Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Települési szennyvizek tisztítása, elhelyezése – EU követelmények és hazai szabályozás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Települési szennyvizek tisztítása, elhelyezése – EU követelmények és hazai szabályozás."— Előadás másolata:

1 Települési szennyvizek tisztítása, elhelyezése – EU követelmények és hazai szabályozás

2 Szükséges fejlesztések Teljesítési határidők (átmeneti mentesség Magyarország számára) 1998 vége (2008) 2000 vége (2010) 2005 vége (2015) Csatornázás>10 000 LEÉ, érzékeny >15 000 LEÉ, normál & kevésbé érzékeny > 2 000 LEÉ, mindenütt Biológiai tisztítás >15 000 LEÉ, normál & kevésbé érzékeny > 2 000 LEÉ, mindenütt Tápanyag eltávolítás > 10 000 LEÉ, érzékeny -- Ha a csatornán összegyűjtött szennyvíz 2000 LEÉ-nél kisebb településen történik a fentiek vagy egyéb megfelelő tisztítási technológia alkalmazása szükséges Városi szennyvíz irányelv (91/271/EGK)

3 91/271/EGK (Városi szennyvíz Irányelv) hatálya •A 2000 lakosegyenérték feletti településekre tartalmaz előírást, •Nem kizárólagos megoldásként javasolja a hagyományos, közműves szennyvízelvezetési és tisztítási gyakorlat alkalmazását. Azokon a településeken, településrészeken, ahol ez nem jelent környezetvédelmi szempontból előnyt, vagy pedig a beruházási és üzemeltetési költségek túlzottan megnőnének, a hagyományos rendszerekkel egyenértékű megoldások is alkalmazhatók.

4 Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program 25/2002. (II. 27.) rendelet (illetve az azt többször módosító 30/2006 (II. 8.) kormányrendelet) kijelölte azokat a szennyvíz- elvezetési agglomerációkat, melyek területén a csatornázást és az összegyűjtött szennyvizeknek az agglomerációk központjában történő tisztítását az EU követelményeknek megfelelően, négy ütemben kell végrehajtani. A nemzeti program B részeként a 174/2003. (X. 28.) számú, a közműves szennyvízelhelyező és –tisztító művel gazdaságosan el nem látható területekre vonatkozó Egyedi Szennyvízkezelési Nemzeti Megvalósítási Programról szóló kormányrendelet lehetőséget biztosít a szakszerű egyedi (nem közműves) szennyvízkezelés és elhelyezés alkalmazására.

5 Méret kategória Összes tele- pülés Csator- názott* (2004) „A” program„B” program 163/ 2004. 30/ 2006. 163/ 2004. 30/ 2006. >100 000989 9 0 0 10 000 – 100 00013279132 0 0 5 000 – 10 00013671135 136 1 0 2 000 – 5 000518230514 515 4 3 1 000 – 2 000664268492 424 172 240 600 – 1 000520152359 284 161 236 300 – 600620162378 315 242 305 0 – 30053182271 197 260 334 Összesen313010522290 2012 840 1118 A Szennyvíz program „A” és „B” komponensébe tartozó települések, figyelembe véve a korábbi, 163/2004. (V. 21.) és a legutóbb módosított 30/2006. (II. 8.) rendeletek előírásait *Csatornázottnak tekintettük a települést ha a bekötött és nem bekötött lakások aránya együttesen elérte a 80%-ot.

6 Szennyvízelhelyezés (”Szennyvíz Program”)

7 A 174/2003. (X. 28.) kormányrendelet meghatározza az egyedi szennyvízkezelés három eszközét: • egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítmény (a), • egyedi szennyvíztisztító kisberendezés (b), • egyedi zárt szennyvíztároló létesítmény (c), Szikkasztás feltételei – felszín alatti vizek védelme: Tilos a talaj, mint befogadó használata •(i) 33/2000. (III. 17.) Korm. rendelet szerinti „A” Fokozottan érzékeny területek c) pontja szerinti karszt és d) pontja, illetve a „B” Érzékeny területek c) pontjában meghatározott, a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti vízbázis védőterületeken, •(ii) környezetvédelmi szempontból kijelölt érzékeny felszíni vizek partvonalától számított 250 m szélességű területein, •(iii) és a magas talajvízállású területeken

8 Fajlagos beruházási költségek a település lakosszámának függvényében

9 Költség /alternatíva Hagyományos szennyvíz gyűjtési, tisztítási és elhelyezési megoldások Szennyvizek szétválasztását, (részben) újrahasznosítását biztosító újszerű, innovatív megoldások Gravitációs és nyomás alatti csatorna + központi szvtt. Egyedi kislétesít mény: oldómede nce + szikkaszt. Zárt tároló, szállítás tengelyen a központi szennyvíz telepre Szürke szennyvíz helyi tiszt., fekete szennyvíz központi (anaerob) tisztítása Komposzt WC, sötét szürke szv. oldómed.+ szikkaszt. Vákuumos csatornarend szer zárt tároló, szállítás tengelyen Beruházási költség (eFt/ház) 800 – 2 000500 – 750150 – 300900 – 1 700600 – 800800 – 1 000 Üzemelt., fennt., amort.(eFt/év/ház) 30 – 9015 – 20350 – 45035 – 5580 – 10035 – 40 Egysz. önköltségi szennyvízdíj (Ft/m 3 ) 300 – 600100 – 1502500 – 3000250 – 400500 – 700200 – 300 A költségek egy 500 – 1000 fő lélekszámú, síkvidéki településre, 4 fő/ház és 100 l/fő/nap fajlagos vízfogyasztás esetén értendők Építési és működési költségek különböző rendszereknél

10 Javaslat a települési szennyvizek gyűjtésének, tisztításának és elhelyezésének módjára (BME, 2006)

11

12 Emisszió szabályozás - elvi megfontolások A vízminőség szabályozás alapját képező vízminőségi határértékeknek két típusa ismeretes: az elfolyó, tisztított szennyvizekre (emissziós határérték, effluent standards), a befogadóra vonatkozik (immissziós vagy befogadó határérték, stream standards vagy ambient water quality criteria). Gyakorlat: együttesen alkalmazás, a kibocsátott tisztított szennyvizekre vonatkozó emissziós határértékek általában a gazdaságosságot is figyelembe vevő, technológiai határértékek, mint minimum követelmények; Ha a befogadó minőségi határértéke nem tartható, terhelhetőségi számítások alapján szigorúbb elfolyó víz előírást vagy tisztítási követelményt kell alkalmazni. A terhelhetőség a mértékadó vízhozam és a befogadó vízminőségi határérték szorzata. Meghatározza azt a tartalékot (vagy hiányt), ami a befogadó öntisztulását figyelembe véve, a meglévő állapot és a célállapot között egy adott vízfolyás esetében - kémiai értelemben - rendelkezésre áll (vagy fordítva). A vízfolyás egészére be kell tartani az összes szennyező forrás (pont és nem-pontszerű, háttér stb.) figyelembe vételével.

13 ParaméterKoncentr. a tisztított szennyvízbenEltávolítás BOI 5 (20 o C-on)25 (mg/l)70-90 (%) KOI125 (mg/l)75 (%) Összes lebegőanyag >10 000 LEÉ35 (mg/l)90 (%) 2000-10000 LEÉ60 (mg/l)70 (%) 91/271 EGK: A biológiai tisztítással szembeni kívánalmak ParaméterKoncentr. a tisztított szennyvízbenEltávolítás ÖP 10 000-100 000 LEÉ2 (mg/l) 80% >100000 LEÉ1 (mg/l) ÖN 10 000-100 000 LEÉ15 (mg/l) 70-80% >100000 LEÉ10 (mg/l) A tápanyag eltávolítással szembeni kívánalmak („érzékeny terület”)

14 A szennyvizek tisztítási követelményei: 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet „A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” A rendelet kétféle típusú határértéket tartalmaz: Technológiai határérték: egyes gazdasági, háztartási, település- üzemeltetési tevékenységek általi szennyvíz kibocsátásra a rendelet 1. számú melléklet szerint megállapított vízszennyező anyag kibocsátási koncentráció, vagy fajlagos kibocsátási érték. Területi határérték: a vízszennyező anyag közvetlen bevezetésére, a vízminőség-védelmi területi kategóriák figyelembevételével a rendelet 2. számú melléklete szerint megállapított kibocsátási koncentráció érték. Ezen felül, a hatóságoknak lehetőségük van egyedi elbírálás alapján a határértékek szigorítására vagy enyhítésére. Az egyedileg megszabott határértékek minimális és maximális értékeinek tartományát az 5. számú melléklet adja meg.

15 A határértékek alkalmazását a 220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet szabályozza: „A felügyelőség a kibocsátási határértéket a technológiai határérték és a területi határérték alapján határozza meg a következők szerint: •ha a tevékenységre van technológiai kibocsátási határérték, akkor kibocsátási határértéknek azt kell előírni; •ha a tevékenységre vagy a kibocsátásra jellemző szennyező anyagok közül egy adott szennyező anyagra nincs technológiai határérték, akkor a vonatkozó területi határértéket kell előírni kibocsátási határértéknek.”

16

17 A 3/1984 (II.7.) OVH számú rendelet határértékei a hat területi kategóriában KomponensI.II.III.IV.V.VI. pH 6,5 8,5 6,5 9 6-9 5-106-9 KOI Cr g/m 3 5075100 15075 NH 4 -N g/m 3 1,563,8923,337,7823,337,78 NO 3 -N g/m 3 9,0311,2918,06 - TP g/m 3 1,8222-2 ANA det. g/m 3 225555 CCl 4 extr. g/m 3 2510 Lebegőanyag, g/m 3 100 200 500200

18 Területi kategóriák (érzékeny és sérülékeny területek)

19 Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Normál (régi III- VI.) pH6,5-8,56,5-96-9 KOI Cr g/m 3 5075150 BOI 5 g/m 3 152550 NH 4 -N g/m 3 2510 Összes N g/m 3 153050 Összes P g/m 3 0.7210 CCl 4 extr. g/m 3 2510 Lebegőanyag, g/m 3 35100200 A 9/2002 (III.22.) KöM-KöViM rendelet fontosabb határértékei a három kategóriában

20 Komponens Kiemelt (régi I.) Érzékeny (régi II.) Időszakos vízfolyás Normál (régi III-VI.) pH6,5-8,56,5-9 KOI Cr g/m 3 5010075150 BOI 5 g/m 3 15302550 NH 4 -N g/m 3 210520 Összes N g/m 3 20352555 Összes P g/m 3 0.75510 Oldószer extr. g/m 3 25510 Lebegőanyag, g/m 3 3550 200 A 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet fontosabb határértékei a három+1 kategóriában

21 Új szempontok: az EU VKI figyelembe vétele 1.A Városi Szennyvíz Irányelvben (91/271 EGK) előírt komponensekre a lakosegyenértéktől függő tisztított szennyvíz határértékek, illetve tisztítási hatásfokok minimum feltételként történő alkalmazása, minden szennyvíztisztító telepre; 2.A minimum követelmények kiterjesztendők a 2000 lakosegyenérték alatti tartományra is (a 28/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet 1. sz. mellékletének megfelelően); 3.A kibocsátott tisztított szennyvíz előírásokat terhelhetőségi számítások alapján kell megállapítani, valamint több komponensre is kiterjeszteni, és amennyiben a VKI által előírt, a befogadóra vonatkozó, víztípustól függő vízminőségi célállapot (jó ökológiai és kémiai állapot) nem teljesül, szigorítani; 4.Ha a kibocsátás közvetlen vagy közvetett módon állóvízbe történik, a kritériumokat az állóvíz terhelhetősége alapján kell előírni. Kivételes esetben, egyes komponensekre területi érvényességgel is alkalmazható határérték (pl. Összes P-ra a Balaton vízgyűjtőn 0.7 mg/l elfolyó víz határérték); 5.A terhelhetőség vizsgálatát a vízjogi engedélyezés során célszerű elvégezni, a VKI szerinti vízgyűjtő gazdálkodási tervek (VGT) készítésével összhangban.

22 Szennyvízbevezetések vízminőségi hatása azonnali elkeveredés és első rendű kinetika szerinti lebomlást feltételezve (egyszerű vízminőségi modell)

23 x=0, C=C 0 kezdeti feltételt alkalmazva a szennyezőanyag folyás irányú koncentrációja elsőrendű kinetikát feltételezve: C(x) = C 0 exp (-k x/v x ) k a lebomlás sebességét jellemző kinetikai állandó, v x a vízfolyás középsebessége. •Mértékadó (stacionárius állapot) •Azonnali elkeveredés (keskeny folyó) C h - a bevezetés feletti háttér koncentráció, Q - a befogadó (terhelési állapot szempontjából mértékadó) vízhozama, C sz - a szennyvíz minőségét jellemző koncentráció, q - a szennyvíz hozama Hogyan tudjuk figyelembe venni a mederbeli lebomlás (visszatartás) hatását? C 0 számítása:

24 BOI O2O2 TERHELÉSO 2 BEVITEL ÜLEPEDÉS Streeter & Phelps (1925)

25

26 Komponens Hegy/dombvid.-i kisvízfolyások (1,2,3,4,5,8,9 típusok) Hegy/domb.-i közepes és nagy folyók (6,7,10 típusok) Síkvidéki kisvízfolyások (11,12,15,16,17 típusok) Síkvidéki közepes és nagy folyók (13,14,18, 19,20) Síkvidéki, szerves mederanyagú vízfolyások (21, 22 típusok) Vezetőképesség (μS/cm) 300 (szilikátos) 900 (meszes) 600700600900 Oxigén telítettség* (%) 80 - 10070 - 11060 - 11070 – 11060 - 110 BOI 5 (mg/l)45654 KOI cr (mg/l)202225 40 NH4-N (mg/l)0.30.40.50.4 NO2-N (mg/l)0.05 NO3-N (mg/l)33333 Összes N (mg/l)55555 PO4-P (mg/m 3 )100 (50**) 150 (80**) Össz. P(mg/m 3 )200250400300400 Jó- és közepes állapot évi átlagra vonatkozó határértékei (Javaslat, BME 2007) * Oxigén telítettség: 90%-os (felső határ) és a 10%-os (alsó határ) tartósságú koncentráció (Ha a mintaszám < 10/év, akkor a minimum – maximum értékek) ** Tározásra kerülő vízfolyásoknál, ha a tartózkodási idő a 10 napot elér

27 Szv. víz kib. (db) 2004 Jelenlegi állapot (2004) Sz.víz kib. (db) 2015 A (területi határérték) B (technológiai határérték) BOIKOIÖNÖPBOIKOIÖNÖPBOIKOIÖNÖP DUNA31718163077313232143117282651133 TISZA25614131852378161332126201838144 DRÁVA3700274122382248 BALATON311136126113611310 ORSZÁG641333053142858423781257514796295 Jó állapot kritériumát meghaladó koncentráció növekmény a befogadó víztestben

28 Víztest jelenlegi állapota Célállapot Megengedhető terhelés meghatározása Eléri a célállapotot? Emisszi ós határért ék szigorítá sa Szükséges terhelés csökkenés meghatározása A diffúz terhelések csökkentésével elérhető a célállapot? A szennyvíztisztító működésbe lépése után is elérhető a célállapot? Van-e egyéb, tervezett (új) szennyvíztisztító telep a víztesten? igen nem igen A tisztítási követelmény megfelelő, kibocsátási engedély kiadható nincs A meglévő pontforrások szabályozásával elérhető a célállapot? A felvízi vízminőség javításával elérhető a célállapot? igen nem A szennyvízbevezetés engedélyezése csak derogáció esetén nem van Szennyvízkibocsátás engedélyezése a VKI (befogadó célállapot) szerint

29 Egyedi Term. közeli Biol.Biol+P Biol+P+ Nitr Biol+P+ Nitr+deN A_település-500fő1,002,673,063,363,784,36 B_település-1000fő1,002,472,983,233,614,10 C_település-2000fő1,002,392,722,933,314,07 D_település-5000fő1,002,002,182,312,542,99 1.Szakszerű egyedi szennyvíz elhelyezés 2.Csatornázás, természetközeli (gyökérmezős) szennyvíztisztító telep 3.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep 4.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással kiegészítve 5.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással és nitrifikációval kiegészítve 6.Csatornázás, hagyományos biológiai szennyvíztisztító telep, P eltávolítással, nitrifikációval és denitrifikációval kiegészítve Szennyvízdíjak alakulása (relatív összehasonlítás)


Letölteni ppt "Települési szennyvizek tisztítása, elhelyezése – EU követelmények és hazai szabályozás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések