Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság"— Előadás másolata:

1 Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság
Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 1. évfolyam 2. szám június 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2008/2. szám tartalma: Aktuális hírek A Víz és Egészség Jegyzőkönyv céljai A Víz és Egészség Jegyzőkönyv és céldátumai Kapcsolódó konzultációk és konferenciák anyagai Szakmai források Elérhetők vagyunk az interneten! H Í R L E V É L Aktuális hírek A Szakbizottság első határidős feladata a Víz és Egészség Jegyzőkönyv (VEJ) 6. cikk 3. paragrafusában felsorolt témákhoz kapcsolódó célok megfogalmazása és azok határidőinek megjelölése volt. A Szakbizottság munkacsoportjai áttekintést készítettek a Jegyzőkönyvben megfogalmazott célokról, azok teljesítésének határidőiről, amelyet hírlevelünkben részletesen ismertetünk. A Szakbizottság legutóbbi ülésén a kommunikációs stratégiájáról folytatott vita eredményeként a VESZ az OKI honlapja alatt teszi közzé a VEJ teljes szövegét, az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket és az ezek teljesítésére vonatkozó adatokat, a víz- és egészség témakörben rendelkezésre álló információkat, szakpolitikai és intézményi fejleményeket, részben saját lapok, részben a témában releváns linkek segítségével. A VESZ honlapja a tervek szerint a ‘víz és egészség’ folyamatban résztvevő minisztériumok, szervezetek saját internetes oldalairól is elérhető lesz, illetve a VESZ legfontosabb közlendőinek összefoglalására rendszeresen megjelenő hírlevél ben és papír változatban is – előzetes igényfelmérést követően – elérhető lesz az érintett területi szervezetek és a nyilvánosság egyéb érdekcsoportjai körében. 2

2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A Víz és Egészség Jegyzőkönyv céljai A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, március 17-én aláírt egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 213/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6. cikk 2. paragrafusa: 2.§ A Részes Felek mindegyike köteles meghatározni, nyilvánosságra hozni és időszakonként felülvizsgálni azon szabványokra és teljesülési szintjükre vonatkozó nemzeti és/vagy helyi célkitűzéseket, amelyek a vízzel összefüggő megbetegedések elleni magas színvonalú védelem eléréséhez, illetve fenntartásához szükségesek. A célkitűzéseket időszakonként felül kell vizsgálni. Mindezek során megfelelő gyakorlati, illetve egyéb intézkedéssel kell biztosítaniuk a lakosság részvételét áttekinthető és méltányos keretek között, valamint gondoskodniuk kell arról, hogy nyilvánosság bevonásának eredményét számításba vegyék. Azon esetek kivételével, amikor a vízzel összefüggő megbetegedések megelőzése, szabályozása és csökkentése érdekében teendő országos vagy helyi körülmények azt nem indokolják, a célkitűzéseknek egyebek között ki kell terjedniük: a) A szolgáltatott ivóvíz minőségére az Egészségügyi Világszervezetnek az ivóvíz minőségére vonatkozó irányelveire alapozva; b) A vízzel összefüggő megbetegedések járványainak visszaszorítására, illetve esetszámuk csökkentésére; c) Az ellátási területre, illetve az ellátandó népesség nagyságára vagy arányára, amelyet a közösségi ivóvízellátó rendszerrel kell kiszolgálni, vagy ahol az ivóvízellátás biztosítását más módon kell fejleszteni; d) Az ellátási területre, illetve az ellátandó népesség nagyságára vagy arányára, amelyet a közösségi szennyvízelvezető és -kezelő rendszerrel kell kiszolgálni, vagy ahol a szennyvízelvezetés és -kezelést más módon kell fejleszteni; e) A teljesítendő színvonal elérésére mind a közösségi rendszerek, mind az egyedi ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és -kezelés tekintetében; f) Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és -kezelés elismerten jó gyakorlatának alkalmazására, beleértve az ivóvíz forrásaként használt vizek védelmét; g) Az alábbi kibocsátások előfordulására: (i.) kezeletlen szennyvíz, és (ii.) kezeletlen záporvíz túlfolyás a szennyvízgyűjtő rendszerekből a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó vizekbe; h) Szennyvíztisztító berendezésekből a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó befogadóba kibocsátott szennyvíz minőségére; i) A közösségi vagy más szennyvíztisztító rendszerekből származó szennyvíziszap ártalmatlanítására és hasznosítására, valamint az öntözésre használt szennyvíz minőségére, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezetnek és az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának a szennyvíz és az ürülék mezőgazdaságban és aqua-kultúrákban történő biztonságos használatára vonatkozó irányelveit; j) Az ivóvízforrásként, az általában fürdőzésre, az aquakultúrákhoz, valamint a kagyló/rák tenyésztésére és halászatára igénybe vett vizek minőségére; k) Elismerten jó vízgazdálkodási gyakorlat alkalmazására a fürdőzésre igénybe vett zárt víztárolóknál; l) Az olyan különösen szennyezett helyszínek feltárására és rehabilitációjára, amelyek a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó vizekre káros hatást jelentenek vagy jelenthetnek, és ezzel a vízzel összefüggő megbetegedések kialakulásával fenyegetnek; m) A vízbázisok védelmére szolgáló vízgazdálkodási rendszerek hatékonyságára, beleértve az elismerten jó gyakorlat alkalmazását az összes szennyező forrás felügyelete tekintetében; n) A szolgáltatott ivóvíz és az ezen bekezdésben megfogalmazott célkitűzések körébe tartozó egyéb vizek minőségére vonatkozó tájékoztatás gyakoriságára a 7. cikk 2. bekezdése által előírt információk közzététele közti időszakokban. 4 3

3 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglevő/ fejlesztendő (dőlt betűs) Indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmények a A szolgáltatott ivóvíz minősége A közüzemi ivóvíz-szolgáltatásban részesülő lakosság 96%-ának ellátása a jogszabályi követelményeknek megfelelő ivóvízzel a közvetlen egészségügyi jelentőségű kémiai paraméterek tekintetében. (közbenső cél: 80%) A mikrobiológiai kifogások aránya legfeljebb 2%. 2015 (közbenső határidő: 2010) Ebben a tekintetben célmeghatározás-ról végéig kell dönteni Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet implementáló, a 201/2001 (X.25.) Krend. az ivóvíz minőségi köve-telményeiről és az ellenőrzés rendjéről Az ivóvízminőség javító programnak keretet adó KEOP-3.1.0 WatSan_S2 A megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott népesség arányszáma ECOEHIS rendszer (ld.: A 98/83/EK szerinti jelentési rendszer bevezetése a CD 92/446/EC határozatban meghatározott kérdőív szerint , ill. az új jelentési rendszer szerint, amint aktuális (Az Ivóvíz Irányelv új jelentési rendszere kialakítás alatt) b A víz által okozott járványok visszaszorítása Nincs számszerűsíthető cél; a közvetett célok (surveillance rdsz. fejlesztése, epidemiológiai képzés) a 8. cikk hatálya alá tartoznak. A VEJ előírása WatSan_E1 Vizijárványok száma HfA adatbázis (ld.: ENHIS ajánlás a CEHAPE Regionális Elsőbbségi Célok (RPG-k) monitorozására c Ivóvíz ellátás Teljes körű felmérés az ellátatlan lakosságról és a lehetséges megoldásokról A szociális díjtámogatási rendszer kidolgozása a vízhez jutás jogának érvényesüléséhez 2008 2010 A 2008-ra előirányzott viziközmű tv. szabályzása Az ENSZ Emberi Jogi Főmegbízottjának felhívása WatSan_Ex1; A javított ivóvízellátáshoz jutó populáció számaránya Joint Eurostat/OECD kérdőív; WHO/UNICEF JMP (ld.: ); HfA adatbázis; MDG indikátor (ld: / 6 5

4 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény d Szennyvízgyűjtő rendszerek A települések közműves szennyvízelvezetése és biológiai tisztítása nitrogén és foszforeltávolítással a LEÉ feletti érzékeny területeken lévő településeken. a LEÉ feletti településeken. A LEÉ közötti településeken A <2000 LEÉ településeken nincs részletes program, de a ROP keretében ez is megoldásra kerül és célok is lesznek kitűzve 2008. dec. 31. 2010. dec. 31. 2015. dec. 31. A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvet implementáló, 25/2002 (II.27.) Korm. R. a Nemzeti Települési szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról Regionális Operatív Programok WatSan_Ex2 WatSan_P1; [A javított szennyvízel-helyezéshez kapcsolt népesség arányszáma] A 91/271/EGK szerinti jelentés; Közös Eurostat/ /OECD kérdőív: települési szennyvízelvezetésre kötött népesség EEA Waterbase (ld.: /) és Eurostat: települési szennyvíztisztításra kötött népesség; WHO/UNICEF JMP; HfA Adatbázis; MDG indikátor e A közösségi ivóvízellátó/ szennyvíz- elhelyezési ellátó rendszerek teljesítménye A MaVíz közreműködésével elkészül a célokra és határidőkre vonatkozó javaslat az ivóvíz szolgáltatás területén A VEJ előírása EEA Waterbase: Több teljesítményhez kapcsolt indikátor: Számlázatlan víz (m3/km/d) Csőtörések (csőtörések száma/km/év) ISO/TC 224 Irányelvek A szolgáltatók által használt benchmarking adatokat ajánlott a ENSZ-EGB Helsinki konvenció ad hoc csoportja (ld.: ) 10 9

5 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény f A vízellátás és szennyvíz- elhelyezés elismert jó irányítási gyakorlatának alkalmazása Az ivóvízellátás tekintetében elkészül a célokra és határidőkre vonatkozó javaslat 2008. dec. 31. 21/2002. (IV. 25.) KöViM r. előírása WatSan_A2 & A vízbiztonsági tervrendszert fenntartók aránya a főt meghaladó ivóvízellátó rendszerek között nincs; Az ECOEHIS ajánlása részletes kidolgozásra 10 9

6 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény g Kezeletlen szennyvíz- befolyások/ kezeletlen csapadék- túlfolyások (Az illetékes hatóságok és az érdekelt partnerek tűzzenek ki potenciális célokat) 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról220/2004. (VII. 21.) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól. 91/270/EGK a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv A legalább biológiai kezelés nélkül kibocsátott szennyvizek aránya A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv 1 alatti jelentési kötelezettség Eurostat: kezelés nélküli szennyvízgyűjtő rendszerekre kötött lakosság számaránya 12 11

7 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény h A kibocsátások minősége a szennyvíztisztító berendezésekből a VEJ hatálya alá tartozó vizekbe (Az illetékes hatóságok és az érdekelt partnerek tűzzenek ki potenciális célokat) 220/2004. (VII. 21.) and 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 2000/60/EK irányelv EEA Waterbase: több kapcsolódó indikátor Többféle jelentési kötelezettség a 2000/60/EK (VKI) alatt i A szennyvíziszap elhelyezése és újrahasznosítása…; az öntözésre használt szennyvizek minősége Folyamatos A 208/2003. Korm. rendelettel mód. 50/2001 Korm. rendelet, 2206/2004. Korm. rend. és a 28/2004 KvVM rend. 91/692/EGK irányelv a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről 91/692/EGK irányelvben alapján a 94/741/EK határozatban meghatározott kérdőív szerint adott implementációs jelentés 12 11

8 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/ fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény j Az ivóvízellátás bázisaként, fürdésre, aquakultúrára szolgáló víztestek minősége A Vízgyűjtő Ga6zdálkodási Tervek elkészítése során az ivóvízkivétel céljára használt vagy ivóvízbázisként kijelölt, a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt víztestek állapotának részletes elemzése, a jó állapot biztosítása érdekében szükséges szennyezés csökkentési intézkedési tervek elkészítése, végrehajtása. A természetes fürdők minőségére vonatkozó célok meghatározása (a megfelelő indikátorok meghatározása az új irányelv alapján). 2009. (tervek) végrehajtás A 2000/60/EC Víz Keretirányelv alapján, a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, továbbá a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivitelre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről, a tagállamokban ivóvízkivitelre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló 75/440/EGK irányelv és a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről szóló 78/659/EGK irányelv; a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelvet implementáló, Korm. rendelet. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről. WarSan_S1; WatSan_S2 és WatSan_S3 módosítandó az 2006/7/EK irányelv alapján ECOEHIS rendszer Több jelentési tétel az említett irányelvek szerint a 92/446/EGK határozat alapján 14 13

9 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/ fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény k A mesterséges fürdők üzemeltetése Célok és céldátumok meghatározása 2008 Országod Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia 37/1996 (X. 24.) EüM A WHO „Guidelines on Safe Recreational Water Environment 2. kötete Nincs l A vizeket potenciálisan szennyező szennyezett területek kármentesítése A hulladéklerakók rekultiválása Az Országos Kármentesítési Program keretében: m3 szennyezett földtani közeg kármentesítése 2015 A NFÜ ÚMFT és a KEOP „Vizeink Jó Kezelése Prioritási Tengely” 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről jogszabály előírásainak megfelelően. A 2205/1996 (VII. 24.) kormányhatározat alapján elindított Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) végrehajtása A 91/691/EGK és a CD 95/337/EK határozat szerinti jelentések m A vízbázisok védelmére szolgáló hatékony vízgazdálkodási rendszerek; A szennyező források ellenőrzése Az ivóvízbázisok veszélyeztetettségi diagnosztikája és biztonságba helyezése A diagnosztika elvégzése 100 és a biztonságba helyezés megtörténte 200 vízbázisnál A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés csökkentése az előírt ütemben. 123/1997. (VII. 18.) krend. 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet EMVA kereteiben folyó II. Nitrát akcióprogram EU Nitrát irányelv szerint előírt jelentési kötelezettség 14 13

10 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság
H Í R L E V É L H Í R L E V É L A VEJ 6(2) alpontja Tárgy Kitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/ fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény n Az ivóvíz és más kitűzött célok által lefedett vizek minőségének közzétételi gyakorisága… Jelentős fejlesztés szükséges a VEJ által érintett vizekkel kapcsolatos kommunikációs terén. VESZ honlap készüljön: önálló információtartalommal, releváns linkgyűjteménnyel, legyen elérhető más releváns honlapokról; VESZ hírlevél készüljön elektronikus és papír alapú terjesztésre Folyamatos A évi LXXXI. Törvény az Aarhusi Egyezmény kihirdetéséről és a 2003/4/EK irányelvet implementáló, 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről A közlemények/média megjelenések /weblapok/ Weblap felkérések száma Eddig nincs; A 98/83/EK és a 2006/7/EK Irányelvek foglalkoznak a nyilvánosság tájékoztatásával és ezt a témakört be szándékoznak vonni a jelentési kötelezettségekbe. 14 13

11 A Hírlevél szerkesztősége:
Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 H Í R L E V É L H Í R L E V É L Kapcsolódó konzultációk és konferenciák anyagai ÁNTSZ országos értekezlet az természetes fürdőhelyek és fürdővizek felügyeleti munkáról, április 26. dr. Kádár Mihály: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet végrehajtásából eredő aktuális feladatok. Az előadások letölthetők az internetről: Szakirodalmi források Programme of Work for adobted by the Meeting of the Parties: A Hírlevél szerkesztősége: Főszerkesztő: dr. Dura Gyula Főszerkesztő helyettes: dr. Pándics Tamás Technikai szerkesztő: Szalóki András Postai cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Telefon: A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjenek a Hírlevél főszerkesztőjéhez fordulni: 16 15


Letölteni ppt "Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság"

Hasonló előadás


Google Hirdetések