Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A doktori iskolák akkreditációja – 2009 Munkaanyag vitája Bazsa György, a MAB elnöke DI vezetők országos fóruma Budapest, 2008. október 16.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A doktori iskolák akkreditációja – 2009 Munkaanyag vitája Bazsa György, a MAB elnöke DI vezetők országos fóruma Budapest, 2008. október 16."— Előadás másolata:

1 A doktori iskolák akkreditációja – 2009 Munkaanyag vitája Bazsa György, a MAB elnöke DI vezetők országos fóruma Budapest, 2008. október 16.

2 2007/2008: törvényességi megfelelési értékelés → megfelel – feltételesen megfelel – nem felel meg. Nincs jogkövetkezmény: „csak” üzenet, figyelmeztetés. Tanulságok: közösek, MAB-nál és DI-knál. Közös tanulságok:  Fontos, hasznos, előremutató a teljes, nyilvános, elektronikus adatbázis létrehozása és működtetése.  Új minőségkultúra honosodik meg: nyilvános adatok nyilvános értékelési eredményekkel együtt vannak.  ÉS cikkek – publicitás, „reklám”  CHERD felmérés tanulságai (Kozma Tamás, Pusztai Gabriella) hasznosak és fontosak: http://cherd.unideb.hu/rfds.html

3 Tanulságok a MAB-nál:  Pontos, időtálló követelmények kellenek – időben.  A tartalmi követelmények fontosabbak a formaiaknál.  A nyilvánosságot sokan nem szerették (bár előze- tesen kiírtuk). ( A hónapot/napot elrejtettük, az FM,NFM-t is. )  Az értékelésben erősítendő a tartalmi teljesítmény a számszerűséghez képest (vs. 40/20/1; 12/3).  Hatékonyabb folyamatos tájékoztatás kell, pl. a DI funkciójáról, a törzstagság lényegéről, viszonyáról a témavezetőkhöz és az oktatókhoz, az értékelésről.  Helyszíni értékelésre is szükség van: ezt majd a párhuzamos szak-akkreditációk során végzi a MAB.  30 TT és 36 DI értékelését formai megfelelés alapj- án már korrigálta a MAB. És a többi?

4 Tanulságok a doktori iskoláknál:  A DI-k feladata és érdeke. Megtették? A TT-ok 40%- a nem tud saját értékeléséről! Hatékonyabb belső tájékoztatás szükséges!  A doktori iskola, mint a harmadik képzési ciklus (képzés és kutatás) önálló szervezete kell működjön – képzési és ellenőrzési (értékelési) programmal, koherens kutatási profillal, szakmailag releváns törzstagokkal – együtt a doktoranduszokkal.  A PhD képzés és a fokozatszerzés minőségbiztosí- tásának értelmét, tartalmát és formáit jórészt még ezután kell kialakítanunk. (A nem akkreditált új DI-ket rövidesen le lehet venni a www.doktori.hu honlapról.) www.doktori.hu

5 2009-es újdonságok: általános letisztulás, egyértel- műség biztosítása (pl. legördülő menük révén) Új elemek a T T-ok adataiban (*mit követ a fiatal?): •*Hivatkozási adatok kellenek: TT-ok 68%-a figyeli! •*IF vagy idegen nyelvű cikkek n.közi folyóiratokban. •*Teljes publikációs lista link segítségével: MTA KPA. •PhD-t szerzettek névsora (évszámmal, legördülve). •0,5 PhD fokozatot szerzettet elfogadunk (hatása?!). •Életkor (csak az év számít, hónap/nap nem):  működő DI-ben 1938 után született professzor ill. 1943 után született oktató,  új DI-ben (3+2 évre): 1943 után született professzor ill. 1948 után született oktató.

6 Új elemek a DI-k adataiban: •Önértékelés C-SWOT-tal – intézkedési terv helyett. •DI vezető: professzor nemzetközi elismertséggel, és legyen PhD végzettje. •megfelelt T T-ok: egy tud ágban min. 7 T T / 4 prof. n tud ágban: min. 7 / n (3 T T/2 prof). •Legyen évente 2-2 felvett doktorandusz (ezt ösztön- díjas hellyel az egyetem segítse, a DI pedig vonzza a jelentkezőket – egyébként miért van a DI?). •Több tudományágas DI-knál a szakmai koherenciát most az önértékelés kell dokumentálja (e nélkül ez csak kiskapu lenne).

7 Új elemek az értékelésben – 2009-ben: •Új: törzstagi megfelelés – a „folyamatos” és „pro- fesszori” értékelési szempontok összevonásával. •Meghatározzuk, mit tekintünk szakmai publikáció- nak és mit nem (Függelék). •2009-ben 3 ügyben március 31. és szeptember 1. között „hitelezünk”: elindított (várható) M szak, egyetemi tanár és PhD fokozat esetén. Új DI-k létesítése és akkreditációs értékelése folya- matos, nincs időponthoz kötve.

8 Új elemek az értékelésben – 2009 után: •2010-től évente adatfrissítést kérünk, ezt progra- mozott (nem szakértői) értékelés követi (beosztás, kor*, publikációk, doktoranduszok, fokozatot szerzettek): eredményéről a program tudósítja a rektort és a DI vezetőjét. •* A program ennek során évente ellenőrzi a T T-ok korösszetételét (csak évszám szerint): legyen 7 megfelelő korú törzstag (személyükben változhat- nak). [Az emeritusok „kortalanok”.] •„A minőség a MAB-nál nem fenntartó függő.” •Új T T-ok MAB értékelését az adatfrissítés után, a programozott értékelés előtt végzi a MAB. (T T-ok kiléptetése az adatbázisból a DI-k feladata.)

9 Ütemezés: •Jelenleg vita a munkaanyagról. •2008. okt. 31. MAB plénum döntése. •2008. dec. 31-ig: a program aktualizálása. •2009. jan. 1. – márc. 31.: az adatbázis frissítése. •2009. márc. 31.: adatbázis lementése értékeléshez. •2009. márc. 31. után (is): az adatbázis „él”. •2009. ápr. 1. – okt. 30. értékelési eljárás. •2009. október 31.: MAB plénum döntések.

10 A szakmai publikációk köre A törzstagság szempontjából figyelembe vesszük az olyan nyomtatott és/vagy elektronikus közleményt (folyóiratcikk, egyetemi/főiskolai tankönyv, szakkönyv, tudományos monográfia, könyvrészlet stb.), amely:  a szerző saját kutatási eredményeit mutatja be (könyv esetén ilyenekre tételesen is hivatkozik),  pontos szakirodalmi hivatkozásokat tartalmaz,  ISBN vagy ISSN számmal ellátott,  lektorált,  referált (közismert adatbázisban fellelhető),  a tudományág függvényében impakt faktoros,  szakmai kiadványban v. kiadványként jelent meg;a kiadvány  nemzetközileg vagy legalább országosan jegyzett kiadónál,  lehetőleg szakmai körökben elterjedt idegen nyelven,  jelentős közkönyvtárakban fellelhető és hozzáférhető,  megrendelhető vagy megvásárolható.

11 A törzstagság szempontjából nem vesszük figyelembe :  napilapban vagy nem szakmai hetilapban megjelent írás (akkor sem, ha a témája szakmai jellegű),  saját kiadásban megjelentetett mű (ha az sem nyelvileg, sem szakmailag nem lektorált),  egyetemi, főiskolai jegyzet, segédanyag, handout, példatár, kompiláció, szerkesztés, szöveggondozás stb.  rövid (egyoldalas) írás konferencia kiadványban, poszteren,  (könyv)fordítás,  recenzió (könyvismertetés) vagy kritika (kivéve a hosszabb műelemzést),  pályázat keretében vagy megrendelésre készített kutatási jelentés,  szakdolgozat, diplomamunka, disszertáció,  egyéb kézirat-jellegű értekezés, írás,  tudománynépszerűsítő írás (pl. Élet és Tudomány-ban)  nem kutatási célú és igényű interjú (sem riporterként, sem interjú-alanyként).

12 Köszönöm a figyelmet! Kérdések, észrevételek, megjegyzések?


Letölteni ppt "A doktori iskolák akkreditációja – 2009 Munkaanyag vitája Bazsa György, a MAB elnöke DI vezetők országos fóruma Budapest, 2008. október 16."

Hasonló előadás


Google Hirdetések