Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bajzáth Mária KPSZTI, 2012. március 7.. A MESE „ A mese egységes, és egylényegű világkép. Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bajzáth Mária KPSZTI, 2012. március 7.. A MESE „ A mese egységes, és egylényegű világkép. Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások."— Előadás másolata:

1 Bajzáth Mária KPSZTI, 2012. március 7.

2 A MESE „ A mese egységes, és egylényegű világkép. Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások áthagyományozásának egyik eszköze. Szent szellemi kincsestár.”

3 Mesebeli hármas út o mindenképp vissza akarok érkezni oda, ahonnan indultam… o az is jó ha végigmegyek az úton és az is, ha nem… o mindenképpen végigmegyek az úton… 3

4 Bajzáth Mária KPSZTI, 2012. március 7.

5 A népmesék h ő sei  közösségvállalás mindennel, ami él  egységben a természet erőivel/Nap, szél, víz  egységben az emberekkel /szómágia  egységben az állatokkal  ösztönök, nem létezik lehetetlen  meghalnak a célért, majd újjászületnek, ahogy mi is egy-egy probléma megoldása közben vagy után

6 Univerzális KKépzelet, fantázia LLátás,hallás, szaglás,ízlelés,tapintás EElemző, rendszerező képesség TTehetséggondozó,felzárkóztató KKözösségteremtő- építő- megtartó AAnyanyelvi, szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, esztétikai művészi tudatosság és kifejezőképesség, hatékony önálló tanulás GGondolkodás, szövegértés, SSzemélyiség és intelligenciafejlesztő, (nyelvi, inter és intraperszonális, a naturalista, spirituális és egzisztenciális ) KKonfliktusmegoldó, szórakoztató, integráló, multikulturális értékközvetítő uuniverzális segítő, verbális bájital,varázsszer

7 Mindennek rendelt ideje van  A betűk ideje - magyar  A számok ideje- matematika  Az alkotás ideje-rajz, technika  Az állatok és növények ideje- természetismeret  Más népek ideje- idegen nyelv  A dal ideje- ének-zene  A tánc ideje- tánc  A mozgás ideje- testnevelés  A mesék ideje- mese  A játék ideje- játék, szabadidő, szünet  A levegő ideje- udvari játék  Az evés ideje- étkezések  A tisztálkodás ideje- kézmosás, fogmosás stb.  A beszélgetés ideje- beszélgetőkör

8 Az értékválasztás döntések sorozatából áll. A mese állandó érték a változó világban.

9 Mit meséljünk?  Állatmesék (AaTh 1-299.)  Tündérmesék (AaTH 300-749.)  Legendamesék (AaTh 750-849.)  Novellamesék (AaTh 850-999.)  Rászedett ördög (AaTh 1000-1199.)  Falucsúfolók (AaTh 1200-1349.)  Tréfás mesék ((AaTh 1350-1874.)  Hazugság mesék (AaTh 1875-1999.)  Formulamesék (AaTh2000-2399.)

10 Állatmesék  Közös álláspont, kritika megfogalmazása  Az adott közösségen belül elfogadott értékek meglétét vagy hiányát jelzik  Ami a közösségnek jó, az egyénnek miért jelent gondot

11 Tündérmesék  közösségvállalás mindennel, ami él  láthatatlan világokkal való kapcsolat  erősítheti a közösség transzcendentális gondolkodását

12 Legendamese  a kereszténység iránti érzékenységet keltheti fel  a teremtőhöz kapcsolják az embert „Sosem tudhatod mikor kopogtat be a teremtő, mindig rend legyen.”

13 Novellamesék  a társadalmi-intelligencia- vagyonbéli különbségek  nemek közötti ellentétek

14 Rászedett ördög  a szenvedélybetegek, a rosszal való paktum  az ördögöt nem lehet erővel legyőzni

15 Falucsúfolók  saját identitását erősíti  valamihez képest erősíti magát,  nem bántóak, nevetés a vége

16 Tréfás Mesék  együttnevetés ereje

17 Hazugságmesék  egyéni, titkos, ki nem mondott vágyak  felfordult világ

18 Formulamesék  visszatérő nyelvi forma  a lélek struktúráját követik

19 Keleti Mesék  didaktikus üzenetközvetítés  általános emberi helyzeteket bemutató jelenetekkel világítanak meg problémákat  egyértelműen megfogalmazzák a válaszokat  a társadalmi rendhez való kapcsolódás  tanácsadás, szigorú fegyelmezés

20 Mib ő l Meséljünk? A mesék, amelyeket a naponta mesélünk, ne átdolgozások legyenek, hanem eredeti szövegek, vagy pontos, igényes, művészi fordítások.

21 A képzelet KÉP KÉPzelet KÉPtelenség KÉPesség elKÉPzelni sem tudom… KÉPES VAGYOK RÁ!

22 A fantázia  Az emberiség legnagyobb erőforrása Nem volt, de lehetne!

23 MESEjáték rajz, kézművesség, alkotó folyamatok mozgás, táncérzékszervek fejlesztése beszélgetés, kérdésfeltevés, szókincsfejlesztés, vitakultúra, kommunkkáció informatikai eszközök, audiovizuális eszközök kapcsolatkeresés mindennel, ami él kirándulássütés-főzés, evés-ivás összefüggések keresése a RENDSZERBEN a gyerek saját helyének megtalálása, kapcsolódása másokhoz " RENDBEN VAGYOK" állapot elérése

24 Brémai Városi Zenészek  gazdáknál  úton  erdőben  a rablók ablaka alatt  a házban 1  a házban 2  a házban 3

25 Brémai Városi zenészek  Ismerkedés  A testem hangja-állathangok  Mesetakaró  Fonalgombolyag-kapcsolódás egymáshoz  Mesemondás  Mese „megbeszélése” kendőkkel

26

27 Aki nem hiszi, járjon utána…

28 Bajzáth Mária marcsi@merit.hu www.mesepedagogia.hu


Letölteni ppt "Bajzáth Mária KPSZTI, 2012. március 7.. A MESE „ A mese egységes, és egylényegű világkép. Lélekkísérő szakrális szöveg. Az egyetemes szellemi tanítások."

Hasonló előadás


Google Hirdetések