Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szaktanácsadásról Miben segíthet a szaktanácsadó?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szaktanácsadásról Miben segíthet a szaktanácsadó?"— Előadás másolata:

1 Szaktanácsadásról Miben segíthet a szaktanácsadó?
KPSZTI, Grolyóné Szabó Éva

2 Megújuló köznevelési rendszer
Pedagógusok előmeneteli rendszere (életpálya) Pedagógus életpálya nyomon követő rendszer (ePortfólió) Pedagógiai szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) Intézményi önértékelés Szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer Pedagógus továbbképzési rendszer 2.

3 Mindenkire vár valami… – Rád mi vár?
Minősítés Tanfelügyelet Intézményi önértékelés Pedagógus, vezető, intézmény külső értékelése saját célok mentén belső értékelése Pedagógus külső elvárások mentén SZAKTANÁCSADÁS 3.

4 Mi a célja az új típusú szaktanácsadásnak?
A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének egyénre szabott támogatása, összefüggésben a kiépülő minősítési rendszerrel 1. A pedagógus munka hatékonyságának és minőségének javítása (általános pedagógiai, szakmódszertani támogatás) 2. A pedagógus szakmai előmenetelének támogatása 4.

5 Szaktanácsadás 48/2012. (XII.12.)EMMI rendelet 3. § Az Nkt. 19.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a szaktanácsadás, tantárgygondozás ellátásának eszközei és módszerei a) nevelési és tantárgy-pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése, c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében, d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában, e) egyéni szakmai tanácsadás, f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése. 5.

6 Szaktanácsadói feladatok típusai az önértékeléshez, tanfelügyelethez kapcsolódóan I.
Egyéni fejlesztő célú látogatás Tanfelügyelet előtt a szaktanácsadás segítheti a pedagógust a felkészülésben segíthet a tanfelügyelet során elkészülő pedagógusértékelés fejlesztő javaslatainak megvalósításában Minősítés előtt segíthet annak felmérésében, mely kompetenciaterületeken felel meg a pedagógus a következő életpálya-fokozat követelményeinek, hol van még szükség fejlődésre 6.

7 Szaktanácsadói feladatok típusai az önértékeléshez, tanfelügyelethez kapcsolódóan II.
Intézményi szintű segítség intézményfejlesztés Tájékoztatók Dokumentumok elemzése Mérés-értékelés Fejlesztési terv készítése Munkaközösségek munkájának segítés Tankönyvbemutatók Bemutatóórák / -foglalkozások Önértékelés Szakmai – módszertani tanácsok 7.

8 Szaktanácsadói segítség lehetősége I.
Pedagógusok részére: tájékoztató megtartása az önértékelésről, pedagógiai módszertani segítség, óralátogatás: tervezés és megvalósítás, önfejlesztési terv. 8.

9 Szaktanácsadói segítség lehetősége II.
Önértékelést támogató munkacsoport részére: a csoport feladatmegosztásának, munkaterv elkészítésében segítségadás, a teljes körű intézményi önértékelés tervének, ütemezésének elkészítésében 9.

10 Szaktanácsadói segítség lehetősége III.
Intézményvezetők részére: az egyedi helyzetekből adódó problémák értelmezése (tagintézmények, stb.), a vezető szerep tisztázása az önértékelési folyamatban, az Önértékelést Támogató Munkacsoport tagjainak kiválasztásához szempontokat adni, segítség az önfejlesztési és az intézkedési tervhez (pl. sablon) 10.

11 Az önértékelés és a tanfelügyelet standardjai
tervezés teljes körű önértékelés megkezdése Tanfelügyelet Önértékelés Tanfelügyelet és önértékelés Intézmény 7 terület Az értékelési területek, alábontó szempontok Az intézményi működéshez kapcsolódó elvárásrend-szer Az értékelési szempontoknak megfelelő eszközrendszer Vezető 5 terület Pedagógus 8 kompetencia minősítés előtt megvalósítás A kompetencia területek tartalmainak megismerésében ( ismeretek, képességek-készségek, attitűdök szintjén) a szintleírások tartalmainak megismerésében A portfólió készítés lépéseinek megtervezése, dokumentumainak elvárt tartalmi elemeinek ismertetése, értelmezése A pedagógus előmeneteli rendszerben a képzési szükségletek diagnosztizálása (PSZFT) által 11.

12 Fejlesztés Az önértékelés eredménye alapján:
pedagógus önfejlesztési terv, vezetői önfejlesztési terv, intézményi intézkedési terv készítése. Mindhárom szinten igénybe vehető szaktanácsadói segítség. 12.

13 3 x JÓ = Szaktanácsadás JÓ a vezetőnek, JÓ a pedagógusnak,
JÓ a tanácsadónak, mert információkat szerez a köznevelési rendszer által megfogalmazott követelményeiről, átfogó képet kap a pedagógusok munkájáról, a teljes intézmény munkája tudatosabbá válik. könnyebbé válik számára a pedagógus kompetenciák értelmezése, segítséget kap szakmai jövőképének kialakításához, képessé válik portfóliójának tudatos összeállítására, mert nem a hibát, hanem az elért eredményeket fogják keresni a munkájában. fontos és felelősségteljes munkát végezhet, megismer értékes pedagógus egyéniségeket és magas színvonalon dolgozó intézményeket. 13.

14 Intézményrendszer fejlesztése
2015. április 1-jétől az Oktatási Hivatalba került a pedagógiai-szakmai szolgáltatások ellátása Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály Pedagógiai Oktatási Központok (POK) szaktanácsadók Köznevelési intézmények Köznevelési intézmény fenntartók 14.

15 Oktatási Hivatal POK KPSZTI
A pedagógiai oktatási központok (OH-POK) – a Hivatal önálló szervezeti egységei, ellátják a Hivatal pedagógiai-szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos helyi feladatait (állami intézményekben) hatósági feladatokat is ellátnak. 15.

16 KPSZTI – szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer
szaktanácsadói képzés szervezése (2014., az OFI irányításával) szaktanácsadók folyamatos regisztráltatása a KPSZTI honlapján, (akik elvégezték a szaktanácsadói képzést és jelentkeztek a Szaktanácsadói Névjegyzékre), szaktanácsadói, tantárgygondozói rendszer kiépítése (jelenleg 131 fő szaktanácsadó, ebből 67 fő szaktanácsadóként Mesterpedagógus), a szaktanácsadói munka szervezése, nyilvántartása, igazolása és a szaktanácsadók megbízása, továbbképzések szervezése a szaktanácsadók számára, szaktanácsadást kérő intézmények jelentkeztetése. 16.

17 Szaktanácsadás igénylése
A KPSZTI honlapján Szaktanácsadás/Intézmények számára/Szaktanácsadás kérés KPSZTI munkatárs, aki a szaktanácsadás koordinálásával foglalkozik Szabó Klára pedagógiai szakértő címe: 17.

18 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szaktanácsadásról Miben segíthet a szaktanácsadó?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések