Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az utógondozás szerepe és fontossága az Igazságügyi Szolgálatnál

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az utógondozás szerepe és fontossága az Igazságügyi Szolgálatnál"— Előadás másolata:

1 Az utógondozás szerepe és fontossága az Igazságügyi Szolgálatnál
Három szervezet metszéspontjában – összegzés az utógondozó koordinátori tevékenységről Botka Bianka pártfogás alprojektvezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Az utógondozás szerepe és fontossága az Igazságügyi Szolgálatnál Dr. Kunfalvi Zoltán, KIMISZ Főigazgató

2 Szociálpolitikai keretek
Társadalmi életesélyek egyenlőtlenségei Egyenlőtlen eséllyel, egyenlőtlen lehetőségekkel, szinte kiszámíthatóan egyenlőtlen kimenetellel választunk sorsot. Társadalmi kirekesztődés folyamata A munkához való viszony és a társadalmi-családi kötelékek tengelyein elfoglalt hely szerinti dimenziók. Dinamikus életciklus keret Módszertani lehetőség, mely lehetővé teszi, hogy elkülönítsük a tartós és az átmeneti hátrányokat, valamint feltárjuk, az adott életkörülményekkel járó jólét hogyan kötődik a korábbi életeseményekhez, és hogyan befolyásolhatja a későbbi jólétet.

3 Mi a szociális munka? Az egyén és környezete közötti kölcsönhatásra, a társadalmi életesélyek egyenlőtlenségeire fókuszáló problémamegoldó folyamat. Változásra irányuló közvetítői, beavatkozó tevékenység. A beavatkozás előtt látnunk kell a probléma természetét, a beavatkozás célját és kimenetelét. A beavatkozás előfeltételei a szociális munka folyamatának világos megértése és a képesség arra, hogy ezt a folyamatot irányítani tudjuk.

4 A szakmai kompetencia Elismert értékrenden nyugvó etikai kódex
Elméleti és gyakorlati, módszertani ismeretek elméleti tudás speciális ismeretek (célcsoport specifikus) helyismeret ( a rendszer amiben dolgozik, hálózatépítés ) készségek, kreativitás Szakmai személyiség önismeret önbizalom (személyes-, kompetencia-, szakmai határok) önvédelem (stressz kezelés)

5 Szakmai megvalósítók kiválasztása
Utógondozó koordinátorok: Jelenleg elsősorban szociális szakemberek Megyei igazságügyi szolgálatok és bv. intézetek bevonása a kiválasztási eljárásba (személyes meghallgatáson való részvétel) és munkájuk értékelésébe Önkéntesek: Elsősorban egyetemisták (jogi és szociális terület) Sorstárssegítők: Bv. intézeti munkához legalább fél éve szabadult Nincs folyamatban lévő ügye Bv. intézeti tevékenység önkéntes szerződés kiegészítés alapján történik.

6 Szakmai megvalósítók felkészítése
Utógondozó koordinátorok: - hospitálás a megyei igazságügyi szolgálatnál - hospitálás a bv. intézetben - CSDCS képzés - motivációs interjútechnika képzés Önkéntesek, sorstárssegítők: - 30 órás felkészítő tréning (BVOP és bv. Intézetek bevonásával) - mentorképzés - hospitálás a megyei igazságügyi szolgálatnál - bv. intézeti hospitálás

7 A munkavégzés keretei Munkáltató: KIMISZ
Munkavégzés helye: - megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatai - büntetés-végrehajtási intézetek Az utógondozó koordinátorok munkájuk jellegéből fakadóan leginkább kívülállóak mindhárom szervezetnél. Önkéntesek és sorstárssegítők bevonása

8 Az intenzív utógondozás, mint segítő beavatkozás által megcélzott egyéni szükségletek, problémás területek -Személyes iratok hiánya -Lakhatási nehézségek -Családi, társas kapcsolatok helyreállítása -Szociális és TB ellátásokhoz való hozzáférés -Egészséggel, illetve alkohol-, droghasználattal összefüggő problémák -Érzelmi stabilitás -Életvezetési, pénzkezelési, kommunikációs készségek, kognitív képességek -Tanulmányok folytatásához segítségnyújtás -Munkába állással, munkavégzéssel összefüggő segítségnyújtás -Szabadidő eltöltése -Az elkövetett bűncselekménnyel való szembenézés, bocsánatkérés, jóvátétel

9 Az intenzív utógondozás célja, alkalmazott módszerek
Kivezető szakasz: szabadulásra való felkészítés, motiváció fenntartása. Szabadulás utáni szakasz: visszailleszkedés a munka világába, a motiváció fenntartása. Módszerek: - Egyéni esetkezelés (komplex segítségnyújtás) Szociális ügyintézés CSDCS szervezés, előkészítés, levezetés Csoportos foglalkozások vezetése A segítségnyújtásban együttműködő intézmények, szervezetek hálózati jellegű tevékenységének működtetése

10 Mi a motiváció? A pszichológiában gyűjtőfogalom, motívumokból épül fel és minden cselekvésre, viselkedésre késztető belső tényezőt magában foglal. A motiváció meghatározza a szervezet aktivitásának mértékét, a viselkedés szervezettségét és hatékonyságát. Folyamatosan, helyzetről-helyzetre változó állapot. (Nem adott vagy hiányzik, hanem mozgásban levő állapot, fenntartása közös feladat.) Motiváció forrásai szabadulás előtt és után. Mire szeretnénk, hogy motivált legyen?

11 Siker az intenzív utógondozásban
a teljesítmény a tényszerű dolgok szférájában található, a siker a társas viszonyokéban elérhető eredmény. (a társadalmi elfogadottság, a presztízs, a társadalmi térben való pozicionálás) Ha megvalósul: A bv. intézeten belül a segítő kapcsolatot megalapozása, a fogvatartott egyéni szükségletei és céljai mentén a szabadulás utáni együttműködés kialakítása A reintegrációhoz szükséges társadalmi mobilitás elősegítése Mérése: egyéni fejlesztési terv megvalósulása

12 Eredmények Fogvatartottaknak és szabadultaknak nyújtott szolgáltatások
Bv. intézeten belüli tevékenységek részprotokolljai Utógondozó koordinátori és önkéntes etikai kódex Intenzív utógondozás módszertani leírás Utógondozó koordinátorok és bv. intézeti projektfelelősök együttműködésének protokollja

13 Dia címsor Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Az utógondozás szerepe és fontossága az Igazságügyi Szolgálatnál"

Hasonló előadás


Google Hirdetések