Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Virtuális közösségek konfliktusai a 19. században: A „boldog békeidők” vágy- és vagyonképe Fabó Edit 2010. november 6.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Virtuális közösségek konfliktusai a 19. században: A „boldog békeidők” vágy- és vagyonképe Fabó Edit 2010. november 6."— Előadás másolata:

1 Virtuális közösségek konfliktusai a 19. században: A „boldog békeidők” vágy- és vagyonképe Fabó Edit november 6.

2 A Hymen c. lap •Többszöri hasonló lapalapítási kísérlet, •Kereslet volt, de nem elegendő, •Férfitöbblet (6 %), •A polgári házasság kérdése, •Reklám.

3 A hirdetők • főnyi nőtlen férfitöbblettel bírt az ország.

4 Hirdetések •Nyugdijképes államhivatalnok, megnyerő külsejű, 1200 frt évi fizetéssel s 200 frt lakbérrel, éves szép hölgygyel, ki mintegy frt hozománynyal rendelkeznék, óhajtana házasságra lépni. A levelek arczkép melléklésével „Államhivatalnok” jeligével e lapok szerkesztőségéhez intézendők titoktartás biztosítása mellett. • forintra volna szüksége egy intelligens fiatal embernek, jövedelmes vállalat megalapitására; ajánlkozó hölgynek hajlandó érte szivét és kezét cserébe ajánlani, s vele Budapesten háztartást alapítani. Leveleket „fővárosi élet” jelige alatt elfogad a „Hymen” szerkeszt. •Egy tanitónő, kellemes külsővel, ki rögös pályától szabadulni szeretne, hajlandó tisztességes, biztos jövedelemmel rendelkező, éves uri emberrel mielőbbi házasságkötés czéljából levelezést kezdeni. A nő 22 éves, házias, munkás s müvelt. Ajánlatok a „Hymen” szerkesztőségébe „Uj élet” jelige alatt küldendők.

5 Megjelenés, ajánlat, arckép •518 (548): 1x (404), 2x (92), 3x (19), 4-5x 1-2 esetben •1864 ajánlat, 533 arckép •A többség kapott legalább 3 ajánlatot, 1 arcképet

6 Ajánlatok •242 (47 %) hirdetésre mutatkozott érdeklődés. •A figyelmet inkább a nők keltették fel. •A férfiakhoz képest nőknek így is egyharmados előnyük volt.

7 Életkor •A megválaszolt hirdetések korigényeinek megoszlása általában fedte az igényeket. •Csupán egyetlen jelentősebb eltérés volt: a meghirdetett saját életkorok szerint az egy évvel idősebb hölgyek kaptak választ.

8 Lakóhely •A válaszadásnál általában előnyt élveztek a (nagy)városok a vidékiekhez képest, hiszen azok a meghirdetett (23 %) felénél kicsit több megkeresést (13 %) kaptak.

9 Vallás, felekezet •Összességében (14,5 %): kereslet = kínálat •Különbség válaszadási készség: izraeliták > keresztények > katolikusok • Protestánsok 0

10 Gyermek •Biztonság – házasság

11 Vagyon, jövedelem •Körültekintőek. •A konkretizált saját és elvárt vagyoni adottságok mérsékelték az ajánlkozási hajlandóságot.

12 Saját és elvárt jövedelem (Ft) Meghird.HázasságPartnerLevelezésHázasságPartnerLevelezés Célkategó ria (Ft) Eltérés (%) Megvál.HázasságPartnerLevelezésHázasságPartnerLevelezés Célkat. (Ft) Válaszelté rés (%) Meghird. eltérés(%)

13 Vagyon – szépség •Pestmegyei gazdag földbirtokos, 27 éves, szeretetreméltó külsővel és modorral, komoly szándékból szép és fiatal nő ismeretségét ohajtja. Vagyoni állásra nem tekint. Csak szép nők arczképpel ellátandó ajánlataira reflektál, melyek „Souvenir az alföldön” czim alatt e lap szerkesztőségéhez intézendők.

14 Külső megjelenés •A vonzó külső csábítóbb volt az ajánlatok összességében, hiszen a meghirdetett saját szépségre (124 db, 24%) jó tíz százalékkal nagyobb kereslet (655 db, 35%) volt.

15 Műveltség •Összességében a meghirdetett elvárt műveltség (27 %) kategóriájában a válaszadók többen (32 %) gondolták úgy, hogy megfelelnek a kívánalmaknak.

16 Következtetések – konfliktusok •Férfidominancia (kezdeményezés, céltudatosság), •Vallás, felekezet nem fontos – urbánus szemlélet – társadalmi normák/kötöttségek fellazulása, •Jobban preferálták a szépséget és a (nagy)várost, •A felkínált összegnél egytizeddel többet céloztak meg, s egyharmaddal kevesebbet vállaltak, •A műveltség, szépség erősebben kompenzálta az anyagi hiányosságot, •Sajtófórum: a férfiak és nők közös, nyilvános találkahelyeinek szűkössége, elégtelensége.

17 A tanulmányban sokkal részletesebb, nemenkénti és célkategóriánkénti elemzés található. Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Virtuális közösségek konfliktusai a 19. században: A „boldog békeidők” vágy- és vagyonképe Fabó Edit 2010. november 6."

Hasonló előadás


Google Hirdetések