Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság Szabálysértési és büntetőjogi ismeretek Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság Szabálysértési és büntetőjogi ismeretek Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály."— Előadás másolata:

1 Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság Szabálysértési és büntetőjogi ismeretek Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály

2 Szabálysértések jellemzőinek ismertetése I. JOGFORRÁS • 2012évi II. törvény • 2012. évi II. törvény (továbbiakban: Szabs.tv.) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról, és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről (Hatálybalépés: 2012. április 15.) (Szabs.tv.) szabálysértéstevékenység mulasztás • A szabálysértés az a törvény által bünteti rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra. „ún.” kis bűncselekmények • A szabálysértési tényállások „ún.” kis bűncselekmények, kisebb fokban veszélyesek a társadalomra SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ELJÁRÓ HATÓSÁGOK KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI HIVATALA • FŐVÁROSI/MEGYEI KORMÁNYHIVATAL JÁRÁSI HIVATALA (általános szabálysértési hatóság 2013. január 01-től) • RENDŐRSÉG • RENDŐRSÉG (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt) • NAV VÁMSZERVE • NAV VÁMSZERVE (hatáskörébe utalt szabálysértések miatt) • JÁRÁSBÍRÓSÁG • JÁRÁSBÍRÓSÁG (elzárással is büntethető szabálysértések miatt I. fokon)

3 Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések és intézkedések Szabálysértés miatt alkalmazható büntetések: • szabálysértési elzárás (csak bíróság szabhatja ki) • pénzbírság • pénzbírság (min. 5000 – max. 150.000,-Ft.) • közérdekű munka • közérdekű munka (min. 6 – max. 180 óra) Szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések: • járművezetéstől eltiltás • elkobzás • kitiltás • figyelmezetés Helyszíni bírságot RENDŐRSÉG Helyszíni bírságot is kiszabhat: RENDŐRSÉG továbbá (bármely szabálysértés esetében) továbbá ha a jogszabály külön említi: • járási hivatal felhatalmazott ügyintéző • NAV vámszerve • katasztrófavédelem • közlekedési hatóság ellenőre • közterület-felügyelő • természetvédelmi őr, önkormányzati természetvédelmi őr • erdészeti hatóság arra felhatalmazott ügyintézője • halászati őr • mezőőr

4 Szabálysértési hatóság hatásköre és illetékessége eljárás alá vont személy lakóhelye • Főszabály: a szabálysértési eljárás lefolytatására az eljárás alá vont személy lakóhelye szerinti szabálysértési hatóság illetékes elkövetés felderítés helye • Kivételes szabály: Ha a gyorsabb eredményesebb lefolytatás indokolja, elkövetés illetve felderítés helye szerinti hatóság az illetékes • ÁTTÉTEL • ÁTTÉTEL: ha a szabálysértési hatóságnak nincs hatásköre vagy illetékessége az ügyben az ügyet haladéktalanul átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. BudapestenPest megyében • A NAV vámszerveinek hatáskörébe tartozó szabálysértések miatt Budapesten és Pest megyében az eljáró hatóság: NAV ÉSZAK-BUDAPESTI VÁM- ÉS PÉNZÜGYŐRI IGAZGATÓSÁG SZABÁLYSÉRTÉSI OSZTÁLYA Budapest, III. Csillaghegyi út 25.

5 NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések 1.Gyógyszerrendészeti szabálysértés (Szabs. tv.199/A.§) 2.Vámszabálysértés (Szabs.tv. 209. §) 3.Vámszabálysértés elkövetőjének segítése (Szabs.tv. 210.§) 4.Vámorgazdaság (Szabs.tv. 211. § ) 5.Fémjelzési szabálysértés (Szabs.tv. 212. §) 6.Pénzutánzatra vonatkozó szabályok megsértése (Szabs.tv. 213. §) 7.Versenytárs utánzása (Szabs.tv. 231. §) 8.Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs.tv. 238/A.§) 9.Iparjogvédelmi jogok megsértése (Szabs. 238/B. §)

6 NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságánál 2013. I-III. negyedévében indult szabálysértési eljárások Szabálysértés megnevezéseÜgyszámElkövetési értékLefoglalt érték Kiszabott pénzbírság Hatáskörös szabálysértések összesen: 583 33 257 023 25 608 657 5 625 000 Vámszabálysértés 781 206 2820265 000 Vámszabálysértés elkövetőjének segítése 0000 Vámorgazdaság 27419 5340395 000 Versenytárs utánzása (áru hamis megjelölése) 19115 698 379 3 735 000 Fémjelzési szabálysértés 306 022 5500685 000 Gyógyszerrendészeti szabálysértés 16149 220 150 000 Pénzutánzat vonatkozó szabályok megszegése 0000 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (2013.07.01-től) 1544 725 275 80 000 Iparjogvédelmi jogok megsértése (2013.07.01-től) 875 035 783 315 000

7 NAV hatáskörébe tartozó szabálysértések ismertetése A NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén 2013. I-III. negyedévében leggyakrabban előforduló szabálysértések: SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK SZELLEMI TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK • szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogos megsértése szabálysértés • iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYSÉRTÉSEK • versenytárs utánzása PÉNZÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSÉRTÉSEK • vámszabálysértés • vámorgazdaság

8 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) I. Aki másnak vagy másoknak a szerzői jogról szóló törvény alapján fennálló szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát szerzői vagy ahhoz kapcsolódó jogát vagy jogait 100.00,-Ft-ot meg nem MEGSÉRTI haladó vagyoni hátrányt okozva MEGSÉRTI A szerzői jogról szóló törvény szerint a magáncélú másolásra tekintettel a szerzőt, illetve a kapcsolódó jogi jogosultat megillető, 100.000,-Ft-ot ÜRESHORDOZÓI DÍJ meg nem haladó ÜRESHORDOZÓI DÍJ illetve reprográfiai MEGFIZETÉSÉTELMULASZTJA díj MEGFIZETÉSÉT ELMULASZTJA SZERZŐI ALKOTÁSOK OLTALMÁRA • a szerzői jog a SZERZŐI ALKOTÁSOK OLTALMÁRA (irodalmi, tudományos és művészeti művek) hivatott • KIZÁRÓLAGOS TULAJDONJOG • KIZÁRÓLAGOS TULAJDONJOG amely biztosítja, hogy a jogtulajdonos (alkotó) vagyontárgyként rendelkezhet a saját alkotásával szellemi alkotást képező részét védi • szerzői jogi oltalom a szerzői alkotásoknak a szellemi alkotást képező részét védi.

9 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) II. Példa: Disney Mickey egér rajzfilm figurát védő szerzői jog nem akadálya egy beszélő egér megalkotásának, DE CSAK AKKOR, ha az nem egyezik meg túlzottan az említett figura kinézetével és tulajdonságaival. • Filmszereplők, mese- és rajzfilmfigurák • Filmszereplők, mese- és rajzfilmfigurák szerepeltetése ruházati termékeken, használati eszközökön • másolt cd- dvd lemezek árusítása • másolt cd- dvd lemezek árusítása közterületen, piacon (akár hamisított műsoros, akár üres hordozói díj megfizetése nélkül) • szoftverek hamisítása • üres adathordozó • üres adathordozó (pl: Sony Micro SD kártya, a szerzői jogdíj megfizetését igazoló matrica nélkül) magáncélú letöltése jogszerű DE az üzletszerűen elkövetett szerzői jogi jogsértések szankcionáltak A hatályos rendelkezések szerint a zenék és filmek magáncélú letöltése jogszerű, azaz a fájlcserélő természetes személyek nem büntethetőek DE az üzletszerűen (cél: jövedelemszerzés) elkövetett szerzői jogi jogsértések szankcionáltak

10 Szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Szabs. tv. 238/A. §) III. Vagyoni hátrány összegének meghatározása a gyakorlatban már néhány mozifilm üzleti célú letöltésével át is lehet ugrani Szabálysértési értékhatárt már néhány mozifilm üzleti célú letöltésével (például továbbértékesítés céljából letöltött filmek) nemcsak el lehet érni, hanem át is lehet ugrani FILMEK – HAMISÍTOTT DVD FILM filmenként 2000,-Ft/db internetes terjesztés minimális licencdíja alapján filmenként 2000,-Ft/db. ZENESZÁMOK – ZENEI CD-DVD zeneszámért 320,-Ftalbumért 3200,-Ft MAHASZ jogdíjtáblázata az irányadó egy zeneszámért 320,-Ft, egy albumért 3200,-Ft kárérték kerül felszámításra ILLEGÁLIS SZOFTVERHASZNÁLAT termék nettó kiskereskedelmi ára a vagyoni hátrány alapja a termék nettó kiskereskedelmi ára, de a szoftverek letöltése értékhatártól függetlenül eddig is illegális volt, és az is marad Filmek, zeneszámok üzleti célú letöltésével könnyen akár szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekményt követhető el

11 Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés (Szabs. tv. 238/B.§) I. Aki a jogosultnak törvény, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy európai uniós jogi aktus alapján fennálló • szabadalmi oltalom • szabadalmi oltalom (növényfajta-oltalom, kiegészítő oltalmi tanúsítvány) • védjegyoltalom • védjegyoltalom (közösségi védjegyek) • formatervezési minta-oltalom UTÁNZÁSÁVALÁTVÉTELÉVEL MEGSÉRTI alapján fennálló jogát az oltalom tárgyának UTÁNZÁSÁVAL vagy ÁTVÉTELÉVEL MEGSÉRTI FORGALOMBA HOZATALÁVAL MEGSZERZÉSÉVEL, TARTÁSÁVAL Az oltalom tárgyának utánzásával vagy átvételével előállított áru FORGALOMBA HOZATALÁVAL, MEGSZERZÉSÉVEL, TARTÁSÁVAL megsérti és ezzel 100.000,-Ft-ot meg nem haladó vagyoni hátrányt okoz szabálysértést követ el. HOL TALHATÓAK INFORMÁCIÓK? Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala honlapja (www.sztnh.gov.hu/E-kutatás menüpont) MI LEHET VÉDJEGY? grafikailag ábrázolható megjelölés A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülhet minden grafikailag ábrázolható megjelölés, amely alkalmas arra, hogy valamely árut vagy szolgáltatást megkülönböztessen mások áruitól vagy szolgáltatásaitól.

12 Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés II. védjegyoltalombanmegjelölés A magyar védjegytörvény szerint védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen: • szó, szóösszetétel, jelmondatokat • betű, szám • ábra, kép; • sík- vagy térbeli alakzat beleértve az áru vagy csomagolás formáját; • szín, színösszetétel, fényjel, hologram • hang valamint • a fent felsorolt egyes megjelölések összetétele A védjegy használata kizárólagos jelleggel a védjegyoltalom jogosultját illeti meg

13 Iparjogvédelmijogok megsértése III. Iparjogvédelmi jogok megsértése III. Védjegyoltalom alatt álló ruházati termékek kiegészítők Legjellemzőbb elkövetési magatartások Védjegyoltalom alatt álló ruházati termékek (pl: Nike, Adidas stb.) illetve ruházati kiegészítők (pl: Louis Vuitton táska, öv, napszemüveg) lábbelik árusítása piacon, aluljárókban, „kínai” üzletekben, mosószerek, illatszerek Esetpélda: Közterületen, piacon árusított 1 db narancssárga motorfűrész formatervezési mintaoltalom alatt áll a kialakítás miatt, és védjegy van rajta elhelyezve iparjogvédelmi jogok megsértése

14 Iparjogvédelmijogok megsértése IV. Iparjogvédelmi jogok megsértése IV. Hogyan állapítható meg a helyszínen, hogy a cselekmény sért-e iparjogvédelmi jogosultságot? ÁRUSÍTÁS HELYE ÁRUSÍTÁS HELYE közterület, piac, aluljáró de előfordulhat internetes árusítás esetén is TERMÉKÁRA TERMÉK ÁRA Pl: egy eredeti LV táska jócskán meghaladhatja akár a 150.000,-Ft-ot is, így nagy valószínűséggel ha egy 10.000 ft-os LV táskát látunk a piacon, interneten az nem az eredeti termék TERMÉKJELLEMZŐK TERMÉKJELLEMZŐK jellemzően már részletesebb vizsgálódást, szakértelmet követel (Pl: varrás, gyártási hely, betűtípus, monogram elhelyezkedése, kód stb.) • Illatszerek, mosóporok stb. esetében a csomagolás lehet árulkodó

15 Versenytárs utánzása szabálysértés (Szabs. tv. 231. §) ÁLLÍT ELŐannak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető • Aki a versenytárs hozzájárulása nélkül árut olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel vagy elnevezéssel ÁLLÍT ELŐ, amelyről a versenytárs, vagy annak jellegzetes tulajdonsággal rendelkező áruja ismerhető fel forgalomba hozatal céljából FORGALOMBA HOZ • ilyen árut forgalomba hozatal céljából megszerez, tart, illetőleg FORGALOMBA HOZ • Feltétel: az áru értéke a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg • gazdasági verseny tisztaságát védi a tényállás – sértettje a versenytárs HAMIS ÁRU • elkövetési tárgya: HAMIS ÁRU Az érték megállapításánál irányadó lehet az az ár, amennyiért az elkövető eladásra kínálta az adott terméket fekete piaci érték „fekete piaci érték” kiegészítő jellegű A tényállás kiegészítő jellegű - csak akkor állapítható meg, ha nem sért iparjogvédelmi jogosultságot. Esetpélda: nem áll formatervezési mintaoltalom alatt A fogyasztó számára jól ismert üdítőitalt tartalmazó palack nem áll formatervezési mintaoltalom alatt. A hamisított terméken nem található meg az ismert védjegy, de a csomagoláson használt színek ábrák megtévesztőek. A szabálysértési eljárás versenytárs utánzása szabálysértés

16 Iparjogvédelmi jogok megsértése és versenytárs utánzása szabálysértések elhatárolása csak regisztrált jog megsértése esetén • Iparjogvédelmi jogok megsértése szabálysértés megállapításának csak regisztrált jog megsértése esetén van helye amennyiben nincsen ilyen regisztrált jog akkor kizárólag a versenytárs utánzása tényállás alkalmazható védjegybármilyen más oltalom • Ha van az árun védjegy, vagy bármilyen más oltalom alatt áll IPARJOGVÉDELMI JOGOK MEGSÉRTÉSE SZABÁLYSÉRTÉS kinézete megtévesztő • Ha csak a csomagolása, kinézete megtévesztő VERSENYTÁRS UTÁNZÁSA SZABÁLYSÉRTÉS

17 Gyógyszerrendészeti szabálysértés (Szabs.tv. 199/A. §) • Aki engedély nélkül gyógyszert készít, forgalmaz, vagy Magyarországon orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyagot, készítményt indokolatlan mennyiségben tart, szabálysértést követ el. • Indokolatlan mennyiség: olyan mennyiséget, amelyről megállapítható, hogy nem valamely meghatározott beteg személyes szükségleteinek kielégítését célozza. (3 hónap) A szabálysértés tárgya • gyógyszer, • orvosi rendelvényre kiadható gyógyszernek minősülő anyag • készítmény NEM HAMISlegális gyógyszerről • A gyógyszerrendészeti szabálysértés esetében NEM HAMIS, hanem legális gyógyszerről van szó, melyet engedély nélkül készítenek, forgalmaznak, tartanak. Nemzeti Adó- és Vámhivatal • Gyógyszerrendészeti szabálysértés Nemzeti Adó- és Vámhivatal

18 Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény elhatárolása illegális gyógyszer bűncselekmény • Magyarországon nem engedélyezett, illegális gyógyszer, egészségügyi termék nem a szabálysértési tényállás, hanem a bűncselekmény - elkövetési tárgya lesz. • Egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény • Egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény RENDŐRSÉG A bűncselekmény tárgya • gyógyszer • állatgyógyászati készítmény • orvostechnikai eszköz • in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz • vizsgálati készítmény mindig hamis vagy meghamisított termék Bűncselekmény esetében mindig hamis vagy meghamisított termék van középpontban.

19 Gyógyszerrendészeti szabálysértés – egészségügyi termék hamisítása bűncselekmény elhatárolása

20 Vámszabálysértés (Szabs. tv. 209. §) I. nem közösségi árut • Aki nem közösségi árut a vámellenőrzés alól elvon, vagy a vámtartozás, a nem közösségi adók és díjak, illetve a biztosíték megállapítása vagy beszedése szempontjából lényeges körülmények tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, feltéve, hogy a vagyoni hátrány a 100.000,-Ft-ot nem haladja meg, úgyszintén, aki e cselekmények bármelyikét megkísérli kizárólag nem közösségi áruk vonatkozásában • Európai Unióhoz történő csatlakozást követően kizárólag nem közösségi áruk vonatkozásában valósítható meg

21 Vámszabálysértés II. • vámszabálysértés tárgya jellemzően jövedéki termék CIGARETTAmagyar adójegy nélküli • leggyakrabban CIGARETTA magyar adójegy nélküli, közösségi adóügyi jelzés nélkül PIAC, ALULJÁRÓ • árusítás helye közterület: PIAC, ALULJÁRÓ • ÁRkedvezőbb áron • ÁR kereskedelmi forgalomban kaphatónál kedvezőbb áron kínálják ISMERETLEN • vámszabálysértések esetében döntő többségében ISMERETLEN az elkövető • ELKÖVETÉSI MÓD: • ELKÖVETÉSI MÓD: az árusítás tényleges helyétől kicsit távolabb, kisebb mennyiségekben tárolják az elkövetők a cigarettát, majd innen szolgálják ki a vevőt hátrahagyott, gazdátlan csomagokból • Ezzel magyarázható az „ismeretlenes” ügyeknél hátrahagyott, gazdátlan csomagokból (pl: szatyor, táska, papírdoboz ) kerül elő az eljárás tárgyát képező nem közösségi áru • a tulajdonos felkutatására tett intézkedések nem vezetnek eredményre • Az árusok a járőröket észlelve elhagyják a helyszínt, „beáldozva” a hátrahagyott kisebb mennyiségű dohányterméket

22 Vámorgazdaság (Szabs.tv. 211. §) vagyoni haszon végett • Aki vámszabálysértésből származó dolgot vagyoni haszon végett megszerez, elrejt, vagy elidegenítésében közreműködik ismert elkövetője • Csak ismert elkövetője lehet • Leggyakrabban tapasztalt elkövetési mód: a vámszabálysértésből származó árusítása termék árusítása, illetőleg kedvező áron megvásárlása történő megvásárlása olcsóbban jut hozzá Vagyoni haszon: az is, ha olcsóbban jut hozzá a termékhez a vásárló

23 Büntetőjogi ismeretek Jogszabályok • 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (Btk.) • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról (Be.) Bűncselekmény az a szándékosan vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény büntetés kiszabását rendeli. RENDŐRSÉG • Általános nyomozóhatóság: RENDŐRSÉG Nemzeti Adó és Vámhivatal végzi a nyomozást A Be.-ben meghatározott alábbi bűncselekmények esetében azonban a Nemzeti Adó és Vámhivatal végzi a nyomozást: • nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 327. §), • nemzetközi gazdasági tilalom megszegése feljelentésének elmulasztása (Btk. 328. §) • haditechnikai termékkel vagy szolgáltatással visszaélés (Btk. 329. §) • kettős felhasználású termékkel visszaélés (Btk. 330. §), • orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el • orgazdaság, ha vámellenőrzés alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk. 379. §) • bitorlás (Btk. 384. §), • szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése • szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 385. §) • védelmet biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 386. §) • jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 387. §) • iparjogvédelmi jogok megsértése • iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 388. §), • társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással visszaélés (Btk. 395. §) • költségvetési csalás • költségvetési csalás (Btk. 396. §) • költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 397. §) • jövedékkel visszaélés elősegítése • jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 398. §) • számvitel rendjének megsértése • számvitel rendjének megsértése (Btk. 403. §) • csődbűncselekmény • csődbűncselekmény (Btk. 404. §) • engedély nélküli nemzetközi kereskedelmi tevékenység (Btk. 406. §) • versenytárs utánzása • versenytárs utánzása (Btk. 419. §)

24 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály


Letölteni ppt "Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság Szabálysértési és büntetőjogi ismeretek Gál Erika pénzügyőr őrnagy KMRVPF Rendészeti Osztály."

Hasonló előadás


Google Hirdetések