Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:"— Előadás másolata:

1 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Szakmai nap Pedagógiai szakmai ellenőrzés (Tanfelügyelet)

2 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény A pedagógiai szakmai ellenőrzést meghatározó jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről, -20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról, -8/2013.(I.30.) EMMI rendelet tanári felkészítés közös követelményeiről A pedagógiai szakmai ellenőrzés

3 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Az intézmény pedagógiai munkájának külső, egységes kritériumoknak megfelelő ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében Működteti az oktatásért felelős miniszter. Szervezi az Oktatási Hivatal a kormányhivatalok közreműködésével, ellenőrzési szakértők bevonásával Az ellenőrzés a fenntartótól függetlenül kiterjed minden: - köznevelési intézményre, - vezetőre - pedagógusra A feladat ellátására a kormányhivatal szerződik a pedagógiai-szakmai ellenőrzés szakértőivel. Ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat (vezető és intézményellenőrzés és értékelés - megyei fejlesztési terv) A pedagógiai –szakmai ellenőrzés és értékelés

4 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Alapvető cél: a fejlesztés Az ellenőrzés célja

5 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1.A pedagógus ellenőrzése és értékelése 1.A vezető ellenőrzése és értékelése 2.Az intézmény ellenőrzése és értékelése A pedagógiai - szakmai ellenőrzés területei:

6 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény A vezető ellenőrzése és értékelése

7 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Célja: az intézményvezető pedagógiai és vezetői készségeinek fejlesztése. A vezetőellenőrzés

8 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Az intézményvezető ellenőrzésére leghamarabb az intézményvezetői megbízás második, legkésőbb negyedik évében kerülhet sor Amennyiben az intézményvezető megbízásának negyedik évét megelőzően az intézményben még nem került sor az ötévenkénti intézményellenőrzésre, az intézményvezetői megbízás negyedik évében,intézményellenőrzés keretében kell lefolytatni az intézményvezető ellenőrzését!

9 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1. A tanulás és tanítás stratégiai vezetése és operatív irányítása pl. Milyen módon biztosítja az intézményvezető a tanulás és tanítás eredményességét, a tanulói eredmények javulását 2. A változások stratégiai vezetése és operatív irányítása pl. Milyen stratégiai lépéseket tesz az intézményvezető az iskola céljainak elérése érdekében 3. Saját stratégiai vezetés és operatív irányítás pl. Időarányosan hogyan teljesülnek a vezetői pályázatban leírt célok, feladatok, milyen területeken fejleszti önmagát, mennyire hatékony, eredményes a kommunikációja, stb. 4. Mások stratégiai vezetése és operatív irányítása pl. feladatmegosztás vezetőtársakkal, milyen módón motiválja munkatársait stb. 5. Az intézmény stratégiai vezetése és operatív irányítása pl. Hogyan történik az intézményi erőforrások elemzése, kezelése (emberek, tárgyak és eszközök, a fizikai környezet)? Hogyan biztosítja az intézményvezető az intézményi működés nyilvánosságát A vezető ellenőrzésének területei

10 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1. Dokumentumelemzés Vezetői pályázat: mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép hogyan függ össze a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal? Milyen célokat fogalmaz meg az intézményvezető? Ezek milyen kapcsolatban vannak a köznevelési rendszer előtt álló feladatokkal? Pedagógiai program:mi az intézményvezető által megfogalmazott jövőkép? Ez hogyan függ össze a pedagógiai program céljaival? A vezetői programban megfogalmazott célok hogyan segítik a pedagógiai program céljait? Egymást követő két tanév munkaterv, beszámoló:Milyen megvalósult tevékenységek igazolják a vezetői programban leírt célok teljesülését? A vezető ellenőrzésének és értékelésének módszerei

11 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Intézményi önértékelés : Milyen dokumentumai vannak az intézményi önértékelésnek? Milyen dokumentumai vannak a pedagógusmunka ellenőrzésének, értékelésének? Hogyan jelenik meg a dokumentumokban a fejlesztésre szoruló területek azonosítása? Vezetői önértékelő kérdőív : - szakmai felkészültség, -személyes tulajdonságok, -stratégiai vezetés, -változások kezelése, -a munkahelyi közösség irányítása, -munkahelyi motiváció A vezető ellenőrzésének és értékelésének módszerei

12 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 2. Interjú - vezetővel, - fenntartó képviselőjével, -vezetőtársakkal, a munkaközösség-vezetőkkel. 3.E-portfólió A vezető munkájáról alkotott kép kialakítását segíti a pedagógus portfóliójának a vezetői munkára vonatkozó elemekkel való kiegészítése pl.:vezetői pályázat,vezetői program, értekezletek forgatókönyve 4. Elégedettségmérés pedagógusi és szülői elégedettségmérés eredménye A vezető ellenőrzésének és értékelésének módszerei

13 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1.Előzetes felkészülés A szakértők képet alkotnak az érintett vezető munkájáról, Azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés az interjúk elkészítése ( intézményvezető, fenntartó képviselője, vezető- társak) a szakértők azonosítják a kiemelkedő, illetve fejlesztendő területeket. 3. Összegzés – Értékelés a szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait, kitöltik a vezető munkájára vonatkozó értékelőlapot: ellenőrzési területenként megállapítják a vezető erősségeit és fejleszthető területeit, az értékelt vezető értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról A vezető ellenőrzésének szakaszai

14 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Az intézmény ellenőrzése és értékelése

15 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Célja: iránymutatás az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának fejlesztéséhez Legalább ötévente egyszer, megyei ellenőrzési terv alapján, feltétele: – az intézmény pedagógusainak legalább hatvan százalékát már értékelték, – az intézményvezető ellenőrzése megtörtént, vagy az intézményellenőrzés keretében megtörténik.

16 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1. A pedagógiai folyamatok irányítása pl. Stratégiai és operatív tervezés, a tervek megvalósítása, ellenőrzés, értékelés és korrekció. (PP, továbbképzési program, beiskolázási terv, intézményi éves munkaterv stb.) 2. Személyiség- és közösségfejlesztés pl. tanulók képességeinek megismerése, fejlesztése, közösségépítés, fejlesztés 3. Eredmények pl. külsőmérések( kompetencia mérés eredményei) belső mérések, vizsgák eredményei, tanulmányi versenyeken elért eredmények stb. 4. Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció pl. szakmai tudásmegosztás, munkaközösségek kapcsolatai, információátadás Az intézmény ellenőrzésének területei

17 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 5. Az intézmény külső kapcsolatai pl. külső partneri kapcsolatok és ezek tartalma 6. A pedagógiai működés feltételei pl. tárgyi, infrastrukturális feltételek megfelelősége és fejlesztése. 7. A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés pl. Hogyan jelennek meg a Nemzeti alaptanterv céljai a pedagógiai programban?Hogyan történik a pedagógiai programban szereplő kiemelt stratégiai célok megvalósítása.

18 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1. Dokumentumelemzés Pedagógiai program : mi az iskola pedagógiai hitvallása, van-e olyan pedagógiai amelyet kiemelten képvisel? Szerepel-e olyan nevelési oktatási feladat benne, amely az iskola specialitása? SZMSZ: a szervezet felépítése és működésének jellemzői milyen módon kapcsolódnak az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazottakhoz? Az egyes intézményi közösségek és a szakmai közösségek milyen súllyal jelennek meg a szervezet életében? Házirend: hogyan kapcsolódnak a házirendben leírtak az intézményi stratégiai célokhoz? A tanulók jogai és kötelességei a pedagógiai programban meghatározott pedagógiai elvekkel összhangban szerepelnek-e benne? Az intézmény ellenőrzésének módszerei

19 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Egymást követő 2 tanév munkaterve és az éves beszámolók:Milyen az operatív tervezés és az intézményi stratégiai célok viszonya? Hogyan jelenik meg az intézményi munkaterv és a munkaközösségek éves terveinek egymásra épülése? Továbbképzési program – beiskolázási terv: Hogyan jelennek meg a pedagógiai programban meghatározott elvek, célok, az intézmény fejlesztési céljai a továbbképzési programban, beiskolázási tervben? Az intézményi önértékelés: Intézményi önértékelés megadott szempontok alapján, illetve a rendelkezésre álló intézményi önértékelés eredménye Mérési eredmények: mérési eredmények adatai, elemzése (országos mérések, kompetenciamérés eredménye öt tanévre visszamenőleg) Az intézmény ellenőrzésének módszerei

20 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 2. Interjú a fenntartóval, az intézményvezetővel, munkaközösség - vezetőkkel, a pedagógusok képviselőivel, a szülők képviselőivel. Az intézmény ellenőrzésének módszerei

21 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 3. Kérdőíves felmérés elégedettségmérés eredménye: – pedagógusok – szülők – tanulók. 4. Megfigyelés: a pedagógiai munka infrastruktúrájának megismerése a pedagógiai program megvalósításához szükséges eszközrendszer rendelkezésre állásának vizsgálata. 5. A pedagógusellenőrzések értékelő lapjainak összegző adatlapja 6. A vezető ellenőrzésének értékelő lapja Az intézmény ellenőrzésének módszerei

22 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény 1.Előzetes felkészülés A szakértők képet alkotnak az érintett intézmény pedagógiai munkájáról. Azonosítják az ellenőrzés kiemelt figyelmet érdemlő területeit. 2. Helyszíni ellenőrzés Az interjúk elkészítése ( intézményvezető, fenntartó képviselője, vezető- társak, pedagógusok képviselői,szülők képviselői) A pedagógiai munka infrastrukturális hátterének megismerése. 3. Összegzés – Értékelés A szakértők összesítik az ellenőrzés tapasztalatait. Elkészítik az intézmény értékelését: ellenőrzési területenként megállapítják az intézmény erősségeit és fejleszthető területeit, az intézményi jó gyakorlatot Az értékelt vezető értékelő lapot tölt ki a szakértők munkájáról. Az intézmény ellenőrzésének szakaszai

23 PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, E-mail:titkarsag@heves-pki.hu, Honlap: www.heves-pki.hu Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Köszönöm a figyelmet! Baloghné Zupkó Andrea pedagógiai szakértő 36/512-006


Letölteni ppt "PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY 3300 Eger, Szvorényi u. 27. Pf.:196, Telefon:36/510-910, Fax:36/510-911, Honlap:"

Hasonló előadás


Google Hirdetések