Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest 2013. szeptember 2.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest 2013. szeptember 2."— Előadás másolata:

1 Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest szeptember 2.

2 Helyzetértékelés évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról évi XLII. tv. az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról évi CLXXXV. tv. a hulladékról

3 Közszolgáltatók Magyarországon – 3157 település közel közszolgáltató március hó197 Közszolgáltatók megyénként - igen nagy a szórás Győr-Moson-Sopron megye 3 közszolgáltató Békés megye9 Veszprém megye14 Pest megye49 Helyzetértékelés

4 Helyzetértékelés

5 Helyzetértékelés

6 Helyzetértékelés

7 Helyzetértékelés Top-lista Legtöbb települést ellátó közszolgáltatók település Legtöbb lakost ellátó közszolgáltatók fő (A legkevesebb lakos 191 fő) főnél többet 31 közszolgáltató szolgál ki, ez összesen fő, a fennmaradó 165 közszolgáltató főt.

8 2013. július 1-től hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély többségi önkormányzati tulajdon hulladékgazdálkodási terv minősítés kötelező rezsidíj-csökkentés bevezetése január 1.kötelező nonprofit gazdasági társasági forma A jelenlegi helyzet

9 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a hullad é kgazd á lkod á si tev é kenys é gek nyilv á ntart á sba v é tel é ről, valamint hat ó s á gi enged é lyez é s é ről 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet A k ö zszolg á ltat ó kiv á laszt á s á r ó l é s a hullad é kgazd á lkod á si k ö zszolg á ltat á si szerződ é sről 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a k ö zszolg á ltat ó hullad é kgazd á lkod á si tev é kenys é g é ről é s a hullad é kgazd á lkod á si k ö zszolg á ltat á s v é gz é s é nek felt é teleiről

10 A hulladékgazdálkodási közszolgáltatói engedély Közszolgáltatók száma:197 Engedélyek száma:29 lgaltatasiengedellyelrendelkezoknyilvantartasa2 Ht. 2. §. 37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és e törvény szerint minősített gazdálkodó szervezet, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Hatályos január 1-től 90. §. (5) Ha a törvény hatálybalépésekor működő hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó gazdálkodó szervezet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel, valamint az OHÜ által kiadott minősítéssel a (4) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem rendelkezik, a települési önkormányzat a (4) bekezdésben meghatározott határidőt követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 6 hónapos határidővel felmondja. A települési önkormányzat e kötelezettségét a fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében vizsgálja.

11 Tulajdonosi szerkezet A teljesen, illetőleg többségi önkormányzati tulajdonú közszolgáltatók száma településen főt szolgálnak ki. A 100 %-ban magán, és többségi magán tulajdonban lévő közszolgáltatók száma településen főt szolgál ki Ht. 2.§. 37. közszolgáltató: az a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedéllyel rendelkező és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvény szerint minősített nonprofit gazdasági társaság, amely a települési önkormányzattal kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés alapján hulladékgazdálkodási közszolgáltatást lát el; Megállapította: évi CXXV. törvény 26. § (5). Hatályos: I. 1-től. Módosította: évi CXXV. törvény 62. § j). Hatályos január 1-jén Tulajdonosi szerkezet

12 A hulladékgazdálkodási terv 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről 11. § (1) A közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv a Ht. 78. § (2) bekezdésében meghatározottakra figyelemmel legalább az alábbiakat tartalmazza: a) az elkülönített hulladékgyűjtésre történő ösztönzés és szemléletformálás, továbbá az ezek érdekében tervezett intézkedések – így különösen a lakossági tájékoztatás módjának – részletes leírását, továbbá azt, hogy a hatékonyabb és szélesebb körű lakossági tájékoztatás lehetőségei hogyan bővíthetők; b) a biológiailag lebomló hulladék nagyobb arányú gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a közszolgáltatással érintett településeken a meglévő biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos gyűjtési és hasznosítási lehetőségek hogyan bővíthetők; c) a háztartásban képződő veszélyes hulladék nagyobb arányú gyűjtésére vonatkozó részletes tervet, továbbá azt, hogy a háztartásban képződő veszélyes hulladék gyűjtése és átvétele hogyan és milyen módon tehető hatékonyabbá, a hatékonyság növeléséhez a közszolgáltató milyen további feltételek biztosítását tartja szükségesnek; d) a házhoz menő gyűjtési rendszer kialakítására és működtetésére vonatkozó részletes tervet, továbbá a gyűjtési rendszer működtetésének eszközeit, módját, fejlesztésének további lehetőségeit bemutató részletes tervet; e) a hulladék nagyobb arányú újrahasználatra történő előkészítésének és az újrahasználati központok kiépítésének lehetőségeit bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy az újrahasználati központok kiépítéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek; f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék hasznosítási arányainak növelését bemutató részletes tervet, továbbá azt, hogy a nagyobb arányú hasznosításhoz a közszolgáltatással érintett településeken a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, és ezek a feltételek hogyan bővíthetők, figyelemmel az önellátás és a közelség elvére; g) a hulladéklerakókra jutó szerves anyag mennyiségének csökkentése érdekében tervezett intézkedések leírását, módját, továbbá azt, hogy a szerves anyag mennyiség csökkentéséhez a közszolgáltató milyen feltételek biztosítását tartja szükségesnek, figyelemmel a biológiailag lebomló hulladék hasznosításának elvére. (2) A közszolgáltatási hulladékgazdálkodási tervekről az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF) nyilvántartást vezet. (3) Az OKTVF a közszolgáltatási hulladékgazdálkodási terveket beérkezésüket követően összesíti, majd az összesített tervekről készített összefoglaló jelentését a tárgyévet követő év végéig a környezetvédelemért felelős miniszter részére megküldi.

13 2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről Kihirdetve: VII. 4. I.minősítési fokozatA, - B, - C minősítési kategória II.Minősítési fokozat A, - B, - C minősítési kategória III. Minősítési fokozat A, - B, - C minősítési kategória A minősítésről

14 Díjak A közszolgáltatási díjak megállapítása december 31-ig települési önkormányzat, helyi önkormányzati rendelet január 1-jétőlMagyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által az OHÜ javaslatát figyelembe vevő előterjesztés alapján a miniszter rendeletben állapítja meg. A miniszteri rendelet hatálybalépéséig a december 31-én alkalmazott bruttó díj maximum 4,2 %-os mértékű emelése közszolgáltatói hatáskör. Újonnan induló közszolgáltatások, eltérő műszaki tartalom július 1-jétől2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról, valamint a évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról. A április 14-én alkalmazott nettó díj 4,2 %-kal megemelt összegének 90 %-a

15 A közszolgáltatási díjak A december 31-én alkalmazott nettó díjak mértéke 110 – 120 l-es kukaedény egyszeri kiürítését tekintve a legalacsonyabb díj 205,- Ft a legmagasabb díj650,- az átlagdíj 392,- Egy háztartás éves hulladékkezelési díja a legalacsonyabb díj vonatkozásában ,- Ft a legmagasabb esetében ,- átlagdíj vonatkozásában20.384,- Ft A legmagasabb díj heti egyszeri ürítéssel számol, ha ez heti kétszeres, akkor a legmagasabb díj ,- Ft Díjak

16 2013. január 1-től a hulladéktörvényből fakadó kötelezettségek a közszolgáltatás egységdíja Ft/110, -120,- l lerakási járulék Ft/ürítés31 MEH felügyeleti díja Ft/ürítés66666 infláció 5,7% teljes költségnövekedés Ft/ürítés ,2 %-os emelés Ft/ürítés egyenleg ürítésenként Ft/ürítés a veszteség %-os mértéke A hulladéktörvény hatása a díjak mértékére

17 2013. január 1-től a hulladéktörvényből fakadó kötelezettségek valamint a rezsidíj-csökkentés hatása a közszolgáltatás egységdíja Ft/110,- 120 l lerakási járulék Ft/ürítés31 MEH felügyeleti díja Ft/ürítés66666 infláció 5,7% teljes költségnövekedés Ft/ürítés ,2 %-os emelés Ft/ürítés %-os csökkentés Ft/120l teljes költségnövekedés Ft/ürítés a veszteség %-os mértéke A hulladéktörvény és a rezsidíj-csökkentéshatása A hulladéktörvény és a rezsidíj-csökkentés hatása

18 Nagy György igazgató Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Hulladékgazdálkodási jövője ISWA Szeminárium Budapest 2013. szeptember 2."

Hasonló előadás


Google Hirdetések