Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Előadásom tartalma  Mi is az a mentalizáció?  Miért jó a mentalizáció?  A mentalizáció hibái  Hogyan alakul ki?  Kötődéselmélet  Borderline személyiségzavar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Előadásom tartalma  Mi is az a mentalizáció?  Miért jó a mentalizáció?  A mentalizáció hibái  Hogyan alakul ki?  Kötődéselmélet  Borderline személyiségzavar."— Előadás másolata:

1

2 Előadásom tartalma  Mi is az a mentalizáció?  Miért jó a mentalizáció?  A mentalizáció hibái  Hogyan alakul ki?  Kötődéselmélet  Borderline személyiségzavar  Fónagy által kidolgozott MBT  Személyközpontú terápia  Különbségek, hasonlóságok, konklúzió

3 Definíció Mentalizáció alatt azt a képességet, tevékenységet értjük, mely során a saját vagy mások mentális állapotaira irányítjuk a figyelmünket, és a megfigyelt mentális állapotokat felhasználjuk a saját vagy másik viselkedésének megértésben, magyarázatában, és a döntéshozatalban.

4 A fogalom története  A mentalizációs zavart Utah Frith és John Morton az autizmus pszichológiai leírásában alkalmazták először.  Peter Fonagy és Mary Target a mentalizálást a traumákkal kapcsolatos fejlődési pszichopatológia területére terjesztették ki, különös tekintettel a borderline személyiségzavarra. Igazolt a mentalizációra alapuló pszichoterápia hatékonysága a Borderline személyiségzavar kezelésében.  Jelenleg a mentalizálás kiterjesztése folyik a különféle diagnózisokra, terápiás irányzatokra és modalitásokra.

5 Mit mentalizálunk? Bármely (saját vagy a másik elméjében) lezajló folyamatot, például:  – szükségleteket  – vágyakat  – szándékokat, terveket  – érzéseket  – gondolatokat  – hiedelmeket  – hallucinációkat

6 6 ijedt dühös

7 7 ijedt dühös

8 Rokon fogalmak  • tudatolvasás?  • gondolatolvasás?  • metakogníció?  • reflektív funkcionálás,?  • mindfulness?  • empátia?  • érzelmi intelligencia?  • belátás?

9 Miért fontos mentalizálni?  Evolúciós szempontból, a túlélést meghatározó, szelekciós nyomás volt arra, hogy figyelmünket folyamatosan a másikra irányítsuk és szándékaikat, jelzéseiket figyeljük.  Interperszonális kapcsolatok

10

11

12 Pszichológiai egészség „..azon a dialektikán múlik, ahogy a történetet kialakítja..” „A történet mesélője érzelmileg nem távolodik el attól amit mond, s az érzelmek sem árasztják el annyira, hogy a dialógus minden szegletét formátlan módon kitöltsék..”

13 Pszichoanalitikus gyökerek Frusztráció: Várakozás Nincs anyamell ezért elképzelünk egyet (Holmes 2006) A mentalizálás tehát egy felfüggesztett cselekvés, más szóval a szünet gomb megnyomása

14 A mentalizáció szintjei  Implicit mentalizálás: automatikus  Motoros empátia: A másik személy arckifejezéseinek, hangszínének, testtartásának és mozgásának automatikus utánzása és szinkronizálása Tükör neuron: Egy cselekvés végrehajtásakor és megfigyelésekor is aktiválódik (Carr,Jacobini et al., 2003)  Explicit mentalizálás: akaratlagos, tudatos, reflektált, a mentális tartalmak tudatosítása

15

16 A mentalizáció szintjei  Implicit mentalizálás: automatikus  Motoros empátia: A másik személy arckifejezéseinek, hangszínének, testtartásának és mozgásának automatikus utánzása és szinkronizálása Tükör neuron: Egy cselekvés végrehajtásakor és megfigyelésekor is aktiválódik (Carr,Jacobini et al., 2003)  Explicit mentalizálás: akaratlagos, tudatos, reflektált, a mentális tartalmak tudatosítása

17 Explicit mentalizáció  A figyelem feszített kontrollját követeli meg  Stressz gátolja  Nézőpont váltás szükséges

18 Mentalizációs hibák  Mentalizációs deficit: szándék tulajdonít- ás hiánya (autizmus)  Pszichopátia  Prementalizációs módok:

19 Autizmus Specifikus zavar, amelynél a mentalizációs képességek veleszületett deficitjét feltételezik (Frith et al. 1991). Az autimusban megfigyelhető „elmevakság” (Baron-Cohen 1995), azaz mentalizációs deficit fő jellemzői:  – szociális ingerekre  – szemkontaktus  – az érzelmi kapcsolatfelvétel  – kölcsönös tevékenységek  – nyelvtanulás  – szerepjátéko, imaginatív tevékenységek  – személyes névmások (én, te) nem megfelelő használata

20 Pszichopátia  Jó elmeolvasó képesség  Nincs empátia

21 Alexythymia Az alexythymiában szenvedő személyek jellegzetes mentalizációs zavara: az érzelemmel járó fiziológiai állapot és annak szubjektív átélésének szétkapcsolása, azaz egy adott érzelemmel járó testi állapotot nehezen tudnak érzelemként azonosítani (Stone és Nielson, 2001).

22 Érzelmek mentalizációja Nem a dolgok zavarják az embereket, hanem ahogy megítélik a dolgokat. Az érzelem szubjektív részvétel a világban, egyfajta kognitív megbirkózás a világgal. Adaptív érték: segítenek jól eltalálni a dolgokat, intuíció.

23 Mentalizálás érzelmek közepette  Gondolkodunk az érzésről, miközben érezzük  Megnyomjuk az állj gombot  Aporetikus, formálatlan érzelmek (nem tudjuk mit érzünk): alapvető érzelmek (félelem, harag, szomorúság, undor, szeretet) keverékei

24 Hogyan alakul ki a mentalizáció? Anyám azt gondolja, hogy létezem, tehát létezem

25 Hogyan alakul ki a mentalizáció? Az anyának jeleznie kell, hogy nem a saját érzéseit mutatja, hanem azt, hogy tisztában van a baba belső állapotaival:  Tükrözés  Jelölés mintha-ként

26 Interpeszolális-intraperszonális A csecsemő tehát az elsődleges kötődési kapcsolat keretein belül fedezi fel saját affektusait, oly módon, hogy internalizálja a gondozó jelölt érzelmeit.

27 Kötődési stílusok  Biztonságos kötődés (megélt biztonság)  Bizonytalan  elkerülő kötődés  ambivalens kötődés  dezorganizált kötődés

28

29 A kötődés módja generációról generációra továbbadódik. A biztonságos is, és a bizonytalan is. A kötődés biztonságát a szüleihez biztonságosan kötődő anya képessége határozza meg.

30 Érzelemtükrözés kudarca

31 Mentalizációt aláássa:  Gyermek önjellemzését hamisnak tartják  Véleményét érvénytelennek  Gondolatát vágyát elutasítják  Beszámolóját kritizálják, büntetik  Problémás viselkedését normálisnak tekintik

32 Kötődési trauma  Bántalmazás  Fizikai  Sexuális  Pszichés  Elhanyagolás  Fizikai  Kognitív  Érzelmi

33 Kötődési trauma Bántalmazás Rémisztő lenne tisztában lenni a bántalmazó elméjével

34 Következményei  A traumatizált személy bizalom és biztonságos kötődés nélkül éli le az életét  Felnőtt kapcsolatában újrajátssza a gyermekkori kötődési traumát

35 Borderline személyiségzavar  Az érzelem szabályozás zavar: érzelmi válaszai maladaptívak  vagy nincs válasz  vagy túl intenzív, pl: elhagyástól való félelem  Figyelem zavara : nem képes az interperszonális kapcsolatokban figyelni, nem képesek átgondolni, hogy a partner mit érez  Társas kogníció zavara (túlreagálás, csökkent empátia)

36 Mentalization based therapy:MBT Borderline személyiségzavar kezelésére kidolgozott terápia

37 MBT célja Elősegítése annak, hogy a kliens képes legyen mentalizálni  Önmagát  Másokat  Kapcsolatokat

38 Mentalizált érzelem A mentalizált érzelemnek adaptív előnye van Aki nem emlékezik, az újrajátssza

39 Prementalizációs módok: 1. Pszichoekvivalencia 2. Tettetés 3. Teleologikus mód

40 Pszichés ekvivalencia A fantáziát valóságnak éli meg (kvázi pszichotikus tüneteknek tűnhetnek), meg van győződve igazáról Drámaivá és kockázatossá teszi a kapcsolatokat

41 Tettető mód Elidegendés Gondolja de nem érzi

42 Teleologikus mód Mentális állapotok cselekvésben fejeződnek ki. Pl: érzelmi fájdalom=falcolás Gyengéd érzelem=ölelés

43 A pszichoterápia aktiválja a kötődési rendszert, biztonságos alapokra helyezett érzelmeket biztosít azzal, hogy azt az érzést nyújtja, hogy „megértettek engem”

44  Aszimmetrikus mentalizáció  Szimmetrikus mentalizáció

45 A mentalizáció művészete Mindig a megfelelő szinten tartani a feszültséget, azaz: Se túl hideg, se túl forró (Fogyasztható)

46 A mentalizáció mentalizációt szül Interaktív folyamat:  Hol a saját elménket mentalizáljuk (KONGRUENCIEA),  Hol a kliens elméjét mentalizáljuk (EMPÁTIA)

47 Áttétel az MBT-ben  Figyelem a páciens terapeuta kapcsolaton van?- IGEN  Ezt a kapcsolatot a múltbéli viselkedés tudattalan ismétlődéseként magyarázzuk?-NEM  Az áttételt arra használjuk, hogy megnézzük, hogy milyen a kliens elméje itt és most. Arra bíztatjuk, hogy gondolkozzon azon a kapcsolaton, amiben éppen benne van.

48 Hogyan csináljá(u)k?  Érdeklődő, kíváncsi, semmit sem tudok attitűd  Szilárd alapok az élményeknek  Sem túl közeli, sem túl távoli kapcsolódás  Egyszerűség, lényegre törés  A páciens élményének elfogadása  Tükrözés és jelölés  Gondolatok közlése a klienssel  A félreértések megismerésére való törekvés  Aktív kutatása annak, hogy a thta miként járulhatott a kliens ellenséges reakciójához  Munka az áttétellel az itt és most-ban  Egyensúly a páciens saját és más mentális állapotainak fenntartására  A kliens bíztatása, hogy több szempontból vizsgáljon meg egy interakciót  Kapcsolatok struktúrájával nem folyamatával való munka  A páciens megalapozatlan feltételezéseinek kifogásolása  Nincsenek hosszú csöndek

49 Személyközpontú pszichoterápia Feltétel nélküli elfogadás EmpátiaKongruencia

50 Hogyan csináljá(u)k?  Érdeklődő, kíváncsi, semmit sem tudok attitűd  Szilárd alapok az élményeknek  Sem túl közeli, sem túl távoli kapcsolódás  Egyszerűség, lényegre törés  A páciens élményének elfogadása  Tükrözés és jelölés  Gondolatok közlése a klienssel  A félreértések megismerésére való törekvés  Aktív kutatása annak, hogy a thta miként járulhatott a kliens ellenséges reakciójához  Munka az áttétellel az itt és most-ban  Egyensúly a páciens saját és más mentális állapotainak fenntartására  A kliens bíztatása, hogy több szempontból vizsgáljon meg egy interakciót  Kapcsolatok struktúrájával, a nem folyamatával való munka  A páciens megalapozatlan feltételezéseinek kifogásolása  Nincsenek hosszú csöndek

51 A mentalizáció alapú és személyközpontú pszichoterápia közti különbségek Nagyobb tudatosság Direktívebb Több kognitív elem Diagnosztikus tudás

52 Empátia Kongruencia Feltétel nélküli elfogadás Tudatosság Mentalizáció


Letölteni ppt "Előadásom tartalma  Mi is az a mentalizáció?  Miért jó a mentalizáció?  A mentalizáció hibái  Hogyan alakul ki?  Kötődéselmélet  Borderline személyiségzavar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések