Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Halas Csilla: A Krízis. A krízis Krízis: görög szó, jelentése döntés, fordulat. Egyszóval válsághelyzet. A krízis definíciója: Olyan állapot, amelyben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Halas Csilla: A Krízis. A krízis Krízis: görög szó, jelentése döntés, fordulat. Egyszóval válsághelyzet. A krízis definíciója: Olyan állapot, amelyben."— Előadás másolata:

1 Halas Csilla: A Krízis

2 A krízis Krízis: görög szó, jelentése döntés, fordulat. Egyszóval válsághelyzet. A krízis definíciója: Olyan állapot, amelyben az egyén a lélektani egyensúlyát elveszti, befordul a problémára, és a döntésre nincsenek meg a megoldó mechanizmusai (coping=megküzdési, megoldó stratégia, mód).

3 • Minden ember életében el ő fordul ez az állapot és mindenki másképp éli meg. • Megkülönbözetünk fejl ő dési (Erikson) és akcidentális krízist. • Akcidentális krízis: küls ő tényez ő k által determinált, rövid lefolyású, pl.: válás, gyász, munkanélküliség stb. Ha a kett ő egy id ő ben van jelen (leválási krízis és munkanélküliség egyben), akkor súlyosabb a helyzet.

4 • Jellemz ő i • Ø elkerülhetetlen • Ø intenzív emóciókat mozgat meg • Ø kognitív funkciók besz ű külnek • Ø ha nem tudja megoldani, regresszió jelentkezik (regresszió: egy korábbi, egyszer már túlhaladott fejlettségi szintre való visszacsúszás)

5 • Szakaszai • 1. készenlét fázisa: a megoldásra való er ő s motiváció • 2. küzdelem: nem m ű ködik a stratégia, de az egyén er ő lteti azt, következményei: frusztráció, dezorganizáció • 3. sztereotip kísérletek: a környezetben látott megoldási képteleket alkalmazza, szélesedik a repertoár, de továbbra sincs eredménye • 4. kimerülés szakasza: reménytelenség, kilátástalanság érzés, destruktív (önromboló) tendencia

6 • A krízis lehetséges kimenetelei • 1. megküzdés küls ő er ő k mobilizálása révén • 2. szakember segítségének igénybevétele • 3. kompromisszumos megoldás: „Még mindig diszkomfort érzésem van, de már meg tudok békülni a helyzettel, tudok dolgozni pl., ergo funkcionál az egyén, nem betegszik meg) • 4. ineffektív (nem hatékony) megoldás: „Gödörben vagyok és ott is maradok". Hosszan elnyúló állapot, kimerüléshez vezethet • 5. összeomlás, amikor suicidiumba torkollhat a válság

7 • A krízis sajátosságai • id ő ben behatárolt: 1-6 hétig terjed. Ha továbbra is fennáll (innefektív megoldás esetén), akkor krónikussá válik, egyéb betegségtünetek jelennek meg (depresszió, szorongásos zavarok). Összeomlás lehet a vége • feszültség, reménytelenségérzés jellemzi • dezorganizált (összeszedetlen, szétesett) magatartás • n ő a suicidium rizikója

8 • A traumatikus krízis lefolyása • 1. az akcidentális krízis altípusa • 2. sokk-állapot fázisa: néhány órán át tartó kaotikus, blokkolt állapot • 3. realitás fázisa, amely hónapokon keresztül tarthat • 4. leszámolás fázisa: tanácstalanság, szorongás, depresszív hangulat, segélykérés, nyugtalanság, vegetatív szimptómák vagy konverziós tünetek (krónikus fejfájás, súlyveszteség) insomnia • Ruházatával nem tör ő dik, testtartása elesett, szeme beesett, letargikus (levertséggel jellemezhet ő cselekvésre képtelen állapot) és impulzív (dühkitörés) magatartás variációja jellemz ő, minden emberben potenciális segít ő személyt lát, ez alapján értékel másokat.

9 • Krízisintervcenció: • Hogyan kezeljünk egy válsághelyzetben lév ő embert? Nem kutakodunk a múltjában, az „itt és most" fontos. Az organikus (szervi) okokat ki kell zárni, orvossal konzultálni kell. Ki kell zárnunk a suicidium veszélyét. Pszichózisra utaló jegyeket kell keresni, van-e mentális morbiditása?

10 Miben különbözik a pszichoterápiától a krízisintervenció? Céljában a lélektani gyógykezelés az egész személyiségreirányul, a krízisintervenciónál csak copingokat keresünk, fejlesztünk, tanítunk. A pszichoterápiánál egészleges a cél. Krízisintervenciónál nem akarunk személyiségkonstrukciót vagy reparációt (kijavítás, helyrehozás) végrehajtani, csak a maladaptív magatartást szüntetem meg. Krízisintervenciónál cél a tünetkiemelés, pszichoterápiánál a rehabilitáció, a társadalomba való visszaillesztés a feladat (reintegráció).

11 • Pszichoterápiánál az integrált beláttatás a cél, krízisintervenciónál a rációra koncentrálunk, emóciókat nem bolygatunk. A válsághelyzetbe való segít ő szándékú beavatkozás id ő ben korlátolt, sürgetettség jellemzi. A pszichoterápiában nincs id ő beni megszorítottság. Krízisintervenciónál minimális információkkal dolgozunk, nem érdekel bennünket a gyermekkor.

12 • Krízisintervenciónál aktív a terapeuta, direkt, a pszichoterápia esetében passzív és non-direktív a kezel ő. Pszichoterápiánál a kezel ő és a kliens van, krízisintervenciónál fel kell kutatni azt a szociális hálót, amely segíti a klienst, ezért a krízisintervenció cselekv ő, a pszichoterápia kiváró (kivárjuk, míg a kliens személyiségében megérik az aktivitás). Krízisintervenciónál a kliens is érti a kezelés folyamatát.

13 • A krízisintervenció jellegzetességei • Ø több módszert, technikát alkalmaz, teamet von be • Ø nemcsak a problémára összpontosít, hanem a személyre • Ø kliens szorongásainak csökkentése (bíztatás, megnyugtatás, reménykeltés, a környezetével való kapcsolatának el ő mozdítása stb.) Ezeknek az embereknek er ő s a megkapaszkodási igénye, amelynek engedni kell, mert mi vagyunk az egyetlen szál, amely életben tartja ő t. A terapeuta hozzáállásának reménykelt ő nek kell lenni. Gyorsan kell emocionálisan kapcsolódni a klienshez • Ø er ő síteni kell az én-véd ő mechanizmusokat • Ø b ű ntudatot kelteni tilos!

14 • A krízisintervenció lépései, szakaszai • I. munkafázis I. Ekkor alakítjuk ki a klienssel a pozitív érzelmi viszonyt. • II. munkafázis II. Be kell láttatni a klienssel, hogy fontos járnia a terápiára, mert a javára válik. Fontos: segíteni segítem a bajban lév ő t, amikor tudom, de nem lehetek mellette a map 24 órájában. Így el ő fordulhat, hogy a kliens öngyilkos lesz. Ezért nem szabadd, hogy a segít ő t önvád marcangolja, mert akkor • III. munkafázis III. Változik a kliens, a munka a megoldás irányában halad. • IV. munkafázis IV. A megküzdési képességekkel felvértezett klienssel befejezzük a munkát. Önbizalma n ő, hiszen - bár a segít ő közrem ű ködésével - ő maga oldotta meg a konfliktust.


Letölteni ppt "Halas Csilla: A Krízis. A krízis Krízis: görög szó, jelentése döntés, fordulat. Egyszóval válsághelyzet. A krízis definíciója: Olyan állapot, amelyben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések