Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gyógypedagógus lelki egészsége „ Röpülj hát pillangó, tégy meg nagy utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a rekettyés,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gyógypedagógus lelki egészsége „ Röpülj hát pillangó, tégy meg nagy utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a rekettyés,"— Előadás másolata:

1 A gyógypedagógus lelki egészsége „ Röpülj hát pillangó, tégy meg nagy utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a rekettyés, vigyázva őrizd szárnyaid rekettyés, vigyázva őrizd szárnyaid hímporát.” hímporát.” Vasz-Ko Nay Vasz-Ko Nay

2 Miért segítünk?  Szociobiológiai magyarázat / mások segítése csak akkor, ha ezáltal az egyed saját génállománya továbbörökítését mozdítja elő /  Csereelméleti modell / szimbolikus javak kiegyenlítik az áldozatvállalás okozta hátrányokat /  Altruista modell / a proszociális viselkedés önmagában jutalmazó hatású /  Segítségnyújtás, mint „belesodródás” / kisebb segíteni, mint szívtelennek lenni /  Reciprocitás / Gouldner / aki ma segít, holnap rászoruló lehet  Felelősségelmélet / a bűntudat fokozza a segítőkészséget /  Etikai igény, melyet a szocializáció során sajátítottunk el

3 A professzionális segítő  Szaktudása magas szintű / elmélet-gyakorlat /  Adekvát munkamotivációcióval rendelkezik  Fejlett az önismerete  Érett a személyisége  Megszilárdult, konstruktív az értékrendje  Empátiás, nyitott, érzelemgazdag  Problémaérzékeny  Jó konfliktus- és problémamegoldó készségű  Kudarc- és bizonytalanságtűrése, feszültségszabályozása kitűnő  Fejlett és gazdag a kommunikációs készsége  Kongruens

4 A személyiség érettsége / Gordon W.Allport 1965/ A személyiség érettsége / Gordon W.Allport 1965/  Az énérzékek kiterjesztése  Meghitt viszony másokkal  Érzelmi biztonság / önelfogadás /  Valósághű percepció, jártasságok és feladatok  Az én tárgyasítása: önismeret és humor  Az egységesítő életfilozófia

5 Motivációk a segítésre  Spontán emocionális segítőkészség / irgalmas szamaritánus/  Etikai döntés / felebaráti jóérzés /  Racionálisan tervezett csereérték / pénzkereseti forrás /  Szublimált szadizmus / Freud nyomán az agresszió egyik formája /  Narcisztikus kielégülés / Adler /  Önértékelés hiányából fakadó kompenzáció

6 A segítő attitűd viselkedési formái / Schmidbauer /  A foglalkozás áldozata : a segítő szerepét folytatja privát kapcsolataiban, így a szakmai identitás a privát életet elsorvasztja  Kényszeres szétválasztás kísérlete: a magánéletben lehet sértett, gyenge, vagy agresszív – ami a szakmai életben tiltott  Perfekcionista magatartás : a szakmai ideálokat a magánéletre vonatkoztatja; milyen segítő, aki saját családján nem tud segíteni?  Kalóztípus: foglalkozási szerepét használja saját intimszférájának „berendezésére”

7 A segítő kapcsolat veszélyei A segítő kapcsolat veszélyei  Segítő szindróma / a segítő kapcsolat egyeduralkodó életformájává válik /  Kiégési szindróma / az adás túlsúlya elutasítást vált ki /

8 Intézményi csapdák, szerepzavarok Intézményi csapdák, szerepzavarok  pozíció / státus / : az a hely, melyet egy bizonyos egyén egy adott szociális struktúrában egy adott időben elfoglal  szerep : a pozíció betöltéséhez szükséges viselkedési technika, mely magában foglalja a státust betöltő személy számára előírt attitűdöket, értékeket, viselkedési mintákat

9 Szerepelvárások  Kann-elvárások : csekély szankcióval járó követelmények / illem és jó modor /  Soll-elvárások : közösségi szankciók / kiközösítés a megsértésénél /  Muss-elvárások : társadalmi szankciók / büntetőjogi felelősség /

10 Szerepkonfliktusok  Szerepek közötti / anya-hivatás /  Szerepen belüli: - szerepküldők okozta konfliktus - szerepküldők okozta konfliktus /igazgató – szülő - gyerek, középvezető/ /igazgató – szülő - gyerek, középvezető/ - szerepküldő okozta konfliktus - szerepküldő okozta konfliktus /ellentmondásos elvárások/ /ellentmondásos elvárások/  Személy-szerep konfliktus / túlterhelés, meggyőződés feláldozása/

11 A szerepkonfliktusok oldása A szerepkonfliktusok oldása  A figyelem megosztása / kiiktatja az ellentmondást a szerepvégzés idejére /  Ideológiakovácsolás / átértékelés, racionalizálás/  Kompromisszumképzés / passzivitás, kitérés /  Kábítás / alkohol, gyógyszer, drog /  Menekülés / emigráció, suicidium /

12 Szupervízió / felülvizsgálat / Szupervízió / felülvizsgálat /  Szupervízióban a szakember szakmai személyisége van túlsúlyban, a személyiség „itt és most”-jában dolgozik, de jövőorientált. A munka fókuszában elsősorban a szakmai tevékenységgel összefüggő probléma, szakmai kapcsolatzavar feldolgozása, az elakadások megértése áll. A szupervízió tanulási folyamat, melynek révén a szupervizált alkalmasabb lesz vállalt munkája teljesítésére. / Dr.Bagdy /

13 A szupervízió fejlődése  A szupervízió, mint nevelési kontroll / 1880- 1920 /- pedagógiai funkciók, felettesi dominancia  Individualizációs és pszichológiai fázis /1920-1960/ - pszichoterápiás szempont  A szupervizor, mint a „változás ügynöke” / 1960-1975/ - diádikus kapcsolat, csoportdinamika / 1960-1975/ - diádikus kapcsolat, csoportdinamika  A szupervizor, mint szervezeti tanácsadó / 1975- napjainkig / - teamszupervízió

14 Szupervíziós munkaformák Szupervíziós munkaformák Angolszász modell: 1. Adminisztratív kontrollfunkciók 2. Szupportív/segítő funkció 3. Oktatási funkció 4. Mediálás Európai modell / nincs kontroll / 1. Nem tagja a stábnak 2. Nem felelős a szupervizált munkájáért 3. Nem felelős a kliens kiszolgálásáért

15 A szupervízió formái  Egyéni szupervízió  Team szupervízió  Szervezetfejlesztő szupervízió

16 A szupervíziós forma kiválasztásának szempontjai A szupervíziós forma kiválasztásának szempontjai  Mi a célja a szupervíziónak?  Ki a kliense / kliensei /?  Mi a diszpozíció?  Mi a tevékenységet irányító perspektíva?  Mit kell tudni a tanácsadónak / szupervizornak?

17 A szupervíziós tanulási folyamat  Tapasztalati tanulás  Párhuzamos történések köre / indulatáttétel és viszontindult- áttétel /  Személyközi tanulás kap visszacsatolást / feldolgozza az indulatáttételt /  Szakmai személyiség, aki reflektív kapacitással dolgozik  Szakmai kompetencia határainak az ismerete  Interpretatív megközelítés  Akciótanulás – problémafeltárás/értelmezés/megoldáskeresés  Hipotézis és nem diagnózis születése  Konklúzió, új horizontok, tapasztalás, sűrítés

18 A szupervíziós tanulás modellje / Luis van Kessel / A szupervizált által bejárandó út:  A tudás módozata / a belátás megszerzése, mélyen hozzájutni valamihez/  A választás módozata / amikor meg kell tenni a szakmai feladat elvégzéséhez szükséges lépéseket, választás előtt áll /  A cselekvés útja / cselekvéssé alakítani a tanultakat /

19 A tudás módja  Tapasztalat közlése  Kifejezetté tevés  Specifikálás  Reflexió  Problémafelvetés  Belátás és elnevezés szakasza  Általánosítás

20 Mikor kérjünk szupervíziót? Mikor kérjünk szupervíziót?  burn-out prevencióként  szakmai vakfoltok felfedésére  selfáttétek, projekciók csökkentésére  tudás-fejlesztésre, tanulásra  elhúzódó konfliktus helyzetekben  krízisekben  szervezetfejlesztési problémákban

21 Add oda neki te a kezedet! Perzsia északi vidékén történt, hogy egy ember beleesett a mocsárba.Már csak a feje volt ki az iszapból. Teli torokból kiáltozott segítségért. A helyszínen nagy tömeg gyűlt össze, s az egykük rászánta magát a segítésre. „ Add ide a kezed, majd én kihúzlak a mocsárból” A süllyedő csak tovább kiabált és semmit sem tett, hogy a másik kihúzhassa. Odalépett egy harmadik és azt mondta: „ Láthatod, hogy soha nem fogja kinyújtani a kezét. Add oda neki te a kezedet, akkor majd megmentheted!” Nossrat Peseschkian Nossrat Peseschkian

22

23

24

25

26

27

28

29


Letölteni ppt "A gyógypedagógus lelki egészsége „ Röpülj hát pillangó, tégy meg nagy utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a utat, jókorát, de jaj vigyázz, sűrű a rekettyés,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések