Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mesék az oktatásban és a nevelésben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mesék az oktatásban és a nevelésben"— Előadás másolata:

1 Mesék az oktatásban és a nevelésben
Bajzáth Mária KPSZTI, március 7.

2 „ A mese egységes, és egylényegű világkép.
Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások áthagyományozásának egyik eszköze. Szent szellemi kincsestár.” A népmese évezredek összes tapasztalatát összegzi. Generációk sora vigyázott arra, hogy egy-egy mese megmaradjon. Mélysége mély a múltnak kútja. ÁLLANDÓ ÉRTÉKEK A VÁLTOZÓ VILÁGBAN „A mese a valóság világától elválasztott forma. A praktikus élet ellentéte.” „Csodás Történet, amelynek nincs igénye a hitetőségre. „ Sosem olvassa a terapeuta mesét, hanem mondja. Ezzel eleviszi a mese hallgatójá egy közös mesei térbe, egy közös múltba, ahol jelen van az összes mesehallgató és a mesemondó is. A páciens nem a intellektusával dolgozik, ezért tudtuk alkalmazni 40-es IQ-jú gyerekenél is, ezért hat koraszülötteknél és azóvodában. Nem baj ha nem értünk minden szót…A jobb agyféltekével dolgozik a mese. A káoszból, nem agyi földolgozással elvezet a RENDbe A rend=ősi egységhez való igazodás. Mesekezdetek, megbomlott rend és egyensúly. A segítségre szoruló ember lelki strukturája, megegyezik a mese szerkezetével. A mese problémával indit, a páciensnek is problémája van. A mesehős elveszítette a renddel való kapcsolatát, páciens is, a mese lépésben helyreállítja a remdet, amely mintegy iránytűként szolgál a páciensnek. A mesékben soha semmi nincs rendben de minden rendbehozható, a mese mozgatórugójaa konfliktus, a probléma, de minden Jó ra fordul, mert alaptermészetőnk a jóság, alaptermészetünk a rendre való törekvés Az egyént hozzásegíti a test a lélek a szellem harmóniájához, vagyisa teljességhez. A mese teljes tudásanyagból indít, komplex világképet ad, mikroszkopikus lenyomata egy mes az egésznek. Ha az őssejt ott gyógyít ahol a baj van, akkor amese a TUDAT ŐSSEJTJE. Azonban a meseterápia nem a rációval, nem a tudattal dolgozik, nem a tudatsoban van, aki mesét mond vagy hallgat. A meséket sosem értelmezzük, hanem a saját életére vonatkozatatott belátásokhoz, felismerésekhez jutatjuk a pácienst. A belátást a mesék segítségével cselevésbe fordítjuk, nem cselekvési tervet készítünk hanem cselekszünk A mesében mindig le van írva a módja az átalakításnak. A mese visszavisz az archaikus tudathoz. A mese nem ismeri a lehetetlen fogalmát. Meseterápiával akkor lehet egyéni sorsproblémákat kezelni, ha arendezem az egyén viszonyát a világgal. 1. Lépés: az egyén hozzákapcsolás a világhoz, környezethez, a RENDhez 2.Lépés az egyén saját prolémája 2500 évvel ezelőtt Kínában a leendő államférfiakat zenére, táncra, énekre oktatták. Tették ezt azért, hogy belső harmóniájukat összhangba tudják hozni a világegyetem harmóniájával. A művészeti nevelés az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálta. A kínaiak ösztönösen tudták, hogy a személyiség kedvező fejlődéséhez, kiteljesedéséhez érzelmeken keresztül vezet az út (Vekerdy, 2006). Perzsa mesék, ókori kelet Keleten a mesék mindig jelen voltak a nevelésben, mivel nemcsak tanításokat hordoztak, hanem segítséget nyújtottak a közösségek kialakításához fenntartásához és működéséhez. Móra Ferenc: Kalcinált szóda Máig is azt hiszem, hogy ezért a bűnömért száz esztendőt elenged nekem a jóisten a purgatóriumban. Viszont külön szurokfürdőt érdemelnék azért, ha lett volna lelkem tovább nyaggatni a pragma cicával egy tizenegy éves gyereket, aki naponta negyedfél órát alszik; és máig se teszek szemrehányást érte, hogy önhatalmúlag megreformáltam az inasoktatást, kidobtam a tantervből a közismeretet, és negyven inasgyereknek az Ezeregyéjszakát adtam elő heti egy órában. Ez is ért annyit, mint a méterrúd. Míg a többi osztályban egész esztendőn át csattogva, pufogva, ordítva, jajgatva folyt az emberszelídítés, minálunk olyan csönd volt, amilyen csak egy kirgiz jurtában lehet, mikor az egész sátoralja gyerek körülüli a mesemondót.

3 Mesebeli hármas út mindenképp vissza akarok érkezni oda, ahonnan indultam… az is jó ha végigmegyek az úton és az is , ha nem… mindenképpen végigmegyek az úton…

4 A mese a pedagógus táltos paripája
Bajzáth Mária KPSZTI, március 7.

5 A népmesék hősei közösségvállalás mindennel, ami él
egységben a természet erőivel/Nap, szél, víz egységben az emberekkel /szómágia egységben az állatokkal ösztönök, nem létezik lehetetlen meghalnak a célért, majd újjászületnek, ahogy mi is egy-egy probléma megoldása közben vagy után

6 Univerzális Képzelet, fantázia Látás,hallás, szaglás,ízlelés,tapintás
Elemző, rendszerező képesség Tehetséggondozó,felzárkóztató Közösségteremtő- építő- megtartó Anyanyelvi , szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai művészi tudatosság és kifejezőképesség, hatékony önálló tanulás Gondolkodás, szövegértés, Személyiség és intelligenciafejlesztő, (nyelvi, inter és intraperszonális, a naturalista, spirituális és egzisztenciális ) Konfliktusmegoldó, szórakoztató, integráló, multikulturális értékközvetítő univerzális segítő, verbális bájital,varázsszer 2500 évvel ezelőtt Kínában a leendő államférfiakat zenére, táncra, énekre oktatták. Tették ezt azért, hogy belső harmóniájukat összhangba tudják hozni a világegyetem harmóniájával. A művészeti nevelés az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálta. A kínaiak ösztönösen tudták, hogy a személyiség kedvező fejlődéséhez, kiteljesedéséhez érzelmeken keresztül vezet az út (Vekerdy, 2006). Perzsa mesék, ókori kelet Keleten a mesék mindig jelen voltak a nevelésben, mivel nemcsak tanításokat hordoztak, hanem segítséget nyújtottak a közösségek kialakításához fenntartásához és működéséhez. Móra Ferenc: Kalcinált szóda Máig is azt hiszem, hogy ezért a bűnömért száz esztendőt elenged nekem a jóisten a purgatóriumban. Viszont külön szurokfürdőt érdemelnék azért, ha lett volna lelkem tovább nyaggatni a pragma cicával egy tizenegy éves gyereket, aki naponta negyedfél órát alszik; és máig se teszek szemrehányást érte, hogy önhatalmúlag megreformáltam az inasoktatást, kidobtam a tantervből a közismeretet, és negyven inasgyereknek az Ezeregyéjszakát adtam elő heti egy órában. Ez is ért annyit, mint a méterrúd. Míg a többi osztályban egész esztendőn át csattogva, pufogva, ordítva, jajgatva folyt az emberszelídítés, minálunk olyan csönd volt, amilyen csak egy kirgiz jurtában lehet, mikor az egész sátoralja gyerek körülüli a mesemondót. Nézd csak, itt a tenyerem! Nincsen benne semmi sem. Ha kinyitom – akkor sincs, ha becsukom – akkor sincs. De most mutasd: hol a tiéd? Most majd én nézek a tenyeredbe! Meglátom, mi búvik benne … Mészöly Miklós: Kerekecske domocska Mese, mese, meskete, jer ide most ízibe! Mesét mondok, rontom-bontom, Boldog vagyok, nincsen gondom. Elszállok, de visszatérek, S megfogom a kis kezed, Ott lakozom a szívedben, Éldegélek majd veled. Repülök a lelked egén, átölellek téged, Mese vagyok, hozzád megyek, Én leszek a vendéged. Mese, mese, tarka mese, nem igaz tán a fele se? Fele igaz, fele álom, ha elhiszed, azt se bánom.

7 Mindennek rendelt ideje van
A betűk ideje - magyar A számok ideje- matematika Az alkotás ideje-rajz, technika Az állatok és növények ideje- természetismeret Más népek ideje- idegen nyelv A dal ideje- ének-zene A tánc ideje- tánc A mozgás ideje- testnevelés A mesék ideje- mese A játék ideje- játék, szabadidő, szünet A levegő ideje- udvari játék Az evés ideje- étkezések A tisztálkodás ideje- kézmosás, fogmosás stb. A beszélgetés ideje- beszélgetőkör A gyerekek számára nagyon fontos a rend, a kiszámíthatóság. Az otthontól, a megszokott környezettől elszakadva még fontosabb azoknak a kapaszkodóknak a kialakítása, amelynek segítségével biztonságban érezhetik magukat. Ez természetesen nem poroszos rendet és rendszert jelent, hanem a gyerekek természetes igényeihez és ritmusához való igazodást, minden esetben figyelembe véve az aktuális hangulatukat, állapotukat és igényeiket. A rengeteg ismeretlen ember, tárgy, szokás, eszköz mellett, a tantárgyak neve is olykor félelmetes, érthetetlen és megjegyezhetetlen egy 6-7 éves kisgyerek számára.

8 Az értékválasztás döntések sorozatából áll
Az értékválasztás döntések sorozatából áll. A mese állandó érték a változó világban.

9 Mit meséljünk? Állatmesék (AaTh 1-299.) Tündérmesék (AaTH 300-749.)
Legendamesék (AaTh ) Novellamesék (AaTh ) Rászedett ördög (AaTh ) Falucsúfolók (AaTh ) Tréfás mesék ((AaTh ) Hazugság mesék (AaTh ) Formulamesék (AaTh ) 2000 mesetípus AaTh2000 féle mesetípus más-más probléma, más-más szelete a világnak Az állatok az emberrel egyenrangú módon beszélnek, cselekszenek. Bölcsességet, igazságot, kritikát fogalmaznak meg. A közösség által szentesített közös értékrend felé visznek. Ami a közösségnek jó, egyénnek miért jelent gondot. Terápia gyorssegély, iskola- közösségépítés Brémai muzsikusok, Róka és a farkas, stb A tündérmese erősítheti a közösség transzcendentális gondolkodását, kapcsolódás a láthatalan világokhoz.(A táltos, Macskacicó, Mirkó királyfi, A háromágú tölgyfa tündére, Többsincs királyfi, Világszép nádszálkisasszony)A terápiában ezzel dolgozunk. A legendamese a kereszténység iránti érzékenységet keltheti fel, a termtőhöz kapcsolják az embert. Sosem tudhatod mikor kopogtat be a termtő, mindig rend legyen.(Krisztus és a fösvény asszony, Mária és a két leány, Krisztus megszaporítja a szegény ember juhait, Miért van görcs a fában, Kovácsok kovácsa, Szent Péter és a katona) A novellamese evilági színtér, evilági szereplők. A racionalitás a meghatározó.segítheti a társadalmi, intelligencia- és vagyonbéli különbségek kezelését és oldását. (Az okos lány, Rigócsőr királykisasszony, A titokzatos beszédű leány, A só) Rászedett ördög a szenvedélybetegek, a rosszal való paktum, „eladja a lekét az ördögnek”. Az örödögöt nem lehet erővel legyőzni. (Belátás, nevetségessé tétel) Az ördög három aranyhajszála, Az ördög kilenc kérdése, Az ördög meg a szegényember Falucsúfolók (saját identitását erősíti, valamihez képest erősíti magát, nem bántóak , nevetés a vége (akit csúfolnak az is nevet) A tréfás mesék együttnevetéssel formálhatják közösséggé a mesehallgatókat. Az emberi élet minden területét pellengérre állítják”ne te legyél Mihók, hanem nézd meg te követsz –e el hasonló ostobaságokat? (A bolond falu, Ilók és Mihók, A kincses ládika, A lólábú legény, A furfangos cigány, A három selyp, A vénleány, Mondjad hát: széna) A hazugságmeséken keresztül fény derülhet a közösség és a gyerek egyéni, titkos, ki nem mondott vágyaira. Túlzás , felcserélődnek a szerepek, nincs valaki a helyén, abból milyen galibák származnak- felfordult világ- (Az már nem igaz, Hazudós mese) Formulamesék –visszatérő nyelvi forma, csali , beugrató, halandzsa, láncmesék)- a lélek struktúráját követik Pityike, Icinke-picinke

10 Állatmesék Közös álláspont, kritika megfogalmazása
Az adott közösségen belül elfogadott értékek meglétét vagy hiányát jelzik Ami a közösségnek jó, az egyénnek miért jelent gondot Brémai muzsikusok, A tű, a kakas, a rák és a kutya vándorútja Az állatok az emberrel egyenrangú módon beszélnek, cselekszenek. Bölcsességet, igazságot, kritikát fogalmaznak meg. A közösség által szentesített közös értékrend felé visznek. Ami a közösségnek jó, egyénnek miért jelent gondot. Terápia gyorssegély, iskola- közösségépítés

11 Tündérmesék közösségvállalás mindennel, ami él
láthatatlan világokkal való kapcsolat erősítheti a közösség transzcendentális gondolkodását közösségvállalás mindennel, ami él - láthatatlan világokkal való kapcsolatA tündérmese erősítheti a közösség transzcendentális gondolkodását, kapcsolódás a láthatalan világokhoz.(A táltos, Macskacicó, Mirkó királyfi, A háromágú tölgyfa tündére, Többsincs királyfi, Világszép nádszálkisasszony)A terápiában ezzel dolgozunk. (Hófehérke, Hamupipőke, Csillagszemű juhász)

12 „Sosem tudhatod mikor kopogtat be a teremtő, mindig rend legyen.”
Legendamese a kereszténység iránti érzékenységet keltheti fel a teremtőhöz kapcsolják az embert „Sosem tudhatod mikor kopogtat be a teremtő, mindig rend legyen.” A legendamese a kereszténység iránti érzékenységet keltheti fel, a termtőhöz kapcsolják az embert. Sosem tudhatod mikor kopogtat be a termtő, mindig rend legyen.(Krisztus és a fösvény asszony, Mária és a két leány, Krisztus megszaporítja a szegény ember juhait, Miért van görcs a fában, Kovácsok kovácsa, Szent Péter és a katona)

13 Novellamesék a társadalmi-intelligencia- vagyonbéli különbségek
nemek közötti ellentétek A novellamese evilági színtér, evilági szereplők. A racionalitás a meghatározó.segítheti a társadalmi, intelligencia- és vagyonbéli különbségek kezelését és oldását. segítheti a társadalmi-intelligencia- vagyonbéli különbségek kezelését és oldását (Mátyás mesék) nemek közötti ellentétek (Okos lány) (Az okos lány, Rigócsőr királykisasszony, A titokzatos beszédű leány, A só)

14 Rászedett ördög a szenvedélybetegek, a rosszal való paktum
az ördögöt nem lehet erővel legyőzni Rászedett ördög a szenvedélybetegek, a rosszal való paktum, „eladja a lekét az ördögnek”. Az örödögöt nem lehet erővel legyőzni. (Belátás, nevetségessé tétel) Az ördög három aranyhajszála, Az ördög kilenc kérdése, Az ördög meg a szegényember

15 Falucsúfolók saját identitását erősíti valamihez képest erősíti magát,
nem bántóak , nevetés a vége Falucsúfolók (saját identitását erősíti, valamihez képest erősíti magát, nem bántóak , nevetés a vége (akit csúfolnak az is nevet)

16 Tréfás Mesék együttnevetés ereje
A tréfás mesék együttnevetéssel formálhatják közösséggé a mesehallgatókat. Az emberi élet minden területét pellengérre állítják”ne te legyél Mihók, hanem nézd meg te követsz –e el hasonló ostobaságokat? (A bolond falu, Ilók és Mihók, A kincses ládika, A lólábú legény, A furfangos cigány, A három selyp, A vénleány, Mondjad hát: széna)

17 Hazugságmesék egyéni, titkos, ki nem mondott vágyak felfordult világ
A hazugságmeséken keresztül fény derülhet a közösség és a gyerek egyéni, titkos, ki nem mondott vágyaira. Túlzás , felcserélődnek a szerepek, nincs valaki a helyén, abból milyen galibák származnak- felfordult világ- (Az már nem igaz, Hazudós mese)

18 Formulamesék visszatérő nyelvi forma a lélek struktúráját követik
Formulamesék –visszatérő nyelvi forma, csali , beugrató, halandzsa, láncmesék)- a lélek struktúráját követik Pityike, Icinke-picinke

19 Keleti Mesék didaktikus üzenetközvetítés
általános emberi helyzeteket bemutató jelenetekkel világítanak meg problémákat egyértelműen megfogalmazzák a válaszokat a társadalmi rendhez való kapcsolódás tanácsadás, szigorú fegyelmezés Tanító jellegűek Határozott és szilárd erkölcsi hátterük van Didaktikus üzenetközvetítés Nem szimbólumokkal, hanem általános emberi helyzeteket bemutató jelenetekkel világítanak meg problémákat Egyértelműen megfogalmazzák a válaszokat A társadalmi rendhez való kapcsolódás Tanácsadás, szigorú fegyelmezés

20 Miből Meséljünk? A mesék, amelyeket a naponta mesélünk, ne átdolgozások legyenek, hanem eredeti szövegek, vagy pontos, igényes, művészi fordítások. Nagyon fontos, hogy a mesék, amelyeket a naponta mesélünk, ne átdolgozások legyenek, hanem eredeti szövegek, vagy pontos, igényes, művészi fordítások. Az Európa Könyvkiadó Népek meséi című sorozatában 1956 és 1990 között megjelent 84 kötet bármelyikét ajánljuk, mert művészi fordításban, csodálatos mesekincset adhatunk át a gyerekeknek. Grimm: Gyermek és családi mesék, Benedek Elek összes meséi, Kriza János mesegyűjteményei, Boldizsár Ildikó szerkesztésében megjelent mesegyűjtemények: Esti mesék fiúknak, Esti mesék lányoknak, Macskacicó, Mesék anyákról, Mesék apákról, Mesék nőkről, Mesék férfiakról, Mesék életről-halálról és újjászületésről. (Az utolsó öt mesegyűjtemény sok felnőtteknek szóló mesét tartalmaz, de nagyon gondos válogatással, a gyerekek igényeinek figyelembevételével mesélhetünk belőlük.) A tűzmadár (Orosz varázsmesék), A nap leánya (Olasz népmesék), Háncsvirág (Norvég népmesék), Keleti mesék gyűjteményei Nagyon nagy jelentősége van minden egyes szónak a mesében, az átdolgozás gyakran megváltoztatja az archaikus szerkezetet, és megváltoztatja ezzel magát a mesét is, a mese hatását is. Érdemes azonban mesélni, többek között annak az irodalmi olvasókönyvnek (tankönyvcsaládnak) a meseanyagát, amellyel az osztály dolgozik. Nem feldolgozandó szövegként találkozik így a gyerek először a történettel, hanem elmesélt meséként, irodalmi élményként. Az állatokról, növényekről szóló ismeretterjesztő szövegek, műmesék, elbeszélések, versek felolvasása-elmesélése gazdagítja és árnyalja ismereteiket egy-egy témával kapcsolatban. Boldizsár Ildikó: Mesevár című szövegértés-munkafüzete és az olvasókönyv, a szerző 2–3–4. osztályos irodalmi olvasókönyve óriási segítséget nyújthat a napi mese vagy egyéb történet kiválasztásában. A nagy gonddal és hozzáértéssel szerkesztett fenti tankönyvek kiválóan segítik a mesei hallás = meseértő fül és lélek fejlődését.

21 A képzelet KÉP KÉPzelet KÉPtelenség KÉPesség elKÉPzelni sem tudom…
KÉPES VAGYOK RÁ! Elképzelni olyan dolgokat képzelünk el, amelyeket ismerünk. Mesemondás közben a gyerek belső képekkel dolgozik, belső képet forgat, meg is állítja ha kell. A mesemondó képeket küld. Ha jól mondja a mesét, a mesehallgató veszi ezeket a képeket és vissza is adja.

22 lehetne! de A fantázia Nem volt, Az emberiség legnagyobb erőforrása
A fantáziával olyan dolgok jellennek meg , amelyeket nem ismerünk. Kendős játék.

23 rajz, kézművesség, alkotó folyamatok
MESE játék rajz, kézművesség, alkotó folyamatok mozgás, tánc érzékszervek fejlesztése beszélgetés, kérdésfeltevés, szókincsfejlesztés, vitakultúra, kommunkkáció informatikai eszközök, audiovizuális eszközök kapcsolatkeresés mindennel , ami él kirándulás sütés-főzés, evés-ivás összefüggések keresése a RENDSZERBEN a gyerek saját helyének megtalálása, kapcsolódása másokhoz " RENDBEN VAGYOK" állapot elérése 2500 évvel ezelőtt Kínában a leendő államférfiakat zenére, táncra, énekre oktatták. Tették ezt azért, hogy belső harmóniájukat összhangba tudják hozni a világegyetem harmóniájával. A művészeti nevelés az érzelmi intelligencia fejlesztését szolgálta. A kínaiak ösztönösen tudták, hogy a személyiség kedvező fejlődéséhez, kiteljesedéséhez érzelmeken keresztül vezet az út (Vekerdy, 2006). A mesepedagógia mesélésen keresztül történő nevelés, a mesék segítségével történő tudásátadás, a naponta ismétlődő mesélés kapcsán, a tanító közös játéka a gyerekekkel, amely minden résztvevő számára örömforrást jelent. A mesélés és a játék mellett fontos szerepet kap a tánc, a rajz, a mozgás, a kézművesség, az alkotás, a beszélgetés minden formája, az érzékszervek-érzékelés fejlesztése, kapcsolatkeresés mindennel, ami él, valamint az informatikai eszközök és az audiovizuális eszközök használata. A mesék kapcsolhatók a tananyaghoz is egy-egy tantárgy keretén belül. Az utolsó helyen említem, de nem utolsó sorban, hogy a felsorolt tevékenységek és a mesélés is azt a célt szolgálják, hogy segítségükkel a gyerek fedezze fel az összefüggéseket a világban, képes legyen ebben a RENDSZERBEN önmagát is elhelyezni, képes legyen kapcsolódni másokhoz, találja meg a helyét, RENDBEN LEGYEN. A mesepedagógia a végtelen lehetőség, az Óperenciás tenger. Univerzális eszköz a pedagógus kezében, ha a mesével a szövegértésen, az olvasástechnikai gyakorlatokon, és a dramatizáláson túl akar dolgozni.

24 Brémai Városi Zenészek
gazdáknál úton erdőben a rablók ablaka alatt a házban 1 a házban 2 a házban 3

25 Brémai Városi zenészek
Ismerkedés A testem hangja-állathangok Mesetakaró Fonalgombolyag-kapcsolódás egymáshoz Mesemondás Mese „megbeszélése” kendőkkel

26

27 Aki nem hiszi, járjon utána…

28 Bajzáth Mária


Letölteni ppt "Mesék az oktatásban és a nevelésben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések