Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Down szindróma (DS) szűrési protokoll Balku Eszter, Béres Judit, Valek Andrea és Métneki Júlia OEFI Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Down szindróma (DS) szűrési protokoll Balku Eszter, Béres Judit, Valek Andrea és Métneki Júlia OEFI Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti."— Előadás másolata:

1 A Down szindróma (DS) szűrési protokoll Balku Eszter, Béres Judit, Valek Andrea és Métneki Júlia OEFI Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya Budapest, 2011. június 23.

2 DS szűrési protokoll Klinikai Genetikai Szakmai Kollégium a Szülészeti- Nőgyógyászati Szakmai Kollégiummal egyeztetve kidolgozta az „Eü Minisztérium szakmai protokollja a Down-kór prenatalis szűrése és diagnosztikája” c. protokollt (2008.dec.31; 2012.dec.31. I. Módosított változat)– NEFMI honlap - a terhesek ellátására vonatkozó szabályozást tartalmazza Ellentmondás: „jelenleg a biokémiai szűrés nem tartozik a terhes-gondozás rutin protokolljába” – szűrési eljárások között mégis szerepel.

3 Szűrőmódszerek hatékonysága Változó hatékonyság. Detekciós ráták, 5% álpozitív arány mellett (protokoll szerint) 1. Anyai életkor alapján: kb. ≅ 15-30% 2. Anyai életkor és az anyai vér tripla tesztje: ≅ 50-55% 3. Anyai életkor és kvartett teszt: ≅ 60-65% 4. Ultrahangszűrés a második trimeszterben:40-45% 5. Anyai életkor és tarkóredő (11-13. hét): ≅ 70-75% 6. Anyai életkor, tarkóredő és béta HCG és PAPP-A: ≅ 80-90% (VRONY alapján: 60%) Szűrőtesztek (nem invazív módszerek) célja: a küszöbértéket meghaladó értékek kiszűrése hatékony tesztekkel Hatékonyság – minél kisebb az ál-pozitívok és ál-negatívok aránya Szűrőteszt nem diagnózis, csak a gyanút veti fel. Definitív diagnózishoz invazív vizsgálat szükséges.

4 Kockázatbecslés Invazív eljárás mikor jön szóba? - magas kockázat esetén („high risk”): beavatkozási küszöbérték („cut off”) 1:250 felett (korábban 1:150) - 35-37 év között - 1:150 érték feletti kockázat esetén - 1:150 alatt – saját költségre elvégezhető bárkinél, pozitív dg. esetén költség-visszatérítés

5 DS prenatalis szűrése A DS prenatális felismerése nem-invazív, szűrő módszerek - nem-invazív, szűrő módszerek - invazív, diagnosztikus módszerek, lehetőségként ajánlott 35. év feletti anyák: kockázat: 0,3% 40. év feletti terhesek: kockázat: 1-4%

6 Prenatális genetikai eljárások a DS szűrésére Nem-invazív eljárások (szűrés) Invazív eljárások (diagnosztika) - mintavétel citogenetikai vizsgálat céljából - mintavétel molekuláris genetikai vizsgálat - fluorescens PCR, kvantitatív valós idejű PCR, in situ hibridizáció céljából I. I.trimeszter: I. trimeszter: - Ultrahangszűrés: tarkóredő vastagság Chorionbiopszia - Anyai vér biokémiai markerei (szabad ß-hCG, PAPP-A ) II. trimeszter - Ultrahangszűrés Chorionbiopszia - Anyai vér biokémiai markerei: Amniocentesis (AFP, szabad ß-hCG, E3, Inhibin-A)Chordocentesis

7 Down-kór szűrése ultrahangvizsgálattal Ultrahangszűrés az első trimeszterben ( 11-13. hét) –nuchalis oedema („nuchal translucency”: NT) tarkótáji ödéma vagy a tarkóredő vastagságának növekedése kromoszóma rendellenességre hívhatja fel a figyelmet - 3 mm vagy annál vastagabb NT - prenatális genetikai központba kell irányítani a terhest, magzati kromoszóma vizsgálat ajánlott Ultrahangszűrés a második trimeszterben –nyaki redő megvastagodás (a második trimeszterben 5 mm felett) –Egyéb ultrahang gyanújelek (felsoroltak közül kettő együttes megléte indokolja a magzati kromoszómavizsgálatot)

8 Down-kór szűrése az anyai szérum biokémiai markereivel  Biokémiai szűrés az első trimeszterben PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein-A) és a szabad béta HCG – - önmagában alacsony hatásfok: 55% - UH vizsgálat NT értékével együtt: 85%  Biokémiai szűrés a második trimeszterben - tripla teszt: alpha-fetoprotein (AFP), a human Chorialis Gonadotropin (hCG), a szabad oestriol (E3) együttes meghatározása alapján DS kockázat-számítás - kvartett teszt: az AFP, a hCG, az E3 és az inhibin-A együttes meghatározása alapján DS kockázat-számítás ------------------------------------------------------------------------------------ - integrált teszt: UH (NT) + PAPP-A (első trimeszter) + kvartett teszt - kombinált teszt: UH (NT) + PAPP-A (első trimeszter) + szabad beta-hCG

9 Invazív vizsgálat Magyar törvénykezés szerint - genetikai indok alapján a terhesség a 20. terhességi hétig szakítható meg - invazív vizsgálat a 20. terhességi hétig kezdeményezhető és pozitív esetben kivételesen a 24. hétig elvégezhető Az invazív vizsgálatok mintavételének módszerei 1. Chorionboholy-mintavétel vagy chorionbiopszia (11. terhességi héttől) vetélési kockázat: 1% (+2% háttérkockázat); téves negatív vagy pozitív arány: 0,5-1% 2. Amniocentézis: magzatvíz vétel (16-20. terhességi hét között) vetélési kockázat: 0,5-1,5%; téves negatív vagy pozitív arány: 0,1-0,4%. 3. Magzati (köldök)vérvétel: chordocentézis vetélési kockázat: 0,5-1,5%; téves negatív vagy pozitív arány: 0,5-1%. 4. A magzati minta cytogenetikai feldolgozása (gyorsdiagnosztikai módszerek)

10 DS kockázatszámítás A DS aktuális kockázatának számítása a vizsgált markerek számítógépes elemzése alapján történik (speciális software program: Európai szabvány CE standard) Alap (vagy háttér) kockázat: anyai életkor a szüléskor + adott terhességre specifikus tényezők (protokoll) - terhesség kora - korábbi terhességben előfordult un. előzetes triszómia - UH vizsgálattal megállapított NT érték - anyai vér PAPP-A és szabad beta-HCG koncentráció (kombinált) Az AFP önmagában nem alkalmas kockázatbecslésre!!!

11 Genetikai Tanácsadás DS szűrése során  Az eredmények elemzését, a szülők tájékoztatását, az invazív vizsgálat felajánlását, az invazív vizsgálat eredményének közlését genetikai tanácsadás keretében csak genetikai szakképesítéssel bíró szakember végezheti;  A tanácsadás során a szülőknek írásos tájékoztatót is kell biztosítani, akik ennek elolvasása után nyilatkoznak, hogy a tájékoztatást megértették és a szűrésbe, ill. az invazív vizsgálatba beleegyeznek, vagy azt visszautasítják;  A szűrésben való részvétel nem kötelező, de a beleegyező/elutasító nyilatkozat aláírása szükséges.  Külön tanácsadást kell nyújtani a vizsgálatok előtt a beavatkozásokba való beleegyezés elősegítésére, és a vizsgálat után az eredmény közlésére  Külön tanácsadást kell nyújtani a vizsgálatok előtt a beavatkozásokba való beleegyezés elősegítésére, és a vizsgálat után az eredmény közlésére.

12 Jelen helyzet - Nincs egységes szűrési rendszer, számos szűrési szolgáltatás létezik Protokoll szerint -„szűrést végző laboroknak követni kell az eseteket és rendszeresen ellenőrizni kell a diagnózist, hány DS dg-tak, hányat nem” Laborok igénylik ezt a visszajelzést – adott esetek azonosítása nem volt kivitelezhető. Szűrést végző laborok értékelése szempontjából meg kellene adni - az ál-pozitív arányt (specificitás: szűréssel pozitív, de citogenetikailag nem 21-es triszómiások száma az összes szűrt eseten belül) - detekciós rátát (szenzitivitás: valósan pozitív tesztek gyakorisága a kromoszómálisan igazolt (valósan pozitív és ál-negatív) 21-es triszómiás magzatokhoz viszonyítva)

13 Probléma-felvetés  VRONY adatai szerint a DS szűrése nem megfelelő elméletileg 80-90% – gyakorlatilag 60% hatékonyság  Szükségszerű kideríteni, milyen hiányosságok állhatnak a háttérben - hiányos prenatalis bejelentés a VRONY-ban - „Down protokoll” ismeretének a hiánya - személyi, infrastrukturális, technikai feltételek hiánya - működési költségek hiánya Okok vizsgálata: az OEFI DS audit elvégzésének szükségességét veti fel Okok vizsgálata: az OEFI DS audit elvégzésének szükségességét veti fel

14 DS audit vizsgálat célja  bejelentés minőségének javítása  A várandósok prenatalis szűrésben való részvételi aránya és a szűrés eredményeinek felülvizsgálata  a különböző szűrési módszerek és szűrést végző intézmények/laborok hatékonyságának elemzése ál-negatívok, ál-pozitívok számának megismerése, majd csökkentése, detekciós ráta meghatározása  a „téves” dg-ok okainak feltárása a szűrés hatékonyságának növelése érdekében  pozitív diagnózis esetén a szüléssel végződő esetek arányának felderítése

15 DS AUDIT tervezett menete  Down audit lap elkészítése  Adattartalom: Valamennyi DS-val született esetnél az elvégzett prenatalis szűrési (ultrahang, biokémiai) és diagnosztikai eljárások eredményeinek kitöltése a kockázati érték megadásával.  Az audit módja: a szerkesztett adatlap on-line kitöltése  Vizsgáltak köre: 2008.01.01. és 2009.12.31. között DS-val élve születettek.  A VRONY-ba 2008-2009-ben DS-val bejelentett, élve született esetek leválogatása. kiegészítve a Down Alapítvány, Down Egyesület, genetikai centrumok, kardiológiai intézmények adatbázisával, védőnők bevonásával.  Vizsgálati módszer: statisztikai értékelése  Az auditban résztvevők köre: DS szűrést végző szülészetek, genetikai tanácsadók, magzati UH dg-val foglalkozó, valamint biokémiai szűrést végző intézmények.  Szakmai koordinálás: OEFI Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti Osztálya

16 Köszönjük a figyelmet!!!


Letölteni ppt "A Down szindróma (DS) szűrési protokoll Balku Eszter, Béres Judit, Valek Andrea és Métneki Júlia OEFI Veleszületett Rendellenességek Országos Felügyeleti."

Hasonló előadás


Google Hirdetések