Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1. évfolyam 2. szám2008. június 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2008/2. szám tartalma: Aktuális hírek 2 A Víz és Egészség Jegyzőkönyv.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1. évfolyam 2. szám2008. június 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2008/2. szám tartalma: Aktuális hírek 2 A Víz és Egészség Jegyzőkönyv."— Előadás másolata:

1 1. évfolyam 2. szám2008. június 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2008/2. szám tartalma: Aktuális hírek 2 A Víz és Egészség Jegyzőkönyv céljai 3 A Víz és Egészség Jegyzőkönyv és céldátumai 5 Kapcsolódó konzultációk és konferenciák anyagai 15 Szakmai források 15 Elérhetők vagyunk az interneten! http://efrirk.antsz.hu/oki/index.html 2 Aktuális hírek A Szakbizottság első határidős feladata a Víz és Egészség Jegyzőkönyv (VEJ) 6. cikk 3. paragrafusában felsorolt témákhoz kapcsolódó célok megfogalmazása és azok határidőinek megjelölése volt. A Szakbizottság munkacsoportjai áttekintést készítettek a Jegyzőkönyvben megfogalmazott célokról, azok teljesítésének határidőiről, amelyet hírlevelünkben részletesen ismertetünk. A Szakbizottság legutóbbi ülésén a kommunikációs stratégiájáról folytatott vita eredményeként a VESZ az OKI honlapja alatt teszi közzé a VEJ teljes szövegét, az ezzel kapcsolatos jogszabályi kötelezettségeket és az ezek teljesítésére vonatkozó adatokat, a víz- és egészség témakörben rendelkezésre álló információkat, szakpolitikai és intézményi fejleményeket, részben saját lapok, részben a témában releváns linkek segítségével. A VESZ honlapja a tervek szerint a ‘víz és egészség’ folyamatban résztvevő minisztériumok, szervezetek saját internetes oldalairól is elérhető lesz, illetve a VESZ legfontosabb közlendőinek összefoglalására rendszeresen megjelenő hírlevél e-mailben és papír változatban is – előzetes igényfelmérést követően – elérhető lesz az érintett területi szervezetek és a nyilvánosság egyéb érdekcsoportjai körében. Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2

2 A Víz és Egészség Jegyzőkönyv céljai A határokat átlépő vízfolyások és nemzetközi tavak védelmére és használatára vonatkozó, Helsinkiben, 1992. március 17-én aláírt egyezményhez kapcsolódó Víz és Egészség Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 213/2005. (X. 5.) Korm. rendelet 6. cikk 2. paragrafusa: 2.§ A Részes Felek mindegyike köteles meghatározni, nyilvánosságra hozni és időszakonként felülvizsgálni azon szabványokra és teljesülési szintjükre vonatkozó nemzeti és/vagy helyi célkitűzéseket, amelyek a vízzel összefüggő megbetegedések elleni magas színvonalú védelem eléréséhez, illetve fenntartásához szükségesek. A célkitűzéseket időszakonként felül kell vizsgálni. Mindezek során megfelelő gyakorlati, illetve egyéb intézkedéssel kell biztosítaniuk a lakosság részvételét áttekinthető és méltányos keretek között, valamint gondoskodniuk kell arról, hogy nyilvánosság bevonásának eredményét számításba vegyék. Azon esetek kivételével, amikor a vízzel összefüggő megbetegedések megelőzése, szabályozása és csökkentése érdekében teendő országos vagy helyi körülmények azt nem indokolják, a célkitűzéseknek egyebek között ki kell terjedniük: a) A szolgáltatott ivóvíz minőségére az Egészségügyi Világszervezetnek az ivóvíz minőségére vonatkozó irányelveire alapozva; b) A vízzel összefüggő megbetegedések járványainak visszaszorítására, illetve esetszámuk csökkentésére; c) Az ellátási területre, illetve az ellátandó népesség nagyságára vagy arányára, amelyet a közösségi ivóvízellátó rendszerrel kell kiszolgálni, vagy ahol az ivóvízellátás biztosítását más módon kell fejleszteni; d) Az ellátási területre, illetve az ellátandó népesség nagyságára vagy arányára, amelyet a közösségi szennyvízelvezető és -kezelő rendszerrel kell kiszolgálni, vagy ahol a szennyvízelvezetés és - kezelést más módon kell fejleszteni; e) A teljesítendő színvonal elérésére mind a közösségi rendszerek, mind az egyedi ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és -kezelés tekintetében; f) Az ivóvízellátás és szennyvízelvezetés és -kezelés elismerten jó gyakorlatának alkalmazására, beleértve az ivóvíz forrásaként használt vizek védelmét; 4 3 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 g) Az alábbi kibocsátások előfordulására: (i.) kezeletlen szennyvíz, és (ii.) kezeletlen záporvíz túlfolyás a szennyvízgyűjtő rendszerekből a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó vizekbe; h) Szennyvíztisztító berendezésekből a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó befogadóba kibocsátott szennyvíz minőségére; i) A közösségi vagy más szennyvíztisztító rendszerekből származó szennyvíziszap ártalmatlanítására és hasznosítására, valamint az öntözésre használt szennyvíz minőségére, figyelembe véve az Egészségügyi Világszervezetnek és az Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programjának a szennyvíz és az ürülék mezőgazdaságban és aqua-kultúrákban történő biztonságos használatára vonatkozó irányelveit; j) Az ivóvízforrásként, az általában fürdőzésre, az aquakultúrákhoz, valamint a kagyló/rák tenyésztésére és halászatára igénybe vett vizek minőségére; k) Elismerten jó vízgazdálkodási gyakorlat alkalmazására a fürdőzésre igénybe vett zárt víztárolóknál; l) Az olyan különösen szennyezett helyszínek feltárására és rehabilitációjára, amelyek a jelen Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó vizekre káros hatást jelentenek vagy jelenthetnek, és ezzel a vízzel összefüggő megbetegedések kialakulásával fenyegetnek; m) A vízbázisok védelmére szolgáló vízgazdálkodási rendszerek hatékonyságára, beleértve az elismerten jó gyakorlat alkalmazását az összes szennyező forrás felügyelete tekintetében; n) A szolgáltatott ivóvíz és az ezen bekezdésben megfogalmazott célkitűzések körébe tartozó egyéb vizek minőségére vonatkozó tájékoztatás gyakoriságára a 7. cikk 2. bekezdése által előírt információk közzététele közti időszakokban.

3 6 5 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpont ja TárgyKitűzött célokCélszerű határidőFő előremozdító Meglevő/ fejlesztendő (dőlt betűs) Indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmények a A szolgáltatott ivóvíz minősége A közüzemi ivóvíz- szolgáltatásban részesülő lakosság 96%-ának ellátása a jogszabályi követelményeknek megfelelő ivóvízzel a közvetlen egészségügyi jelentőségű kémiai paraméterek tekintetében. (közbenső cél: 80%) A mikrobiológiai kifogások aránya legfeljebb 2%. 2015 (közbenső határidő: 2010) Ebben a tekintetben célmeghatározás- ról 2008 végéig kell dönteni Az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 98/83/EK irányelvet implementáló, a 201/2001 (X.25.) Krend. az ivóvíz minőségi köve- telményeiről és az ellenőrzés rendjéről Az ivóvízminőség javító programnak keretet adó KEOP- 3.1.0 WatSan_S2 A megfelelő minőségű ivóvízzel ellátott népesség arányszáma ECOEHIS rendszer (ld.: http://www.euro.who.int/EHindicato rs http://www.euro.who.int/EHindicato rs A 98/83/EK szerinti jelentési rendszer bevezetése a CD 92/446/EC határozatban meghatározott kérdőív szerint, ill. az új jelentési rendszer szerint, amint aktuális (Az Ivóvíz Irányelv új jelentési rendszere kialakítás alatt) b A víz által okozott járványok visszaszorítása Nincs számszerűsíthető cél; a közvetett célok (surveillance rdsz. fejlesztése, epidemiológiai képzés) a 8. cikk hatálya alá tartoznak. A VEJ előírása WatSan_E1 Vizijárványok száma HfA adatbázis (ld.: http://www.euro.who.int/hfadb http://www.euro.who.int/hfadb ENHIS ajánlás a CEHAPE Regionális Elsőbbségi Célok (RPG- k) monitorozására cIvóvíz ellátás Teljes körű felmérés az ellátatlan lakosságról és a lehetséges megoldásokról A szociális díjtámogatási rendszer kidolgozása a vízhez jutás jogának érvényesüléséhez 2008 2010 A VEJ előírása A 2008-ra előirányzott viziközmű tv. szabályzása Az ENSZ Emberi Jogi Főmegbízottjának felhívása WatSan_Ex1; A javított ivóvízellátáshoz jutó populáció számaránya Joint Eurostat/OECD kérdőív; WHO/UNICEF JMP (ld.: http://www.wssinfo.org/en/welcome. html ); HfA adatbázis; MDG indikátor (ld: http://www.un.org/millenniumgoals / http://www.wssinfo.org/en/welcome. html http://www.un.org/millenniumgoals

4 10 9 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpontja TárgyKitűzött célokCélszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény d Szennyvízgyűjtő rendszerek A települések közműves szennyvízelvezetése és biológiai tisztítása nitrogén és foszforeltávolítással a 10000 LEÉ feletti érzékeny területeken lévő településeken. a 15000 LEÉ feletti településeken. A 2000-15000 LEÉ közötti településeken A <2000 LEÉ településeken nincs részletes program, de a ROP keretében ez is megoldásra kerül és célok is lesznek kitűzve 2008. dec. 31. 2010. dec. 31. 2015. dec. 31. A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelvet implementáló, 25/2002 (II.27.) Korm. R. a Nemzeti Települési szennyvíz- elvezetési és – tisztítási Megvalósítási Programról Regionális Operatív Programok WatSan_Ex2 WatSan_P1; [A javított szennyvízel- helyezéshez kapcsolt népesség arányszáma] A 91/271/EGK szerinti jelentés; Közös Eurostat/ /OECD kérdőív: települési szennyvízelvezetésre kötött népesség EEA Waterbase (ld.: http://eionet.europa.eu /) és Eurostat: települési szennyvíztisztításra kötött népesség; WHO/UNICEF JMP; HfA Adatbázis; MDG indikátor http://eionet.europa.eu e A közösségi ivóvízellátó/ szennyvíz- elhelyezési ellátó rendszerek teljesítménye A MaVíz közreműködésével elkészül a célokra és határidőkre vonatkozó javaslat az ivóvíz szolgáltatás területén 2008. dec. 31.A VEJ előírása EEA Waterbase: Több teljesítményhez kapcsolt indikátor: Számlázatlan víz (m3/km/d) Csőtörések (csőtörések száma/km/év) ISO/TC 224 Irányelvek A szolgáltatók által használt benchmarking adatokat ajánlott a ENSZ-EGB Helsinki konvenció ad hoc csoportja (ld.: http://www.unece.org/env/doc uments/2005/wat/wg.4/mp.wat. wg.4.2005.4.e.pdf ) http://www.unece.org/env/doc uments/2005/wat/wg.4/mp.wat. wg.4.2005.4.e.pdf

5 10 9 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpontja TárgyKitűzött célokCélszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény f A vízellátás és szennyvíz- elhelyezés elismert jó irányítási gyakorlatának alkalmazása Az ivóvízellátás tekintetében elkészül a célokra és határidőkre vonatkozó javaslat 2008. dec. 31. 21/2002. (IV. 25.) KöViM r. előírása WatSan_A2 & A vízbiztonsági tervrendszert fenntartók aránya a 100000 főt meghaladó ivóvízellátó rendszerek között nincs; Az ECOEHIS ajánlása részletes kidolgozásra

6 12 11 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpontja TárgyKitűzött célokCélszerű határidőFő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény g Kezeletlen szennyvíz- befolyások/ kezeletlen csapadék- túlfolyások (Az illetékes hatóságok és az érdekelt partnerek tűzzenek ki potenciális célokat) 30/2006. (II. 8.) Korm. rendelet a 25/2002. (II.27.) Korm. rendelet módosításáról22 0/2004. (VII. 21.) a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól, 221/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a vízgyűjtő- gazdálkodás egyes szabályairól. 91/270/EGK a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv A legalább biológiai kezelés nélkül kibocsátott szennyvizek aránya A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EGK irányelv 1 alatti jelentési kötelezettség Eurostat: kezelés nélküli szennyvízgyűjtő rendszerekre kötött lakosság számaránya

7 12 11 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpontja TárgyKitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény h A kibocsátások minősége a szennyvíztisztító berendezésekből a VEJ hatálya alá tartozó vizekbe (Az illetékes hatóságok és az érdekelt partnerek tűzzenek ki potenciális célokat) 220/2004. (VII. 21.) and 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet. 2000/60/EK irányelv EEA Waterbase: több kapcsolódó indikátor Többféle jelentési kötelezettség a 2000/60/EK (VKI) alatt i A szennyvíziszap elhelyezése és újrahasznosítása…; az öntözésre használt szennyvizek minősége (Az illetékes hatóságok és az érdekelt partnerek tűzzenek ki potenciális célokat) Folyamatos A 208/2003. Korm. rendelettel mód. 50/2001 Korm. rendelet, 2206/2004. Korm. rend. és a 28/2004 KvVM rend. 91/692/EGK irányelv a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása során a környezet és különösen a talaj védelméről EEA Waterbase: több kapcsolódó indikátor 91/692/EGK irányelvben alapján a 94/741/EK határozatban meghatározott kérdőív szerint adott implementációs jelentés

8 14 13 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpontja TárgyKitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/ fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény j Az ivóvízellátás bázisaként, fürdésre, aquakultúrára szolgáló víztestek minősége A Vízgyűjtő Ga6zdálkodási Tervek elkészítése során az ivóvízkivétel céljára használt vagy ivóvízbázisként kijelölt, a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt víztestek állapotának részletes elemzése, a jó állapot biztosítása érdekében szükséges szennyezés csökkentési intézkedési tervek elkészítése, végrehajtása. A természetes fürdők minőségére vonatkozó célok meghatározása (a megfelelő indikátorok meghatározása az új irányelv alapján). 2009. (tervek) 2015. végrehajtás A 2000/60/EC Víz Keretirányelv alapján, a 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, továbbá a 6/2002. (XI. 5.) KvVM rendelet az ivóvízkivitelre használt vagy ivóvízbázisnak kijelölt felszíni víz, valamint a halak életfeltételeinek biztosítására kijelölt felszíni vizek szennyezettségi határértékeiről és azok ellenőrzéséről, a tagállamokban ivóvízkivitelre szánt felszíni víz minőségi követelményeiről szóló 75/440/EGK irányelv és a halak életének megóvása érdekében védelmet vagy javítást igénylő édesvizek minőségéről szóló 78/659/EGK irányelv; a fürdővizek minőségéről szóló 2006/7/EK irányelvet implementáló, Korm. rendelet. A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről. WarSan_S1; WatSan_S2 és WatSan_S3 módosítandó az 2006/7/EK irányelv alapján ECOEHIS rendszer Több jelentési tétel az említett irányelvek szerint a 92/446/EGK határozat alapján

9 14 13 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpontja TárgyKitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/ fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény k A mesterséges fürdők üzemeltetése Célok és céldátumok meghatározása 2008 Országod Egészségturizmus Fejlesztési Stratégia 37/1996 (X. 24.) EüM A WHO „Guidelines on Safe Recreational Water Environment 2. kötete Nincs l A vizeket potenciálisan szennyező szennyezett területek kármentesítése A hulladéklerakók rekultiválása Az Országos Kármentesítési Program keretében: 3.305.000 m 3 szennyezett földtani közeg kármentesítése 2015 2008 2015 A NFÜ ÚMFT és a KEOP „Vizeink Jó Kezelése Prioritási Tengely” 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről jogszabály előírásainak megfelelően. A 2205/1996 (VII. 24.) kormányhatározat alapján elindított Országos Környezeti Kármentesítési Program (OKKP) végrehajtása A 91/691/EGK és a CD 95/337/EK határozat szerinti jelentések m A vízbázisok védelmére szolgáló hatékony vízgazdálkodási rendszerek; A szennyező források ellenőrzése Az ivóvízbázisok veszélyeztetettségi diagnosztikája és biztonságba helyezése A diagnosztika elvégzése 100 és a biztonságba helyezés megtörténte 200 vízbázisnál A mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezés csökkentése az előírt ütemben. 2007. 09. 2007. 12. 2015 123/1997. (VII. 18.) krend. 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet EMVA kereteiben folyó II. Nitrát akcióprogram Nincs EU Nitrát irányelv szerint előírt jelentési kötelezettség

10 14 13 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 A VEJ 6(2) alpontja TárgyKitűzött célok Célszerű határidő Fő előremozdító Meglévő/ fejlesztendő (dőlt betűs) indikátorok Létező vagy várható jelentési rendszerek/követelmény n Az ivóvíz és más kitűzött célok által lefedett vizek minőségének közzétételi gyakorisága… Jelentős fejlesztés szükséges a VEJ által érintett vizekkel kapcsolatos kommunikációs terén. VESZ honlap készüljön: - önálló információtartalommal, - releváns linkgyűjteménnyel, - legyen elérhető más releváns honlapokról; VESZ hírlevél készüljön elektronikus és papír alapú terjesztésre Folyamatos 2008.05.31. 2008.09.30. A 2001. évi LXXXI. Törvény az Aarhusi Egyezmény kihirdetéséről és a 2003/4/EK irányelvet implementáló, 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről A közlemények/ média megjelenések /weblapok/ Weblap felkérések száma Eddig nincs; A 98/83/EK és a 2006/7/EK Irányelvek foglalkoznak a nyilvánosság tájékoztatásával és ezt a témakört be szándékoznak vonni a jelentési kötelezettségekbe.

11 16 15 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Víz és Egészség Szakbizottság 2008/2 Kapcsolódó konzultációk és konferenciák anyagai ÁNTSZ országos értekezlet az természetes fürdőhelyek és fürdővizek felügyeleti munkáról, 2008. április 26. •dr. Kádár Mihály: A természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet végrehajtásából eredő aktuális feladatok. Az előadások letölthetők az internetről: http://efrirk.antsz.hu/oki/index.html Szakirodalmi források Programme of Work for 2007-2009 adobted by the Meeting of the Parties: •http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20070418_3http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20070418_3 •http://www.unece.org/env/documents/2007/wat/wh/ece.mp.wh.2_add_5.e.pdfhttp://www.unece.org/env/documents/2007/wat/wh/ece.mp.wh.2_add_5.e.pdf •http://www.euro.who.int/documenthttp://www.euro.who.int/document •http://www.euro.who.int/envhealthhttp://www.euro.who.int/envhealth •http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20080311_2http://www.euro.who.int/watsan/WaterProtocol/20080311_2 A Hírlevél szerkesztősége: Főszerkesztő: dr. Dura Gyula Főszerkesztő helyettes: dr. Pándics Tamás Technikai szerkesztő: Szalóki András Postai cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Telefon: 476 1283 A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel, közlési szándékkal szíveskedjenek a Hírlevél főszerkesztőjéhez fordulni: Postai cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Telefon: 476 1283 E-mail: dura.gyula@oki.antsz.hu


Letölteni ppt "1. évfolyam 2. szám2008. június 11. Hírlevél Víz és Egészség Tárcaközi Szakbizottság A 2008/2. szám tartalma: Aktuális hírek 2 A Víz és Egészség Jegyzőkönyv."

Hasonló előadás


Google Hirdetések