Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Vidékfejlesztési Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Vidékfejlesztési Program"— Előadás másolata:

1 Vidékfejlesztési Program 2014-2020
Szabó Mátyás Vezető tervező, NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne!

2 Amiről szó lesz… A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben A Vidékfejlesztési Program tervezése - a projekt felépítése A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei Szakágazatok fejlesztési szükségletei, tervezett intézkedések Agrárgazdaság – AKG - Vidékfejlesztés Tematikus Alprogramok

3 Hatályosodó jogszabályok
Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (KSK) (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013 EU rendelete (EMVA rendelet) (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (KAP reform) (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

4 1. A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben
KAP I. pillér (EMGA) [Közvetlen támogatások] KAP II. pillér (EMVA) [Vidékfejlesztési Program ] * 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat Nemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politika Operatív Programok* Szakpolitikai Stratégiák Megyei fejlesztési Igények OFTK Partnerségi Megállapodás EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) GINOP VEKOP TOP EFOP IKOP VP MAHOP KEHOP KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások Közös Agrárpolitika NVS Növekedési Terv

5 (NAKVI – VP, MAHOP és KEHOP) EMVA Tanácsadó Testület
2. A közötti Vidékfejlesztési Program tervezése – a projekt felépítése PIB Dr. Fazekas Sándor, miniszter OIB V. Németh Zsolt, államtitkár Búsi Lajos, helyettes államtitkár (IH) Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, projektirányító Projektiroda (NAKVI – VP, MAHOP és KEHOP) Dr. Maácz Miklós, VP programfelelős Szabó Mátyás, vezető tervező Hódi Ágota, koordinációs vezető Koordinációs Csoport EMVA Tanácsadó Testület Munkacsoportok

6 3. A Vidékfejlesztési Program prioritástengelyei
1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 2. A versenyképesség fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében és a mezőgazdasági üzemek életképességének javítása 3. Az élelmiszerlánc szervezésének és a kockázatkezelésnek a mezőgazdaság terén történő előmozdítása 4. A mezőgazdaságtól és az erdészettől függő ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatban 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

7 4. A Vidékfejlesztési Program Szakágazatok fejlesztési szükségletei, tervezett intézkedések
Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek Tanácsadási szolgáltatások Együttműködés Kertészet Állattenyésztés Fiatal gazda tematikus alprogram Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességének javítása Hatékonyság-javítását célzó beruházások Együttműködések erősítése AKG Natura 2000 Ökológiai gazdálkodás Fenntartható erdőgazdálkodás AKG Vízgazdálkodás Talajkímélő gazdálkodás LEADER Vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció Kisléptékű infrastruktúra fejlesztések

8 Lehetséges intézkedések 2014-20
Tudásátadás és tájékoztatás 14. cikk Tanácsadás, üzemvezetés 15. cikk Minőségrendszerek 16. cikk Beruházás tárgyi eszközökbe 17. cikk Mzg termelési potenciál 18. cikk Mzg üzemek és vállalkozások 19. cikk Falumegújítás vidéki területeken 20. cikk Erdősítés és fásítás 22. cikk Agrár-erdészeti rendszerek 23. cikk Erdőkárok 24. cikk Erdei ökoszisztémák 25. cikk Erdőgazdálkodási technológia 26. cikk Termelői csoportok és szervezetek 27. cikk Agrár-körny.véd és éghajlatváltozás 28. cikk Ökológiai gazdálkodás 29. cikk Natura2000 és VKI 30. cikk Hátrányokkal küzdő térségek 31. cikk Állatjólét 33. cikk Erdő-körny.véd, természet 34. cikk Együttműködés 35. cikk Kockázatkezelés 36. cikk LEADER kezdőcsomag KSK 35. cikk LEADER együttműködés Működési ktg és szervezés Technikai segítségnyújtás 51. cikk Nemzeti vidékfejlesztési hálózat 54. cikk Európai vidékfejlesztési hálózat 52. cikk Pénzügyi eszközök KSK 32. cikk Lehetséges intézkedések Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013 EU rendelete

9 Beavatkozási logika

10 A Tematikus alprogramok
I. Fiatal gazda tematikus alprogram Induló támogatás biztosítása Fiatal gazdák által döntően igénybe vett beruházási támogatások Üzemek versenyképességének fokozása, életképességének növelése Üzemek szerkezetátalakításának, korszerűsítésének ösztönzése - piacorientáltság Fiatal gazdálkodók együttműködésének elősegítésére irányuló célzott beavatkozások létrehozása Fiatal gazdálkodók jellemzőire, körülményeire szabott kockázatkezelési és pénzügyi eszközök kidolgozása Mentorálási, képzési és pályázat(kezelés)i lehetőségek elősegítése (kialakítása) tanácsadói hálózat keretein belül

11 A Tematikus alprogramok
Rövid ellátási lánc (REL) tematikus alprogram a REL-t szervezők szintjének fejlesztése; a REL-ben értékesítő termelők fejlesztése, a REL rendszer átlátható és fenntartható működését támogató országos hatáskörű szerveztek fejlesztése. Amit ez magába foglal: támogatás a szaktanácsadási tevékenység igénybevételére; EIP operatív csoportjainak létrehozása és működéséhe; a felnőtt képzés és szaktudás megszerzésének támogatása; demonstrációs és tájékoztatási tevékenység támogatása; vertikális és horizontális együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért és fejlesztéséért és promóciójáért; beruházási támogatás a feldolgozás, piacra jutás/marketing és az agrártermékek fejlesztésének területén EU által létrehozott minőségrendszerekben való új részvételre kommunikációs és promóciós tevékenység termelők csoportosulása által végrehajtva a belső piacon

12 Új fejlesztési eszközök a 2014-2020 közötti időszakban
EIP - Hálózati tevékenység - Operatív Csoportoknak, tanácsadási szolgáltatásoknak és kutatóknak a hálózatba szervezése, amelyek, illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági innovációt célzó tevékenységek végrehajtásában Európai Innovációs Partnerség (EIP) Tematikus Hálózat (pl. ökogazdálkodás) Nemzeti EIP Hálózat – MNVH, mint ernyőszervezet NW

13 Új fejlesztési eszközök a 2014-2020 közötti időszakban
Az EIP megvalósítása során az alábbi alap-/irányelvek, szempontok figyelembe vétele kiemelten fontos: Az EIP célja, az alulról építkező, a gazdák igényeire reagáló innováció megvalósításának támogatása. Az EIP-n keresztül támogatandó projekteknek hozzá kell járulniuk az EMVA prioritásaihoz. Az EIP egy hálózat, amely az interaktív innovációs modellre épül. Kulcsszereplők: operatív csoportok. Az alábbi esetben támogathatók projektek az EIP-n keresztül: I. új operatív csoport + új projekt  támogatható; II. már létező operatív csoport + új projekt  támogatható; III. már létező operatív csoport + már létező/folyamatban lévő projekt  nem támogatható. Fontos a határon átnyúló innováció megvalósulásának ösztönzése. b Európai Innovációs Partnerség (EIP)

14 A VP tervezés mérföldkövei és előrehaladás
A közötti Vidékfejlesztési Program tervezése Határidők A PM mérföldkövei 2014. január 22. Kormányülés 2014. április 1. benyújtás az Európai Bizottság részére 2014. július 22. OP-k benyújtása az Európai Bizottság részére VP 2.0 Első tartalmi változat (30%) VP 3.0 Társadalmi és bizottsági egyeztetési változat (40%) VP 4.0 Teljes változat (100%) negyedév VP véglegesítése, lezárása és hazai elfogadása 2014. július 22. VP brüsszeli benyújtás A VP tervezés mérföldkövei és előrehaladás 2014. Átmeneti év !!!!

15 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Szabó Mátyás Vezető tervező NAKVI Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne!


Letölteni ppt "Vidékfejlesztési Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések