Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az Európai Uniós EMVA beruházási támogatások 2014-2020 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Fejér megyei TESZÖV konferencia 2014. január 28. Egerszalók.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az Európai Uniós EMVA beruházási támogatások 2014-2020 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Fejér megyei TESZÖV konferencia 2014. január 28. Egerszalók."— Előadás másolata:

1 Az Európai Uniós EMVA beruházási támogatások 2014-2020 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Fejér megyei TESZÖV konferencia 2014. január 28. Egerszalók Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne!

2 A Vidékfejlesztési Program helye és szerepe a tervezésben Nemzeti célok/stratégiák EU Kohéziós politika Operatív Programok* Szakpolitikai Stratégiák Megyei fejlesztési Igények OFTK Partnerségi Megállapodás EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) EU Prioritások EU 2020 Stratégia Nemzeti Reform Program CSF (Közös Stratégiai Keret) GINOP VEKOP TOP EFOP IKOP VP MAHOP * 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat a 2014–2020 közötti európai uniós fejlesztési források felhasználásának tervezésével és intézményrendszerének kialakításával összefüggő aktuális feladatok alapján KEHOP KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások KAP célkitűzések EMVA vidékfejlesztési prioritások Közös Agrárpolitika NVS Növekedési Terv

3 A Vidékfejlesztési Program prioritásai EMVA prioritások Prioritások tématerületei: 1.K+F+I, képzés, szaktanácsadás 2.az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása 3.élelmiszerláncok szervezése, élelmiszer-feldolgozás 4.ökoszisztémák állapotának helyreállítása, agrár- környezetgazdálkodás 5.erőforrás-hatékonyság előmozdítása 6.társadalmi befogadás előmozdítása, vidéki gazdaság és közösségek Vidékfejlesztési Program 2014-2020 Kiemelt nemzeti prioritások Kertészet és állattenyésztés: technológia és eszköz-beszerzés, korszerűsítés és eszközhatékonyság Élelmiszer-feldolgozás, élelmiszerlánc: hozzáadott érték növelése, uniós és nemzeti minőségi rendszerek, rövid ellátási lánc Vízgazdálkodás: Vízfelhasználás, öntözés hatékonyágának javítása, vízvisszatartás Helyi gazdaság: Helyi gazdaságfejlesztés, gazdasági diverzifikáció vidéki térségekben

4 A 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési Program tervezési keretei Dr. Fazekas Sándor, miniszter PIB V. Németh Zsolt, államtitkár Búsi Lajos, helyettes államtitkár (IH) Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid, projektirányító OIB Dr. Maácz Miklós, VP programfelelős Dr. Czene Zsolt, főtervező Hódi Ágota, koordinációs vezető Projektiroda (NAKVI – VP, MAHOP és KEHOP) Koordinációs Csoport EMVA Tanácsadó Testület Munkacsoportok Társadalmasítás: - Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat - Miniszterelnökség

5 A vidékfejlesztési Program tervezésének folyamata 2012.2013. 2014. Ex-ante értékelés Stratégiai Környezeti Vizsgálat (SKV) ÚMVP monitoring Szervezeti struktúra kialakítása SWOT analízis, Helyzetérté- kelés VP 1.0 Fejlesztési célok, irányok megfogalma- zása VP 2.0 Prioritások megfogalma zása VP 3.0 Intézkedések indikatív tartalmának megfogalmazása VP 4.0 Intézkedések Monitoring és értékelési terv

6 2013. 07. 30. VP 2.0 Első tartalmi változat (30%) 2013. 09. 30. VP 3.0 Társadalmi és bizottsági egyeztetési változat (40%) 2013. 12. 31 – 2014. 01. 31. VP 4.0 Teljes változat (100%) 2014. 2. negyedév VP véglegesítése, lezárása és hazai elfogadása 2014. július 22. VP brüsszeli benyújtás A VP tervezés mérföldkövei és előrehaladás 2014. január 22. Kormányülés 2014. április 22. benyújtás az Európai Bizottság részére 2014. július 22. OP-k benyújtása az Európai Bizottság részére A PM mérföldkövei

7 Hatályosodó jogszabályok Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendelete (KSK) (2013. december 17.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013 EU rendelete (EMVA rendelet) (2013. december 17.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról és az 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Európai Parlament és a Tanács 1306/2013/EU rendelete (KAP reform) (2013. december 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról és a 352/78/EGK, a 165/94/EK, a 2799/98/EK, a 814/2000/EK, az 1290/2005/EK és a 485/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről

8 - Fejlesztési szükségletek véglegesítése -Intézkedési struktúra véglegesítése – intézkedések, alintézkedések, műveletek -Intézkedések teljes kidolgozása: jogosultak köre, indikátorok -Pénzügyi terv véglegesítése műveletenként -Támogatási arányok és keretek rögzítése -A más OP-kból finanszírozott intézkedések lehatárolása -Beavatkozási logika lezárása: belső koherencia megteremtése - Társadalmasításból beérkezett vélemények beépítése Újdonságok a VP 4.0-ban

9 A Vidékfejlesztési Programot meghatározó irányelvek 2007-2013 közötti költségvetési időszak Támogatási tengelyek: I. tengely - A mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása II. tengely - A környezet és a vidék fejlesztése III. tengely - A vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása IV. tengely – LEADER Teljes közkiadás mértéke: 1370 milliárd forint 2014-2020 közötti költségvetési időszak Prioritások – 6 db / Fókuszterületek -18 db Prioritások tématerületei: 1.K+F+I 2.az agrárgazdaság életképességének és versenyképességének fokozása 3.élelmiszerláncok szervezése 4.ökoszisztémák állapotának helyreállítása 5.erőforrás-hatékonyság előmozdítása 6.társadalmi befogadás előmozdítása Teljes közkiadás mértéke: Hasonló nagyságrend, de még egyeztetés alatt. Még változhat, a magyar kiegészítéstől függően !

10 Vidékfejlesztési célok és OP kapcsolódások Élelmiszeripar, mikrovállalkozások, kis- és középvállalkozások, innovatív pénzügyi eszközök, klaszterek, társadalmi gazdaság, foglalkoztatás, szakképzés, kutatás- fejlesztés és innováció, infokommunikációs technológiák, agrár-szakigazgatás szolgáltatás fejlesztése (e-közigazgatás), országos turisztikai potenciál,közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) (feltételes) Vidékfejlesztési Program VP EMVA Gazdaság- fejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP ERFA, ESZA Többfunkciós közösségi szolgáltató terek, társadalmi gazdaság, agrár-szakigazgatás szolgáltatás-fejlesztése (e- közigazgatás), közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) (feltételes) Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP ESZA Környezet- és Energia- hatékonysági Operatív Program KEHOP KA, ERFA Megújuló energia (első sorban lokális nyersanyagra épülő és helyi többségi közösségi tulajdonú), vízgazdálkodási beruházások a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében Mező- gazdaság, erdészet, agrár- környezet- gazdálkodá s, élelmiszer- feldolgozás, élelmiszer- lánc; vidéki gazdaság, vidéki települések, közösségek

11 Terület- és Település- fejlesztési Operatív Program TOP ERFA, ESZA Helyi termékek előállítása és piacra jutása, helyi gazdaságfejlesztési infrastruktúra, szociális, gyermekjóléti, közösségi szolgáltatások, településfejlesztés, elérhetőség, térségi turisztikai potenciál, közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program VEKOP ERFA, ESZA Fenti támogatási területek a Közép-Magyarországi régió területén, átfogóan gazdaság- és vállalkozásfejlesztés, infrastruktúra, társadalmi szolgáltatások, településfejlesztés, elérhetőség, térségi turisztikai potenciál, közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD). Magyar Halgazdálkodási Operatív Program MAHOP ETHA Rövid ellátási lánc (halászati ágazati szereplői), közösségvezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Vidékfejlesztési célok és OP kapcsolódások Vidékfejlesztési Program VP EMVA Mező- gazdaság, erdészet, agrár- környezet- gazdálkodá s, élelmiszer- feldolgozás, élelmiszer- lánc; vidéki gazdaság, vidéki települések, közösségek

12 Tervezett forrásarányok Vidékfejlesztési Program prioritásaiTervezett forrásarány (OP-n belül) 1. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az erdészetben és a vidéki térségekben 3% (~39 Mrd Ft) 2. A mezőgazdasági üzemek életképességének javítása és a versenyképesség fokozása valamennyi régióban és a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa esetében, valamint az innovatív gazdálkodási technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás előmozdítása 42% (~546 Mrd Ft) 3. Az élelmiszerlánc szervezésének – többek között a mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának, az állatjólétnek és a mezőgazdaság terén alkalmazott kockázatkezelésnek – az előmozdítása 3% (~39 Mrd Ft) 4. A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása 26% (~338 Mrd Ft) 5. Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban 5% (~65 Mrd Ft) 6. A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben 17% (~221 Mrd Ft)

13 Lehetséges intézkedések 2014-20 Tudásátadás és tájékoztatás 14. cikk Tanácsadás, üzemvezetés 15. cikk Minőségrendszerek 16. cikk Beruházás tárgyi eszközökbe 17. cikk Mzg termelési potenciál 18. cikk Mzg üzemek és vállalkozások 19. cikk Falumegújítás vidéki területeken 20. cikk Erdősítés és fásítás 22. cikk Agrár-erdészeti rendszerek 23. cikk Erdőkárok 24. cikk Erdei ökoszisztémák 25. cikk Erdőgazdálkodási technológia 26. cikk Termelői csoportok és szervezetek 27. cikk Agrár-körny.véd és éghajlatváltozás 28. cikk Ökológiai gazdálkodás 29. cikk Natura2000 és VKI 30. cikk Hátrányokkal küzdő térségek 31. cikk Állatjólét 33. cikk Erdő-körny.véd, természet 34. cikk Együttműködés 35. cikk Kockázatkezelés 36. cikk LEADER kezdőcsomag 43. cikk LEADER együttműködés 44. cikk Működési ktg és szervezés 45. cikk Technikai segítségnyújtás 51. cikk Nemzeti vidékfejlesztési hálózat 54. cikk Európai vidékfejlesztési hálózat 52. cikk Pénzügyi eszközök KSK 32. cikk Az Európai Parlament és a Tanács 1305/2013 EU rendelete

14 Új fejlesztési eszközök a 2014-2020 közötti időszakban a helyi fejlesztés az EU 2014-2020 integrált területfejlesztési politikájának kulcspillére multi-funding = több alapos tervezés  hatékonyság növelése, egyszerűsítés, integrált szemléletű, szektorokon átnyúló fejlesztési elképzelések megjelenése LEADER koncepció kiterjesztése Helyi Akciócsoportok (HACS) CLLD (Community-led Local Development ) Közösségvezérelt Helyi Fejlesztés az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró területek sajátos szükségleteivel foglalkozik az alprogramok hatálya alá tartozó műveletek esetében magasabb támogatási mértéket írható elő (+10% ) Tervezett alprogramok: Rövid ellátási lánc tematikus alprogram Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram Tematikus Alprogramok Hálózati tevékenység - operatív csoportoknak, tanácsadási szolgáltatásoknak és kutatóknak a hálózatba szervezése, amelyek, illetve akik részt vesznek a mezőgazdasági innovációt célzó tevékenységek végrehajtásában Európai Innovációs Partnerség (EIP)

15 K+F+I, képzés, szaktanácsadás, átfogóan valamennyi prioritásra, szakterületre Szakágazatok fejlesztési szükségletei 1.A K+F aktivitás és adaptáció illetve az innovációs teljesítmény növelése az agrárágazathoz kötődő vállalkozásokban, kiemelten KKV-kban, a „Jó gyakorlatok” terjedésének elősegítése. 2.Kapcsolatok, együttműködések erősítése az agrárgazdaság szereplői, a kutatás és az innováció, valamint az élelmiszerlánc egyes szereplői között. 3.Termelői és szolgáltatói oldal szakmai felkészültségének javítása, szakmai továbbképzési rendszer megújítása strukturálása és megerősítése, tekintettel a szakágazati igényekre. 4.A szaktanácsadási rendszer igény alapú, szakágazati célcsoportokra koncentráló működésének megvalósítása, strukturálása és megerősítése. 5.Agrár-tudásközpontok megerősítése a vidéki területeken, az érintettek mind teljesebb körű bevonásával. 6.Az információs és kommunikációs technológia elérhetőségének és használatának növelése. 7.Fogyasztói tudatosság, környezettudatosság növelése.

16 Tervezett intézkedések - 1. prioritás 1.Tudásátadás és tájékoztatási tevékenységek 1.1 Mezőgazdasági, erdészeti, élelmiszeripari és vidékfejlesztési szakmai képzések 1.2 Bemutató üzemi programok 1.3 Tájékoztatási szolgáltatás 2.Tanácsadási szolgáltatások, üzemvezetési és helyettesítési szolgáltatások 2.1 Mezőgazdasági, erdészeti és élelmiszeripari szaktanácsadás 2.2 Szaktanácsadók továbbképzése 2.3 Csoportos szaktanácsadás 3.Együttműködés Az agrárgazdaság termelékenységével és fenntarthatóságával foglalkozó EIP operatív csoportjainak létrehozása és működtetése. A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdáságban, az erdészetben és a vidéki térségekben

17 Agrárgazdaság 1.Technológiai fejlesztés a kertészeti és állattenyésztési ágazatokban. 2.A meglévő vizilétesítmények vízfelhasználás hatékonyságának javítása, korszerűsítése, az öntözőberendezések felújítása, valamint a szántóföldi melioráció ösztönzése. 3.Az agrárgazdaságban a vertikális és horizontális együttműködésék szintjének növelése, a termelői együttműködések ösztönzése, termékpálya-rendszerek kialakítása. 4.Az állatállomány és az állattartó gazdaságok számának fenntartható pályára állítása, európai léptékű fogyasztói és adófizetői igényeket tükröző állatjóléti többlet-vállalások, ahol szükséges gazdálkodási mód váltás. 5.A kockázatkezelési, növény biztosítási rendszerben való részvétel arányának növelése, az ágazat kiegyensúlyozott jövedelemtermelő képességének megteremtése. Kockázat-csökkentő beruházások számának növelése, ágazatspecifikus kockázatkezelési eszközök elterjesztése, valamint a telepi víztározás, vízvisszatartás és csatornarendszer fejlesztése. 6.A mezőgazdaság energiafelhasználás hatékonyságának javítása a mezőgazdasági épületek energiahatékonyságával, valamint az alkalmazott géppark és technológiák energia- racionalizálásával. 7.Gazdálkodó tulajdonában lévő, kisebb kapacitású, helyi nyersanyagbázisra épülő és helyi igényeket kiszolgáló, kis szállítási igényű biomasszaerőművek, illetve állattenyésztő telepek esetében biogázerőművek, valamint a talaj szervesanyag-utánpótlását is biztosító komposztkazánok fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeket teljesítő támogatása. Szakágazatok fejlesztési szükségletei

18 Erdészet (környezet- és vízgazdálkodási területekkel) 1.Fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése az erdők feltártsága, erdészeti utak fejlesztése által. 2.Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak fenntartható módon történő folyamatos biztosítása, az erdei biodiverzitás célzott védelme és fejlesztése, kiemelten a védett és magas természetességű erdőkben. 3.Erdészeti potenciál megőrzése és helyreállítása az erdészeti vízgazdálkodás fejlesztése által. 4.Az erdő-potenciál megőrzése és helyreállítása a talaj- és erózióvédelmet szolgáló erdőgazdálkodási módok ösztönzése révén. 5.Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és hozzáadott értékének bővítése: agrár-erdészeti rendszerek és lokális biomassza energetikai hasznosítás által („bio-gazdaság”). 6.Az ország erdőborítottságának és fásított területeinek növelése. 7.Az erdők közjóléti és turisztikai potenciáljának, ökológiai értékének erősítése. Szakágazatok fejlesztési szükségletei

19 Tervezett intézkedések - 2. prioritás Tervezet intézkedésiek struktúrája: I. Kertészeti és állattenyésztési intézkedések: 1.Kertészet technológia és eszközfejlesztése 2.Építéssel nem járó kertészeti eszköz beszerzés 3.Ültetvény-korszerűsítés 4.Állattenyésztés hatékonyságának javítása 5.Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok támogatása II. Vízgazdálkodással kapcsolatos intézkedések: 1.Vízrendezés és az öntözés hatékonyságának javítása III. Erdészettel kapcsolatos intézkedések: 1.Fenntartható erdőgazdálkodási módokra való áttérés ösztönzése az erdők feltártsága, erdészeti utak fejlesztése által A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése

20 Támogatás formája, tervezett eszközök  vissza nem térítendő támogatás (VNT)  kedvezményes hitel formájában, hitelalapból nyújtott visszatérítendő támogatás(pénzügyi eszköz)  Kamattámogatás + elérhetővé kívánunk tenni a tisztán nemzeti forrásból működtetett kedvezményes és kamattámogatott hitelkonstrukciókat és a kedvezményes kezességvállalást A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése Tervezett intézkedések - 2. prioritás

21 Mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének növelése, az élelmiszerlánc erősítése 1.Élelmiszer-feldolgozó KKV-k versenyképességét célzó fejlesztések: magasabb hozzáadott értékű termékek előállítása versenyképesebb termékstruktúra kialakítása, szerkezetátalakítás, piacra jutást célzó fejlesztések. 2.Az élelmiszer-feldolgozásban használt inputok (első sorban energia- víz, nyersanyag) hatékonyság-javítását célzó beruházások által a gazdálkodás és az élelmezésbiztonság fenntartható fejlesztése érdekében. 3. Együttműködések erősítése:  Új részvétel támogatása EU minőségi rendszerekben;  Új részvétel támogatása nemzeti minőségi rendszerekben;  Új részvétel támogatása önkéntes mezőgazdasági terméktanúsítási rendszerekben. Szakágazatok fejlesztési szükségletei

22 Tervezett intézkedések - 3. prioritás Kiemelt figyelmet kíván fordítani az élelmiszer- feldolgozás során hozzáadott érték növelésére, valamint az Európai Uniós és a nemzeti minőségi és kockázatkezelési rendszerekben való részvétel előmozdítására Tervezett intézkedések struktúrája: 1.Élelmiszeripari üzemek szerkezetátalakításának előmozdítása 2.Mezőgazdasági termékek magasabb hozzáadott értéket célzó feldolgozásához kapcsolódó beruházások támogatása 3.Innovációs Együttműködés (Operatív Csoportok) keretében szükséges speciális vagy kísérleti projekt beruházások 4.A mezőgazdasági, erdőgazdálkodási termékek és az élelmiszerek minőségrendszereinek fejlesztése 5.Termelői, vállalati együttműködések ösztönzése 6.Mezőgazdasági kockázatkezelés 7.Állatjóléti intézkedés 8.Termelői csoportok létrehozása Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek feldolgozást és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő előmozdítása

23 Agrár-környezetgazdálkodás, természetmegőrzés, környezet- és vízgazdálkodás 1.A mezőgazdasághoz kötődő fajok természeti helyzetének javítása (a fajok és élőhelyek igényeit figyelembevevő földhasználat). 2.A zöld infrastruktúra fejlesztése, az ökológiai hálózat koherenciájának javítása. 3. Extenzív gazdálkodás ösztönzése, az extenzív termelésben rejlő lehetőségek jobb kihasználása. 4.A környezetbarát technológiák alkalmazásának növelése, a környezettudatos gazdálkodás fejlesztése. 5. Ökológiai gazdálkodás fenntartása és fejlesztése. 6.A mezőgazdasági genetikai alapok megőrzése (a tájfajták, a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzése). 7.A klímaváltozáshoz alkalmazkodó, vízvisszatartáson alapuló vízgazdálkodás fejlesztése. 8.A talajok termékenységének megőrzése, a degradációs folyamatok megelőzése, illetve mérséklése, a talajkímélő gazdálkodás ösztönzése. 9.Okszerű növényvédőszer és tápanyag használat ösztönzése. 10.Mezőgazdasági területek művelésben tartásának ösztönzése. 11.Környezetbarát technológiák fejlesztése, öko-innováció ösztönzése. Szakágazatok fejlesztési szükségletei

24 Tervezett intézkedések - 4. prioritás Tervezett intézkedések struktúrája 1.Környezetvédelemhez és a magas természeti értéket képviselő terület közjóléti értékének növeléséhez kapcsolódó nem termelő beruházások. 2.Alapvető szolgáltatások és a falvak megújítása a vidéki térségekben. 3.Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések. 4.Ökológiai gazdálkodás 5.Natura 2000 kifizetések és a víz-keretirányelvhez kapcsolódó kifizetések. 6.Hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára teljesített kifizetések 7.Együttműködés - környezetvédelmi projektekre és alkalmazott környezetvédelmi gyakorlatokra irányuló kollektív megközelítések; az éghajlatváltozás mérséklése vagy az ahhoz való alkalmazkodás céljából végrehajtott közös fellépések 8.Az erdőgazdálkodás biológiai alapjainak megőrzése, a klímaváltozás hatásainak csökkentése és alkalmazkodás 9.Fenntartható erdőgazdálkodási rendszerek fejlesztése A mezőgazdasághoz és az erdészethez kapcsolódó ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése és javítása

25 Tervezett intézkedések - 5. prioritás Tervezett intézkedések struktúrája 1.Az agrár-környezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos kifizetések 2.Erőforrás hatékonyságot célzó beruházások és együttműködések 3.Erdőgazdálkodási funkciók fenntartható fejlesztése, erdei haszonvételek körének és hozzáadott értékének bővítése első sorban lokális biomassza energetikai hasznosítás által („bio-gazdaság”) Az erőforrás hatékonyság előmozdítása, valamint az alacsony széndioxid kibocsátású és az éghajlatváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes gazdaság irányába történő elmozdulás támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszer-ipari és az erdészeti ágazatokban

26 Vidékfejlesztés, vidéki közösségek és gazdaság 1.Többfunkciós, vidéki tudásátadást biztosító módszertani és szolgáltató terek létrehozása és működtetése. 2.Helyi szükségletekre alapozott vállalkozásfejlesztés, gazdasági diverzifikáció. 3.Népességmegtartást és helyi gazdaságfejlesztést, valamint környezeti terhelés csökkentését szolgáló kisléptékű infrastruktúra fejlesztések, alapvető szolgáltatások. 4.Belső, térségi együttműködésen alapuló turisztikai fejlesztések. 5.A helyi közösségi rendszerek működésének biztosítása (LEADER). Szakágazatok fejlesztési szükségletei

27 Tervezett intézkedések - 6. prioritás Tervezett intézkedések struktúrája 1.Központi meghirdetéssel tervezett intézkedések (tervek szerint első 2 év) : 1.Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése 2.Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 3.Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja 2.CLLD keretében tervezett intézkedések (tervek szerint 3. évtől) : 1.Többfunkciós közösségi szolgáltató terek létrehozása és működtetése 2.Települési infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 3.Mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja Aktuális tervezési feladatok: Vidéki térségek definíciója Intézkedések kidolgozása, OP egyeztetések A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben

28 Vidéki térségek (6-os prioritás és CLLD)

29 A Vidékfejlesztési Program keretében megvalósuló speciális fejlesztési modulok I.Közösség vezérelt helyi fejlesztések (CLLD) Helyi közösség részvételével megvalósuló, a LEADER alapelvekre épülő fejlesztési programok. Fejlesztési elemek: – Kedvezőtlen szocio-demográfiai és egyéb kapcsolódó térségi trendek. – Vidéki helyi gazdaság megerősítése. – Fenntarthatósági, klíma adaptációs szempontoknak való megfelelés. Finanszírozás: multi-fund - EMVA/ETHA/ERFA/ESZA? II.Tematikus alprogramok – Fiatal gazda tematikus alprogram Induló támogatás +  dedikált támogatások a beruházások esetében,  kockázatkezelési és pénzügyi eszközök kialakítása;  mentorálás/képzés/pályázat kezelési együttműködések;  gyakornoki program. – Rövid ellátási lánc tematikus alprogram  a REL-t szervezők szintjének fejlesztése;  a REL-ben értékesítő termelők fejlesztése,  A REL rendszer átlátható és fenntartható működését támogató országos hatáskörű szerveztek fejlesztése.

30 Beavatkozási logika

31 A Vidékfejlesztési Program társadalmasítása Koordináció: Miniszterelnökség Elérhetőség: NFÜ honlapja - http://www.nfu.hu/forum_pate/29http://www.nfu.hu/forum_pate/29 Vélemények feldolgozása: a Miniszterelnökség koordinálásával a szakminisztériumok és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kollégái az operatív programokat több szakaszban kerülnek társadalmi egyeztetésre; az operatív programokkal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat az adott operatív programhoz kapcsolódó internetes fórumokon lehet jelezni;

32 Legutóbbi intézményi döntések A Kormány 2013. október 30-ai döntése: Az egyes OP-k irányító hatóságai a tevékenység fókuszát adó területért felelős szaktárcához kerülnek áthelyezésre - helyettes államtitkári irányítás alatt Összeférhetetlenség elkerülése: az IH vezetők (helyettes államtitkárok) függetlenségét biztosítja, hogy a miniszternek közvetlenül alárendelve fogják ellátni feladataikat a központi koordináció a Miniszterelnökség szervezeti keretein belül kerül kialakításra 2014. január 1-től A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2014. január 1-jével megszűnik

33 2014-2020-as programozási időszak Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság Miniszterelnökség Központi Koordinációs Egységek Szakminisztériumok Irányító Hatóságok + Közreműködő Szervezetek Folyamatos működés biztosított „Jogutódlás”=humánkapacitás+bérszínvona l Forrás: Dr. Homolya Róbert, Budapest, 2013. november 14.

34 Az alapok közti koordináció további eszközei: Döntési szint: NFK biztosítja az összehangolást Operatív szint: Partnerségi Megállapodás Monitoring Bizottság Szakértői szint: „Menedzsment Bizottság” – a különböző OP- ból/alapból finanszírozott fejlesztések összehangolása Integrált fejlesztési eszközök központi koordinációja Egységes képzési rendszer Egységes projekttámogatási rendszer Egységes program és projektértékelési rendszer Horizontális elvek egységes kezelése Az erős központi koordináció garanciái Forrás: Dr. Homolya Róbert, Budapest, 2013. november 14.

35 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Hatékonyság, Innováció, Szakmaiság HISZ-ünk benne! Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Fejér megyei TESZÖV konferencia 2014. január 28. Egerszalók


Letölteni ppt "Az Európai Uniós EMVA beruházási támogatások 2014-2020 Dr. Mezőszentgyörgyi Dávid főigazgató Fejér megyei TESZÖV konferencia 2014. január 28. Egerszalók."

Hasonló előadás


Google Hirdetések