Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Digitális aláírás, személyazonosítás E-önkormányzat 2007. október 11. Sikolya Zsolt vezető tanácsadó eGov Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Digitális aláírás, személyazonosítás E-önkormányzat 2007. október 11. Sikolya Zsolt vezető tanácsadó eGov Kft."— Előadás másolata:

1 Digitális aláírás, személyazonosítás E-önkormányzat 2007. október 11. Sikolya Zsolt vezető tanácsadó eGov Kft. zsolt.sikolya@egc.hu

2 2014. 06. 26.2 Alapfogalmak •Elektronikus aláírás: olyan elektronikus adat, amely más elektronikus adathoz van csatolva, illetve logikailag hozzárendelve, és amely hitelesítésre szolgál (1999/93/EK irányelv) •Adat/dokumentumhitelesítés: az adat sértetlenségéről és eredetéről való bizonyosság megszerzése •(Személy)azonosítás (identifikáció): arra vonatkozó információ megszerzésének folyamata, hogy kinek állítja magát a kérelmező •Személyhitelesítés (autentikáció): egy személy állított azonosságáról való bizonyosság megszerzése (CEN CWA 15264-1, 2005)

3 2014. 06. 26.3 Megjegyzések •Adat/dokumentumhitelesítés teljesen más fogalom, mint a személyhitelesítés: más joghatás, más felelősség. •Digitális aláírás: az elektronikus aláírás kriptográfiai eszközökkel történő megvalósítása •A személyazonosítás/hitelesítés nemcsak természetes személyre értelmezhető, hanem pl. szervezetre, szerverre, szoftverre stb.

4 2014. 06. 26.4 Aláírás Hagyományos adathordozón (papír) •dokumentum végén kézírással (tollal) •esetleg minden oldalon szignó vagy aláírás Elektronikusan •dokumentumra gépelve •azonosíthatóság, letagadhatatlanság, sértetlenség: pl. PKI alapú digitális aláírás – megjelenik egy harmadik fél is, a hitelesítésszolgáltató (CA)

5 2014. 06. 26.5 Azonosítás Hagyományos ügyintézés •írásos közlés (aláírás: dokumentumhitelesítésre, személyhitelesítés csak jogvita esetén ) •személyes megjelenés: igazolványok, nyilvántartás Elektronikus azonosításra nincs egységes nemzetközi gyakorlat – a megadandó adatokra sem Azonosítókódok •egységes személyazonosító (pl. Észtország, Belgium) •ágazati azonosítók (pl. Ausztria, Magyarország) •eljárásonkénti azonosítók (pl. Egyesült Királyság) Központi népesség-nyilvántartás nincs mindenhol Európai egységesítés akadálya: közigazgatás, azonosító dokumentumok a tagországok belügye (alapszerződés)

6 2014. 06. 26.6 Elektronikus hitelesítési módszerek Dokumentumhitelesítés (e-aláírás): jogi és műszaki (szabványosítási) háttér viszonylag egységes, nincs teljesen átjárható gyakorlat Személyhitelesítés: nincs egységes jogi háttér, szabványtervezetek kialakulóban •alapja: tudás, birtoklás, tulajdonság (célszerű: min. 2) •jelszó (egyfázisú) – egyszerű, olcsó, nem biztonságos •egyszer használatos jelszó (OTP) – biztonságosabb •másik csatorna (pl. mobil) használata •PKI – magánkulcs memóriában – biztonságos csipkártyán (kétfázisú) •biometrikus KULCSKÉRDÉS: ADATVÉDELEM!

7 2014. 06. 26.7 Az elektronikus aláírás jogi háttere 1999/93/EK irányelv Eat. (2001. évi XXXV. tv.) •fokozott biztonságú e-aláírás: – alkalmas az aláíró azonosítására – egyedülállóan az aláíróhoz köthető (letagadhatatlanság) – aláíró befolyása alatt álló eszköz – dokumentum módosítása érzékelhető (sértetlenség) •minősített e-aláírás: – fokozott biztonságú – biztonságos aláírás-létrehozó eszköz (BALE) – minősített tanúsítvány

8 2014. 06. 26.8 Az e-aláírás jogi háttere az e-ügyintézésben 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet (iratkezelésről) Ket. (2004. évi CXL. tv.) és végrehajtási rendeletei: •193/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet (e-ügyintézésről) •194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet (e-aláírásról) 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet (e-másolat készítéséről) IHM ajánlások: •végfelhasználói tanúsítványok szerkezete és adattartalma •elektronikus aláírás formátuma •elektronikus aláírási szabályzatok •hitelesítési rendek •viszontazonosítás protokollja •időbélyegzés formátuma

9 2014. 06. 26.9 A Ket. vhr.-ek sajátos aláírási típusai Közigazgatási felhasználásra alkalmas e-aláírás (ügyfél) •viszontazonosítás •minősített vagy szigorú regisztrációjú fok. bizt. tanúsítvány •nem álnévre szól a tanúsítvány •hit. rend az NHH nyilvántartásában szerepel (+ KGyHSz) •az ügyfél ilyen aláírással a központi rendszeren keresztül vagy közvetlenül fordulhat a hatósághoz Közigazgatási felhasználásra alkalmas e-aláírás (hivatali) •szervezeti aláírás vagy kiadmányozó minősített aláírása •időbélyegző vagy időjelzés •tanúsítványban a közig. szerv neve •hit. rend az NHH nyilvántartásában szerepel (+ KGyHSz) Szervezeti aláírás: fokozott bizt., eszközé (pl. értesítések) Személy által felügyelt automatizált aláírás: minősített, pl. körlevél

10 2014. 06. 26.10 Az e-azonosítás jogi háttere Az európai jog nem szabályozza •azonosító dokumentumok a tagországok belügye Ket. és a 193/2005, 194/2005 Korm. rendelet: •e-aláírásból (tehát fokozott biztonságú, szigorú regisztráció stb.) viszontazonosítással – egyedülálló •ügyfélkapun belépő ügyfél: egyedi azonosítóval, viszontazonosítással – szigorú regisztráció – dokumentum letagadhatatlansága - egyedülálló 182/2007. Korm. rendelet (Központi Rendszerről): •ügyfélkaput kiterjeszti nem a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási szolgáltatásokra – ügyfél hozzájárulásával

11 2014. 06. 26.11 A jelenlegi magyar helyzet PKI terjedésének akadályai: •ár •e-ismeretek hiánya és bonyolultság •alkalmazások kis száma (tyúk-tojás probléma) •nincs nemzeti eID-kártya E-aláírás a közszférában •elvétve használják (pl. cégeljárás, MSzH, néhány önkormányzat, közjegyzők, ügyvédek) E-azonosítás a közszférában •ügyfélkapu regisztrált felhasználói jóval félmillió fölött (elsősorban az adó-ügyintézési kötelezettség miatt) •ügyfélkapuhoz kapcsolódott számos hatóság, önkormányzat ÚMFT: azonosító kártya, EKOP: intelligens azonosítás

12 2014. 06. 26.12 Páneurópai törekvések i2010 eGovernment cselekvési terv egyik kiemelt területe az interoperábilis páneurópai eID megvalósítása 2010-ig •munkacsoport: részletes eID, eDoc menetrend •többszintű •szövetségi (federated) IDABC (páneurópai eGovernment szolgáltatások szervezete): •eID Interoperabilitási Szakértői Csoport: 2007-re összehasonlító értékelő tanulmány, közös specifikáció •Szakértői csoport az e-aláírás kölcsönös elismerésére : Bridge/Gateway CA, felmérés 2007-re Szabványosítás •ETSI •CEN: főleg kártya (pl. ECC: európai lakossági kártya)

13 Köszönöm a figyelmet zsolt.sikolya@egc.hu


Letölteni ppt "Digitális aláírás, személyazonosítás E-önkormányzat 2007. október 11. Sikolya Zsolt vezető tanácsadó eGov Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések