Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jézus Krisztus istenségének elfogadása és következményei: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!”, Jézustól Krisztusig.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jézus Krisztus istenségének elfogadása és következményei: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!”, Jézustól Krisztusig."— Előadás másolata:

1 Jézus Krisztus istenségének elfogadása és következményei: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!”, Jézustól Krisztusig

2 Ismerd meg önmagadat! •Szókratész (Kr.e.V.század) filozófiai kiindulópontja az "ismerd meg önmagadat" (gnóti seauton) gondolata, hiszen ez vezet ki a tudatlanságból. Az önismeret ugyanis rávezeti az embert a maga tudatlanságára, ugyanakkor vágyat (erósz) ébreszt benne a tudás iránt. •Az ember érje be annyival, amennyi megélhetéséhez elég, és fordítsa fennmaradó idejét saját maga és a közösség tökéletesedésére.

3 JÓ ÉS ROSSZ ÉLET ÉS HALÁL •A Biblia válasza: „Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet.” Minden jó, amit megteremt Isten. De honnét van a tapasztalati világban a rossz? A Biblia válasza: A teremtmények között van egy az ember számára titokzatos lény,aki nagyon okos, nagyon ravasz. A Biblia az állatvilágba sorolja, ő a mondák világának kígyója. Ez a teremtmény kísérti meg az embert, hogy azt tegye, amit a Teremtő megtiltott neki. Az ember enged a kísértésnek, és felbomlik a teremtett világ harmóniája, színpadra lép a halál.

4 MESSIÁS •A jónak le kell győznie a rosszat. Az életnek végérvényesnek kell lennie, tehát a halált le kell győznie. Erre az ember saját erejéből képtelen. Megváltóra, Szabadítóra van szüksége. Ez a szabadító a „messiás”.

5 Jézus a messiás •Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket: „Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. (Lk 2,8-11) •Kezdődik Jézus Krisztusnak, az Isten Fiának evangéliuma. (Mk 1,1) •Jézus Krisztus nemzetségtáblája, aki Ábrahám fiának Dávidnak volt a fia. (Mt 1,1) •Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden Ő általa lett, és nélküle semmi sem lett, Ami lett. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága… •Az igazi világosság, Mely minden embert megvilágosít, a világba jött. A világban volt, A világ ő általa lett, Mégsem ismerte őt fel a világ. Mindannak azonban, aki befogadta, Hatalmat adott, hogy Isten fiává legyen, annak aki hisz őbenne… •Az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Láttuk dicsőségét, az Atya egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.

6 Isten országának fogalma •„Isten országa nem jön el szembetűnő módon. •Nem lehet azt mondani: Nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van.”

7 Isten igéje (szava) olyan, mint a növényi mag. •Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak a madarak és fölcsipegették. Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csakhamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődött és gyökér híján elszáradt. Némely pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották és nem hozott termést.

8 Isten országa hasonlatokban A magvető példázata •A magvető az igét veti. •Az útfélre esők azok, akiknek szívébe hull ugyan az ige, de amint meghallgatták, azonnal ott terem a sátán és kiveszi a szívükből.

9 A köves talaj Isten igéje számára •Némely meg köves helyre esett, ahol nem volt elég földje. Csakhamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor a nap magasabbra hágott, megperzselődö tt és gyökér híján elszáradt

10 A tövisek közé hullott mag •Némely pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották és nem hozott termést.

11 A jó talaj Isten igéje számára •A többi pedig jó földbe hullott, kikelt, felnőtt és hamincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.

12 Isten országa hasonlít a mustármaghoz •Aztán így szólt: „Mihez hasonlít az Isten országa? Mihez is hasonlítsam? Hasonlít a mustármaghoz, amelyet fog az ember és kertjébe vet. Az felnő és akkora fává lesz, hogy ágai közt fészket rakhatnak az ég madarai.”

13 Isten országa hasonlít a kovászhoz •Majd tovább folytatta: „Mihez hasonlítsam az Isten országát? Hasonlít a kovászhoz, amelyet fog az asszony és három véka lisztbe vegyít úgy, hogy az egész megkovászoso dik.”

14 Jézus csodái •A századoshoz pedig így szólt Jézus: „Menj, legyen úgy, amint hitted.” A szolga már abban az órában meggyógyult

15 A hit ereje csodát tesz •Amikor Jerikóhoz közeledett, egy vak koldus ült az útfélen. Amint hallotta, hogy sok ember vonul arra, megkérdezte, mi történik. Mondták neki, hogy a názáreti Jézus megy arra. Erre kiáltozni kezdett: „Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam!” Az elvonulók csitították, hogy hallgasson, de ő annál jobban kiabált: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt és szólt, hogy vezessék hozzá. Mikor odaért, megkérdezte: „Mit akarsz tőlem?” „Uram, kérte, hogy lássak.” Jézus így szólt hozzá: „Láss! Hited meggyógyított téged.”

16 Jézus szenvedése •Ezután a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra és köréje gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették és bíborszínű köpenyt vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, fejére tették és nádszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: Miután így csúfot űztek belőle, levették róla a köpenyt és saját ruháit adták rá. Azután elvezették, hogy keresztre feszítsék.

17 Jézus halála •Kilenc óra tájban Jézus hangosan fölkiáltott: „Éli, Éli, lámmá szábáktáni? vagyis: én Istenem, én Istenem! miért hagytál el engem?” Erre Jézus ismét hangosan felkiáltott és kilehelte a lelkét. …A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek hallatára igen megijedtek: „Ez valóban az Isten Fia volt”, mondták.

18 Jézus feltámadása •Az angyal így szólt az asszonyokhoz: „Ne féljetek! Tudom, Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt. Föltámadt, amint megmondta.

19 Küldetés •A tizenegy tanítvány elment Galileába arra a helyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint meglátták, leborultak előtte, bár néhányan előzőleg kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett és így szólt: „Én kaptam minden hatalmat mennyben és földön. Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében, és tanítsátok őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. Íme én veletek vagyok a világ végéig.”

20 Krisztus jelenléte a világban •Ha aztán elmentem és helyet készítettem már, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok Hiszen ismeritek az utat oda, ahová megyek.” •„Uram, jegyezte meg Tamás, nem tudjuk hová mész, hogyan ismerhetnénk az utat?” •Jézus így szólt: „Én vagyok az út, az igazság és élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam.

21 Krisztus a világ világossága •Máskor így beszélt Jézus: „Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága.”


Letölteni ppt "Jézus Krisztus istenségének elfogadása és következményei: „Én vagyok az út, az igazság és az élet!”, Jézustól Krisztusig."

Hasonló előadás


Google Hirdetések