Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Isten különös (?) elképzelése a nőről… Pál első levele Timóteushoz 5. rész 3-16. vers.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Isten különös (?) elképzelése a nőről… Pál első levele Timóteushoz 5. rész 3-16. vers."— Előadás másolata:

1 Isten különös (?) elképzelése a nőről… Pál első levele Timóteushoz 5. rész 3-16. vers

2 Milyen minták vannak a világban? Férfi és nő között nincs különbség… A bombázó…Karrier… A családanya… A független nő…

3 Sok nő szenved… …mert nem az Istentől való szerepében van. A karácsonyt a nők 70%-a szorongó érzésekkel várja… Istennek nem ez az akarata!!!

4 Mik formálták a mai férfi és női ideált? Humanizmus (reneszánsz, 14-16. sz.) Elszakította az embert Istentől, és minden abszolút mércéjévé az embert tette. Liberalizmus (18-19. sz.) Elszakította az embert az abszolút erkölcsi mércétől, individualizálta azt. Feminizmus (20. sz.) Elszakította az embert a nemi identitásá- tól. Tagadja a lényegi különbségeket a szerepekben.

5 Néhány igei alapvetés… 1Móz 1:27 Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. 1Móz 2:18 Azután ezt mondta az ÚRisten: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.

6 Gal 3:26-28 Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. 1Kor 11:11-12 De az Úrban nincs asszony férfi nélkül, sem férfi asszony nélkül. Mert ahogyan az asszony a férfiból van, úgy a férfi is az asszony által van, mindkettő pedig Istentől van.

7 Pál első levele Timóteushoz 5. rész 3-16. versek Az özvegyasszonyokat, akik valóban özvegyek, tiszteld. Ha pedig egy özvegyasszonynak gyermekei vagy unokái vannak, ezek tanulják meg, hogy elsősorban a saját házuk népét becsüljék meg, és hálájukat szüleik iránt róják le, mert ez kedves az Istennek. A valóban özvegy és magára maradt asszony pedig Istenben reménykedik, és kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal. A kicsapongó pedig már életében halott. Ezekről a dolgokról is rendelkezzél, hogy feddhetetlenek legyenek. Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Az özvegyasszonyok közé csak olyat szabad bejegyezni, aki nem fiatalabb hatvan évesnél, aki egy férfi felesége volt,

8 Pál első levele Timóteushoz 5. rész 3-16. versek aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak, ha gyermekeket nevelt fel, ha vendégszerető volt, ha a szentek lábát megmosta, ha nyomorultakon segített, ha mindenféle jó cselekedetre kész volt. A fiatalabb özvegyeket pedig ne jegyezd be, mert ha Krisztus ellenére feltámad bennük a vágy, férjhez akarnak menni. Ezek ítéletet vonnak magukra, mert előző fogadalmukat megszegték. Egyszersmind semmittevők is, akik megszokják, hogy házról házra járjanak; de nemcsak semmittevők, hanem fecsegők is, a más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amilyeneket nem kellene. Azt akarom tehát, hogy a fiatalabb özvegyek menjenek férjhez, szüljenek gyermekeket, vezessenek háztartást, és ne adjanak semmi alkalmat az ellenségnek a gyalázkodásra. Mert egyesek már a Sátánhoz hajlottak. Ha egy hívő asszonynak özvegyasszony hozzátartozói vannak, segítse őket, ne terheljék a gyülekezetet, hogy az a valóban özvegyeket segíthesse.

9 A családdal kapcsolatos szerep Példamutatással tanítsa meg háza népét a gondoskodásra Egy férfi hűséges felesége legyen Nevelje fel gyermekeit Ne legyen független Vállaljon gyermeket Viselje gondját otthonának ÖSSZEFOGLALVA Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben. /Ef 5:22-24/

10 Istennel kapcsolatos szerep Istenben reménykedik Kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal Feddhetetlen, szentségben jár ÖSSZEFOGLALVA

11 A közösséggel kapcsolatos szerep Vendégszerető A szentek lábát megmossa, szolgálja a testvéreket A nyomorultakon segít Minden jó cselekedetre kész ÖSSZEFOGLALVA …ugyanígy az idős asszonyok is szentekhez illő módon viselkedjenek; senkit se rágalmazzanak, ne legyenek mértéktelen borivás rabjai, tanítsanak a jóra; neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek… /Tit 2:3-5/

12 A kísértések… Élvezetek hajszolása Háza népéről nem gondoskodik Kerüli a munkát Pletykál Más dolgába avatkozik Olyanokat beszél, amiket nem kellene  már életében halott  megtagadja a hitet, rosszabb a hitetlennél  mindezek következménye, hogy egyesek már a sátánhoz hajlottak Péld 18:20-21 Amit mond az ember, annak a gyümölcséből fog jóllakni a teste, és amit a beszéde terem, azzal kell jóllaknia. Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Péld 26:17 Kóbor kutyát ragad fülön, aki olyan perbe avatkozik, amihez semmi köze. Jak 1:19 Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim: legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra…

13 Isten különös (?) elképzelése a nőről… Milyen az a nő, „aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak” ? A családdal kapcsolatos szerep: a GONDOSKODÁS Ne legyen független, hanem egy férfi hűséges felesége legyen, akinek szerető segítőtársa Vállaljon gyermekeket, és legfontosabb feladatának tekintse gyermekeinek istenfélelemben való felnevelését Példamutatással tanítsa meg házanépét a gondoskodásra

14 Milyen az a nő, „aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak” ? Az Istennel kapcsolatos szerep: a REMÉNYSÉG Istenben reménykedik minden helyzetben Kitart a könyörgésben és imádkozásban éjjel és nappal Törekszik a tisztaságra, a feddhetetlenségre, Isten szentségében jár

15 Isten különös (?) elképzelése a nőről… Milyen az a nő, „aki mellett jó cselekedetei tanúskodnak” ? A közösséggel kapcsolatos szerep: a TESTVÉREK SZOLGÁLATA Minden jó cselekedetre kész Vendégszerető A rászorultakon segítő A szentek lábát megmossa, szolgálja a testvéreket

16 Néhány bibliai példa: 1Pt 3:1-5 Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogy ha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével: ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek, így díszítették magukat: engedelmeskedtek férjüknek… Eszter Anna Mária Priszcilla

17 Isten különös (?) elképzelése a nőről… Gondoskodás Reménység Testvérek szolgálata

18 „Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat! /Jak 1:22/ Mit tehetek? Elfogadás –Igetanulmányozás Azonosulás –Imaharc Alkalmazás –Baráti segítség Férfiak! Tisztelet –1Pt 3:7 Társ az igetanulmányozásban –1Kor 11:3 Imatárs –1Tim 2:8 Baráti segítség –Ef 5:25-28

19 A férfi szerepe a család szellemi jólétében Önfeláldozó Ef 5:25-28 Pap 1Kor 11:3 Imaharcos 1Tim 2:8 Lelki társ 1Pt 3:7     Szellemi gondoskodó 5Móz 6:2-9

20 Isten különös (?) elképzelése a nőről… Gondoskodás Reménység Testvérek szolgálata ÁMEN


Letölteni ppt "Isten különös (?) elképzelése a nőről… Pál első levele Timóteushoz 5. rész 3-16. vers."

Hasonló előadás


Google Hirdetések