi megbízottnak és a munkahely vezetőjének haladéktalanul bejelenti.  Az egyéni védőfelszerelés viselése - az MSSZ-ben rögzített módon - kötelező.  Ellenőrzött területen a radioaktív izotóppal kapcsolatos munkavégzés körén kívül eső tevékenységet végezni (pl. étkezni, kozmetikai készítményt használni), illetve a munkavégzéssel össze nem függő tárgyat bevinni, ott tárolni nem lehet. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

85 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai  Radioaktív anyagok, illetve készítmények nyilvántartását úgy kell kialakítani, hogy az alapján követhető legyen a radioaktív anyagokkal kapcsolatos minden művelet, az anyag részét vagy egészét hol és milyen körülmények között tárolják. A hiányt a Sugáregészségügyi Decentrumnak külön jogszabály alapján be kell jelenteni.  A 65 napnál rövidebb felezési idejű radioaktív hulladékot a laboratórium köteles az átmeneti hulladéktárolóban tárolni mindaddig amíg az radioaktív hulladéknak minősül.  Az átmeneti hulladéktárolóban lévő anyagokon fel kell tüntetni a hulladék jellegét, az izotóp fajtáját, a benne lévő aktivitás becsült értékét és a leadás (elhelyezés) dátumát. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

86 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményt felhasználó laboratóriumban mentesítő készletet kell készenlétben tartani, amiről az engedélyes gondoskodik a laboratórium munkaterületeinek, a munkavállalók létszámának, a felhasznált radioaktív készítmények aktivitásának és fajtájának figyelembevételével.  A mentesítő készletet a munkaterület közelében, könnyen elérhető, felirattal megjelölt helyen kell tárolni, és használatára a munkavállalókat ki kell oktatni. A készlet csak a szennyezettség mentesítésére használható.  A munkahely falainak, padlójának, felszerelésének szennyeződése esetén a szennyezett felületek közvetlen mentesítése - a munkahelyi sugárvédelmi megbízott irányításával - az ott dolgozó munkavállalók feladata. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

87 A munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai  Nyitott radioaktív készítményekkel végzett munkák alapvető előírásai  Ha a szennyeződés a tevékenység megszűnését követően derül ki, a mentesítés és a mentesítés eredményességét igazoló inaktívvá nyilvánítási eljárás kezdeményezése a szennyezett terület tulajdonosának kötelezettsége.  A baleset során bekövetkező veszélyhelyzet elhárítását, illetve a szennyezettség felszámolását megfelelő, a 2. számú mellékletben meghatározott sugárvédelmi szakismeretekkel rendelkező szakember irányítja.  4. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez: Sugárvédelmi képzés és továbbképzés  Átfogó fokozatú sugárvédelmi képzésre kötelezettek, akik … nukleárisbaleset-elhárítás területén intézkedési joggal felruházott vezetők, akik veszélyhelyzetben végzett tevékenységekre adhatnak utasítást. 5. számú melléklet a 16/2000. (VI. 8.) EüM rendelethez

88 16/2000. (VI. 8.) EüM RENDELET Radon elleni védekezés munkahelyeken 1. 9 A személyzet egyéni sugárterhelését ellenőrizni kell akkor is, ha a sugárterhelés természetes forrásokból ered. A külső és a belső sugárterhelést együttesen nem haladhatja meg a dóziskorlátot gyógyfürdők, barlangterápiás részlegek, turisztikai látványosságot képező barlangok, föld alatti bányaüzemek és egyéb föld alatti munkahelyek; olyan felszíni munkahelyek, ahol természetes radioaktív anyagokat tartalmazó kőzetek, ásványok és egyéb anyagok aprítása, őrlése, feldolgozása, dúsítása, szállítása, továbbá az előállított termékek tárolása, csomagolása fokozott sugárterheléshez vezethet;

89 16/2000. (VI. 8.) EüM RENDELET Radon elleni védekezés munkahelyeken 2. 10 Ha a munkavállaló a munkavégzés következtében szükségszerűen radon okozta sugárterhelésnek van kitéve, a foglalkozási sugárterhelésre az 1.3. pontban megállapított dóziskorlátokat a radontól származó dózishányad figyelembevételével kell alkalmazni, azaz... egymást követő 5 naptári évre összegezve nem haladhatja meg a 100 mSv effektív dóziskorlátot. Az effektív dózis egyetlen naptári évben sem haladhatja meg az 50 mSv értéket. Korlátozás: Ha a munkavállaló a munkavégzés következtében radon okozta sugárterhelésnek nem szükségszerűen van kitéve... cselekvési szint 1000 Bq/m -3 radon-koncentráció a levegőben, éves átlagban

90

91 16/2000. (VI. 8.) EüM RENDELET Radon elleni védekezés munkahelyeken 3. 11 A radon levegőben mért aktivitás-koncentrációjának, illetve a külső forrásokból származó környezeti dózisegyenérték teljesítménynek a meghatározását a munkáltató elvégezteti. Ellenőrzés: Amennyiben a sugárzási szint mértéke indokolja, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal elrendeli az egyéni sugárterhelés rendszeres ellenőrzését és meghatározza annak módját. A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie.

92 A munkahely felmérése, ellenőrzése (a munkáltató végezteti el) A munkavállaló a munkavégzés következtében radon okozta sugárterhelésnek Az OTH elrendelheti az egyéni sugárterhelés rendszeres ellenőrzését és meghatározhatja annak módját. (akkreditált laboratórium) van kitéve szükségszerűen nem szükségszerűen E < 50 mSv C Rn < 1 000 Bqm -3 Radon-expozíciót csökkentő intézkedések munkaidő szellőztetés 16/2000. (VI. 8.) EüM RENDELET ALKALMAZÁSA 1 12

93 16/2000. (VI. 8.) EüM RENDELET ALKALMAZÁSA 2 A munkahely felmérése, ellenőrzése (a munkáltató végezteti el) Ki végzi a méréseket ? Radon aktivitás-koncentráció Belső sugárterhelés - bárki ?! - akkreditált laboratórium Munkahely felmérése 2. számú melléklet 2. számú függelékének 16. pontja A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie. A belső sugárterhelés vizsgálatát végző laboratóriumnak akkreditációval kell rendelkeznie. pl. bánya pl. zagytározó Dózisteljesítmény szükségszerű Rn exp. nem szükségszerű Rn exp. Modellválasztás Konzervatív becslés: egyensúlyi tényező hiánya 13

94 16/2000. (VI. 8.) EüM RENDELET ALKALMAZÁSA 3 A munkahely felmérése (a munkáltató végezteti el) Radon-expozíciót csökkentő intézkedések Munkahely időszakos ellenőrzése nem C Rn > 1 000 Bqm -3 ? igen - gyakoriság - az ellenőrzést végző 4

95 16/2000. (VI. 8.) EüM RENDELET ALKALMAZÁSA 4 Egyéni sugárterhelés rendszeres ellenőrzése akkreditált laboratórium E < 50 mSv C Rn < 1 000 Bqm -3 Radon-expozíciót csökkentő intézkedések Munkahely időszakos ellenőrzése ? C Rn > 1 000 Bqm -3 Munkahely rendszeres ellenőrzése (hatóság) - munkakörülmények megváltozása - gyakoriság - az ellenőrzést végző 15

96 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


Letölteni ppt "Lakosság sugárvédelme Munkahelyi sugárvédelem alapvető előírásai Ajánlott irodalom: 16/2000 (VI.8.) EüM. rendelet Összeállította: Déri Zsolt B.- A.- Z."

Hasonló előadás


Google Hirdetések