Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.) Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.) Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium."— Előadás másolata:

1 2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.) Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium

2 2 NövényfajÖsszes terület (ha)Betakarított terület (ha) Betakarított terület (százalék) Termésátlag (kg/ha) Összes termés (tonna) Napraforgó Szója Kukorica Burgonya Cukorrépa NövényfajVetési szándék (ha)Elvégzett munka (ha)Teljesítés (%) Őszi káposztarepce Őszi árpa Őszi búza Rozs Triticale Szándék (ha) Elvégzett munka (ha)Teljesítés (%) Magágykészítés ősziek alá Őszi mélyszántás tavasziak alá Az őszi betakarítási, vetési és talajelőkészítési munkák Összeállította: NÉBIH Földművelésügyi Igazgatóság a megyei Kormányhivatalok Földművelésügyi Igazgatóságainak adatai alapján

3 3 Záró jelentés a évi nyári aratási eredményekről

4 4 A szántóföldi növények évi terméseredményeinek értékelése

5 5 A szántóföldi növények évi hektáronkénti hozamának értékelése

6 6 Gabonamérleg

7 A Közös Agrárpolitika reformja

8 8 A közötti többéves pénzügyi tervről szóló megállapodás főbb számai Mrd € VáltozásVáltozás (%) EU teljes költségvetés KAP költségvetés Közvetlen támogatások (és piaci intézkedések) Vidékfejlesztés Magyarországra jutó KAP támogatás 10,412,31,9118 Magyarország részesedése a KAP támogatásokból (%) 2,363,190,83135 Magyarország közvetlen támogatási allokációja 6,68,82,3135 Magyarország vidékfejlesztési allokációja 3,93, forrás: Az AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült számítások az MFF megállapodás és AgraFacts alapján

9 9 KAP Közvetlen támogatások (EMGA)

10 10 KAP új célkitűzései ( ) 1.Életképes élelmiszertermelés: a mezőgazdasági jövedelmek és a szektor versenyképességének javítása 2.Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás: a mezőgazdaság által előállított közjavak ellentételezése és ösztönözése 3.Kiegyensúlyozott területi fejlődés: a vidéki közösségek és vidéki munkahelyek fenntartása

11 11 Megállapodás a KAP reformról • június i Mezőgazdasági és Halászati Miniszterek ülésén politikai megállapodás született. • A többi tagállammal együtt 2015-től számunkra is kötelező alkalmazni a reform új elemeit. • De vannak opciók, amelyekkel rugalmasabbá tehető a rendszer pl. SAPS-BPS áttérés időzítése.

12 12 A támogatás feltétele a kölcsönös megfeleltetés intézkedéseinek betartása A közvetlen támogatások új rendszere Minden tagállam számára kötelező elemek Tagállamok által választható önkéntes elemek •Alaptámogatás (BPS/SAPS) •„Zöld” komponens •Fiatal gazdálkodóknak juttatott támogatás •Nemzeti tartalék •Termeléshez kötött támogatás •Természeti hátrányokkal sújtott területek támogatása VAGY + A kisgazdaságok számára kialakított egyszerűsített támogatási rendszer •Zöldítés követelménye alól mentesül •Kölcsönös megfeleltetés be nem tartása esetén közvetlen támogatása nem szankcionálható Tagállam számára önkéntes, a gazdák számára választható elem Degresszivitás vagy redisztribúció

13 13 Alaptámogatás (BPS) I. • Legfontosabb eredmény: a jelenlegi SAPS rendszer tovább vihető akár ig = támogatást kaphat minden olyan gazdálkodó, aki az adott évben támogatási kérelmet nyújt be •De az új alaptámogatási rendszer (Basic Payment Scheme - BPS) akár 2015-től bevezethető -a BPS jogosultság vagyoni értékű jog lesz -forgalomképes, átruházása teljesen elválhat a föld átruházásától -támogatásra akkor jogosít, ha tárgyévben aktiváljuk -a jogosultságok kiosztása: a BPS rendszer bevezetésének évében • Új belépők is juthatnak jogosultsághoz a nemzeti tartalékból, elsősorban az induló fiatal gazdálkodók.

14 14 Alaptámogatás (BPS) II. Kizárólag az aktív gazdák jogosultak közvetlen támogatásra -akinek a mezőgazdasági tevékenysége nem jelentéktelen és/vagy -akinek elsődleges üzleti vagy társasági tevékenysége mezőgazdasági A hazai érdekérvényesítés során egyszerűbb fogalom-meghatározásra törekedtünk és sikerült elérni egy szűk negatív lista alkalmazását, amely a kizárható területeket tartalmazza, amelyet a tagállam tovább bővíthet. Negatív lista: repülőterek, vasúti területek, vízművek, kereskedelmi ingatlanok, állandó sportterületek és rekreációs területek.

15 15 „Zöld” komponens •Kötelező a tagállam és a gazdák számára is, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg 30%-a (konkrét értéke gazdálkodónként változhat) •Általános érvényű (kivéve kisgazdálkodók), évenkénti és nem szerződéses formájú • A kölcsönös megfeleltetés követelményein túlmutat Feltételei: - Tárgyévben termesztett növények diverzifikálása - Állandó gyepek fenntartása - Ökológiai célterület fenntartása (állandó kultúrával - ültetvény - fedett területen felüli jogosult területen)

16 16 „Zöld” komponens I. - Terménydiverzifikáció • Nem ugyanazt jelenti, mint a vetésváltás - a vetésváltás=időbeliség; termény diverzifikáció = térbeliség • Eredeti bizottsági javaslat 3 ha felett 3 különböző növény termesztése • Kompromisszumos feltétel: – 10 ha alatt 1 növény -10 ha szántó felett 2 növény, -30 ha szántó felett 3 növény termesztésének kötelezettsége • Mentesülő üzemtípusok: egy vagy több követelményt automatikusan teljesítők (pl. biogazdaságok, állandó gyepterületek).

17 17 „Zöld” komponens II. – Állandó gyepterület • Csak 5%-ban lehetne csökkenteni a nagyságát a 7 év alatt • Kompromisszum szerint: tagállami szintű monitoring • A jelenlegi gyakorlatnak megfelelőn: visszaállítási kötelezettség

18 18 „Zöld” komponens III. – Ökológiai célterület • Csak 15 ha szántó felett kötelező; konkrét lista, ami magyar szempontból több kedvező elemet tartalmaz (pl. lucerna, tájelemek, teraszok, kemikáliák használata nélkül termesztett energianövények, ugar) • a bevezetés kétlépcsős: 2015-től 5%, majd egy évi felülvizsgálattól függően akár 7% -Egyenértékű gyakorlatok elismerhetőek akár a zöldítés mindhárom követelményére vonatkozóan, illetve többféle mentesülő gazdálkodási/területi típus (pl. egyes AKG programok, biológiai gazdálkodás)

19 19 Fiatal gazdálkodók támogatása Kötelező, a közvetlen kifizetési nemzeti keretösszeg legfeljebb 2%-a Feltételei: • 40 évnél fiatalabb termelő -aki most kezd mezőgazdasági tevékenységbe, vagy -gazdaságát az első támogatási kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül hozta létre • Legfeljebb 5 éven keresztül nyújtható • A támogatás felső területi korlátja 25 és 90 hektár között tagállami hatáskörben állapítható meg • Tagállami átlagtámogatás 25%-a adható a támogatható hektárszámig

20 20 Nemzeti tartalék • Kötelező, az alaptámogatási pénzügyi felsőhatár max. 3%-a (A SAPS alkalmazása ideje alatt nincs nemzeti tartalék.) Felhasználható: -Az újonnan belépő fiatal gazdálkodók számára jogosultságok kiosztására -A mezőgazdasági tevékenységüket megkezdő (nem fiatal gazda) termelők számára

21 21 Termeléshez kötött támogatás • Önkéntes • Mértéke -jelenleg a teljes nemzeti keret 3,5% -az új rendszerben 13% gabonafélék, olajnövények, len, kender, rizs, keményítő burgonya, diófélék, vetőmag, tej és tejtermékek, juh és kecskehús, marha- és borjúhús, szárított takarmány, komló, cukorrépa, zöldség, gyümölcs és -+2% fehérjenövényekre • A Bizottság előzetes engedélye alapján működtethető • Az alkalmazott konstrukció nem lehet ellentétes a KAP egyéb intézkedéseivel és nem irányulhat a termelés növelésére, csak a jelenlegi szint fenntartása támogatandó

22 22 Természeti hátrányokkal rendelkező területek támogatása Önkéntes, az éves nemzeti pénzügyi keret 5%-áig A II. pillérből finanszírozott kedvezőtlen adottságú területek támogatásával párhuzamosan létezne (ha mindkét forrásból kap, a második pilléres KAT támogatásból le kell vonni az első pilléres támogatást.)

23 23 Degresszivitás • Kötelező elem (kiváltható 5%-os redisztribúció alkalmazásával) • Az alaptámogatások (BPS/SAPS) 150 ezer euró feletti összegére legalább 5%-os elvonást kell alkalmazni. • Figyelembe vehető a kifizetett munkabér és annak járulékai • Az elvont összegek az adott tagállamban vidékfejlesztés keretében innovációra (100% EU finanszírozás) felhasználhatóak • A redisztribúció keretében a tagállamnak lehetősége van a teljes tagállami keret 30%-ának a mértékéig az alaptámogatási összeg maximum 65%-val eltéríteni a 30 hektár méretig az egységnyi területalapú támogatások összegét.

24 24 Kisgazdaságok egyszerűsített támogatási rendszere Tagállam számára önkéntes, gazdálkodó számára választható, a közvetlen nemzeti kifizetési keretösszeg 10%-áig -Minden közvetlen kifizetést helyettesít, egyösszegű támogatás -A támogatás mértéke max € lehet -Belépés csak évi egységes kérelem benyújtással vagy legkésőbb október 15-ig lehetséges (tagállami döntés) -Nem kötelező a zöldítés követelményeinek betartása -A kölcsönös megfeleltetés elleni vétség esetén közvetlen támogatását nem szankcionálják

25 – átmeneti év Az új költségvetési keretek terhére, de a meglévő SAPS a jelenlegi feltételekkel folytatható • Különleges támogatások (pl.: tej, rizs;, szerkezetátalakítási programok: z-gy, dohány, kérődző program) • Elkülönített támogatások (pl.: elkülönített z+gy és cukortámogatás) • Nemzeti kiegészítő támogatások (pl.: anyatehén) folytathatóak

26 26 Rugalmas modellopciók Az új támogatási rendszer bevezetésére 3 lehetőség van: – SAPS 2014-ig, BPS (alaptámogatási rendszer – Basic Payment Scheme) 2015-től: előny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok továbbvihetőek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetősége – SAPS , BPS 2018-tól: előny: rugalmas átmeneti szabályok, korábbi bázisok a SAPS keret 20%-áig továbbvihetőek, átmeneti nemzeti támogatások (ÁNT) alkalmazásának degresszív lehetősége – SAPS : termeléshez kötött támogatások maximális kihasználhatósága, ÁNT alkalmazásának degresszív lehetősége – Közös elem mindhárom modellben:15% termeléshez kötés, zöldítés, kis gazdaságok egyszerűsített támogatása, fiatal gazdák kiemelt támogatása

27 27 KAP Közös piacszervezés (SCMO)

28 28 A termeléskorlátozás megszüntetése • Szőlő telepítési jogok rendszere: az új engedélyezési rendszer január 1-én indul. A telepítési jogok engedélyekké történő alakítását (kérelem alapján) 2020-ig lehet kérvényezni. A tagállamok minden évben szőlővel borított területük 1%-ának megfelelő új engedélyek kiosztására jogosultak. A végrehajtással kapcsolatos részletszabályok még nem ismertek. • Cukor kvótarendszer: október 1-jével megszűnik. Hazánknak egyedüliként sikerült elérnie, hogy a horvát csatlakozásra való tekintettel 50 ezer tonnával emelkedjen az izoglükóz kvótája. • Tejkvóta rendszer 2015-ben megszűnik: Cél a tejcsomag elemeinek minél hatékonyabb alkalmazása. Ebben a tekintetben a szakmaközi szabályozás tejágazatra való kiterjesztésének elérése fontos eredmény.

29 29 Egyebek • Iskolagyümölcs- és Iskolatej-programok: nagyobb támogatás az iskolagyümölcs programra, egyszerűbb adminisztráció • Szőlő-bor ágazat: nemzeti borítékon alapuló szabályozása továbbra is fennmarad • Méhészeti Nemzeti Program: fennmarad • Élelmiszer segélyprogram: 2013 után külön rendeletben szabályozzák és átkerül az Európai Szociális Alapba • Szerződéses szabályozás: lehetőségének kiterjesztése a többi állattenyésztési ágazatban is a tejcsomag mintájára, tovább ösztönözve a termelői csoporton alapuló összefogást; pl. szarvasmarha ágazatban szerződéses tárgyalások a nemzeti termelés 15%-ig.

30 30 KAP Vidékfejlesztés

31 31 Uniós vidékfejlesztési prioritások • tudásátadás és az innováció előmozdítása • a versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása; • az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása; • a mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása; • az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony szén-dioxid- kibocsátású és az éghajlatváltozáshoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer- ipari és az erdészeti ágazatban; • a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben. Átfogó célkitűzések: klíma, környezet, innováció

32 32 • Az élelmiszeripari beruházások támogatása a vidékfejlesztés program következő ciklusában is meghatározó lehet, mivel a fenntartható erdőgazdálkodás és az élelmiszeripar (élelmiszer- feldolgozás, mezőgazdasági termékek értéknövelése) bekerült a prioritások, illetve a fókuszterületek közé. Élelmiszeripari beruházások

33 33 Menetrend 2014: átmeneti év, indul az új többéves pénzügyi keret ( ) 2015-től új KAP ( ) – Politikai megállapodás az EU többéves pénzügyi keretéről ősz – Politikai megállapodás a KAP új rendeleteiről ősz – Végrehajtási rendeletek megalkotása első félév – A tagállam által alkalmazni kívánt konstrukció bejelentése augusztus 1. – Tagállami jogszabályalkotás második félév

34 34 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "2013. évi betakarítási adatok (2013. november 25.) Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Vidékfejlesztési Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések