Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Bevezető előadás az I. éves PhD. hallgatóknak Budapest, 2008. szeptember 29. Solymosi József egyetemi tanár, az MTA Doktora az MTA Doktora ZRÍNYI MIKLÓS.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Bevezető előadás az I. éves PhD. hallgatóknak Budapest, 2008. szeptember 29. Solymosi József egyetemi tanár, az MTA Doktora az MTA Doktora ZRÍNYI MIKLÓS."— Előadás másolata:

1 Bevezető előadás az I. éves PhD. hallgatóknak Budapest, 2008. szeptember 29. Solymosi József egyetemi tanár, az MTA Doktora az MTA Doktora ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori képzés

2 A bevezető előadás tartalma A MAB állásfoglalása a doktori képzésről A ZMNE doktori iskolái és tudományszakai Az I. éves PhD hallgatók feladatai, felkészülés az összevont szigorlatra

3 A doktori iskolák törvényi megfelelésének értékelése Új doktori iskolák akkreditációja Tapasztalatok Bazsa György, a MAB elnöke Országos doktori fórum Budapest, 2008. június 18.

4 A MAB alapállása: A doktori képzés és fokozatszerzés, a magyar PhD fokozat színvonala, eredményessége, hazai és nemzetközi elismertsége hol alakul ki és dől el: az intézményekben, a doktori tanácsokban, a doktori iskolákban, a kutatási feltételekben, a témavezetők és a doktoranduszok egyyüttműködésében. A MAB, a doktori adatbázis, az előírt feltételek és követelmények nem más, mint értékelő, kritikus, segítő eszköz ahhoz, hogy a színvonal, a minőség, az eredménnyesség minél európaibb, és nemzetközileg versenyképes legyen.

5 A doktori képzés és fokozatszerzés tradicionális intézménye az egyetem. Ettől egyetem az egyetem!!!. A doktori képzés és fokozatszerzés funkciója: Új kutatói (tudósjelölti) generáció képzése a felső- oktatás, a tudományos kutatás, a társadalom szá- mára - új tudományos eredmények elérése révén. A képzés egyaránt jelent oktatást (az addigi tudomány disszeminációját) és kutatást (azaz a tudomány gazdagítását). Mindkettő eredményességét a doktoranduszok és az oktatók/témavezetők rendszeres, és aktív személyes együttműködése biztosítja.

6 I. Sarokpontok:  a PhD minősége az egyetemek nagy felelőssége a magyar (és általában) a tudomány iránt;  a magyar rendszernek jogilag külön, tartalmilag együtt 2 eleme van: képzés és fokozatszerzés;  a képzés a 3. Bologna-ciklus (180 kredit): amit a köz (az állam) anyagilag is támogat;  a képzés gazdái a doktori iskolák (nem kizárólag a témavezető, mint a németeknél a „Doktorvater”);  a fokozatszerzés gazdái a doktori tanácsok;  a képzésnek és a fokozatszerzésnek rendszere, szervezete, feltételei és követelményei vannak;  a MAB az egyetemi autonómia egy részét közösen (KIZÁRÓLAGOSAN?! – SJ.) gyakorló, egyben maga is autonóm testület.

7 Miért doktori iskolák? mert 1993-ban felsőoktatásunk ebben a felfogásban kapta meg az egyetlen magyar tudományos fokozat adásának jogát (akkor doktori program), mert most ez a törvény (tudom, lehetne más is), a tudomány művelése már régen nem egyszemé- lyes tevékenység (lehetnek kivételek): szükséges egy „critical mass” a minőség szervezett keretek között biztosítható és értékelhető.

8 A PhD minősége az egyetemek nagy felelőssége a magyar (és általában) a tudomány iránt Mivel a tudomány nemzetközi (még ha olykor „nemzeti” is), a minőség mércéje a nemzetközileg (el)ismert színvonal. Ez érvényes a képzőkre (oktatók, témavezetők, törzstagok), a doktoranduszokra (doktorjelöltekre), a működési feltételekre (infrastruktúrára), a követelményekre és a teljesítés színvonalára. Összességében a színvonal, a minőség az egyetem – vezetőinek, professzorainak, kutatóinak – hosszú távra kiható felelőssége!

9 Miben vagyunk autonómok?  Ez a(z egyetlen) tudományos fokozat hazánkban: a PhD, ill. a DLA. (Az oktatói karrier, az MTA köztestületi tagság, az MTA doktora cím alapja.)  A képzés keretét adó szervezetben, a doktori iskola létrehozásában és működtetésében (hallgatók felvétele, a DI képzési terve, témahirdetései stb.)  A PhD fokozatszerzés (szigorlat, értekezés, bírálat, védés) tartalmában, színvonalában (DT-k)  A doktori iskolák akkreditációjában (MAB)  A tudományági rendszer alakításában (MAB, MRK)  Az állami ösztöndíjas keretek elosztásában (ODT)

10 Doktori fokozatszerzés  a DSZ alapján előírt kötelezettségek teljesítése, továbbá a doktori szigorlat eredményes letétele;  két idegen nyelv - a tudományterület műveléséhez szükséges - ismeretének a doktori szabályzatban meghatározottak szerinti igazolása;  az önálló tudományos munkásság bemutatása cikk ek kel, tanulmány ok kal vagy más módon; DLA fokozat megszerzésének feltételeként …;  a fokozat követelményeihez mért tudományos, illetve művészeti feladat önálló megoldása; értekezés, alkotás bemutatása; az eredmények megvédése nyilvános vitában.

11 Új tudományos eredmények Hol tegyük közzé? Amit (folyóiratot) olvasunk, amire hivatkozunk – abban kell közöljünk! De a közlés (publikáció, alkotás) nem a végső cél: tudománnyá, annak részévé akkor válik, ha azt el- és befogadja a tudományos közösség: „megadják neki az illő tiszteletet” – ha hivatkoznak rá! Vajon a Hadtudományban és a Katonai műszaki tudományokban hivatkozunk egymásra, egyáltalán elolvassuk egymás közleményeit?

12 A www.doktori.hu adatbázis Két külön adatbázis (MAB és ODT) helyett egyet akartunk – mindenki érdekében; teljes a magyar felsőoktatás egészére; feltöltésben és jogosultságban hierarchikus; elektronikus, ezért élő, azaz mindig az aktuális helyzetet tükrözi; az értékelés alapjaként is szolgál; a bemenet – folyamat – kimenet értékelésre egyaránt (végesen) alkalmas; ebben szigorú és következetes; nyilvános az értékelt anyag és az értékelés is! minőségkultúrát terjeszt: igényel és támogat

13 Értékeltünk (részletek: doktori.hu – „Kimutatások”) 2 340 törzstag-jelöltet IGEN 1 426 fő61 % feltételesen 475 fő20 % NEM 439 fő19 % 160 működő DI-t és 8 új DI-t IGEN 45 DI27 % feltételesen 104 DI62 % NEM 19 DI11 % Az értékelések mélysége, minősége nem egyenletes, olykor felületes, de összességében most vállalható azzal, hogy 2009-ben következesek leszünk.

14 A mostani eljárás tanulságai Úttörő (elektronikus), sokszereplős, nagy munka (volt). nyilvánosság az adatokban és az értékelésben – kétoldalú nagy felelősség, egyúttal nagy erő; adatfeltöltés: teljes körű, határidőre kész volt! – itt- ott hibákkal, pontatlanságokkal, kis hiányokkal pl. témahirdetés, munkahely, beosztás stb.); együtt vannak a fokozatszerzés adatai és követel- ményei az értékelés rendszere:  törzstagok megfelelősége (majd erre alapozva a),  DI-k megfelelősége; Ezek most tájékoztató vélemények (bár „határozatok”), de jogkövetkezményeik nincsenek. 2009-ben egy újabb értékelés után lesznek jogkövetkezmények.

15  A törzstag-jelöltek (TT) megfelelősége * az életkori feltétel (állami vs. magán FOI): a MAB fenntartó-független egységes mércét alkalmaz * foglalkoztatási előírások (korm. rend. és MAB) témavezetés-vállalás, témakiírás (kötelező) * témavezetői eredményesség (késve, de triviális) folyamatos tudományos tevékenység (legyen több, mint a fokozatszerzési követelmény) a MAB professzori követelményei tudományos szempontjai („professzori ígéret”, de nem professzor!) releváns tudományos tevékenység a DI-ben (ez a DI oldaláról a koherencia) A törzstagok megfelelőségére alapozódik a doktori iskola megfelelősége →

16  A DI megfelelés szempontjai M törzstagok minimális száma: 7, * M egyetemi tanárok minimális száma: 4 * minden tudományághoz: 1 mesterszak + 3 TT * új DI: minimum 3 sikeres témavezető törzstag (átlag: 11!) kutatási terület koherenciája (dokumentálandó!) működési szabályzat (publikációs követelményekkel, célszerűen gazdálkodási szabályzattal) képzési terv (ez a PhD képzés KKK-ja) minőségbiztosítási terv megállapodások kutatóhelyekkel (ha!) honlap (21. század!) ami most elmaradt: a DI vezető jóváhagyása (a TT- ságon túl aa végzett doktorandusz lehet kritérium)

17 Felvetés: 70 év felett is lehessen bárki törzstag, de mindig legyen a DI-ben 5 fő 70 év alatti törzstag. Ezt évente egyszer a prog- ram lefuttatásával lehet ellenőrizni.

18 Az adatbázis tartalmáról: a doktori iskolák intézmény (FOI, kar?) + DI azonosító tudományterület (választék az Ftv-ben) tudományág (választék a MAB határozatban) kutatási terület (DI döntés, több tudományág) névadó (DI döntés) mesterszak (MAB táblázat: tud.ág vs. képzési ág) a személyi állomány statisztikája – o.k. összesítő statisztika a témavezetésekről (10 év?) témakiírások a dokumentumok (kormányrendelet szerinti) – listája és funkciója, tartalma. – Honlap! Ezek az információk fontosak: a jelentkezőknek, a szakmának, az egyetemnek és a MAB-nak

19 A szerepek „hierarchiájáról” a DI-ben: oktató – a képzés kulcsszereplője; témavezető – a kutatás kulcsszereplője: ~5.000 témavezető vs. 1000 PhD ösztöndíj / év: → átlagban 5 évente jut egy témavezető egy doktoranduszhoz: ezt meg kell becsülni! törzstagok – a DI szervezetének kulcsszereplői: - a DI tevékenységének meghatározói, amihez - oktatói és témavezetői tapasztalat szükséges, - a DI jövőjét is kell biztosítsák (3+2 év). - Többször 7 TT „felesleges”, de érthető lehet, - „státusz-szimbólum” lett (28 → 86 évig - ?) – pedig az oktatás és témavezetés a szakmai munka

20 Az értékelésről: Egységes, következetes, nyilvános szempont- rendszer kell // lesz. 2009-ben jogkövetkezményes akkreditációt végzünk (a 8 új DI esetén ez nem indokolt). 2010-től lehetséges a doktori iskolák működésé- nek és a törzstagok eredményességének rend- szeres, programszerű értékelése. Ismétlem: a doktori képzés és PhD fokozatszerzés eredményessége és minősége az intézményekben, a doktori iskolákban dől el. A MAB ezt minőségi feltételek és teljesítmény-követelmények állításával, azok értékelésével segíti.

21 A közvetlen tennivalókról: Felkérés elemzésekre, következtetésekre, javaslatokra az egyetemek felé (rektorok, doktori tanácsok, doktori iskolák vezetői, tanácsa és tagjai) ODT, MRK, FTT, OKT, DOSZ, HÖOK, OKM, MAB ZMNE BJKMK KMDI SWOT analízis (SJ): Erősségünk: benne vagyunk a megfelelt 27%-ban, Gyengék voltunk egyetemi tanárokban, de + 3 fő: Berek Lajos, Lukács László, Zsigmond Gyula, Lehetőség: állami támogatású (OKM, HM) nappali, Veszély: fiskális, apparatcsik szemlélet, bürokrácia, tapasztalatlanság, a DSZ foltozgatása szinte nyomon követhetetlen. Feladat: DIT újjáválasztása, kutatási témák aktualizálása.

22 A tudományterületek illetve ágak csoportosítása  az MTA szerinti felosztás  a MAB szerinti felosztás

23 Az MTA Doktori Tanácsának állásfoglalása Tudományágak állam- és jog állatorvosi biológiai filozófia fizika földrajz föld gyógyszerész had irodalom kémia közgazdaság matematika mezőgazdaság műszaki művészettörténet néprajz nevelés nyelv orvos politika pszichológia szociológia történelem vallás zene

24 TudományterületekTudományágak 2. Műszaki tudom á nyok2.1. É p í t é s- é s é p í t é szettudom á nyok 2.2. Anyagtudom á nyok 2.3. G é p é szeti tudom á nyok 2.4. K ö zleked é studom á nyok 2.5. Vegy é szm é rn ö ki tudom á nyok 2.6.Villamosm é rn ö ki- é s műszaki informatika tudom á nyok 2.7. Agr á r- é s é lelmiszeripari műszaki tudom á nyok 2.8. Katonai műszaki tudom á nyok 2.9. Multidiszciplin á ris műszaki tudom á nyok 6. T á rsadalomtudom á nyok6.1. K ö zgazdas á gtudom á nyok 6.2. Gazd á lkod á studom á nyok 6.3. Jog- é s á llamtudom á nyok 6.4. Szociol ó gia tudom á nyok 6.5. Politikatudom á nyok 6.6. Hadtudom á nyok 6.7.Multidiszciplin á ris t á rsadalomtudom á nyok A MAB szerinti felosztás

25 Jogszabályi keretek 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról A doktori képzésről és a doktori fokozatszerzésről szóló 33/2007. sz. kormányrendelet A honvédelmi és a belügyi ágazat hivatásos állományú tagjai doktori képzésben történő részvételének egyes szabályairól A ZMNE Átmeneti Doktori Szabályzata

26 Magyar Akkreditációs Bizottság: akkreditált doktori iskolák listája Kód IntézményTudományágDI vezető 132 ZMNE 5.6.Hadtudományok Szabó János - a doktori iskola létesítésének jóváhagyásáról döntött a MAB; 153 ZMNE 2.10. Katonai műszaki tudományokHalász László (Solymosi József) - újonnan létesített, előakkreditált DI http://www.mab.hu/doc/divegl.doc

27 HASZNOS ÉS FONTOS HONLAPOK http://www.mab.hu/ http://www.doktori.hu/ http://www.zmne.hu/ http://www.zmne.hu/dokisk/hadtud/index.html http://hadtudomanyiszemle.zmne.hu/ http://www.zmne.hu/kmdi/index.html http://www.zmne.hu/hadmernok/index.php http://www.zmne.hu/aarms/index.htm http://www.mta.hu/

28 ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK AZ ÖSSZEVONT SZIGORLATON 1.KÖTELEZŐ: Név, végzettsége, munkahelye, beosztása, kutatási témája, témavezetője. 2.„Kisegítő” kérdések: Mi a MAB, és mi a joga és feladata? Mi az ODT, és mi a joga és feladata? Melyek a Társadalomtudományok tudományterület tudományágai? Melyek a Műszaki tudományok tudományterület tudományágai? Melyek a Hadtudományi Doktori Iskola tudományszakai, és ki a saját tudományszakom vezetője? Melyek a Katonai Műszaki Doktori Iskola tudományszakai, és ki a saját tudományszakom vezetője? Milyen három on-line tudományos folyóirat van a ZMNE-n? Hol olvasok és hol publikálok? A saját kutatási tématerületemhez közeli, jeles hazai és külföldi kutatók (publikációk)? A saját kutatási témámhoz közeli PhD disszertációk?

29 Köszönöm a lehetőséget és a figyelmet!


Letölteni ppt "Bevezető előadás az I. éves PhD. hallgatóknak Budapest, 2008. szeptember 29. Solymosi József egyetemi tanár, az MTA Doktora az MTA Doktora ZRÍNYI MIKLÓS."

Hasonló előadás


Google Hirdetések