Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

DMA adatátvitel.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "DMA adatátvitel."— Előadás másolata:

1 DMA adatátvitel

2 Gyakorlati példa Zuhanyzó vízhőmérsékletének szabályozása
Hideg-meleg víz keverékének hőmérsékletét mérjük Feladat: a mért hőmérséklet összehasonlítása az előre megadott kívánt hőmérséklettel, a különbségtől függően szabályozza a melegvíz hozzáadás mennyiségét. A beállítást szabályozó program neve: „BEALLIT”

3 I/O portra küldött jel nem jó, adatvesztés
Program: START memória 0400 Memória címek BEALLIT 073E Program END A hőmérséklet érzékelőtől belépő adatok befolyásolják a szabályozásban résztvevő eszközök működését. Megszakítási program „MEGSZAKIT” I/O portra küldött jel nem jó, adatvesztés

4 Hogyan tudja meg a mikroszámítógép, hogy új hőmérsékleti adat szerint kell szabályozni?
Program: memória „MEGSZAKIT” program elhelyezi az adatot az adatbufferbe adat START MEGSZAKIT END START BEALLIT END A BEALLIT program kiolvashatja az adatbufferből

5 Programmegszakítás lépései
A hőmérséklet érzékelő átviszi a külső buszrendszer vezérlővonalain lévő megszakítás jelet (IREQ- Interrupt REQuest) a mikroszámítógépbe A mikroszámítógép „dönti el”, hogy fogadja, vagy visszautasítja a megszakítás kérést. Ha fogadja, akkor a külső buszrendszer vezérlő vonalain keresztül jelzi azzal, hogy kiküld egy megszakítás nyugtázó IACK (Interrupt AC Knowlendge) jelet A hőmérséklet érzékelő az IACK jelet engedélyező jelként értelmezi

6 Megszakítás Megszakítás-kérés BEALLIT Végrehajtás folytatása
D végrehajtás BEALLIT végrehajtás C B MEGSZAKIT A hőmérésklet-érzékelő megváltozott adata a mikroszámítógépbe kerül

7 Mit kell megőrizni? Az éppen futó program fontos információi az:
Állapotjelzőben (status flag) Adatszámlálóban (DC) Akkumulátorban(A) vannak, amelyeket az új program „kisepri”. Az információ megőrzéséről, beleértve a programszámláló (PC) tartalmát is ,a megszakítás program indítása előtt gondoskodni kell. A megszakítás program befejeztével, a megőrzött programszámláló (PC) érték annak az utasításnak a címe, amelyik éppen végrehajtás alatt volt a megszakításkor.

8 Megszakítás-cím vektor
A CPU annak a programnak kapja meg a címét, amelynek a végrehajtását a megszakítás-logikával előírjuk. Ez a cím megszakítás-cím vektor. Jelentősége, ha több program kér megszakítást.

9 Időzítés kérdése Az egyes hőmérsékleti adatok továbbítása a számítógép felé nem egyenletes időközönként történik a rendszer aszinkron módon bekövetkező eseményeket érzékel. Ha a bevitel idejét megszabtuk volna, akkor az adatok egy részét elveszítenénk. bejut elvész M M B M M B t(idő)

10 Megszakítás utasítás-sorozat lépései
A CPU-ban folyik a „beállít” program végrehajtása Megszakítás-kérés érzékelésekor a CPU a program megszakításával kapcsolatos teendőket végzi pl: regiszterek tartalmának megőrzése, megszakítás nyugtázása A CPU-ban megkezdődik a „Megszakít” program végrehajtása „Megszakít” program befejezése 1. lépésbeli állapot visszaállítása „Beállít” program folytatása Egy megszakítási utasítás sorozat min. 50µs-ig tart! IDŐVESZTESÉG! RAM külső eszköz

11 Emlékeztető: A programozott IO hátrányai
az IO átvitel sebessége attól függ, hogy a CPU milyen gyorsan tudja az IO eszközt vizsgálni és kiszolgálni... a CPU (feleslegesen) sok időt „veszít” az az eszköz állapotának a vizsgálatával és az adatátvitellel... ha több (vizsgálandó) eszköz van... az adat a CPU-n halad keresztül, ahelyett hogy közvetlenül a memóriába jutna...

12 DMA adatátvitel A DMA közvetlen adatátvitelt eredményez a memória és az I/O készülék között, a CPU igénybevétele nélkül. A periféria közvetlen memória-hozzáféréssel rendelkezik Cél: a közvetlen vezérléssel nagysebességű adatátvitel elérése

13 DMA (Direct Memory Access)
Közvetlen kapcsolat a memóriával. Sok esetben az adatokat egy ellenőrző- vagy port-kártya (CD-ROM Interface, merevlemezellenőrző, I/O-kártya) szállítja el a számítógép memóriájának egy meghatározott helyére. Normál esetben ezt a feladatot a számítógép főprocesszora látja el. Azért, hogy kevésbé legyen terhelt a processzor, és hogy az adatközvetítés gyorsabb legyen, néhány ilyen kártya a DMA-eljárást használja: miközben a főprocesszor egy teljesen más feladattal van elfoglalva, ez az eljárás közvetlenül hozzákapcsolódik a RAM-hoz, és a kívánt címen tárolja az adatokat. E feladat elvégzéséhez a kártyának meg kell adni azt a lehetőséget, hogy csak ő kapcsolódhasson hozzá a számítógépen kijelölt DMA-csatornához.

14 DMA sematikus ábra

15 DMA adatátvitel A CPU, az I/O készülékek és a memória közös buszon osztozkodnak. A CPU és az I/O készülékek azonos ciklusban nem férhetnek hozzá a memóriához A DMA végezhet memória-memória, vagy I/O-I/O adatátvitelt is.

16 DMA adatátvitel folyamata

17 DMA adatátviteli eljárások
CPU leállítás (CPU halt): a DMA kérésére a CPU leáll, és lekapcsolódik a buszról a DMA adatátvitel tartama alatt. CPU működésének lassítása! Memória időszelet: a memória ciklus két időtartamra oszlik. Az egyik a CPU-é, a másik a DMA-é. Ez a módszer nagy CPU végrehajtási és nagy DMA adatátviteli sebességet eredményez. CPU és DMA memória-hozzáférés minden ciklusban van. (Nagy sebességű memóriát igényel)

18 DMA adatátvitel processzor leállításával

19 DMA adatátviteli eljárások
Ciklus lopás: kompromisszum a CPU halt és a memória időszelet között, ami átlapoláshoz vezet a CPU program végrehajtása és a DMA adatátvitele között. Ha a CPU-nak és a DMA-nak azonos időben lenne szüksége memóriára, a DMA-nak prioritása van a CPU-val szemben. A CPU működését lassítja, de nem állítja le.

20 DMA által használt regiszterek
Címregiszter: azokat a memória-rekesz címeket tárolja, amelyek a következő írási/olvasási műveletekhez szükséges információkat, adatokat tárolják. Számláló regiszter: a szavakat számlálja Állapot regiszter: tartalma meghatározza az adatáramlás irányát, vagyis a hardware üzemmódját. A CPU szempontjából nézve ezek a regiszterek úgy kezelhetők, mint az I/O portok, vagy a címezhető memória rekeszek.

21 címregiszter 0080 Számláló-regiszter 007F 003 Állapot-regiszter Az ábráról leolvasható a szószám, vagyis, hogy az adatbuffer 7F16 byte hosszú és a külső eszközről érkező adat a memóriarekeszbe kerül tárolásra.

22 Állapot-regiszter 7 6 5 4 3 2 1 0 Bit szám
0 = Adatbemenet külső eszközről Nem használt 1 = Adatkimenet külső eszközre 1 = DMA logika aktív 0 = DMA logika inaktív

23 DMA művelet kezdeményezésekor a következő program-lépéseket kell végrehajtani
Be kell tölteni az induló cím alacsonyabb helyértékű felét a DMA címregiszterébe Be kell tölteni az induló cím magasabb helyértékű felét a DMA címregiszterébe Be kell tölteni a szószámra vonatkozó adatokat a DMA számláló regiszterébe Be kell tölteni egy vezérlő-kódot (pl:0316) a DMA állapotregiszterébe. A vezérlő-kód megállapítja az adatátvitel irányát és annak megfelelően állítja be a DMA-t

24 A DMA rendelkezik olvasás és írás vezérlő vonalakkal
A DMA rendelkezik olvasás és írás vezérlő vonalakkal. WRITE vezérlés hatására a DMA adatokat ír be a RAM-ba, READ vezérlés hatására pedig adatokat olvas ki a RAM vagy ROM memóriából. A DMA adatátvitel irányát az állapot-regiszter tartalmának átírásával változtatjuk meg. Ha az állapot-regiszter 1-es bithelyére 0 kerül, akkor a végrehajtás alatt lévő művelet leáll.

25 DMA művelet végrehajtása
A DMA vezérlő egy adatszót fogad az I/O interface-től és kéri a rendszerbusz használatát a DMA átvitelhez Amint megkapta a buszt, kiküldi a memória-rekesz címét és az adatszót A memória kész jel vételekor a DMA vezérlő megvizsgálja a szószámot Ha a szószám ≠ 0-val, akkor : a számláló-regiszter tartalmát 1-gyel csökkenti, A címregiszter tartalmát pedig 1-gyel növeli így a perifériából memóriába egy újabb adatszó átvitele megy végbe Ha a szószámláló = 0, akkor a DMA befejezi az adatátvitelt és közli a CPU-val, hogy az adatátvitel kész.

26 READ művelet időzítése
órajel DMAREQ INHIBIT CPU 0 A0-A15 DMACK DMARW D0-D7 WRITE DMA Óra ciklus

27 Események sorrendje Amikor a DMA érzékeli a logikai 1-et, a DMA REQ vonalon az INHIBIT jel logikai 0 lesz. Az INHIBIT logikai 0 marad, amíg a második logikai 1-be menő óraimpulzus meg nem jelenik Egy óraciklus ideig a CPU műveletek szünetelnek, mert az INHIBIT a CPU órajel vonalat logikai 0-n tartja. Ilyenkor a CPU nagy ellenállással kapcsolódik a cím és az adatbuszokra, vagyis gyakorlatilag lekapcsolja magát a buszról. Ha az INHIBIT 0, akkor a címregiszter tartalma megjelenik a buszregiszter címvonalon. A DMA eszköz a DMAC logikai 1 szintre helyezésével nyugtázza a DMA kérést A DMA állapotregiszter tartalma határozza meg a DMARW vezérlő vonal beállítását (0-külső eszközről kell adatot vinni a buszrendszer adatvonalaira) Az állapotregiszter 0 bithelye határozza meg a WRITE vezérlővonal beállítását. A címvonalon lévő címet minden RAM interface dekódolja és a címnek megfelelően kerül kiválasztásra a megcímzett RAM. Amikor a WRITE vezérlőjel logikai1, az adat a megcímzett memóriarekeszbe kerül.

28 DMA vezérlő funkciók Címvonal vezérlés Adatátviteli vezérlés
Cím tárolás Szószám-tárolás Üzemmód-vezérlés

29 Címvonal vezérlés A DMA rendszerben a memória-címbuszt vagy a CPU, vagy a DMA hajtja meg attól függően, hogy az adott ciklusban a memóriát melyik eszköz használja. A DMA ciklusban a DMA vezérlőnek a kívánt DMA művelet elvégzéséhez szükséges címet kell a címbuszra adni.

30 Adatátviteli vezérlés
A DMA vezérlőnek a memória és az I/O készülék közötti közvetlen adatátvitelhez –megfelelő időzítéssel- vezérlőjeleket kell szolgáltatni. Ezek a vezérlőjelek csak a DMA ciklusban kapcsolódnak a vezérlő-buszra.

31 Cím-tárolás A DMA vezérlő címregisztere tartalmazza a következő írásra vagy olvasására kerülő szó címét. Ezt minden szó-átvitelénél inkrementálni vagy dekrementálni kell.

32 Szószám-tárolás A DMA adatátvitel indításakor a CPU betölti a DMA vezérlő számláló-regiszterébe az átvitelre kerülő szavak számát. A DMA adatátvitel alatt a DMA vezérlő számlálja az átvitt szavakat és a megadott számú szó átvitele után befejezi az adatátvitelt.

33 DMA vezérlés Elosztott DMA: mindegyik I/O készülékben van egy DMA vezérlő Centralizált DMA: Egyetlen DMA szolgál az összes I/O készülék vezérlésére. DMA adatátvitel indításakor a CPU előírja: az üzemmódot, a kezdő memória-címet az átviendő szavak számát az átvitel irányát

34

35 Repeatitive DMA Néhány alkalmazásnál igény a DMA adatátvitel többszöri ismétlése a CPU beavatkozása nélkül. Ez a ~ A funkció megvalósításához 2 regiszter kell. Az egyik tárolja kezdőcímet A másik az induló szószámot Így lehetővé válik, hogy a DMA vezérlő automatikusan újra induljon a CPU beavatkozása nélkül.

36 Multiplex DMA/CPU A nagy sebességű DMA adatátvitel mellett lehetővé teszi a nagysebességű CPU működést is. A leggyorsabb DMA működés a CPU megállításával jön létre Multiplex esetben 20%-kal csökken, de CPU leállás helyett tovább dolgozik Hátrány: jobb hardware igény. (nagysebességű RAM, két háromállapotú és kétirányú buszmeghajtó szükséges)

37

38 Hardware elemek

39 FDD, HDD Mindkét tároló azonos alapelven működik: forgó mágneses lemezre írunk illetve innen olvasunk a mágneses indukció törvény felhasználásával. A floppy lemez lassabban forog, a fejek a lemezhez közvetlenül hozzáérnek. A hard diszknél a lemezek forgási sebessége szignifikánsabb nagyobb, a fejek "légpárnán lebegnek" a mágneses hozdozóközeg felett (360 illetve ford/perc).

40 Diszk mechanikai felépítésének vázlata

41 Hard disc méretviszonyai

42 Hogyan helyezkedik el az információ a lemezen, illetve hogyan lehet egy adott szakaszt elérni?
A lemez legkisebb kiválasztható információs egysége a szektor. Ez általában 512 byte információt tartalmaz. Az azonos rádiuszon található szektorok a "track"-en vagy cilinderen helyezkednek el. Ezek felett/alatt mozog a fej, ezért több lemez esetén több fejre van szükség. Egy elemi információs egység kijelöléséhez tehát egy számhármas tartozik: meg kell mondanunk, hogy melyik fej olvasson, hányadik track-ről és hányadik szektort. Természetesen ehhez a fejet a megfelelő pozícióba kell mozgatnunk és megvárnunk, míg a kívánt információ pont "alája fordul„.

43 Érdemes felfigyelni a szektorok számozására
Érdemes felfigyelni a szektorok számozására. Az egymás melletti szektorok sorszámai nem folytatólagosak. Ennek oka az, hogy egy szektor beolvasása után egy kis időt kell hagyni az információ elrendezésére, mozgatására.

44 Disc controller felépítésének vázlata

45 Monitor A monitoron jelenik meg a kép, vagy szöveg. A képernyőt - a televízióhoz hasonlóan - elektronsugár futja végig: a sorok és a képek váltásának időpillanatait a vízszintes és függőleges sorszinkron jelek jelölik ki. A videojel az ernyőt érő elektronsugár intenzitását, tehát a pixelek fényességét szabja meg. A kép előállításához a videojelen kívül a szinkronjelek is szükségesek. A színes képek három elektronsugár (RGB - red, green, blue) intenzitás kombinációiból állnak elő.

46

47 Video vezérlő (adapter)
Tartalmazza mindazon áramköröket, amelyek képernyőn való ábramegjelenítéshez szükségesek. Megtalálható rajta az ún. video processzor,a képernyő memória, amelyik a megjelenő kép elemi képpontjainak - az ún. pixel-eknek - a színéről, intenzitásáról tartalmaz információt. Mivel a képgenerálásnak állandónak és folyamatosnak kell lennie, nem csodálkozhatunk azon, hogy ezt a munkát egy önálló intelligenciával rendelkező egységre, egy processzorra bízzák. A video processzor vezérlése, a működési mód paramétereinek beállítása port-címeken keresztül történik, természetesen a központi processzor vezérlete alatt. A monitoron megjelenő képet a video-processzor készíti el, - a központi processzortól lényegében függetlenül

48 Videokártyák

49 Videokártyák A videokártya tartalmaz: video-RAM-ot.
Az utóbbi években az adatok gyors feldolgozása és a CPU tehermentesítése érdekében grafikus processzort is helyeznek a kártyára. Ez a CPU-tól kapja a parancsokat és képernyő-koordinátákká és azok színeivé alakítja. Ez azt jelenti, hogy képpontonként megadja mindegyik képpont színét.

50 A videokártya jellemzői:
a gyártó a modellszám a grafikus processzor a video-RAM mérete (hány MB) Egyes videokártyák rendelkeznek TV kimenettel, amely a hagyományos TV-re képes kivinni a számítógép képernyőjének a képét. S-video csatlakozó Digitális monitor-csatlakozó Analog monitor-csatlakozó

51 CD (Compact Disk) meghajtók .
A CD alját fényvisszaverő anyag borítja. Ebbe éget a lézersugár mikrosz-kópikus méretű lyukakat A lemez 2352 bájt méretű szektorokra van osztva. CD-ROM CD-R CD-RW 1x sebesség: 150 kbit/s (Kbps). Pl:52x 32x szeres írási, 32-szeres újraírási és 52-szeres olvasási sebesség

52 Nem írható CD (CD-ROM A CD-ROM-ról, mint a neve is mutatja, csak olvasni lehet az adatokat. Az információkat egy spirál alakú, belülről kifelé induló barázdákkal ellátott sáv tárolja, amelyet a gyártáskor sajtoltak bele. A barázdát pit-nek, a fényvisszaverő lapot land-nak nevezik. A lézersugár letapogatás közben vagy visszaverődik vagy nem. Ezzel oldották meg a digitális jelek tárolását.

53 Egyszer írható CD (CD-R)
A normál CD-ROM olvasó ezt a fajta CD-t is tudja olvasni, azonban az íráshoz szükség van egy CD-írónak nevezett eszközre is. A gyártás során a CD-R-t még nyers formában bocsájtják forgalomba, azaz a közepétől spirál alakban kifelé induló barázdált sávok találhatók meg rajta. A barázdák vezetik majd az írófejet. Megjelenik a CD-R-en egy fényáteresztő felvevő réteg, és egy arany réteg. Íráskor a fényáteresztő réteg felhólyagosodik, így az arany réteg, az olvasás során letapogató lézersugár csak egy részét tudja majd visszaverni. Így tudják itt is tárolni a digitális jeleket.

54 Többször írható, olvasható CD (CD-RW)
Az adatok felírásánál keveredik a mágneses és optikai elven működő tárolási mód. Egy olyan mágnesezhető réteggel van bevonva az eszköz, amely szobahőmérsékleten nem magnetizálható. Ellenben a lézersugár hatására azzá válik. Ezután egy mágnes segítségével a forró anyag szerkezete a tárolandó információk alapján megváltozik. Amikor kihűlt az anyag, már olvasható is.

55 DVD Manapság megnőtt az igény nagyobb méretű multimédiás alkalmazások tárolására is. Egy erre alkalmas tárolóeszköz a DVD. Működése lényegében megegyezik a CD-ROM-éval, azonban sűrűbben helyezkednek el a sávok; sajnos a kezdeteknél nem fektettek le egységes szabványokat, emiatt többféle formátumok is léteznek. A DVD-t olvasó eszköz alkalmas CD-ROM olvasására is. csak olvasható DVD-ből a következő formátumok ismertek: 2,8 GB szimpla oldalas 4,5 GB szimpla oldalas 9 GB dupla oldalas 18 GB dupla oldalas, két rétegű.

56 Felhasználási terület
DVD típusok Típus Felhasználási terület DVD-ROM számítástechnika DVD-Video film- és videó szakma DVD-Audio zeneművészet DVD-R egyszer írható lemezek DVD-RW többször írható lemezek

57 DVD–ROM lemezek előre írtak, „házi” írásuk nem lehetséges, olvasásukhoz szükség van egy DVD–ROM-olvasóra. A lemezek körülbelül 4,7 GB adatot képesek tárolni egy rétegen; vannak kétrétegű lemezek, ezek összesen körülbelül 8,5 GB adatot tartalmaznak. A DVD–RAM egy kicsit kilóg a sorból, külön tárolója van, mely miatt természetesen már az olvasásához is másfajta eszköz kell, mint a többihez. Befogadóképessége 4,7 GB oldalanként, nevéből eredően véletlen elérésű, többször írható. A DVD-R és +R lemezeket egyszer lehet csak írni, míg a -RW és +RW lemezek többször írhatók. Olvasásuk lehetséges egy egyszerű, számítógép házába is építhető DVD-olvasóval, írásuk hasonlóképpen, ám itt ügyelni kell, hogy - vagy + a lemez, illetve a DVD-író. Tárolókapacitásuk 4,7 GB körül van oldalanként. Vannak többrétegű lemezek, ezek összesen körülbelül 8,5 GB adatot tartalmaznak.

58 Nyomtató A nyomtató, vagy printer, olyan kimeneti periféria, mely arra használható, hogy a digitális adatokat megjelenítse nem elektronikus formában, általában papíron. A nyomtatott kép minősége annál jobb, minél sűrűbben vannak, és minél kisebbek a rajzolatokat felépítő pontok. Ezt jellemzi a DPI, (Dot Per Inch, azaz hogy egy hüvelyk hosszú vonal hány pontból áll.) A nyomtatás sebességét lap/percben mérjük. A nyomtatók lehetnek színesek vagy szürkeárnyalatosak.

59 A nyomtatókat lehet aszerint is csoportosítani, hogy egyszerre hány karakter vagy pontot nyomtatnak a lapra; így megkülönböztetünk: Karakternyomtatót: egyszerre egy karakter nyomtatnak; az elektromos írógépekből lettek kifejlesztve; fajtái: például a betűkerekes, és gömbfejes nyomtató Sornyomtatót: egyszerre egy egész sort nyomtat. Lapnyomtatót: egyszerre egy egész lapot nyomtat ki. Ha több számítógépet akarunk egy nyomtatóval kiszolgálni, akkor célszerű egy ún. switchbox-ot, nyomtatóátkapcsolót használni.

60 Nyomtatók típusai, működési elvükszerint
Ütő nyomtatók Gömbfejes és margarétafejes nyomtatók: Csak a gyárifejen lévő fix karakterkészletet tudják alkalmazni, ugyanúgy, mint az írógépek. Kis sebességgel, de viszonyag szép képet nyomtatnak. Láncos, írórudas, írókorongos, íróhengeres nyomtatók: Egyszerre egy egész sort tudnak nyomtatni, ezeket nevezzük sornyomtatóknak. Mátrixnyomtatók: A mátrixnyomtató az írógép továbbfejlesztett változata. A nyomtatófejben apró tűk vannak (általában 9 vagy 24 db). A papír előtt egy kifeszített festékszalag mozog amelyre a tűk ráütnek, és létrehoznak a papíron egy pontot. A kép ezekből a pontokból fog állni. A tűket elektromágneses tér mozgatja, és rugóerő húzza vissza eredeti helyükre. Ezzel az eljárással nem csak karakterek, hanem képek, rajzok is nyomtathatóak. A nyomtatott képek felbontása gyenge, de ahol nem szükséges a jó minőség, ott ma is használják, mert olcsó. Egyes mátrixnyomtatók képesek színes nyomatok készítésére is, de ezek minősége igen alacsony. .

61 A mátrixnyomtatók több üzemmódban tudnak nyomtatni:
Piszkozati (Draft): A piszkozati minőség a tűk egyszeri leütésével készül, és nem túl szép képet ad. Közel levél minőségű (NLQ, Near Letter Quality): Ez már egy szebb képet adó üzemmód, a tűk többszöri leütésével hozza létre a képet. Levélminőségű (LQ, Letter Quality) Legalább 18 tűsnek kell ahhoz lennie a nyomtatónak, hogy ilyen minőségben nyomtasson, és az így készített kép igen jó minőségű, de nagyon hosszú ideig tart kinyomtatása

62 Nem ütőnyomtatók Tintasugaras nyomtató: A tintasugaras nyomtatók tintapatronok segítségével tintacseppeket juttatnak a papírlapra. A patronban van egy porlasztó, ez megfelelő méretű tintacseppekre alakítja a tintát, és a papírlapra juttatja azt. A színes tintasugaras nyomtató színes tintapatronokat használ, általában négy alapszín használatával keveri ki a megfelelő árnyalatokat: ciánkék, bíborvörös, sárga és fekete színek használatával. Minden tintasugaras nyomtató porlasztással juttatja a tintacseppeket a papírlapra, de a porlasztás módszere változó. Ez történhet piezoelektromos úton, elektrosztatikusan, vagy gőzbuborékok segítségével. A gőzbuborékos nyomtató a következő módon működik: A nyomtató cserélhető tintapatronja a papír felett oldalirányban mozog. A nyomtatófejben lévő, tintával töltött kamrácskákhoz szabad szemmel alig látható fúvókák (porlasztók) kapcsolódnak. Azokat a kamrákat, mely a nyomtatandó képrészlet soron következő képpontjához szükségesek, elektromos impulzus meglegíti fel, minek következtében a tinta a melegítési helyeken felforr, és a keletkező gőzbuborék egy-egy tintacseppet lő a porlasztókon keresztül a papírlapra.

63 Lézeres nyomtató A lézernyomtatóban speciális, fényérzékeny anyaggal (általában szelénnel) bevont és elektromosan feltöltött henger található. Ezen egy lézersugárral jelölik meg a nem fehér pontokat: ahol a lézer a hengerhez ér, ott a henger ellentétesen lesz töltött a henger többi részéhez képest. Amikor pedig a henger a festékrésszel érintkezik, akkor az ellentétesen töltött részekre festék tapad. A papírra a festék a hengerről kerül: ráég, amikor áthalad a 200 °C-os hengerpár között. A színes lézernyomatóban lényegében négy közönséges lézernyomtató mechanikája épül egybe, és az egyetlen szelénhengerükre a világoskék (cián), lila (bíbor), sárga és fekete festékhengerekről egymás után kerülnek fel a színek. A négy színnel való átfestéshez a lézersugárnak négyszer kell végig futnia a szelénhengeren.

64 Hőnyomtató A hőnyomtató speciális papírtekercset, ún. hőpapírt használ. Ennek az a tulajdonsága, hogy a fehér bevonata hő hatására megfeketedik. Erre a papírnak nyomódik neki az írófej. A fejen a képpontoknak megfelelő kis ellenállások helyezkednek el. Ott ahol az ellenállást elektromos árammal melegítik, ott a papír megfeketedik. A fej a mátrixnyomtatókhoz hasonlóan mozoghat jobbra balra, de lehet fix is, de akkor a teljes papírszélességet elfoglalja. A hozzávaló papír viszonylag drága, minősége gyenge, hőmérséklet és napfény ellen védeni kell a kinyomtatott dokumentumot.


Letölteni ppt "DMA adatátvitel."

Hasonló előadás


Google Hirdetések